ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 256                                               

Florentské vévodství

Florentské vévodství byl raně novověký stát v Itálii s centrem ve Florencii. Dědičná monarchie vznikla roku 1532 transformací Florentské republiky a roku 1569 byla povýšena na Toskánské velkovévodství. Prvním vévodou florentským byl Alexandr Medi ...

                                               

Italské historické státy

Území dnešní Itálie bylo po zhroucení Západořímské říše v roce 476 a následných barbarských nájezdech, až do doby sjednocení Itálie v roce 1860, konglomerací městských státu, republik a dalších nezávislých entit. Následující seznam zahrnuje itals ...

                                               

Italská liga

Italská liga byla mezistátní dohoda uzavřena 30. srpna 1454 v Benátkách mezi Papežským státem, Benátskou republikou, Milánským vévodstvím, Florentskou republikou a Neapolským královstvím. Liga navazovala na smlouvu z Lodi uzavřenou o několik měsí ...

                                               

Italská lira

Italská lira byla měna používaná v Itálii v letech 1861–2002. Italská lira vystřídala peníze menších státu Itálie. Italskou liru vystřídalo Euro. ISO 4217 kód měny byl ITL. 1 000 lir mělo hodnotu 15 až 16 Kč, v závislosti na kurzovním lístku ČNB. ...

                                               

Italská šlechta

Pojem italská šlechta označuje ty italské rody a rodiny, kterým byl udělen šlechtický titul panovníky státu existujících na území Apeninského poloostrova uznávaný v Itálii až do roku 1948.

                                               

Italský katepanát

Italský katepanát byla provincie Byzantské říše, která se v letech 965–1071 nalézala v jihovýchodní části Apeninského poloostrova. Vznikla povýšením barijského vojenského velitele na hlavního velitele italských držav. V jedenáctém století území k ...

                                               

Konstantinuv řád sv. Jiří

Konstantinuv řád sv. Jiří je starobylým řádem doloženým již na konci 12. století a v současné době rozděleným do několika linií. Svým komplikovaným historickým vývojem připomínají osudy tohoto řádu rytířského Řádu sv. Lazara, který se postupně ro ...

                                               

Logismografie

Logismografie je jedním z účetních systému, který byl vytvořen za účelem zdokonalení účetní evidence a překonání nedostatku tehdejších systému. Název účetního systému logismografie se skládá ze slov logismos = tabulka a graphein = psát. Byla pops ...

                                               

Lukánie

Lukánie je historické území rozkládající se na jihu Itálie a sahající od pobřeží Tyrhénského moře k Tarentskému zálivu. Ve starověku se tak nazývala oblast přibližně vymezená většinou území dnešního regionu Basilicata a jižní třetinou Kampánie. N ...

                                               

Lukánská republika

Lukánská republika, oficiálně Nejjasnější republika lukánská byl stát v Toskánsku ve střední Itálii, který zahrnoval město Lucca a jeho okolí. Lucca byla puvodně sídelním městem Markrabství toskánského, po smrti Matyldy Toskánské však město získa ...

                                               

Milánské panství

Milánské panství byl stát na severu Apeninského poloostrova s hlavním městem Milán. Byl založen roku 1259 Martinem della Torre. Tento rod náležející ke guelfum ovládal město až do roku 1277, kdy se moc dostala do rukou Viscontiu. Jejich nadvláda ...

                                               

Námořní republiky

Námořní republiky byly středověké a raně novověké italské městské státy, jejichž ekonomika byla založena z velké části na námořním obchodu. Kromě toho obvykle byly i vojenskými mocnostmi s válečnou flotou a opěrnými body ve Středomoří; některé ná ...

                                               

Námořnictvo Papežského státu

Námořnictvo Papežského státu bylo válečné loďstvo Papežského státu. S přestávkami existovalo mezi bitvou u Ostie během pontifikátu Lva IV. až do nástupu Lva XIII. v roce 1878.

                                               

Pentapolis

Vévodství Pentapolis bylo raně středověké vévodství na území dnešní Itálie, které patřilo Byzantské říši jako součást Ravennského exarchátu. Název znamená "pět měst", protože vévodství tvořila pětice přístavu na pobřeží Jaderského moře s nevelkým ...

                                               

Pisánská republika

Pisánská republika byla středověká italská námořní republika a fakticky nezávislý stát s centrem v italském městě Pisa vzniklý kolem roku 1000. Ve své historii pusobila Pisánská republika jako stálý účastník křížových výprav proti muslimum, ve vá ...

                                               

Podestà

Podestà byl ve středověku purkmistr severo a středoitalských měst. Ve městských republikách mu náležela nejvyšší moc. Hodnost zavedl císař Fridrich I. Barbarossa jako náhradu za funkci městských konzulu. Podestové byli voleni z řad příslušníku ci ...

                                               

Pohřebiště neapolsko-sicilských panovníku

Toto je seznam pohřebišť panovníku neapolsko-sicilského královstí. Ve středověku rozdělené království, poté dlouhou dobu pod cizí nadvládou. V letech 1735 až 1860 království pod žezlem Bourbonu. Většina králu spočívá v rodinné hrobce kostela Sant ...

                                               

Republika Noli

Republika Noli nebo také Nolinská republika byl malý městský stát v severní Itálii, který zahrnoval město Noli a jeho okolí. Počítal se k takzvaným námořním republikám. Republika vznikla oddělením z Finalského markrabství roku 1192, formálně byla ...

                                               

Řád Požehnané Panny Marie

Řád Požehnané Panny Marie, jinak též zvaný Řád Panny Mary z Věže či Řád rytířu Matky Boží byl vojenským rytířským řádem, založeným papežem Urbanem IV. 23.12.1261 bulou Sol ille verus, který vyjádřil poslání a cíl řádu následovně: "Členové řádu ma ...

                                               

Řád sv. Jakuba z Altopascio

Řád sv. Jakuba z Altopascio, jinak též zvaný Řád rytířu Tau, podle jejich symbolu - kříže v podobě řeckého písmene τ, byl italským rytířským řádem. Puvodně se jednalo o špitální řád augustiniánské řehole, založený r. 952 v Toskánsku v městě Altop ...

                                               

Savojské hrabství

Savojské hrabství byl politický útvar po většinu svého trvání zapojený v rámci Svaté říše římské. Existoval mezi roky 1003 a 1416 a byl řízen panovníky ze savojské dynastie. Vznikl stejně jako svobodné švýcarské obce vydělením z Arelatského králo ...

                                               

Savojské vévodství

Savojské vévodství byl politický útvar v rámci Svaté říše římské, na pomezí Itálie, Francie a Švýcarska. Hlavním městem bylo Chambéry, později Turín. S přestávkou v době napoleonských válek existoval mezi roky 1416 a 1847 a byl řízen panovníky ze ...

                                               

Seznam zahraničních archeologických, historických a kulturních institutu v Římě

Seznam zahraničních archeologických, historických a kulturních institutu v Římě zahrnuje zahraniční vědecké ústavy v Římě, které jsou od r. 1964 členy Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dellArte in Roma.

                                               

Sienská republika

Sienská republika byl stát v Toskánsku ve střední Itálii, který zahrnoval město Siena a jeho okolí. Existoval přes čtyři staletí, mezi roky 1125 a 1555. V italské válce let 1551–1559 byla Sienská republika poražena sousedním Florentským vévodství ...

                                               

Signorie

Signorie byla častá forma výkonu moci v městských státech severní a střední Itálie mezi 13. a 15. stoletím. Jméno odkazuje na vládu pána v čele městské rady, často sestávající nikoli ze šlechticu, ale z místních patriciju. Signoria se obvykle tak ...

                                               

Statmografie

Statmografie je historickým účetním systémem, který měl být zdokonalenou podobou podvojného účetnictví. Jejím tvurcem byl v roce 1875 Emanuele Pisani. Název je odvozen z řeckého stathmós a graphein. Duležitou součástí systému statmografie byla ev ...

                                               

Toskánské markrabství

Toskánské markrabství či Toskánská marka byl politický útvar v severní Itálii v Toskánsku, který byl hraniční markou Svaté říše římské a součástí středověkého Italského království. Vznikl v karolinské epoše v první polovině 9. století jako násled ...

                                               

Veronské markrabství

Markrabství veronské, přesněji však Marka veronská a akvilejská, byl středověký politický útvar v rámci Svaté říše římské, zahrnující většinu severovýchodní Itálie. Markrabství vzniklo v roce 952 odnětím území italskému králi Berengarovi II. a je ...

                                               

Vévodství Apulie a Kalábrie

Vévodství Apulie a Kalábrie, v prvních letech existence Hrabství Apulie a Kalábrie, byl normanský politický útvar v jižní Itálii. Založil ho roku 1042 Vilém I. z Hauteville na území regionu Gargano, Capitanata, Apulie, Kampánie a Vulture. Vilémuv ...

                                               

Viscontiové

Viscontiové, italsky Visconti / byl italský a jeden z nejstarších evropských šlechtických rodu. Pocházeli z Milána a ovládali Lombardii a alpské regiony Tyrolska. Členové tohoto rodu zastávali v minulosti nejvýznamnější státní úřady a posty v Itálii.

                                               

Zásnuby dóžete s mořem

Zásnuby dóžete s mořem byl náboženský rituál, který se každoročně konal během oslav svátku Nanebevstoupení Páně v Benátkách. Rituální uctění moře a zároveň otevření plavební sezóny sloužilo k reprezentaci moci a bohatství benátského státu.

                                               

11 bodu v Negevu

11 bodu v Negevu byla akce Židovské agentury v roce 1946, jejímž cílem bylo vytvořit židovské osídlení v Negevské poušti před jakýmkoliv dělením Britského mandátu Palestina. Operace následovala zveřejnění plánu Morrison-Grady na rozdělení Palesti ...

                                               

200 dnu hruzy

200 dnu hruzy je nazýváno období trvající od jara 1942 do 3. listopadu 1942, kdy jednotky německé jednotky Afrikakorpsu pod velením generála Erwina Rommela mířily na východ směrem na Suezský pruplav a Palestinu. Otázka jestli se bude Jišuv muset ...

                                               

Alija

Alija je souhrnný název pro židovskou imigraci do Palestiny a od roku 1948 do Státu Izrael. Židé hovoří o "návratu do domova svých otcu".

                                               

Alonuv plán

Alonuv plán byl návrh vzniklý měsíc po šestidenní válce v roce 1967, představující zpusob řešení problému izraelské okupace Západního břehu Jordánu, Pásma Gazy a Sinajského poloostrova. Dle návrhu měla být tato okupace ukončena, dobyté území z vě ...

                                               

Arabské povstání v Palestině 1936–1939

Arabské povstání v Palestině bylo povstání Arabu v mandátní Palestině v letech 1936–1939 namířené proti Židum a britské nadvládě.

                                               

Arabsko-izraelský konflikt

Arabsko-izraelský konflikt nebo blízkovýchodní konflikt je dlouhotrvající konflikt na Blízkém východě mezi arabskými státy a Izraelem, který v minulosti často vyústil ve vojenské střety označované jako arabsko-izraelské války. Konflikt trvající o ...

                                               

Atentát na Jicchaka Rabina

Atentát na Jicchaka Rabina byl spáchán dne 4. listopadu 1995 v izraelském Tel Avivu ve 21.30 místního času, na konci demonstrace za podporu mírové dohody z Osla. Pachatelem byl Jigal Amir, jemenský Žid a radikální sionista, který se ostře stavěl ...

                                               

Balfourova deklarace

Balfourova deklarace z roku 1917 je vyjádření postoje britské vlády v otázce vytvoření židovské domoviny na území, které po první světové válce ztratila Osmanská říše. Dopis podepsaný britským ministrem zahraničí Arthurem Balfourem byl odeslán 2. ...

                                               

Bar Giora

Bar Giora byla první židovská sionistická obranná organizace v tehdejší turecké Palestině, založená roku 1907. Pojmenovaná byla podle starověkého židovského válečníka Šimona bar Giory. K založení Bar Giory došlo v Jaffě 29. září 1907. Toho dne se ...

                                               

Battir

Batir je arabská vesnice v Judských horách, 7 km jihozápadně od Jeruzaléma. Vesnice je součástí Palestinské autonomie. Jméno vesnice zachovává pojmenování starověkého pevnostního města Bejtar, jež jako poslední vzdorovalo Římanum za povstání Bar ...

                                               

Bilu

Bilu: בית יעקב לכו ונלכה, B ejt J aakov L echu V e-nelcha, v překladu "Dome Jákobuv, nech nás vejít") byla skupina mladých židovských idealistu, která se rozhodla převzít iniciativu při zřízení pevného záchytného bodu a obrodě židovského života v ...

                                               

Bitva u Ajn Džálút

Bitva u Ajn Džálútu se odehrála 3. září 1260. Také ji mužeme znát pod názvem bitva u Goliášových pramenu. V této bitvě se utkali Mongolové a Mamlúci. Generál Mongolu Ketbuga měl pod svým vedením až 12 000 jezdcu, zatímco Kutuz a Bajbars veleli až ...

                                               

Bnej Akiva

Bnej Akiva je mezinárodní sionistická, nábožensky orientovaná organizace židovské mládeže. Pojmenovaná je podle starověkého židovského učence Akivy ben Josefa.

                                               

Britský mandát Palestina

Britský mandát Palestina známý také jako Mandát pro Palestinu bylo mandátní území Velké Británie, které jí bylo svěřeno Společností národu na Pařížské mírové konferenci z roku 1919.

                                               

Caesarea Philippi

Caesarea Philippi, česky též Caesarea Filipova je antické město na jihozápadním úpatí hory Hermon, které je zmiňováno v novozákonních spisech. V současné době již město není obývané a je v rozvalinách. Poblíž města pramení v Chulském údolí řeka J ...

                                               

Corpus separatum

Termín Corpus separatum znamená v latině "oddělené těleso". Plán OSN na rozdělení Palestiny používal tento termín, k vymezení zamýšlené mezinárodně spravované zóny, která měla zahrnovat Jeruzalém a blízká města, jako je Betlém a Ejn Kerem. Tento ...

                                               

Čtyři svatá města judaismu

Čtyři svatá města judaismu je v židovské tradici souhrnný název pro čtyři města: Jeruzalém, Hebron, Safed a Tiberias. "Od 16. století byla svatost Palestiny a zejména její pohřebiště téměř přesunuta do čtyř měst: Jeruzaléma, Hebronu, Tibriasu a S ...

                                               

Deklarace nezávislosti Státu Izrael

Deklarace nezávislosti Izraele je oficiální oznámení, že nový židovský stát, nazvaný Stát Izrael, byl formálně založen v části oblasti dříve známé jako Britský mandát Palestina, v místech, kde se dříve nacházelo království Izraelské, Judské a Jud ...

                                               

Faraon z Exodu

Jméno faraona, který vystupuje v příběhu židovského exodu z Egypta, není v Tóře zmíněno, je nazýván jednoduše "Faraon". Možných kandidátu je celá řada. Rozmezí vlády jednotlivých možných panovníku sahá od roku 1815 př. n. l. do roku 1186 př. n. l.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →