ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 267                                               

Nikolaj Gavrilovič Spafarij

Nikolaj Gavrilovič Spafarij byl moldavský šlechtic a diplomat, od začátku 70. let 17. století v ruských službách. Autor mnoha vědeckých prací a zejména popisu jeho mise do čchingské Číny.

                                               

Válka v Podněstří

Během poválečného období se v Podněstří soustředila většina prumyslu v Moldavské SSR a v souvislosti s tím došlo ke značnému přílivu jiných národností ze SSSR a to především Rusu a Ukrajincu. To zpusobilo Rusifikaci Podněstří. V rámci Perestrojky ...

                                               

Dějiny Mongolska

Dějiny Mongolska jsou dějinami území současného státu Mongolsko, a také výpadu mongolských kmenu do okolních zemí, které byly v minulosti velmi četné. Mongolské dějiny jsou silně provázány s dějinami Číny, nezřídka bylo mongolské a čínské území s ...

                                               

Bekter

Bekter byl syn otce Temüdžina Jesügeje, plnorodý bratr Belgüteje a polorodý bratr Temüdžina a Chasara. Po smrti Jesügeje a opuštění rodiny klanem Taičiutu se stal jako nejstarší muž hlavou rodiny. Poté byl Temüdžinem a jeho plnorodým bratrem Chas ...

                                               

Bogdgegén

Bogdgegén, někdy též Chalcha Džebcundampa Chutuchtu či Bogd-chán, je hlava lámaistické školy Gelugpa v bývalém Vnějším Mongolsku. Bogdgegén je považován za vtělení buddhy Čänräziga a tedy za živého buddhu. Prvním Bogdgegénem byl Zanabazar, syn Tu ...

                                               

Jumdžágín Cedenbal

Jumdžágín Cedenbal, narozen 17. září 1916 v Ulángomu, zemřel 24. dubna 1991 v Moskvě, byl mongolský politik, který stál v čele Mongolské lidové republiky přes 30 let.

                                               

Aisin Gioro

Aisin Gioro, byl puvodem mandžuský vládnoucí rod a dynastie, která v letech 1636–1912 vládla v říši Čching, zahrnující zpočátku Mandžusko a část Mongolska, v letech 1644–1661 dobyla Čínu a později i celé Mongolsko, Tibet a oblast Sin-ťiangu. Byla ...

                                               

Demčigdonrov

Demčigdonrov ; 8. února 1902 – 23. května 1966) byl mongolský šlechtic a vudce mongolského hnutí za nezávislost ve Vnitřním Mongolsku. Během druhé světové války pusobil jako hlava japonského loutkového státu Meng-ťiang, utvořeného ve středu Vnitř ...

                                               

Druhý turkutský kaganát

Druhý turkutský kaganát byl středověký staroturecký stát na území Mongolska a přilehlých částech dnešního Ruska a Číny s centrem v Ötükenu na břehu řeky Orchon. Předchudcem Druhého turkutského kaganátu byl Turkutský kaganát, který se ve druhé čtv ...

                                               

Seznam mongolských chánu

Tekuder 1282–1284 Abú Saíd 1316–1335 Argun 1284–1291 Gazan 1295–1304 Oljeitu 1304–1316 Arpa Keun 1335–1336 Gaichatu 1291–1295 Musa 1336–1337 Bajdu 1295 Muhammad 1337–1338 Abaqa 1265–1282 Hulagu 1256–1265

                                               

Mongolské invaze do Japonska

Mongolské invaze do Japonska v letech 1274 a 1281 byly, i přes svuj neúspěch, historické události prvořadého významu. Tyto pokusy o invazi patří mezi nejslavnější události japonských dějin a vzhledem k tomu, že pomohly zastavit územní expanzi Mon ...

                                               

Jakuti

Jakuti jsou turkické etnikum, žijící především v republice Sacha a jinde na východní Sibiři. Patří k nejpočetnějším domorodým etnikum Sibiře, dnes čítají až 510 000 lidí.

                                               

Jarlyk

Jarlyk byl speciální listina, zhotovená na kuži a opatřená zlatou pečetí, kterou vydávali mongolští chánové. Jarlyky udělovali ve středověku chánové Zlaté hordy ruským knížatum, aby je tak potvrdili v jejich postech.

                                               

Jung-leho mongolská tažení

Jung-leho mongolská tažení bylo pět vojenských výprav čínské říše Ming do Mongolska v letech 1410–1424 v jejichž čele stál samotný císař Jung-le. Ve snaze o podrobení si Mongolu císař podporoval boje mezi východními Mongoly a Ojraty. Roku 1410 vy ...

                                               

Bitva na řece Kalce

Bitva na řece Kalce představuje jednu z nejvýznamnějších bitev ruských dějin, z dnešního pohledu je na ní hleděno jakožto na Nejslavnější porážku Slovanu. Ruská knížata a Polovci v ní utrpěli drtivou porážku od početně výrazně slabších Mongolu a ...

                                               

Kurultaj

Kurultaj bylo shromáždění chánu, nejvyšších turkických a později mongolských, případně turko-mongolských kmenových vudcu, a vojevudcu, které řešilo zásadní vojenské a politické otázky. Rozhodovalo se zde o nejduležitějších vojenských akcích a o v ...

                                               

Říše Liao

Říše Liao neboli říše Kitanu byl kitanský stát existující v letech 907–1125 v Mandžusku a částech severní Číny, Mongolska a ruského Dálného východu.

                                               

Chatanbátar Magsardžav

Chatanbátar Magsardžav byl mongolský šlechtic a vojenský velitel, účastník boju o nezávislost Mongolska a v roce 1921 na několik měsícu předseda vlády Vnějšího Mongolska.

                                               

Manduchaj

Manduchaj-chatun, také známá jako Manduchaj secen chatun, byla chatun ze severní dynastie Jüan v Mongolsku. Spolu se svým manželem Dajan-chánem opět sjednotila znepřátelené mongolské kmeny.

                                               

Merkité

Merkité byl mongolský kmen doložený od konce 11. století. Začátkem 13. století byli Merkité násilně začleněni do mongolské říše. Žili v Zabajkalsku, na území současného Burjatska.

                                               

Ministerstvo závislých držav

Ministerstvo závislých držav byl správní úřad Čchingu. Jeho úředníci byli rekrutováni z Osmi korouhví. Přímým nástupcem ministerstva je tchajwanský Výbor pro mongolské a tibetské záležitosti.

                                               

Mongolská říše

Mongolská říše byla druhou největší říší v dějinách lidstva. Existovala ve 13. a 14. století a v době svého největšího rozmachu ovládala území o rozloze 33 000 km 2. Pod mongolskou vládou žilo na 100 milionu obyvatel. Mongolská říše vznikla roku ...

                                               

Mongolský dolar

Mongolský dolar byla měnová jednotka Mongolska v letech 1921 až 1925. Začala ji vydávat vojenská správa barona Ungern von Sternberga poté, co vyhnala z Vnějšího Mongolska čínská vojska. Bankovky byly vydávány v denominacích 10, 20, 50 a 100 dolar ...

                                               

Mongolský vpád do Evropy

Mongolský vpád do Evropy označuje invazi Mongolu a jimi podrobených kmenu, jež při rozšiřování obrovské mongolské říše z Asie směrem na západ dosáhly ve 13. století z východu Evropy, kterou v pruběhu tohoto století několikrát napadli. Jejich vpád ...

                                               

Něrčinská smlouva

Něrčinská smlouva je historicky první smlouvou mezi Ruskem a Čínou. Upravovala zejména otázky vzájemných hranic a obchodu. Byla uzavřena v ruském městě Něrčinsk 27. srpna 1689. Ukončila přes 30 let trvající rusko-čchingskou válku.

                                               

Pchunu

Pchunu byl šan-jüem Siung-nuu, vládl od roku 46. Roku 48 se říše Siungnuu rozpadla na severní a jižní. Pchunu a jeho potomci si udrželi vládu nad severními Siung-nuy. Jižní Siung-nuové se stali vazaly čínské říše Chan.

                                               

Sibiřský trakt

Sibiřský trakt, též Moskevský trakt, Moskevsko-irkutský trakt, Moskevsko-sibiřský trakt, Veliký trakt či Velký trakt je označení pro bývalou pozemní přepravní cestu mezi evropskou částí Ruska, Sibiří a Čínou. Měl velký vliv na kolonizaci Sibiře R ...

                                               

Siungnuové

Siungnuové byl starověký kočovný kmenový svaz žijící severně od Číny na území dnešního Vnitřního a Vnějšího Mongolska. Puvod a jazyková a etnická příslušnost Siungnuu je předmětem diskuzí, většina historiku se přiklání k názoru o jejich turkickém ...

                                               

Sübetej

Sübetej byl mongolský vojenský stratég a generál armád Čingischána a Ögedeje. Vedl více než 20 kampaní, při nichž porazil nebo si podrobil 32 národu a etnik, zvítězil v 65 bitvách. Během těchto tažení dobyl a zabral větší území než kterýkoli jiný ...

                                               

Šan-jü

Šan-jü plně tcheng-li kou-tchou šan-jü byl ve 3. století př. n. l. – 5. století n. l. titul vládcu Siung-nuu, žijících v dnešním Mongolsku a Číně severně od Velké čínské zdi. V titulu tcheng-li znamená Tengri, nejvyšší a nebeský buh kočovníku; ko ...

                                               

Tabgačové

Tabgačové byl jeden z nejduležitějších kmenu Sien-pejské konfederace která se objevila po pádu Siung-nuské říše. Sienpiské národy obývali jižní Sibiř, severní Mandžusko a východní Mongolsko, a kmen Tabgaču byl známý jako jeden z největších kmenu ...

                                               

Tajná kronika Mongolu

Tajná kronika Mongolu je nejstarší dochované literární dílo v mongolštině a nejstarší pramen mongolské historie. Byla napsána ve 13. století anonymním autorem po smrti Čingischána jako kronika pro jeho rodinu. Nejde o dílo kronikářské, ale literá ...

                                               

Turkuti

Turkuti, též Gökturci, Modří anebo Nebeští Turci, Orchonští Turci, později také Turkité, byla starověká konfederace středoasijských turkických nomádských kmenu Turkutu a Tieleských kmenu. Odpradávna obývali usedlosti v oblasti Ötükenu s centrem v ...

                                               

Roman Fjodorovič Ungern von Sternberg

Roman Fjodorovič Ungern von Sternberg, někdy též zvaný pro své excentrické chování a odvahu Šílený Baron či pro svou krutost Krvavý Baron byl ruský armádní dustojník baltskoněmeckého puvodu, účastník ruské občanské války a po určitou dobu i vojen ...

                                               

Vnější Mongolsko

Vnější Mongolsko je historické označení oblasti Čchingského impéria, obývané především Mongoly. Dnes se někdy nepřesně používá k označení nezávislého státu Mongolsko v protikladu k Vnitřnímu Mongolsku, které je součástí Čínské lidové republiky.

                                               

Výbor pro mongolské a tibetské záležitosti

Výbor pro mongolské a tibetské záležitosti je jedním ze dvou výboru vlády Čínské republiky na úrovni ministerstva. Je nástupcem mandžuského Ministerstva závislých držav a zabývá se vztahem nejen k Tibeťanum a Mongolum, ale i dalším národum, žijíc ...

                                               

Portugalská východní Afrika

Portugalská východní Afrika je název pro portugalská zámořská území rozkládající se ve východní Africe, především na území dnešního Mosambiku. Portugalské obchodní stanice se na východoafrickém pobřeží poprvé objevily v roce 1498, když mořeplavec ...

                                               

Dějiny Myanmaru

Prvním barmským státem bylo království Pugam 11.–13. století, které se rozkládalo na většině území dnešního Myanmaru a nakonec podlehlo vpádum Mongolu. Před Pugamským královstvím na území Myanmaru existovalo několik ruzných civilizací a kultur na ...

                                               

Anglo-barmské války

Anglo-barmské války představovaly ozbrojené konflikty Velké Británie proti Barmě. Jednalo se o tři války, první v letech 1824–1826, druhou 1852–1853 a třetí v roce 1885–1886. Jejich dusledkem byla britská koloniální nádvláda v Barmě.

                                               

Barmský stát

Barmský stát, též jako Nezávislý stát Barma, byl státní formou existující v dnešním Myanmaru za druhé světové války. Byl založen roku 1942 a zanikl na konci druhé světové války. Jeho prezidentem byl barmský kolaborant dr. Bha Mo. Hovořilo se zde ...

                                               

Philip de Brito

Philip de Brito, plným jménem Philip de Brito e Nicote byl portugalský dobrodruh a žoldnéř v barmských službách.

                                               

Cyklón Nargis

Cyklón Nargis byla mohutná tropická cyklóna, která se pohybovala Indickým oceánem na přelomu dubna a května 2008, přičemž 2. května zasáhla Barmu. Jedná se o nejničivější tropickou cyklónu v oblasti Bengálského zálivu od roku 1970 a pátou nejsmrt ...

                                               

Kačjinský konflikt

Kačjinský konflikt je jedním z konfliktu, které dohromady tvoří občanskou válku v Myanmaru. Boje mezi Kačjinskou osvobozeneckou armádou a ozbrojenými sílami Myanmaru byly obnoveny v roce 2011 poté co zkolabovalo 17leté příměří. Obnovený konflikt ...

                                               

Karenský národní svaz

Karenský národní svaz je povstalecká organizace v Barmě, která bojuje proti barmským vojenským vládám. Karenský národní svaz je nejstarší povstaleckou organizací na světě, která vede ozbrojený boj už od roku 1947. Je jednou z více než desítky etn ...

                                               

Městské státy Pyu

Městské státy Pyu je historický pojem označující soubor městských státu, který vytvářel celek od zhruba 2. století př. n. l. až do poloviny 11. století, na území dnešního Myanmaru. Státy byly založeny tibetobarmsky hovořícím etnikem Pyu. Jednotku ...

                                               

Pugamská říše

Pugamské království, běžně zvaná jako Pugamská říše, je název první barmské říše mezi lety 1044–1287, která sjednotila oblasti, jež se později staly součástí dnešní Barmy. Za jejího zakladatele je obvykle považován král Anoratcha, někdy je však j ...

                                               

Šafránová revoluce

Šafránová revoluce byla série demonstrací, které se uskutečnily v Myanmaru během srpna, září a října roku 2007. Protesty odstartovalo nečekané rozhodnutí vojenské vlády, která v již tak napjaté ekonomické situaci většiny obyvatel razantně zvýšila ...

                                               

Taunnguská dynastie

Taunnguská dynastie byla královská dynastie vládnoucí v letech 1510–1752 v Myanmaru, v tzv. Druhé barmské říši. Za zakladatele dynastie je považován Minkyinyo pocházející z města Taunngu, podle nějž nese dynastie jméno, nebo jeho syn Tapinšweitch ...

                                               

Thajsko-barmská železnice

Thajsko-barmská železnice, známá také jako Železnice smrti, byla vybudována v letech 1942 a 1943 Japonci jako duležitá přepravní tepna mezi Thajskem a Barmou po prohrané Bitvě u Midway. Napojením na stávající železnice propojila thajský Bangkok a ...

                                               

Vojenský převrat v Myanmaru 2021

Vojenský převrat v Myanmaru je probíhající státní převrat v Myanmaru provedený myanmarskou armádou dne 1. února 2021. Barmská armáda po zadržení některých politiku, včetně šéfky vlády Aun Schan Su Ťij, vyhlásila výjimečný stav na jeden rok. Moc o ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →