ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 263                                               

Války za nezávislost Kuby

Války za nezávislost Kuby jsou tři ozbrojené konflikty vybojované na Kubě ve druhé polovině 19. století: Kubánská válka za nezávislost která později splynula se španělsko-americkou válkou; 1895–1898 Malá válka 1879–1880 Desetiletá válka též "velk ...

                                               

Seznam kuvajtských panovníku

Toto je seznam kuvajtských panovníku od roku 1752, kdy rada starších kuvajtského kmena Bani Utba si vybrala jako svého vládce šejchа Sabaha I. ibn Džabera z rodu Al Sabah.

                                               

Enosis

Enosis byla myšlenka, která se prosazovala v řecké společnosti v 19. století. Jednalo se o celonárodní sjednocení všech Řeku, ať žijí kdekoliv, resp. se to týkalo Jónských ostrovu, Egejské oblasti včetně Kréty, Thrákie, Cařihradska a severu Malé ...

                                               

Osmanský Kypr

Kyperský ejálet byl mezi lety 1571–1878 provincií Osmanské říši, v letech 1670–1703 byl spravován jako polonezávislý sandžak. Ostrov byl dobyt tureckou invazí a připojen k říši roku 1571, kdy padly poslední zbytky ozbrojeného odporu místních křes ...

                                               

Pygmalion (Kypr)

Pygmalion byl kyperský král, který se zamiloval do sochy bohyně Afrodíty. Podle pozdější verze pověsti byl sochařem, který vytvořil bohyninu sochu ze slonoviny a zamiloval se do ní. Afrodíta vyslyšela Pygmalionovy prosby a sochu oživila. Tak byla ...

                                               

Seznam nejvyšších úředníku Kyperského království

Úřady v Kyperském království se mnoho nelišily od ostatních křižáckých státu, které byly vybudovány po vzoru francouzského feudálního zřízení. Na Kypru existovaly úřady majorodoma, konetábla, maršálka, komořího a kancléře. Následuje seznam osob, ...

                                               

Čagatajský chanát

Čagatajuv ulus nebo Čagatajský chanát byl turko-mongolský stát ve Střední Asii. Existoval v letech 1227 až 1687. Vznikl osamostatněním na Mongolské říši. V roce 1360 ztratil západní polovinu svého území ve prospěch Tamerlánovy říše, avšak přežil ...

                                               

Kyrgyzové

Kyrgyzové, starým pravopisem Kirgizové jsou turkický národ, žijící ve střední Asii. Jejich počet se odhaduje na přibližně 5 miliony osob. Kyrgyzové žijí převážně v Kyrgyzstánu, kde tvoří přibližně 73 % obyvatelstva. Významné skupiny Kyrgyzu žijí ...

                                               

Kyrgyzská autonomní sovětská socialistická republika (1926-1936)

Kyrgyzská autonomní sovětská socialistická republika byla autonomní republikou Ruské sovětské federativní socialistické republiky v rámci Sovětského svazu. Státní útvar existoval od 1. února 1926 do 4. prosince 1936. Hlavním městem byl Piškek. Od ...

                                               

Kyrgyzská sovětská socialistická republika

Kyrgyzská sovětská socialistická republika byla jednou ze svazových republik Sovětského svazu. Nacházela se ve Střední Asii na území současného Kyrgyzstánu. Hlavním městem bylo Frunze.

                                               

Ta-jüan

Ta-jüan byl starověký středoasijský stát v Sogdianě, tedy ve Ferganské kotlině, připomínaný v čínských pramenech od 3. století př. n. l. do 4. století.

                                               

Tulipánová revoluce

Tulipánová revoluce je označení událostí, které nastaly v roce 2005 v Kyrgyzstánu po vyhlášení výsledku druhého kola tamních parlamentních voleb. Její hlavní postavou se stal Kurmanbek Bakijev, předseda Lidového hnutí Kyrgyzstánu, koalice opozičn ...

                                               

Věž Burana

Věž Burana je velký minaret v Čuské oblasti severního Kyrgyzstánu. Nachází se asi 80 kilometru východně od hlavního města Biškeku, blízko města Tokmok a hranice s Kazachstánem, na místě zaniklého karachánského města Balasagun. Burana byla postave ...

                                               

Barmsko-siamská válka (1568–1569)

Barmsko-siamská válka 1568–1569 byla válečným konfliktem mezi Ajutthajským královstvím a druhou barmskou říší. Válka začala roku 1568 poté, co Ajutthajské království neúspěšně zaútočilo na město Phitsanulok, barmský vazalský stát. Následovala bar ...

                                               

Francouzský protektorát Laos

Francouzský protektorát Laos byl francouzský protektorát v jihovýchodní Asii na území dnešního Laosu. Existoval v letech 1893 až 1953 s krátkým meziobdobím v roce 1945, kdy zde byl japonský loutkový stát. Protektorát byl ustanoven po francouzsko- ...

                                               

Lan Xang

Království Lan Xang, celým názvem Lan Xang Hom Khao, laosky ລ້ານຊ້າງຮົ່ມຂາວ, též "Země milionu slonu a bílého slunečníku", byl státní útvar v jihovýchodní Asii, který existoval v letech 1354–1707. Dominovalo mu etnikum Lao, etnicky bylo ale králo ...

                                               

Laoské království

Laoské království je označení pro zaniklý stát existující v letech 1949 – 1975. Od roku 1707 byl laoský stát rozdělen na tři samostatná království – Vientiane, Čampassak a Luang prabang. Do poloviny 19. století tyto státy ovládalo Thajsko. V roce ...

                                               

Občanská válka v Laosu

Občanská válka v Laosu představovala ozbrojený konflikt mezi komunistickým hnutím Pathet Lao a královskou vládou, kdy obě strany dostávaly silnou zahraniční podporu během zástupné války mezi velmocemi v rámci studené války. Mezi příslušníky Speci ...

                                               

Francouzský mandát Sýrie a Libanonu

Francouzský mandát Sýrie a Libanonu byl ustaven po první světové válce dne 25. dubna 1920 jako mandátní území Společnosti národu pod správou Francie. V případě Libanonu trval francouzský mandát do konce roku 1943. Dne 1. ledna 1944 byla vyhlášena ...

                                               

Levantská armáda

Levantská armáda byla francouzská armáda v Levantě mezi koncem první světové války a koncem druhé světové války. Rekrutovala se z části z obyvatelstva Levanty. Bojovala vítězně ve francouzsko-syrské válce. Po pádu Francie 22. června 1940 vojska v ...

                                               

Libanonská válka

Pojem Libanonská válka muže označovat několik ruzných konfliktu: Libanonská občanská válka 1975-1990 Operace Lítání – akce IOS z roku 1978, při které byly vytlačeny jednotky OOP ze země Druhá libanonská válka – konflikt mezi Izraelem a Libanonem ...

                                               

Prozatímní jednotky OSN v Libanonu

Prozatímní jednotky Organizace spojených národu v Libanonu jsou mírovými silami Organizace spojených národu, vytvořenými na základě rezolucí Rady bezpečnosti č. 425 a 426 ze dne 19. března 1978. Vznikly za účelem obnovení míru a bezpečnosti po iz ...

                                               

Seznam premiéru Libanonu

Toto je seznam premiéru Libanonu od ustavení tohoto úřadu v roce 1926. I když to není výslovně uvedeno v ústavě, známé jako Národní pakt, z roku 1943, bylo dohodnuto, že předsedou vlády pro všechna další volební období bude sunnitský muslim. Nicm ...

                                               

Taífská dohoda

Taífská dohoda byla dohoda, která vedla k ukončení libanonské občanské války a změně politického systému v Libanonu. Její součástí bylo politické zrovnoprávnění muslimu s dosud privilegovanými maronitskými křesťany či například nastavení časového ...

                                               

Velký Libanon

Velký Libanon, úředním názvem Stát Velkého Libanonu, od roku 1926 Libanonská republika, byl autonomní stát, tvořící v letech 1920 až 1943–4 součást Francouzského mandátu Sýrie a Libanonu. Velký Libanon vyhlásil 1. září 1920 francouzský generál He ...

                                               

Výbuch v bejrútském přístavu 2020

K výbuchu v bejrútském přístavu došlo 4. srpna 2020 v 15:08:18 UTC v libanonském hlavním městě Bejrútu. Explodovalo 2 750 tun dusičnanu amonného, který byl vládou již 6 let uložen v bejrútském přístavu bez dostatečných bezpečnostních opatření. Pr ...

                                               

Zvláštní tribunál pro Libanon

Zvláštní tribunál pro Libanon je zvláštní ad hoc mezinárodní trestní soud, který byl ustanoven na základě dohody mezi vládou Libanonu a OSN rezolucí Rady bezpečnosti č. 1757 pro vyšetření a potrestání pachatelu vraždy bývalého libanonského premié ...

                                               

Dočasná národní přechodná rada

Dočasná národní přechodná rada byl nejvyšší orgán povstalcu v libyjské občanské válce, bojujících proti jednotkám Muammara Kaddáfího. V současnosti je též vládou Libye. Dočasná národní přechodná rada byla vytvořena 27. února 2011 v centru povstán ...

                                               

Fezzán

Fezzán je historický region v jihozápadní Libyi. Do revoluce v roce 1969 to byl jeden z jejích správních celku a do roku 1963 i jeden ze tří částí federace tvořící Libyi.

                                               

Italsko-turecká válka

Italsko-turecká válka byla válka Italského království proti Osmanské říši vedená pod záminkou ochrany italských zájmu v severní Africe. Vyhlášena 29. září 1911, skončila 18. října 1912 mírem z Lausanne, kdy Turecko postoupilo Itálii Tripolsko, Ky ...

                                               

Kyrenaika

Kyrenaika je rozsáhlé historické území na východě Libye, přiléhající k egyptským hranicím. V počáteční fázi samostatného státu Libye byla Kyrenaika jednou ze tří autonomních provincií. V současnosti již Kyrenaiku v administrativním uspořádání Lib ...

                                               

Libyjská arabská republika

Libyjská arabská republika, vznikla po státním převratu, kdy povstala skupina armádních dustojníku v čele s Muammarem Kaddáfím a svrhla krále Idrise I.

                                               

Libyjské království

Libyjské království, oficiálním názvem Spojené království Libye, vzniklo po vyhlášení nezávislosti 24. prosince 1951 a trvalo až do 1. září 1969, kdy skupina armádních dustojníku v čele s Muammarem Kaddáfím po státním převratu svrhla krále Idrise ...

                                               

Linie následnictví libyjského trunu

Následnictví libyjského trunu se plně řídilo zásadou salického práva vzhledem k tomu že Libye patří k arabským a tudíž muslimským státum. Libyjské království bylo zrušeno v roce 1969, tudíž jsou současní následníci libyjského trunu pretendenti. S ...

                                               

Senussiové

Senussi nebo Sanussi je název královské dynastie a muslimského politicko-náboženského hnutí v Libyi a regionu Súdán založené v Mekce roku 1837 Velkým Senussim, Saídem Muhammadem ibn Alí as-Senussi. Senussiové vládli Libyi oficiálně v letech 1951 ...

                                               

Tripolsko

Tripolsko je oblast na severozápadě Libye, zaujímá pobřeží Středozemního moře od tuniských hranic až k ústí Wádí Zamzam. Velkou část území zabírá úrodná nížina Džaffára. Podél pobřeží od Zuwáry až k Misurátě se táhne nepřetržitý pás oáz 325 km dl ...

                                               

Velká libyjská arabská lidová socialistická džamáhíríje

Velká libyjská arabská lidová socialistická džamáhíríje byl stát v severní Africe, který existoval v letech 1977 až 2011.

                                               

Vláda národní jednoty (Libye)

Vláda národní jednoty je přechodná vláda Libye, která byla vytvořena na základě Libyjské politické dohody, která byla podepsána 17. prosince 2015. Tato dohoda byla jednomyslně podpořena Radou bezpečnosti OSN. Dne 31. prosince 2015 podpořil dohodu ...

                                               

Dějiny Lichtenštejnska

Lichtenštejnské knížectví je stát sice malý, avšak s dlouhou a nepřerušenou historií; za zajímavost lze považovat i to, že se jeho hranice od roku 1434 nezměnily. Jeho dějiny jsou provázány s rakouskými, od roku 1919 se politicky orientuje na Švý ...

                                               

Ústavní referendum v Lichtenštejnsku (2003)

Ústavní referendum ohledně pravomocí knížete se konalo v Lichtenštejnsku 14. března 2003. V referendu se hlasovalo o dvou otázkách: "Knížecí iniciativa" a "Iniciativa ústavního smíru". První bod byl schválen 64.32 % a druhý bod byl odmítnut 83.44 ...

                                               

Volksdeutsche Bewegung in Liechtenstein

Volksdeutsche Bewegung in Liechtenstein byla nacistická politická strana v Lichtenštejnsku, založená v roce 1938. Jejím cílem bylo svržení knížete Františka Josefa II. a připojení země k Velkoněmecké říši po vzoru anšlusu Rakouska. V jejím čele s ...

                                               

Dějiny Litvy

Dějiny Litvy počínají příchodem Baltu asi 3000–2000 př. n. l. První písemné zmínky o Litevcích, patřících do skupiny baltských národu, se datují do roku 1009 n. l. Litevci později dobyli sousední země a ve 13. století založili Litevské velkokníže ...

                                               

Bitva u Grunwaldu

Bitva u Grunwaldu, nazývaná taktéž bitva u Tannenbergu nebo bitva u Žalgirisu, se odehrála 15. července 1410 mezi řádem německých rytířu a polsko-litevskou koalicí. Veliteli vítězné polsko-litevské koalice byli polský král Vladislav II. Jagellons ...

                                               

Dějiny Klaipėdy

Pevninská souš dnešního území Litvy se zformovala ustoupením ledovce puvodní síla až 150 m. Zatímco ve zbytku Evropy mluvíme o čtyřech dobách ledových, v této oblasti byly nejvýše dvě. Odvodnění probíhalo puvodně směrem k jihu do Dněpru a Visly, ...

                                               

Bitva u Durbeského jezera

Bitva u Durbeského jezera proběhla u Durbeského jezera ve Žmudi 13. července 1260 a vojsko litevského kmene Žemajtu v ní porazilo spojené síly německých a livonských rytířu.

                                               

Pranas Eidukevičius

Pranas Eidukevičius, litevsky Pranas Eidukevičius, krycí jméno: Marcelka, Ruské impérium – 7. března 1926, Moskva, SSSR) byl litevský politik, nejvíce známý jako jeden z organizátoru a první vudce Komunistické strany Litvy, jinak také činitel Pol ...

                                               

Fochova linie

Fochova linie byla dočasná demarkační čára mezi Polskem a Litvou, navržená Dohodou po skončení první světové války. Konkrétně ji navrhl maršál Ferdinand Foch, po kterém byla i pojmenována. Fochovu linii přijala Konference velvyslancu v roce 1919. ...

                                               

Hora křížu

Hora Křížu, Hora křížu, někdy také Křížový vrch, je umělý pahorek, který se nachází 11 km na severoseverovýchod od centra krajského města Šiauliai na severu Litvy, mezi vesnicemi Domantai a Jurgaičiai, mezi říčkou Kulpė a viaduktem dálnice A12 Ši ...

                                               

Horodelská unie

Horodelská unie byla uzavřena 2. října 1413 v Horodle, dnešním Lublinském vojvodství) mezi Polskem a Litvou. Potvrzovala společnou politiku obou státu, ale zachovávala svébytnou instituci litevského velkoknížete, vybraného polským králem, a litev ...

                                               

Jagellonci

Jagellonci byli panovnická dynastie, pocházející z Litevského velkoknížectví. Kromě Litvy vládli také v Polském království, v Zemích Koruny České a v Uherském království. Prvním doloženým vládnoucím členem dynastie byl litevský velkokníže Gedimin ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →