ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 257                                               

Jarmucká kultura

Jarmucká kultura je neolitická kultura v Levantu. Je to první keramická kultura na území Izraele a jedna z nejstarších v celém Levantě. Je pojmenována podle řeky Jarmuk, která protéká vedle hlavního naleziště u kibucu Šaar ha-Golan na úpatí Golan ...

                                               

Jericho

Jericho je malé blízkovýchodní město, nacházející se na západním břehu řeky Jordán severovýchodně od Jeruzaléma. Jeho název je pravděpodobně odvozen z hebrejského výrazu pro měsíc, jelikož město bylo starým centrem uctívání lunárních božstev. Jer ...

                                               

Jeruzalémská vlajka

Jeruzalémská vlajka je založena na vzhledu izraelské vlajky. Tvoří ji dva horizontální modré pruhy na bílém podkladu, připomínající židovský modlitební šál talit. Uprostřed je znak Jeruzaléma, který tvoří štít s Judovým lvem na pozadí připomínají ...

                                               

Judea a Samaří

Judea a Samaří jsou biblická označení pro území dnes známé pod označením Západní břeh Jordánu. Jedná se o oficiální název sedmého izraelského distriktu, respektive statistické jednotky Oblast Judea a Samaří, jež není oficiálně anektovaná Izraelem ...

                                               

Kastneruv proces

Jako Kastneruv proces se označuje izraelský soudní proces z 50. let 20. století, ve kterém byl novinář Malkiel Gruenwald souzen pro urážku na cti poté, co nařkl Rudolfa Kastnera z kolaborace s nacisty během druhé světové války. Gruenwaldovu právn ...

                                               

Židovský vyrovnávací fond

Židovský vyrovnávací fond, nebo též Židovský koloniální trust je židovská banka založená v roce 1899 ve Spojeném království.

                                               

Království izraelské

Království izraelské, též známé jako Crifinské podsvětí, byla židovská teroristická skupina aktivní v 50. letech 20. století v Izraeli. Jejím vudcem byl Jaakov Cheruti, a členové pocházeli z řad radikální předstátní skupiny Lechi a potomku revizi ...

                                               

Latrun

Latrun je vyvýšená lokalita ležící ve výběžku Západního břehu Jordánu. Je situována na pahorky nad Ajalonským údolím a pohledově kontroluje i přilehlou část pobřežní planiny v Izraeli. Jde o lokalitu s historickou kontinuitou osídlení. V biblický ...

                                               

Makabejské povstání

Povstání Makabejských vzniklo v reakci na násilnou helenizaci Judska, která začala roku 167 př. n. l. výnosem seleukovského panovníka Antiocha IV. Epifána. Panovník jím chtěl sociálně, nábožensky a zejména pak politicky sjednotit svou říši. Povst ...

                                               

Masakr Dejr Jásin

Jako masakr Dejr Jásin se označuje operace oddílu Irgunu a Lechi z 9. dubna 1948, která měla za cíl obsadit arabskou vesnici Dejr Jásin západně od Jeruzaléma. Oddíly však narazily na tvrdý odpor a třetina z nich byla zraněna či zabita. Po osmi ho ...

                                               

Bitva u Megida (609 př. n. l)

Bitva u Megida byla vojenská konfrontace mezi silami starověkého Egypta a Judského království, která se odehrála v roce 609 př. n. l. Egypt pod vedením Neka II. spolu s Asýrií bojoval proti Babyloňanum. Egypťané, kteří spěchali na pomoc svým asyr ...

                                               

Mikve Jisrael

Mikve Jisrael, podle Jr 14, 8, byla nejen první židovská zemědělská škola v Palestině, ale i první moderní židovská zemědělská usedlost vubec.

                                               

Mnichovský masakr

Mnichovský masakr je název používaný pro únos a následné zavraždění 11 izraelských sportovcu v pruběhu mnichovské olympiády. Únos provedla 5. září 1972 palestinská skupina Černé září, která údajně vznikla pod záštitou Fatahu. Únosci z Černého zář ...

                                               

Nepokoje v Palestině 1929

Nepokoje v Palestině 1929 byla série násilných útoku Arabu na Židy v mandátní Palestině v roce 1929.

                                               

Noc mostu

Noc mostu byla vojenská akce provedená v mandátní Palestině na jaře 1946 židovskými jednotkami Palmach. Operace měla za cíl zničit 11 silničních a železničních mostu, které spojovaly mandátní Palestinu s okolními zeměmi. Tím měly být podkopány zá ...

                                               

Olej ha-gardom

Olej ha-gardom je označení pro členy předstátních židovských podzemních organizací Irgun a Lechi, kteří byli zatčeni, souzeni vojenskými soudy britského mandátu Palestina a odsouzeni k trestu smrti oběšením. Celkem se jedná o dvanáct většinou mla ...

                                               

Palestina v osmanském období

Osmanská Palestina je pojem označující historické území Palestiny v období pod nadvládou Osmanské říše v období 1516–1918. Území bylo v této době administrativně rozděleno, proto jej nelze brát jako jednotný stát. Palestina byla zároveň chápána j ...

                                               

Palestinský exodus

Jako palestinský exodus, palestinskými Araby označovaný jako an-Nakba, ve smyslu "pohroma, katastrofa, kataklyzma", je označován odchod anebo útěk palestinských uprchlíku během izraelské Války za nezávislost a v letech následujících po ní.

                                               

Palmach

Palmach byly elitní úderné jednotky, součást Hagany a neoficiální armáda židovské komunity v Palestině během britského mandátu. Palmach byla založena 15. května 1941 a do začlenění do Izraelských obranných sil v roce 1948 měla velikost tří bojový ...

                                               

Peelova komise

Peelova komise, běžně známá jako Královská komise, byla britská komise, která v letech 1936–1937 vyšetřovala příčinu nepokoju, které vypukly v roce 1936 a přerostly v útoky na židovské civilisty a generální stávku Arabu. V čele nepokoju stál velk ...

                                               

Plán OSN na rozdělení Palestiny

Plán OSN na rozdělení Palestiny, jinak též Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 181, který měl vyřešit židovsko-arabský konflikt na území Britského mandátu Palestina, byl přijat 29. listopadu 1947 Valným shromážděním OSN. V Palestině měly vedle se ...

                                               

První židovská válka

Jako první židovská válka se označuje židovské celonárodní povstání proti Římu, které vypuklo v Jeruzalémě v roce 66. Povstání potlačily až římské legie pod vedením nejprve Vespasiana, od roku 69, kdy se Vespasianus stal císařem, pak jeho syna Ti ...

                                               

Revizionistický sionismus

Revizionistický sionismus je nacionalistická větev sionistického hnutí. S touto ideologií přišel Vladimír Žabotinský, který požadoval revizi praktického sionismu Davida Ben Guriona a Chajima Weizmanna, který se zaměřoval na nezávislé osadnictví v ...

                                               

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 250

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 250, kterou Rada bezpečnosti OSN jednohlasně schválila 27. dubna 1968, varuje Izrael před pořádáním vojenské přehlídky na Den nezávislosti v Jeruzalémě, který Izrael vyhlásil za své hlavní město. Izrael rezoluci i ...

                                               

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 251

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 251, kterou Rada bezpečnosti OSN jednohlasně schválila 2. května 1968, hluboce odsoudila Izrael za pořádání vojenské přehlídky v Jeruzalémě na Den nezávislosti za porušení jednomyslně schváleného rozhodnutí, přija ...

                                               

Pinchas Rutenberg

Pinchas Rutenberg byl prominentní inženýr a podnikatel, člen strany socialistu-revolucionářu a sionistický vudce. Hrál aktivní roli v ruských revolucích v letech 1905 a 1917.

                                               

Sidonské panství

Sidonské panství, později Sidonské hrabství, bylo křižácké panství v Jeruzalémském království a podle Jana z Ibelinu bylo také z nich největší. Ve skutečnosti však největší nebylo. Mělo stejnou úroveň duležitosti jako jeho někteří sousedi, třeba ...

                                               

Starý jišuv v 19. století

"Starý jišuv" v 19. století se vyvíjel pod vlivem zejména dvou faktoru: vojenských konfliktu Osmanské říše a s nimi souvisejícím rostoucím vlivem evropských mocností v Palestině a také stále zesilující přistěhovalectví aškenázských židu zejména z ...

                                               

Statu quo (Svatá země, 1852)

Statu quo je firman Vysoké Porty z roku 1767, potvrzený firmanem sultána Abdülmecida I. z 8. února 1852, který upravuje vlastnická a přístupová práva křesťanských církví ve třech kostelech Svaté země: Chrám Narození Páně v Betlémě. Bazilika Božíh ...

                                               

Velká Sýrie

Velká Sýrie je název pro iredentistický termín označující území a také krátkodobě trvající stát v roce 1920 přibližně na území dnešní Sýrie, Libanonu, turecké provincie Hatay, Izraele, Palestinské autonomie a Jordánska. Tento krátce trvající stát ...

                                               

Velký Izrael

Velký Izrael je kontroverzní vyjádření několika biblických a politických představ, které se v minulosti měnily. V současné době je nejběžnější definicí Velkého Izraele území nynějšího Izraele společně s palestinskými územími. Dřívější definice, p ...

                                               

Zelená linie (Izrael)

Jako zelená linie se v Izraeli označuje hranice vyjednaná v rámci dohod o příměří z roku 1949 mezi Izraelem, Západním břehem Jordánu a Pásmem Gazy. Tato zelená linie byla až do šestidenní války v roce 1967 státní hranicí, avšak po této válce byla ...

                                               

Zpráva Levyho komise

Zpráva Levyho komise, tedy Zpráva o legálním statutu výstavby v Judeji a Samaří) je zpráva, která na osmdesáti devíti stranách rozebírá status tzv. osad. Byla zveřejněná 9. července 2012 komisí bývalého britského soudce mezinárodního práva Edmund ...

                                               

Zvláštní komise OSN pro Palestinu

Zvláštní komise OSN pro Palestinu byla zvláštní komise Organizace spojených národu zřízená v květnu 1947 Valným shromážděním OSN poté, co se Spojené království vzdalo jemu svěřeného mandátu nad Palestinou. Úkolem komise, kterou tvořili zástupci j ...

                                               

Židovská agentura

Židovská agentura, přesněji Židovská agentura pro Izrael je organizace založená roku 1929, která před vznikem státu Izrael fungovala jako neoficiální vláda pro židovské obyvatelstvo v tehdejší Britské mandátní Palestině. Poté, co Izrael dosáhl ro ...

                                               

Židovská národní rada

Židovská národní rada byla hlavní národní institucí židovské komunity v rámci Britského mandátu Palestina.

                                               

Židovské kolonizační sdružení

Židovské kolonizační sdružení je organizace, která zejména koncem 19. století a v 1. polovině 20. století podporovala židovské osidlování v mimoevropských zemích prostřednictvím zakládání židovských zemědělských osad.

                                               

Židovský stát

Pojmy Židovský stát a domovina pro židovský lid jsou používány k popsání Státu Izrael a zároveň k odkazu na jeho status národního státu pro židovský lid. Svuj puvod má spojení "národní domovina pro židovský lid" v Balfourově deklaraci z roku 1917 ...

                                               

Port Royal (Jamajka)

Port Royal byl sídlem britské koloniální vlády na Jamajce a hlavní rybářskou a obchodní základnou na ostrově během druhé poloviny 17. století. Založen byl Brity v roce 1655 na písečném poloostrově na okraji Kingstonské zátoky. Před Brity oblast k ...

                                               

Dějiny Japonska

Dějiny Japonska jsou dějinami ostrovního národa, který zažil dlouhá období dobrovolné izolace od okolního světa i období radikálních změn a přejímání cizích vzoru.

                                               

Bikoru

                                               

Daimjó

Daimjó bylo označení člena japonské vysoké šlechty, osobních vazalu císaře, formálně mu podřízených, ale ve skutečnosti nezávislých pánu provincií. V období válčících státu docházelo mezi jednotlivými daimjóy ke krvavým bitvám o území. Daimjó byl ...

                                               

Erupce Hóei hory Fudži

Erupcí Hóei hory Fudži se nazývá výbuch japonské sopky Fudži v prosinci roku 1707. Při erupci sice nedošlo k výlevum lávy, ale zato došlo k vyvržení obrovského množství vulkanického popela, který pokryl široké okolí sopky a zasáhl dokonce i skoro ...

                                               

Jukiči Fukuzawa

Jukiči Fukuzawa byl japonský samuraj, pedagog, autor a novinář, zakladatel univerzity Keió-Gidžuku. Založil deník Džidži šimpo a Institut nakažlivých nemocí. Seznámil Japonsko se západními myšlenkami, politickými a ekonomickými systémy a byl nejv ...

                                               

Fúrinkazan

Fúrinkazan byla bojová zástava Šingena Takedy, japonského daimjóa z období Sengoku. Jednalo se o citaci ze slavného traktátu čínského vojevudce Sun-c Umění války: "Rychlý jako vítr, tichý jako les, divoký jako oheň a stálý jako hora."

                                               

Genroku

Genroku je období japonské historie charakterizované intenzivním hospodářským rozvojem a kulturním rozmachem. Období Genroku, které trvalo od roku 1688 do roku 1704 je považováno za zlatý věk období Edo. Nevídaný hospodářský rozvoj a kulturní roz ...

                                               

Gokenin

Gokenin je termín, kterým byli označováni přímí vazalové šóguna v období Kamakura. Nutnou podmínkou pro získání statutu vazala byl vojenský stav a držba pudy. Nejprve tento dědičný statut uděloval přímo Joritomo Minamoto za jeho vlády dosáhl poče ...

                                               

Cunenaga Hasekura

Cunenaga Hasekura nebo také Cunenaga Rokuemon Hasekura byl japonský samuraj a vazal Masamune Dateho, daimjóa ze Sendai. Vedl diplomatickou misi do Mexika a do Evropy mezi lety 1613 a 1620, a poté se vrátil do Japonska. Byl prvním oficiálním japon ...

                                               

Pozdní klan Hódžó

Pozdní klan Hódžó byl jedním z nejmocnějších bojových klanu v Japonsku v období Sengoku a byl držitelem oblastí primárně v regionu Kantó.

                                               

Chryzantémový trun

Chryzantémový trun je trun japonského císaře. Přestože se tento termín obvykle používá jako metonym pro japonskou monarchii, muže se též vztahovat k velmi specifickému sedadlu, jako je trun Takamikura v síni Šišinden v císařském paláci v Kjótu. P ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →