ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 265                                               

Sbírka Fortepan

Sbírka Fortepan shromažďuje fotografie pořízené v letech 1900 až 1990 v Budapešti na území Maďarska. Na základě licence Creative Commons jsou volně přístupné na vyhrazeném webu. Tato sbírka představuje databázi desítek tisíc dokumentu o maďarské ...

                                               

Sedmihradští Sasové

Německá kolonizace Sedmihradska začala za vlády uherského krále Gejzy II. 1141–1162. Po desetiletí bylo hlavním úkolem německých osadníku bránit uherskou jihovýchodní hranici. Kolonizace pokračovala až do konce 13. století. Ačkoli kolonisté pochá ...

                                               

Sikulové

Sikulové,někdy také székelyové je označení Maďaru, žijících ve východní Transylvánii, též známé jako Sikulsko.

                                               

Staromaďarský Nářek Panny Marie

Staromaďarský Nářek Panny Marie je jednou z nejstarších maďarských jazykových památek a první zachovaná báseň v maďarštině. Jako přebásněná latinská báseň byla ve 13. století přepsána do latinského Lovaňského kodexu. V roce 1922 ho objevili v mat ...

                                               

Uherský velkokníže

Uherský velkokníže bylo označení, kterým se označovali vládci Uherského velkoknížectví v 9. a 10. století. Velkokníže byl volen pravděpodobně vudci sedmi uherských a třech chazarských kmenu. Prvním velkoknížetem byl pravděpodobně Almoš, otec Arpá ...

                                               

Železná opona

Železná opona je označení pro neprostupnou hranici mezi západním a východním blokem v době studené války. Nacházela se jednak na západní hranici SSSR, NDR, Československa, Maďarska jednak na jižní hranici Albánie, Bulharska. Existovala od konce d ...

                                               

Antifašistické shromáždění pro národní osvobození Makedonie

Antifašistické shromáždění pro národní osvobození Makedonie bylo regionální zasedání komunistu a protifašistických sil, které ustanovilo základy poválečné moci v Makedonii. Během druhé světové války zasedal ASNOM celkem třikrát, poté se transform ...

                                               

Dopady evropské migrační krize v Severní Makedonii

Severní Makedonie leží již od počátku takzvané evropské migrační krize na Balkánské trase, kterou do Evropské unie přichází největší množství migrantu. Tamní vláda výstavbou makedonského pohraničního plotu a uzavřením části jižní hranice s Řeckem ...

                                               

Džemijet

Džemijet byla regionální politická strana v dobách existence Království Srbu, Chorvatu a Slovincu se sídlem na území dnešní Severní Makedonie. Založena byla dne 17. prosince 1919 ve Skopji. Oslovovala hlavně místní početné muslimské obyvatelstvo, ...

                                               

Hlaholice

Hlaholice či řidčeji a zastarale glagolice je nejstarší, dnes jen výjimečně užívané slovanské písmo. Jeho jméno pochází ze staroslověnského slovesa glagolati – hovořit nebo podstatného jména glagolъ – slovo. Písmo tvořilo základ kultury a vzdělan ...

                                               

Kokino (naleziště)

Kokino je archeologické naleziště a megalitická observatoř objevená v roce 2001 archeologem Jovicou Stankovskim na severovýchodě dnešní Severní Makedonie, přibližně 35 km od města Kumanovo, poblíž stejnojmenné vesnice, která je součástí obce Star ...

                                               

Makedonie (království)

Makedonie byla staré řecké království ležící na severu moderního Řecka. Sousedy Makedonského království byly na západě království Épeiros a menší státní útvary Ilýrie, zatímco na východě hraničila s ještě více nejednotnou Thrákií. Poté, co si Ale ...

                                               

Makedonie (provincie)

Římská provincie Makedonie byla oficiálně zřízena v roce 146 př. n. l. poté, co římský vojevudce Quintus Caecilius Metellus v roce 148 př. n. l. zvítězil ve čtvrté makedonské válce nad vojskem samozvance Andriska. Čtyři pro-římské klientské repub ...

                                               

Makedonie (region)

Makedonie je geografické území s proměnlivým rozsahem rozdělené dnes mezi řeckou Makedonii, Severní Makedonii a bulharskou Pirinskou Makedonii. Na jihu v oblasti Olympského masivu sousedila s Thessalií, na jihozápadě s Epirem, na západě s Illyrií ...

                                               

Národní osvobozenecká armáda (Severní Makedonie)

Národní osvobozenecká armáda je vojenská organizace pusobící v Severní Makedonii od roku 2001 a je úzce spojena s rozpuštěnou Kosovskou osvobozeneckou armádou. Cílem skupiny je odtržení Albánci osídlených oblastí od Severní Makedonie. Organizace ...

                                               

Pelagonie

Pelagonie nebo také Prilepsko-Bitoljsko-Lerinsko pole je historický a geografický region na Balkánském poloostrově, rozdělený mezi Severní Makedonii a Řecko. Má rozlohu okolo 4 000 km² a žije v něm více než 200 000 obyvatel, převážně makedonské n ...

                                               

Prespanská dohoda

Prespanská dohoda je mezinárodní dohoda, která byla podepsána ministry zahraničí Makedonie Nikolou Dimitrovem a Řecka Nikem Kociasem dne 17. června 2018. Klade si za cíl ukončit spor o název Makedonie a normalizovat makedonsko-řecké vztahy.

                                               

Socialistická republika Makedonie

Socialistická republika Makedonie byla socialistickou republikou, jež byla součástí Socialistické federativní republiky Jugoslávie. Součástí AVNOJské Jugoslávie se země stala v roce 1944. Jugoslávskou federaci opustila Republika Makedonie okamžik ...

                                               

Spor o název Makedonie

Spor o název Makedonie byl politický spor o užití názvu Makedonie. Spor mezi sebou vedly Republika Makedonie a Řecko. Řecko považovalo název Makedonie za výlučně řecký a politicky zneužitý vládou ve Skopje pro cíle získání celého území regionu Ma ...

                                               

Svaz komunistu Makedonie

Svaz komunistu Makedonie byla republiková organizace Svazu komunistu Jugoslávie na území Socialistické republiky Makedonie. Jednalo se o jedinou politickou stranu, která vládla této republice od osvobození po druhé světové válce až do roku 1990, ...

                                               

Vardarská bánovina

Vardarská bánovina byla jednou z devíti provincií, na které bylo v letech 1929 - 1941 rozčleněno Království Jugoslávie. Nacházela se na jihovýchodě Jugoslávie a zahrnovala celé území současné Severní Makedonie, jižní část Srbska a jihovýchod Koso ...

                                               

Dějiny Malajsie

Dějiny Malajsie jsou dějinami území současné malajské monarchie, a ovšem i přilehlé oblasti, kterou obývají Malajci, a která byla silně ovlivněna evropským kolonialismem, jenž do značné míry narýsoval hranice současných státu, bez ohledu na hrani ...

                                               

Bílí rádžové

Bílí rádžové byla dynastie, kterou roku 1841 v Sarawaku na ostrově Borneo založil bývalý anglický dustojník James Brooke. Jeho příbuzní pak v nově vzniklém státě vládli zhruba dalších sto let.

                                               

Britské Malajsko

Britské Malajsko bylo volné uskupení státu na Malajském poloostrově, které od 18. do 20. století kolonizovali Britové. Před založením Malajské unie v roce 1946 nebyly tyto kolonie spravovány jednou administrativou. Britské Malajsko zahrnovalo Pru ...

                                               

Malacký sultanát

Malacký sultanát se nacházel na jižní oblasti Malajského poloostrova a ve střední části Sumatry. Roku 1402 jej založil sultán Paramešvára. Jeho centrum se nacházelo v Malakce. Poté, co na počátku 16. století Malakku napadli Portugalci, započalo o ...

                                               

Prulivové osady

Prulivové nebo Úžinové osady byla skupina britských kolonií v jihovýchodní Asii, jejíž název odkazoval na strategicky významnou Malackou úžinu, přes kterou vede mnoho námořních cest. Prvotně byly ustanoveny jako součást území pod kontrolou Britsk ...

                                               

Bitva o Singapur

Bitva o Singapur je pojmenováním válečných událostí druhé světové války, které se odehrály na přelomu let 1941 a 1942 jako součást boju v jihovýchodní Asii. V této době bylo město Singapur hlavním britským opěrným bodem v jihovýchodní Asii a stra ...

                                               

Ansar Dine

Ansar Dine je militantní islamistická skupina podezřelá z vazeb na al-Káidu v islámském Maghrebu. Jejím cílem je zavedení islámského práva na území Mali. Skupina zahájila svou činnost v dubnu 2012 během povstání Tuaregu s cílem ustanovit v severn ...

                                               

EUTM Mali

EUTM Mali je výcviková mise Evropské unie v Mali, která od roku 2013 podporuje malijskou armádu v jejím boji s ruznými povstaleckými a islamistickými skupinami. O zřízení mise bylo rozhodnuto na základě žádosti malijské vlády a rezoluce Rady bezp ...

                                               

Francouzský Súdán

Francouzský Súdán byla kolonie ve Francouzské Západní Africe, která měla dvě samostatná období existence, první mezi lety 1890 až 1899 a poté v letech 1920 až 1960, kdy se území stalo samostatným státem Mali. Současný stát Súdán leží ve východní ...

                                               

Národní hnutí za osvobození Azavadu

Národní hnutí za osvobození Azavadu je politická a vojenská organizace se základnou v Azavadu v severním Mali. Hnutí bylo založeno Tuaregy, kteří v roce 2011 bojovali v libyjské občanské válce. Vznik hnutí se datuje k říjnu 2011 a účastní se ho i ...

                                               

Timbuktská univerzita

Timbuktská univerzita, neboli Univerzita v Timbuktu vznikla jako volné sdružení tří medres a někdy se uvádí jako první škola univerzitního typu na světě. Nachází se ve městě Timbuktu, na území dnešního afrického státu Mali.

                                               

Válka v Mali

Válka v Mali či občanská válka v Mali je řada ozbrojených konfliktu, které začaly od ledna mezi severní a jižní částí Mali v Africe. Od 16. ledna 2012 začaly boje Tuaregu proti malijské vládě s cílem vytvořit si samostatný stát Azavad. Mali v roc ...

                                               

Vojenský převrat v Mali 2020

Mali se od roku 2012 nacházelo ve svízelné situaci. Po svržení prezidenta Amadou Tourého vypukla válka proti separatistickým Tuaregum z Azavadu, která brzy přerostla v konflikt s radikálními islamisty z Al-Káidy a Islámského státu. V červenci 202 ...

                                               

Dějiny Malty

Dlouhé dějiny Malty počínají v 5. tisíciletí př. n. l. Malta byla tehdy osídlena neznámým národem, o jehož přítomnosti svědčí jen stavební památky. Přibližně od 2000 př. n. l. byla Malta osídlena podruhé. V pruběhu dalšího vývoje se zde vystřídal ...

                                               

Vincenzo Anastagi

Vincenzo Anastagi byl maltézský rytíř italského puvodu, který se proslavil zejména svým podílem na obraně Malty před tureckými obléhateli. Na přelomu let 1585/6 byl nominován na post kapitána slavné galéry Capitana, ale vzápětí poté byl zavražděn.

                                               

Brochtorff Circle

Lokalita Brochtorff Circle, také zvaná Xagħra Stone Circle, je vykopávka megalitického chrámu na maltském ostrově Gozo nedaleko chrámu Ggantija. Jméno je poplatné skutečnosti, že chrám byl znovuobjeven roku 1965 zásluhou několika obrazu dánského ...

                                               

Clapham Junction (Malta)

Clapham Junction je jednou z více soustav dodnes záhadných, do tvrdé vápencové skály vyrytých stop na ostrovech Malta a Gozo; oblast, kde se nachází, se maltsky jmenuje Misrah Ghar, il-Kbir.

                                               

Ggantija

Ggantija, psáno také Ggantija, je prehistorický chrám na maltském ostrově Gozo, nejstarší z chrámu megalitické kultury Malty a jeden z nejstarších na světě vubec. Stavba chrámu se datuje do období 3600–3400 př. n. l. Svatyně je tvořena 2 chrámy: ...

                                               

Għar Dalam

Jeskyně Għar Dalam, je jeskyně na jihovýchodním pobřeží ostrova Malta nedaleko sídliště Birzebbugia. Je známa jako naleziště prehistorických zvířecích koster a keramiky prvních obyvatel ostrova. Nález těchto keramických zbytku na tomto místě dal ...

                                               

Ħagar Qim

Ħagar Qim, psáno také Hagar Qim, patří k nejznámějším megalitickým chrámum na Maltě; vykopán a částečně opraven byl postupně v letech 1839–1909. Datuje se do tzv. tarxienské fáze. Areál je tvořen celkem 4 chrámy: největší, centrální je uprostřed, ...

                                               

Hypogeum Ħal Saflieni

Hypogeum v Ħal Saflieni je třípatrový, více než 10.6 m hluboký komplex o celkové ploše kolem 500 m² pocházející z doby asi 3800 až 2500 př. n. l. Leží nedaleko chrámu Tarxien a po dukladném restaurování bylo roku 2004 opět otevřeno pro veřejnost. ...

                                               

Maltská lira

Maltská lira, maltsky Lira Maltija, byla do 1. ledna 2008 úřední měna na Maltě. ISO 4217 kód měny byl LM, občas též MTL, ze zvyku se stále ještě někdy používá výrazu pound a znaku ₤. Maltská lira se dělila na 100 centu, až do roku 1994 se 1 cent ...

                                               

Maltský protektorát

Maltský protektorát je označení pro britskou vojenskou správu Malty v době napoleonských válek, když ještě formálně patřila Sicilskému království a pod správu maltézských rytířu, ale byla kontrolována britskými vojsky. Vyhlášen byl 4. září 1800 p ...

                                               

Megalitická kultura na Maltě

O megalitické kultuře na Maltě je možno mluvit přibližně s prvními svědectvími o osídlení ostrova, tedy v době kolem 5. tisíciletí př. n. l.; z této doby se zachovala zejména keramika. Až o téměř tisíc let později dochází ke stavbě velkých komple ...

                                               

Megalitické chrámy na Maltě

Megalitické chrámy na Maltě z historického období neolitika patří k nejznámějším památkám bohaté historie Malty. Sedm těchto sakrálních staveb bylo dáno na seznam Světového dědictví organizace UNESCO.

                                               

Mgarr (fáze)

Jako archeologoická fáze Mgarr se na Maltě nazývá doba od přibližně 3800 př. n. l. do 3600 př. n. l. Zde vzniklá kultura se připisuje nové vlně přistěhovalcu, spřízněné s kulturou San Cono/Piano Notaro na Sicílii, kteří zde žili a samostatně se v ...

                                               

Mnajdra

Mnajdra je chrámový areál na jižním pobřeží ostrova Malta, který patří k předním památkám megalitické kultury na Maltě; datován je přibližně do doby 3800–2500 př. n. l). Chrám se nachází spolu s dalším komplexem chrámu Ħagar Qim na jižním pobřeží ...

                                               

Operace Herkules

Operace Herkules bylo německé krycí označení plánované spojené německo-italské invaze na Maltu za druhé světové války. Její německé označení bylo Unternehmen Herkules a italské Operazione C3. Obsazení Malty bylo připravováno na červenec 1942. Nam ...

                                               

Dějiny Maroka

Dějiny Maroka jsou dějinami území současného Marockého království. Od 2. století př. n. l. zakládali na území Maroka osady Féničané, podél obchodních cest. Po jejich pádu přišli Římané, kteří roku 40 př. n. l. tuto oblast spojili se západní částí ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →