ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 262                                               

Raní Kyrgyzové

Raní Kyrgyzové byli jedním ze starověkých sibiřských národu žijících v Tuvinské kotlině. Počátky kyrgyzské etnické skupiny spadají svými kořeny do konce 3. tisíciletí před n. l. a jsou spojené s územím Střední Asie. Období raných Kyrgyzu či Siaťi ...

                                               

Sedmiříčí

Sedmiříčí je geografická a historická oblast ve Střední Asii. Rozkládá se mezi jezery Balchaš na severu, Sasykköl a Alaköl na severovýchodě, pohořím Džungarský Alatau na jihovýchodě a severním Ťanšanem na jihu. Oblast je nazvána podle sedmi hlavn ...

                                               

Isataj Tajmanuly

Isataj Tajmanuly byl jedním z vudcu povstání chudiny v západním Kazachstánu v letech 1836-1838. Zahynul v potyčce s ruskými kozáky u řeky Akbulak.

                                               

Tarančiové

Iliští Ujgurové nebo Tarančiové Kazašské autonomní prefektuře v současném Sin-ťiangu v Číně. Na toto území byly usazeni Číňany. Při sčítání lidu roku 1926 byl jejich počet na 53.010 obyvatel.

                                               

Tuchsové

Tuchsové nebo Tuhsové, byl středověký název jednoho z deseti předních turkických kmenu. Puvod Tuchsu se vysvětluje tím, že byly Turpanskou větví Tocharu. Tocharové žili v oblasti Tarimské pánve už asi od roku 1800 př. n. l. až do 2. století př. n ...

                                               

Türgešové

Türgešové byl turkický kmen a kmenový svaz žijící v Sedmiříčí. V 7. století byli jedním z pěti kmenu kmenového svazu Dulu, a s ním částí Západoturkutského kaganátu. Po rozpadu Západoturkutského kaganátu podléhali protektorátum říše Tchang, roku 6 ...

                                               

Ujgurové

Ujgurové nebo Ujguři jsou turkické etnikum střední Asie. Většina Ujguru žije v čínské provincii Sin-ťiang. Jejich jazykem je ujgurština, a jejich počet bývá udáván na 9 milionu, podle neoficiálních odhadu však muže být jejich počet až několikrát ...

                                               

Wusunové

Wu-sunové nebo Wusuni, Usuni byli starověký europoidní národ, který podle čínských zdroju Ši-ťi a Chan-šu puvodně obýval západní část provincie Kan-su v severozápadní Číně. V dějinách východní a střední Asie byli tito kočovníci významným subjekte ...

                                               

Želtoksan

Želtoksan je označení pro události, k nimž došlo v Kazašské SSR mezi 16. a 19. prosincem 1986 a které byly prvním z řady národnostně motivovaných konfliktu, jež byly v dusledku politiky glasnosti široce medializovány a nakonec vedly k rozpadu Sov ...

                                               

Canton a Enderbury

Canton a Enderbury bylo britsko-americké kondominium v Tichém oceánu. Tvořily je dva korálové atoly ležící ve skupině Phoenixské ostrovy, které jsou dnes součástí státu Kiribati. Ostrov Enderbury byl objeven Angličany v roce 1823 a o rok později ...

                                               

Dějiny Kolumbie

Dějiny Kolumbie jsou dějinami území současné Kolumbijské republiky, které jsou provázány s dějinami okolních zemí severu Jižní Ameriky, přičemž po velký úsek dějin byly tyto země součástí jednoho státního celku. Od prvního tisíciletí př. n. l. se ...

                                               

Bitva u Boyacá

Bitva u Boyacá se odehrála 7. srpna 1819 120 km severovýchodně od Bogoty. Povstalecká vojska zde porazila španělsko-kolumbijskou koloniální armádu. Během válek za nezávislost, které postupně zachvátily celý jihoamerický kontinent, obrátilo toto v ...

                                               

Bogotázo

El Bogotazo je označení pro masivní nepokoje, které následovaly 9. dubna 1948 po atentátu na lídra kolumbijské liberální strany a kandidáta na prezidenta, Jorgeho Eliécera Gaitána. Atentát i nepokoje se odehrály za vlády prezidenta Mariana Ospinu ...

                                               

Kolumbijsko-peruánská válka

Kolumbijsko-peruánská válka proběhla mezi Kolumbií a Peru o část západní Amazonie. Začala 1. září 1932 peruánským obsazením pohraničního kolumbijského města Leticia a skončila 24. května 1933. Výsledkem války bylo navrácení Peruánci obsazeného úz ...

                                               

La Violencia

La Violencia byla deset let trvající občanská válka v Kolumbii v letech 1948–1958 mezi kolumbijskými konzervativci a liberály. Boje probíhaly zejména na venkově a v horských lesích a vyžádaly si přes 200 000 lidských životu. Za začátek konfliktu ...

                                               

Občanská válka v Kolumbii

Občanská válka v Kolumbii je označení pro ozbrojený konflikt mezi kolumbijskou vládou a tamními povstaleckými skupinami, z nichž nejznámější jsou Revoluční ozbrojené síly Kolumbie a Národní osvobozenecká armáda. Na straně vlády však stojí Spojená ...

                                               

Ztracené město

Ztracené město neboli Ciudad Perdida, je vedle Údolí soch u San Augustinu nejvýznamnější předkolumbovskou historickou památkou v Kolumbii. Město bylo zřejmě založeno v roce 800, tedy asi o 650 let dříve než pověstné Machu Picchu. Toto místo, nazý ...

                                               

Belgické Kongo

Belgické Kongo je označení pro bývalou belgickou kolonii v centrální části Afriky existující od roku 1908, kdy byla založena, do roku 1960, kdy se transformovala na Demokratickou republiku Kongo.

                                               

Jižní Kasai

Jižní Kasai byl odtržený region Konga a de facto samostatný stát v letech 1960-61. Dnešní název této části země je Kasai Oriental. Název oblasti je odvozen od řeky Kasai, protékající Demokratickou republikou Kongo a Angolou.

                                               

Katanga (stát)

Katanga byl separatistický stát ve střední Africe v dnešní Demokratické republice Kongo. Moïse Tshombe 11. července 1960 vyhlásil nezávislost a stal se prezidentem. Stát zanikl 15. ledna 1963, kdy Konžská armáda s pomocí jednotky OSN dobyla Élisa ...

                                               

Konflikt v Kivu

Konflikt v Kivu začal v roce 2004 ve východním Kongu jako střetnutí mezi vládními ozbrojenými silami Demokratické republiky Kongo a hutuskými Demokratickými silami za osvobození Rwandy. Probíhala doposud ve třech fázích, z nichž poslední stále tr ...

                                               

Konžská krize

Konžská krize bylo období politické nestability a konfliktu v Konžské republice v letech 1960 až 1965. Krize začala téměř okamžitě poté, co Kongo získalo nezávislost na Belgii a skončilo neoficiálně převzetím vlády nad celou zemí Josephem-Désiré ...

                                               

První válka v Kongu

První válka v Kongu byla občanskou válkou s účastí mnoha dalších státu na území dnešního Konga. Proti sobě stanuli prezident Mobutu Sese Seko a jeho zairské ozbrojené síly a povstalecký vudce Laurenta-Desiré Kabila, který se mohl opřít o podporu ...

                                               

Zair

Zair byl mezi lety 1971 a 1997 název státu ve střední Africe, který byl později, poté co skončila éra vládce Mobutua Seseho Seka, přejmenován na Demokratickou republiku Kongo. Název státu pocházel od jména řeky Kongo, která byla v portugalštině n ...

                                               

Dějiny Koreje

Dějiny Koreje jsou, v moderním pojetí dějin, dějinami Koreje od pravěku přes rok 1948, kdy došlo k rozštěpení území Koreje mezi Korejskou republiku a Korejskou lidově demokratickou republiku, až do moderní doby. Korejský poloostrov byl obýván v o ...

                                               

Bitva na řece Jalu

Bitva na řece Jalu byla prvním významným pozemním střetnutím rusko-japonské války. Odehrála se 1. května 1904 na březích řeky Jaly a skončila japonským vítězstvím. Rusum se po bitvě rozpadly plány na krátkou jednoznačnou válku, jakožto i přesvědč ...

                                               

Čin (stát)

Čin byl raný korejský stát doby železné, který se rozkládal v jižní části korejského poloostrova ve 2. a 3. století př. n. l. Na severu sousedil s jiným raným korejským státem – Kočosonem. Poloha jeho hlavního města není známá, nacházelo se někde ...

                                               

Dohoda o neútočení na Korejském poloostrově

Dohoda o neútočení na Korejském poloostrově znamenala potvrzení příměří mezi Severní a Jižní Koreou. Podepsána byla 27. července 1953 v Pchanmundžomu mezi zástupcem severokorejské a Čínské dobrovolnické armády a společného velitelství jednotek OS ...

                                               

Dynastie Čoson

Dynastie Čoson, zvaná také Dynastie I nebo Ri, byla korejská královská a později císařská dynastie, vládnoucí v letech 1392–1910. Dynastii založil v roce 1392 korejský generál I Song-ge, který svrhl dynastii Korjo a sám se stal králem. V roce 189 ...

                                               

I Sun-sin

I Sun-sin byl korejský admirál. V letech 1591-1598 během Imdžinské války vyhrál pro dynastii Čoson řadu významných námořních bitev. Přestože neměl žádné formální vojenské vzdělání a jeho námořnictvo bylo nepočetné a špatně vybavené, jako jeden z ...

                                               

Japonská okupace Koreje

Japonská okupace Koreje označuje období dějin Koreje mezi lety 1910 a 1945, kdy byla Korea ovládnuta Japonským císařstvím. Bylo to vyvrcholení procesu započatého v roce 1876 korejsko-japonskou smlouvou o přátelství, kdy se civilní a vojenští čini ...

                                               

Kaja (kmenový svaz)

Kaja byl kmenový svaz na Korejském poloostrově, který existoval v letech 42 až 652 v jeho středojižní části v povodí Nakdongu. Na západě sousedil s královstvím Päkče na východě s královstvím Silla, dvěma ze třech království Koreje. Kaja se vyvinu ...

                                               

Kočoson

Kočoson, též Starý Čoson, v anglickém přepisu Gojoseon, korejsky 고조선, byl první, polomýtický stát na Korejském poloostrově. Nacházel se na severu poloostrova, takže v 2. polovině 20. století se stal významným pro národní mýtus Severní Koreje. ...

                                               

Korejské císařství

Korejské císařství v českém jazyce rovněž známé jako Císařství Tähan, je zaniklý stát existující na Korejském poloostrově od roku 1897 do roku 1910, kdy bylo přisvojeno jako kolonie Čósen japonským císařstvím. Korejské císařství hraničilo s Čínou ...

                                               

Korjo

Korjo byla korejská královská dynastie, kterou v roce 918 založil král Tchädžo. V roce 936 dynastie spojila Pozdní Tři království. Dynastie Korjo rozšířila v letech 936-943 hranice své říše na severu po dnešní Wonsan, v roce 993 po řeku Ja-lu a v ...

                                               

Let Korean Air 858

Let Korean Air 858 byl pravidelný mezinárodní let společnosti Korean Air letící z Bagdádu do Soulu. Dne 29. listopadu 1987 vybuchla v letadle letícím tuto trasu bomba umístěná v prostoru určeném pro příruční zavazadla. Bombu umístili dva severoko ...

                                               

Nerovné smlouvy

Nerovné smlouvy je název mezinárodních smluv, uzavíraných mezi západními mocnostmi a státy východní Asie v 19. století a počátkem 20. století, od konce 19. století též mezi Japonským císařstvím a Čchingskou říší či Koreou. Název pochází od nerovn ...

                                               

Päkče

Päkče bylo jedno ze tří království Koreje. Nacházelo se na jihozápadě Korejského poloostrova a existovalo od roku 18 př. n. l. do roku 660, kdy jej dobyly spojené síly království Silla a čínské říše Tchang a jeho území se stalo součástí Sjednocen ...

                                               

Parhe

Parhe či Parhä byl stát na pomezí Mandžuska a Koreje, existující v letech 698–926. Základními etniky byly tunguzské kmeny, Korejci a Číňané. Roku 926 byl dobyt Kitany.

                                               

Sedžo

Sedžo, korejsky 조선 세조, známý také jako princ Suyang, korejsky 수양 byl králem Korejského království, sedmým panovníkem dynastie Čoson, jenž zemi vládl v letech 1455–1468. Byl synem Sedžonga Velikého, bratrem krále Mundžonga a strýcem krále Ta ...

                                               

Silla

Silla bylo jedním ze Tří království, která se rozkládala na Korejském poloostrově v 1. tisíciletí n.l. od roku 57 př. n. l. do 935 n. l., přičemž Silla v období od roku 668 je označována jako pozdní či sjednocená.

                                               

Sjednocená Silla

Sjednocená Silla nebo Spojená Silla, též Pozdní Silla, jsou jména často užívané pro korejské království Silla v letech 668 až 935. Během prvních několika století našeho letopočtu byl Korejský poloostrov rozdělen do tří válčících království – Sill ...

                                               

Son

Sŏn je korejský výraz pro buddhistickou školu známou v Číně jako čchan na Západě spíše pod japonským názvem zen. Son se podle tradice rozšířil do Koreje v 7. století, pravděpodobně však až na přelomu 8. a 9. století. V Koreji získala velkou popul ...

                                               

Tři království Koreje

Tři státy byly království Kogurjo, Pekče a Silla, které zahrnovaly Korejský poloostrov a Mandžusko, od 1. století př. n. l. do 7. století n. l. Před i během období Tří království existovala na tomto území i jiná menší království a kmenové svazy, ...

                                               

Korejské podvojné účetnictví

Korejské podvojné účetnictví je varianta podvojného účetnictví doložená účetními knihami obchodníku z Kesongu pocházejícími z 18. a 19. století. Vzniklo v Koreji nezávisle na účetních postupech sousední Číny i Evropy.

                                               

Mun-dok Uldži

Mun-dok Uldži byl korejský válečník a vojevudce. Je řazen mezi největší stratégy korejského království Kogurjo, jež existovalo mezi lety 37 před Kristem až 668 našeho letopočtu. Zabíralo území severních partií Korejského poloostrova a spolu se st ...

                                               

Útok na Modrý dum

Útok na Modrý dum byl útok severokorejských zvláštních jednotek na Modrý dum, sídlo prezidenta Jižní Koreje. Cílem útoku bylo zabít Pak Čong-huie, tehdejšího prezidenta Jižní Koreje. Útok provedlo 17. až 29. ledna 1968 31 vybraných příslušníku se ...

                                               

Zemětřesení v Kostarice 2017

K zemětřesení v Kostarice došlo 12. listopadu 2017 na západním pobřeží Kostariky. Síla otřesu dosáhla síly 6.5 a hypocentrum se nacházelo v hloubce 19 km. Zemětřesení bylo zaznamenáno i v hlavním městě Kostariky – San José. Poblíž epicentra otřes ...

                                               

Exodus z Mariel

Exodus z Mariel byla masové emigrace Kubáncu z kubánského přístavu Mariel do Spojených státu mezi 15. dubnem a 31. říjnem 1980. Exodus zpusobil prudký pokles kubánské ekonomiky. Poté, co se přibližně 10 000 Kubáncu pokusilo získat azyl úkrytem na ...

                                               

Generální kapitanát Kuba

Generální kapitanát Kuba byla územně-správní jednotka španělské koloniální říše rozprostírající se na stejnojmenném ostrově. Kolonizace ostrova Španěly započala roku 1511 pod velením Diega Velázqueze. Zprvu byla Kuba podřízená generálnímu kapitan ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →