ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 266                                               

Casablanská konference

Casablanská konference bylo jednání nejvyšších představitelu USA F. D. Roosevelta a Velké Británie W. Churchilla 14.–26. 1. 1943 v Casablance o strategickém plánu dalších spojeneckých vojenských akcí v druhé světové válce. Na Rooseveltuv návrh by ...

                                               

Druhá marocká krize

Druhá marocká krize, agadirská krize nebo také skok Panthera do Agadiru je označení pro zvýšené mezinárodní napětí vyvolané 1. července 1911 vplutím německého dělového člunu SMS Panther do marockého přístavu Agadir. Maroko bylo citlivou oblastí, ...

                                               

Ifni

Ifni byla španělská kolonie na území dnešního Maroka, ležící na pobřeží Atlantského oceánu jižně od Agadiru nedaleko Kanárských ostrovu. Jejím hlavním městem bylo Sidi Ifni. Hlavním ekonomickým zdrojem byl rybolov.

                                               

Linie následnictví marockého trunu

Následnictví marockého trunu užívá jako systému určení následnictví trunu salické právo. Následníkem trunu a králem se muže stát pouze mužský potomek krále Muhammada V., tj. ženy jsou podle muslimských zvyku úplně vyloučeny z následnictví trunu. ...

                                               

Marínovci

Marínovci byla dynastie, která vládla na území současného Maroka v letech circa 1215 až 1465; do roku 1344 měli také državy na Pyrenejském poloostrově. Před nimi vládli Almohadové, po nich Vattásovci. Marínovci byli berberského puvodu a od první ...

                                               

Mauretania Tingitana

Mauritania Tingitana byla římská provincie v Maghrebu, v Severní Africe. Její území se zhruba shodovalo se severní částí dnešního Maroka. Sahalo od severního poloostrova naproti Gibraltaru po Sala Colonia a Volubilis na jihu na východě až po řeku ...

                                               

První marocká krize

První marocká krize, též zvána Tangerskou krizí, byla zpusobena návštěvou císaře Viléma II. v Tangeru, kterou zahájil 31. března 1905. Pronesl řeč, ve které vyzvedl marockou nezávislost, zpochybnil francouzský mandát a pokusil se vrazit klín mezi ...

                                               

Ríf

Ríf je pohoří a oblast v severním Maroku. Nejedná se o součást pohoří Atlas, ale o zámořské prodloužení španělské Betické Kordillery. V pohoří se produkuje konopí, ze kterého pochází kolem 70% evropské spotřeby hašiše. Zároveň produkce pokrývá př ...

                                               

Rífská republika

Rífská republika byl stát vzniklý 18. srpna 1921 po revoltě berberského obyvatelstva obývajícího pohoří Ríf v Španělském Maroku. Hlavním městem státu byl Ajdir Adždír, obývalo jej 18 530 lidí celý stát – zhruba 550 000. 1. února 1923 byla přijata ...

                                               

Rífská válka

Rífská válka mezi koloniální mocností Španělskem a berberskými kmeny hornaté oblasti Maroka v Rífu probíhala v letech 1920 až 1927. Berbeři, které vedl Muhammad ibn Abd el-Karím, zpočátku zpusobili španělským silám několik porážek pomocí partyzán ...

                                               

Rio de Oro

Rio de Oro byla španělská kolonie ležící na pobřeží Atlantského oceánu na území dnešního sporného území Západní Sahara. Vznikla v r. 1884 obsazením území obývaného kočovnými Berbery. Zanikla v r. 1924 začleněním území do Španělské Sahary. Severní ...

                                               

Saadové

Saadové byla dynastie, která vládla v Maroku v letech 1554 až 1659. Po dobu své vlády Saadové vedli úspěšnou ofenzívu proti pronikajícím Evropanum. Před nimi vládli Vattásovci po nich Alawité.

                                               

Sakia al-Hamra

Sakia al-Hamra, byl španělský protektorát ležící na pobřeží Atlantského oceánu na území dnešního sporného území Západní Sahara. Formálně vznikl v r. 1887 vyhlášením španělského nároku na jižní území Maroka. Zanikl v r. 1924 začleněním území do Šp ...

                                               

Španělská Sahara

Španělská Sahara byl španělský správní celek ležící na pobřeží Atlantského oceánu na území dnešního sporného území Západní Sahara. Vznikl v roce 1924 sloučením Španělskem ovládaných území Rio de Oro, Sakia al-Hamra La Agüera, Zanikl v roce 1976 o ...

                                               

Španělská západní Afrika

Španělská západní Afrika byla španělská kolonie ležící na pobřeží Atlantského oceánu na území dnešního Maroka a sporného území Západní Sahara. Vznikla v r. 1946 sloučením Španělskem ovládaných území Cabo Juby, Ifni, Rio de Oro a Sakia al-Hamra. Z ...

                                               

Španělské Maroko

Španělské Maroko, oficiálním názvem Španělský protektorát v Maroku, bylo kolonií-protektorátem Španělska v severní části území dnešního Maroka. Ustanoveno bylo 30. dubna 1912, kdy byla podepsána Dohoda z Fezu, ve které marocký sultán Abdelhafid p ...

                                               

Vattásovci

Vattásovci byla dynastie, která vládla v Maroku v letech 1465 až 1554. Před nimi vládli Marínovci, jimž Vattásovci často sloužili jako vezírové, po nich Saadové.

                                               

Velké Maroko

Velké Maroko je politický koncept, vytvořený marockou vládou v 50. a 60. letech 20. století. Rozporoval koloniální správní rozdělení severovýchodní Afriky. Jeho cílem bylo připojit k Maroku Západní Saharu, Mauretánii, část Mali a část alžírské Sa ...

                                               

Mauricijské tažení

Mauricijské tažení byla série obojživelných i námořních operací Velké Británie s cílem vytlačit pozice napoleonského Francouzského císařství z ostrovu Île de France a Île Bonaparte, náležících k francouzskému indooceánskému teritoriu v období nap ...

                                               

Dějiny Mexika

Dějiny Mexika zahrnují dějiny dnešního severoamerického státu Spojených státu mexických a také historický vývoj lidských společností žijících na stejném zemí před vznikem tohoto státu. Dějiny lidských společenství respektive společností se v příp ...

                                               

Charlotta Belgická

Charlotta Belgická byla belgická princezna a mexická císařovna, manželka císaře Maxmiliána I. Mexického.

                                               

Juan Francisco Bodega y Quadra

Narodil se v peruánské Limě. Ve svých 19. letech nastoupil ke španělskému námořnictvu v Cádizu. Jeho postavení v námořnictvu rychle rostlo. O čtyři roky později v roce 1767 získal dustojnickou hodnost námořního podporučíka Alferez de fragata. V r ...

                                               

Coahuila y Tejas

Coahuila y Tejas byl jeden se zakládajících členu novozaloženého státu Spojené státy mexické na základě Ústavy z roku 1824. Oblast měla dvě hlavní města: nejprve Saltillo a později Monclova. Pro administrativní účely, stát byl rozdělen do tří čás ...

                                               

Druhé Mexické císařství

Mexické císařství je název zaniklého státu na území Mexika letech 1822–1823 a 1864–1867. Druhé Mexické císařství je předchudcem dnešního Mexika.

                                               

Horní Kalifornie

Horní Kalifornie je historický název území, které bývalo v koloniálním období součástí španělského místokrálovství Nové Španělsko, následně mezi roky 1821 a 1848 nezávislého Mexika. Území přešlo společně s Santa Fe de Nuevo México pod svrchovanos ...

                                               

Chan Santa Cruz

Chan Santa Cruz byl název svatyně náboženského hnutí Maya Cruzob v Mexiku. Nazývalo se tak rovněž město, které kolem ní vzniklo. Méně formálně bylo známo jako domorodý Mayský stát z konce 19. století, který byl na území dnešního mexického státu Q ...

                                               

Iniquis afflictisque

Iniquis afflictisque, O perzekuci církve v Mexiku, je encyklika papeže Pia XI. vyhlášená 18. listopadu 1926, která odsoudila perzekuci křesťanu v Mexiku. Po této encyklice a po povstání kristeru následovaly ještě encykliky Acerba Anima v roce 193 ...

                                               

Malinche

La Malinche byla domorodá indiánka z Mexického zálivu, která provázela Hernána Cortése při dobývání Aztécké říše. Údajně byla velmi krásná a inteligentní.

                                               

Mexická ekonomická krize

Mexická ekonomická krize nebo též Mexická finanční krize započala v 80. letech 20. století. Jejími hlavními příčinami byla neschopnost udržet platební bilanci běžného účtu, zanechání poskytování úvěru Rozvojovým zemím a financování zahraničního d ...

                                               

Mexická revoluce

Mexická revoluce byl vojensko-politický proces, který v roce 1910 začal jako vzpoura proti diktatuře Porfirio Díaze a nakonec, po mnoha peripetiích, skončil spory mezi jednotlivými povstaleckými skupinami ukončenými až ve 30. letech 20. století. ...

                                               

Mexická ústava z roku 1835

Takzvaná Mexická ústava z roku 1835 nebyla plnohodnotná a formální ústava, byly to jen dva dokumenty, které tvořily přílohu k Ústavě z roku 1824. Tyto dokumenty ale zásadním zpusobem změnily charakter mexické vlády. Byly to Siete Leyes z roku 183 ...

                                               

Miguel Hidalgo y Costilla

Miguel Hidalgo y Costilla, Chihuahua) byl římskokatolický kněz v Novém Španělsku, který je hlavním představitelem 1. etapy mexické války za nezávislost na Španělsku. Ta začala vydáním tzv. Provoláním z Dolores, jejíž spoluautorem byl právě Hidalg ...

                                               

Nová Galicie

Nová Galicie byl název území na západě Mexika, které bylo od 16. do 19. století součástí místokrálovství Nové Španělsko. Hlavním městem byla Guadalajara. Oblast dobyl pro Španělské impérium roku 1531 Nuño Beltrán de Guzmán a založil hlavní město, ...

                                               

Osvobozenecká armáda jihu

Osvobozenecká armáda jihu byla armáda vytvořená a vedenou Emilianem Zapatou. Svoji roli sehrála během Mexické revoluce. Její členové bývají označováni jako Zapatisté. Zapatisté se zformovali v roce 1910 v jihomexickém státě Morelos. Puvodně byla ...

                                               

První Mexické císařství

Když v roce 1821 skončila mexická válka za nezávislost a bylo vyhlášeno Mexické císařství v čele s císařem Agustínem I. de Iturbide. Už o 2 roky později se ale rozdělilo na Mexiko a Spojené středoamerické provincie. Ve španělských rukou zustaly p ...

                                               

Santa Fe de Nuevo México

Santa Fe de Nuevo México byla jedna z provincií Nového Španělska a od roku 1821 provincií nezávislého Mexika. Existovala od konce 16. století do poloviny 19. století. Rozkládala v horní části údolí řeky Rio Grande a zahrnovala většinu dnešního st ...

                                               

Teotihuacán

Teotihuacán je jedna ze starých mezoamerických kultur, mezi 1. a 8. stol. n. l. nejvýznamnější náboženské centrum celé Střední Ameriky. Zříceniny Teotihuacánu leží dnes necelých 50 kilometru severovýchodně od Mexico City. Teotihuacán je nejen v m ...

                                               

Texaská republika

Texaská republika byl nezávislý stát v Severní Americe mezi Spojenými státy a Mexikem, který existoval mezi 2. březnem 1836 a 29. prosincem 1845. Vznikla jako republika, která se odtrhla od Mexika v dusledku Texaské revoluce. Mexiko Texaskou repu ...

                                               

Tula (Mexiko)

Tula nebo Tula de Allende je město ve středním-východním Mexiku. Nachází se severo-severozápadně od hlavního města. Počet obyvatel se pohybuje kolem 92 000. Nedaleko jsou ruiny starobylého města, známé také jako Tulu nebo Tollan, které bylo centr ...

                                               

Pancho Villa

José Doroteo Arango Arámbula, spíše známý pod pseudonymem Francisco Villa nebo jeho zdomáčtělou verzí, Pancho Villa, byl jeden z nejvýznamnějších generálu mexické revoluce. Jako velitel División del Norte severní divize byl Villa skutečný caudill ...

                                               

Yucatánská republika

Yucatánská republika byl krátce existující nezávislý stát na stejnojmenném poloostrově, který se později stal součástí Mexika. Měl rozlohu 139 426 km² a žilo v něm okolo pul milionu obyvatel, hlavním městem byla Mérida. Během existence Místokrálo ...

                                               

Zimmermannuv telegram

Zimmermannuv telegram byla šifrovaná zpráva, která byla během první světové války zaslána německým ministrem zahraničí Arthurem Zimmermannem na německé velvyslanectví v USA ve Washingtonu, D.C. a posléze přeposlána mexické vládě. Telegram byl vša ...

                                               

Ztracená dekáda

"Ztracená dekáda", španělsky "La Década Perdida je označení pro období finančních krizí a hospodářské stagnace v Latinské Americe během 80. let 20. století. Někdy je termín používán výhradně ve vztahu k Mexiku. Po ropném rozmachu, který předcháze ...

                                               

Dějiny Moldavska

Dějiny Moldavska lze vysledovat do poloviny 14. století, do doby kdy bylo pod vlivem Uherska založeno Moldavské knížectví, středověký předchudce moderního Moldavska a Rumunska. V roce 1359 se moldavský kníže Bohdan I. uherského vlivu zbavil a sta ...

                                               

Akkermanská úmluva

Akkermanská úmluva je smlouva uzavřená mezi Ruskem a Osmanskou říší s cílem potvrdit závěry bukurešťské smlouvy. Podepsána byla 25. září jul. / 7. října 1826 greg. v Akkermanu. Na ruské straně smlouvu podepsali Michail Semjonovič Voroncov a Alexa ...

                                               

Bessarabská sovětská socialistická republika

Bessarabská sovětská socialistická republika byla republika založená 11. května 1919 jako autonomní část RSFSR. Jejím hlavním městem byla Oděsa. Od začátku vojenské intervence Polska a Francie 2. srpna 1919 bylo hlavní město Tiraspol. V září toho ...

                                               

Bitva u Kahulu

Bitva u Kahulu byla jedna z největších bitev nejen rusko – turecké války, ale i celého 18. století. Odehrála se u řeky Kahul nedaleko Vulcănești na území dnešního Moldavska. Na jedné straně stály ruské jednotky na druhé jednotky osmanské říše a k ...

                                               

Bukurešťská smlouva (1812)

Smlouva z Bukurešti podepsaná 18. května 1812 mezi Ruskou a Osmanskou říší byla mírová dohoda, která ukončovala rusko-tureckou válku, jež začala v roce 1806. Výrazně ovlivnila zejména další osud Moldavska a Srbska. Smlouva umožňovala Rusku zabrat ...

                                               

Hospodar

Hospodar nebo gospodar je výraz slovanského puvodu s významem "pán" nebo "vládce". Panovníci Valašska a Moldavska byli ve slovanských listinách z 15. století označováni jako hospodarové až do roku 1866. Titul hospodar se používal navíc k titulu v ...

                                               

Moldavská autonomní sovětská socialistická republika

Moldavská autonomní sovětská socialistická republika byla autonomní republika v rámci Ukrajinské SSR, součásti Sovětského svazu. V době její existence nepatřilo současné Moldavsko k Sovětskému svazu, nýbrž k tzv. Velkému Rumunsku. Na levém, ukraj ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →