ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 264                                               

Litevský litas

Litevský litas byl zákonným platidlem pobaltského státu Litva. Jeho ISO 4217 kód byl LTL. Množné číslo této měny je v litevštině litai nebo litų. Jedna setina litasu se nazývala centas.

                                               

Malá Litva

Malá Litva nebo Pruská Litva je historický region Pruska, později německého Východního Pruska, ve kterém žili Pruští Litevci. Před usazením Řádu německých rytířu v Prusku, které proběhlo ve 13. století, byla většina území Malé Litvy osídlena balt ...

                                               

Německo-sovětská smlouva o přátelství, spolupráci a vymezení demarkační linie

Německo-sovětská smlouva o přátelství, spolupráci a vymezení demarkační linie je mezinárodní dohoda uzavřená v Moskvě mezi Třetí říší a Svazem sovětských socialistických republik 28. září 1939 po kapitulaci Polska, po skončení invaze Třetí říše a ...

                                               

Netimer

Netimer Netimeras) byl místní vládce některého z kmene Baltu, nejspíše Jotvingu, který má souvislost s misí svatého Bruna v roce 1009. Netimer spolu s 300 svými poddanými a ještě s jejich rodinnými příslušníky přijal křesťanství. Jeho další osud ...

                                               

Seznam představitelu Litvy

Seznam představitelu Litvy zahrnuje vládce a hlavy historického Litevského území, tzn. velkoknížata, krále a prezidenty. Seznam zahrnuje Litvu jako suverénní entitu či jako legitimní součást větších celku, stejně jako Litvu pod nadvládou či okupa ...

                                               

Raketová základna u lesa Plokštinė

Raketová základna u lesa Plokštinė byla v dobách Sovětského svazu podzemní základnou připravenou k odpalování raket středního doletu. Byla postavena nedaleko vsi Plokščiai 13 kilometru severně od Plungė, v řídce obydleném lese Plokštinė nedaleko ...

                                               

Ruské velkoknížectví (1432–1435)

Ruské velkoknížectví byl středověký státní útvar vzniklý odtržením od Litevského velkoknížectví během občanské války o trun mezi sesazeným velkoknížetem Švitrigailem a Sigismundem Kęstutaitisem, oba z dynastie Gediminovcu. Byla to ta část velkokn ...

                                               

Čiune Sugihara

Čiune Sugihara byl japonský diplomat, který v letech 1939 až 1940 pusobil jako vicekonzul Japonského císařství v Litvě. Japonskou vládu postrašila německo-sovětská smlouva ze 23. srpna 1939, protože ji chápala jako Hitleruv odklon od spojenectví ...

                                               

Szlachta

Szlachta je název, kterým byl označována aristokratická třída v Polském království a Litevském velkoknížectví, které v ruzných obdobích společně tvořily Polsko-litevskou unii.

                                               

Tauroggenská konvence

Dohodu podepsali za Prusko generál Hans David Ludwig Graf Yorck von Wartenburg, za ruskou stranu pak generál Hans Karl Dibič. Yorckuv podpis je významným činem v pruské historii, kdy se tato země odpoutala od spojenectví s Napoleonovou Francií a ...

                                               

Varšavská konfederace

Varšavská konfederace, významný vývojový milník dějinách Polska a Litvy, který rozšířil náboženskou toleranci napříč šlechtou a svobodnými občany na území Polsko-litevské unie. Je považován za formální začátek svobody vyznání v Republice obou nár ...

                                               

Východní území Německé říše

Jako Východní území Německé říše nebo též bývalé německé Východní území byla označována území ležící východně od hraniční linie Odra-Nisa, která byla k 31. prosinci 1937 součástí Německé říše. V roce 1945, po skončení druhé světové války byla tat ...

                                               

Západoruská dobrovolnická armáda

Západoruská dobrovolnická armáda, jinak nazývaná podle svého generála Pavla Bermondt-Avalova Bermontovci, byla bělogvardějská armáda pusobící v Pobaltí v během Ruské občanské války v roce 1919.

                                               

Zebeden

Zebeden byl baltský velmož, nejspíše jotvingského, puvodu, bratr knížete Netimera. V roce 1009 nechal misionáře Bruna, stít a povraždil skoro celý jeho pruvod. Díky této události je jméno Litvy poprvé zmíněno v Quedlinburských análech.

                                               

Žemaitské knížectví

Žemaitské knížectví, popřípadě Žmuďské knížectví, byl zprvu samostatný kmenový stát a později správní jednotka Litevského velkoknížectví obývaný etnikem Žemaitu. Vládcem a držitelem titulu knížete Žemaitska byl přímo litevský velkokníže. Mezi let ...

                                               

Žmuď

Žmuď, Žemaitsko nebo Dolní Litva je jedním z pěti etnografických regionu Litvy. Rozkládá se na severozápadě země mezi řekou Němen, Lotyšskem, Baltským mořem a tzv. Malou Litvou. Území má rozlohu přibližně 21 000 km² a zhruba pul milionu obyvatel. ...

                                               

Dějiny Lotyšska

Dějiny Lotyšska započaly v době osídlení území, na kterém se dnes Lotyšsko rozkládá, po konci poslední doby ledové kolem roku 9000 př. n. l. Během 2. tisíciletí př. n. l. se v oblasti objevili Baltové, kteří do konce 1. tisíciletí vytvořili v Lot ...

                                               

15. granátnická divize SS (1. lotyšská)

15. Waffen-Grenadier-Division der SS byla divize, která náležela do Waffen-SS. Byla zformována počátkem roku 1943 rozšířením nově vytvořené legie dobrovolníku SS. Divize byla vytvořena puvodně z protisovětských partyzánu Schuma Batalionu, policej ...

                                               

19. granátnická divize SS (2. lotyšská)

19. Waffen-Grenadier Division der SS byla jedna z divizí Waffen-SS, která bojovala ve druhé světové válce. Jádro divize bylo podobně jako u její sesterské divize 15. Waffen-Grenadier Division der SS, tvořeno německými vojáky, kteří byli doplněni ...

                                               

Akce Dünamünde

Akce Dünamünde byla operace zahájená nacistickými německými okupačními silami v lese Biķernieki nedaleko Rigy, Lotyšsko. Jejím cílem bylo popravit Židy, kteří byli nedávno deportováni do Lotyšska z Německa, Rakouska, Čech a Moravy. Tyto vraždy js ...

                                               

Vladimir Jurjevič Anťufejev

Vladimir Jurjevič Anťufejev byl v letech 1992 až 2011 ministrem státní bezpečnosti mezinárodně neuznané Podněsterské moldavské republiky. V roce 2014 byl jedním z představitelu neuznané samozvané Doněcké lidové republiky. V Lotyšsku a Moldavsku j ...

                                               

Bermontiáda

Bermontiáda nebo Bermontova aféra byla součástí lotyšské války za nezávislost a ruské občanské války, probíhající od 8. října do 3. prosince 1919, v níž lotyšská armáda spolu se svými spojenci zvítězila nad jednotkami Západoruské dobrovolnické ar ...

                                               

Bitva o Cēsis

Bitva o Cēsis byla jednou z duležitých bitev Estonské a Lotyšské války za nezávislost. V této bitvě stály estonské a lotyšské ozbrojené síly proti Baltské zeměbraně.

                                               

Kuronsko

Nachází se v západní Lotyšsku. Poloha Kuronska odpovídá přibližně bývalým lotyšským okresum z Kuldīga, Liepāja, Saldus, Talsi, Tukums a Ventspils. Krajina má obecně nízký a zvlněný charakter s plochými a bažinatými pobřežními oblastmi. Vnitřní čá ...

                                               

Masakry v Liepāji

Masakry v Liepāje byly série hromadných poprav. Mnoho jich bylo veřejných nebo poloveřejných. Konaly se v Liepāje a v jejím okolí na západním pobřeží Lotyšska v roce 1941 po nacistické okupaci Lotyšska. Hlavními pachateli byly oddíly Einsatzgrupp ...

                                               

Lotyšská literatura

V Lotyšsku se zachovala mimořádně silná folklórní tradice lidových písní, které se nazývají dainy. Na rozdíl od dain litevských se nepodobají slovanským písním a mají zřejmě jiné kořeny. Jde většinou o čtyřverší s náměty z rolnického života. Celk ...

                                               

Lotyšská osvobozenecká válka

Lotyšská osvobozenecká válka, příp. Lotyšská válka za nezávislost byla sérií konfliktu, kde na jedné straně stála armáda nově vzniklého lotyšského státu na druhé bolševické Rusko a nezávisle na něm i jednotky místních baltských Němcu. Válka vypuk ...

                                               

Lotyšská pomocná policie

Lotyšská pomocná policie byla paramilitantní jednotka založená Němci během okupace Lotyšska v roce 1941. Dohlížela na Židy, zatýkala je a předávala Němcum. Zúčastnila se i jejich vyvražďování. Pomocná policie měla zhruba 1 400 členu a pusobila př ...

                                               

Lotyšská sovětská socialistická republika

Lotyšsko bylo 20. června 1940 obsazeno Sovětským svazem, který z něj 21. července vytvořil Lotyšskou sovětskou socialistickou republiku. Ta byla počátkem srpna 1940 oficiálně přijata do SSSR. Lotyšská SSR zanikla 4. května 1990, kdy její Nejvyšší ...

                                               

Maurice de Saxe

Maurice de Saxe, česky Heřman Mořic hrabě Saský, německy Hermann Moritz von Sachsen, někdy také uváděný jako Maréchal de Saxe byl německý šlechtic a vojevudce ve francouzských službách, v letech 1726–1729 vévoda kuronský a od roku 1747 jeden ze s ...

                                               

Dějiny Lucemburska

Dějiny Lucemburska jsou pevně spojeny zejména s historií okolních zemí. Dějiny území dnešního Lucemburska by se daly počítat od dob antického Říma, samotná historie Lucemburska se počítá od roku 963, kdy zde vzniklo hrabství. Dějiny samostatného ...

                                               

Horní Lotrinsko

Horní Lotrinsko byla ve středověku jižní hornatější část Lotrinska, která bylo pod kontrolou vévodství lotrinského. Horní Lotrinsko se rozkládalo přibližně na území dnešního francouzského regionu Lotrinsko, Sárska, Falckého kurfiřtství v okolí Zw ...

                                               

Linie následnictví lucemburského trunu

Následnictví lucemburského trunu užívá od roku 2011 jako systém pro stanovení následníka trunu absolutní primogenituru, platící pro potomky současného velkovévody Henriho I. Do té doby byl v platnosti výhradně systém polosalického práva s menšími ...

                                               

Lucemburské hrabství

Lucemburské hrabství byl státní útvar existující v letech 1059–1353. Od počátku své existence byl součástí Svaté říše římské. V roce 1354 bylo císařem Karlem IV. povýšeno na vévodství.

                                               

Lucemburské vévodství

Lucemburské vévodství byl stát existující v letech 1354–1815. Po celou svou existenci bylo součástí Svaté říše římské a vládlo zde několik dynastií. Jeho předchudcem bylo Lucemburské hrabství a nástupcem je Lucemburské velkovévodství tj. dnešní L ...

                                               

Seznam lucemburských panovníku

Lucemburské hrabství vzniklo roku 963 a bylo součástí Východofranské říše a později Svaté říše římské. Na vévodství je povýšil roku 1354 Karel IV. V 15. století připadlo koupí nejprve na vévody z Burgundska, poté sňatkem na dynastii habsburskou. ...

                                               

Dějiny Madagaskaru

Dějiny Madagaskaru jsou dějinami území současné Madagaskarské republiky, která se rozkládá na ostrově Madagaskar, v Indickém oceánu při jihovýchodním pobřeží kontinentální Afriky. Ostrov byl poměrně pozdě, zhruba na počátku našeho letopočtu, osíd ...

                                               

Demokratizace Madagaskaru

Demokratizace Madagaskaru je proces který započal na konci 70. let a trvá dodnes. Při něm byl demontován madagaskarský komunistický režim a nahrazen systémem mnoha stran. Od moci byl odstaven diktátor Didier Ratsiraka. Změny režimu bylo docíleno ...

                                               

Joseph Gallieni

Joseph Simon Gallieni byl francouzský dustojník, který pusobil většinu své kariéry jako vojenský velitel a správce ve francouzských koloniích. Gallieni je nechvalně proslulý na Madagaskaru jako francouzský velitel, který ostrov anektoval, deporto ...

                                               

Plán Madagaskar

Plán Madagaskar byl nerealizovaný plán nacistického Německa na přesídlení Židu z Evropy na Madagaskar. Franz Rademacher, zaměstnanec německého ministerstva zahraničních věcí, navrhl tuto myšlenku v červnu 1940, krátce před porážkou Francie. Návrh ...

                                               

Sakalavská říše Menabe

Sakalavská říše Menabe byla stát na území dnešního Madagaskaru, podél obou břehu řeky Sakalavy. V referencích se název této monarchie píše jako sakalovská říše Menabe, tedy s malým "s" ve slově "sakalovská". Počátek tohoto státu je na začátku 17. ...

                                               

Socialistická revoluce na Madagaskaru

Socialistická revoluce na Madagaskaru je označení řady nepokoju, které začaly v roce 1971 a pokračovaly až do roku 1973. Po získání nezávislosti v roce 1960, Madagaskar patřil k nejvíce stabilním africkým státum. Přesto od začátku 70. let 20. sto ...

                                               

Dějiny Maďarska

Dějiny Maďarska se odvíjejí od 10. století, kdy vznikl na území rozpadlé Velkomoravské říše nový státní útvar ze sedmi kočovných kmenu Maďaru, nazvaných dle nejsilnějšího kmene Megyeri v oblasti Panonie, kam přišly z oblasti na severozápad od Čer ...

                                               

Američané maďarského puvodu

Američané maďarského puvodu jsou občané Spojených státu amerických, kteří se narodili v Maďarsku nebo mají maďarské předky. Mnoho imigrantu z Maďarska ovšem nejsou Maďaři, ale maďarští Židé. Podstatná část jich emigrovala zejména po druhé světové ...

                                               

Burzenland (řádový stát)

Burzenland je německý název pro historické území na jihovýchodě Sedmihradska, které v letech 1211–1225 obýval se souhlasem uherského krále Řád německých rytířu. Úkolem těchto německých křižáku bylo "bojovat proti, dosud pohanským, kumánským nájez ...

                                               

Černí Maďaři

Černí Maďaři byla polonezávislá skupina Maďaru v době, kdy Maďaři osídlili Panonskou nížinu na konci 9. století. Označení souvisí s tradičním kočovnickým označováním světových stran barvou. Jsou zmiňováni pouze v několika dobových pramenech. Účas ...

                                               

Dum teroru

Muzeum je umístěno v neorenesanční budově, která puvodně patřila židovské rodině Perlmutteru. V letech 1937 až 1944 sloužila jako sídlo a vězení Strany Šípových křížu - Hungaristického hnutí. Po skončení druhé světové války v domě sídlila maďarsk ...

                                               

Emese

Emese či Emes byla pololegendární postava maďarských dějin, žijící podle legend na začátku 9. století. Byla turkického puvodu. Zdál se jí sen, že k ní do lože přiletěl jakýsi pták Turul a zmocnil se jí. To pověděla svému otci a o devět měsícu se ...

                                               

Chronologie dějin Maďaru

902 nebo 903 Arpád poráží vojsko Velké Moravy. kolem 948 Část maďarských velmožu přijala křesťanství řeckého ritu 955 10. srpen – Bitva na Lechu. 972 podzim – Sv. Vojtěch vyslán papežem Silvestrem II. šířit na území Uher křesťanství západního rit ...

                                               

Igric

Igrici byli potulnými pěvci na Velké Moravě a ve středověkém Uhersku. Samotné slovo igrici je doloženo až v 17. století na Slovensku, v latinských pramenech byli nazýváni ioculatores "žertéři, žongléři”. Lze je srovnat s ruskými skoromochy a jiho ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →