ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 255                                               

Protesty v Íránu (2017–2018)

Protesty v Íránu jsou sérií protivládních protestu, které od konce prosince 2017 probíhají v desítkách íránských měst. První protest proběhl 28. prosince 2017 v Mašhadu, druhém největším městě země. Hlavním tématem byla nespokojenost demonstrantu ...

                                               

Zelená revoluce (Írán)

Zelená revoluce nebo Zelená vlna je pojem používaný v médiích pro sérii protivládních protestu, k nimž došlo v Íránu v červnu 2009. Název naznačoval souvislost s hnutím občanského odporu proti nedemokratickým režimum ve východní Evropě, nazývaným ...

                                               

Dějiny Irska

Na rozdíl od ostatních evropských zemí je osídlení Irska velmi nedávného data; nejstarší doklady přítomnosti mezolitických lovcu a sběraču v severovýchodní části ostrova pocházejí z 6. tisíciletí př. n. l. Na sklonku 5. tisíciletí př. n. l. se do ...

                                               

Anglo-irská dohoda

Britsko-irská smlouva oficiálně Články dohody o smlouvě mezi Velkou Británií a Irskem byla dohoda mezi vládou Spojeného království Velké Británie a Irska a irskými představiteli, čímž dosáhli ukončení Irské války za nezávislost. Dohoda byla podep ...

                                               

Black and Tans

Black and Tans byly posílené jednotky zrekrutované za účelem asistence Irskému královskému policejnímu sboru během Irské války za nezávislost. Jejich zřízení vycházelo z návrhu britského ministra války Winstona Churchilla a proběhlo ve Velké Brit ...

                                               

Bombové útoky v Dublinu a Monaghanu 1974

Bombové útoky v Dublinu a Monaghanu 17. května 1974 byly sérii k koordinovaných bombových útoku v Dublinu a Monaghan v Irské republice. Tři bomby explodovaly v Dublinu během dopravní špičky a čtvrtá explodovala v Monaghanu o devadesát minut pozdě ...

                                               

Britsko-irská válka

Britsko-irská válka o-irská válka, irská válka za nezávislost ; irsky Cogadh na Saoirse) byla v letech 1919 až 1921 partyzánská válka mezi Irskou republikánskou armádou a britskými bezpečnostními silami v Irsku. Ve volbách v prosinci 1918 získala ...

                                               

Dál nAraidi

Dál nAraidi bylo království Cruithniu nalézající se na severovýchodě Irska v prvním tisíciletí našeho letopočtu. Území Dál nAraidi pravděpodobně odpovídá zemi Robogdii z Ptolemaiovy Geografike hyfegesis, kterou sdílelo s královstvím Dál Riata. Je ...

                                               

Dál Riata

Dál Riata či též Dál Riada nebo Dalriada bylo gaelské království na území dnešního Skotska existující v 6 9. století, silně kulturně ovlivněné kolonizačním výsadkem z Irska, k němuž dle legend došlo kolem roku 500. O velikosti tohoto výsadku a o ...

                                               

Dublinské království

Dublinské království byl státní útvar, který existoval na ostrově Irsko mezi léty 853 a 1170. Založeno bylo norskými vikingy, kteří na toto území zaútočili v 9. století. Jeho území odpovídá většině dnešního kraje Dublin. Norové jej nazývali Dyfli ...

                                               

Feniáni

Feniáni byla irská revoluční organizace puvodně založená na území Spojených státu irskými emigranty v roce 1858. Jejím hlavním organizátorem byl John O´Mahony.

                                               

Filid

Filid byla vrstva básníku-učencu ve středověkém Irsku. Svými básněmi oslavovali i kritizovali mocné a díky svým znalostem dějin, práva a literatury fungovali jako zdroj legitimity panovnických rodu. Jakožto strážci profánního vědění převzali v ch ...

                                               

Fine Gael

Fine Gael Keltu je jednou z hlavních politických stran v Irsku, několikrát vládla v rámci koalice, nejčastěji s Irskou labouristickou stranou. Předsedou strany byl od roku 2002 do roku 2017 Enda Kenny, dnes je hlavní vládní irskou stranou. Od 2. ...

                                               

Free Derry

Free Derry byla samozvaná autonomní nacionalistická oblast ve městě Derry v Severním Irsku, která existovala v letech 1969 až 1972. Její jméno bylo převzato ze sloganu, který byl napsán na zdi jednoho domu ve čtvrti Bogside, kde stálo: "You are n ...

                                               

Gaelské Irsko

Gaelské Irsko je historické označení pro politický, kulturní a sociální řád keltských obyvatel Irska od dávné prehistorie, trvající až po 17. století. Po celé 1. tisíciletí n. l. nebylo Irsko jednotným státem. Existovaly zde desítky túath, menšíc ...

                                               

Iroskotská misie

Výraz iroskotská je odvozen od Keltu v Irsku, kteří se nazývali Skotové, ti se záhy dostávali do Skotska, které podle nich dostalo jméno. Irsko bylo christianizováno až v 5. století, záhy si ale vydobylo pověst svatého ostrova. Iroskotská církev ...

                                               

Irská libra

Irská libra byla měna používaná v Irsku v letech 1979–2002. Irská libra vystřídala britskou libru. Irskou libru vystřídalo euro. ISO 4217 kód měny byl IEP.

                                               

Irská občanská válka

Irská občanská válka byla válka, která následovala po Irské válce za nezávislost a provázela založení Irského svobodného státu. Byla to země nezávislá na Spojeném království, ale byla součástí Britského impéria. Konflikt byl veden mezi dvěma skup ...

                                               

Irské korunovační klenoty

Irské korunovační klenoty, byly bohatě zdobené insignie Nejslavnějšího řádu sv. Patrika. Ty byly používány panovníkem při jeho inauguraci rytířu řádu, jakéhosi irského ekvivalentu anglického podvazkového řádu a skotského řádu bodláku. Dodnes zust ...

                                               

Irské království

Irské království byl stát, jehož vznik se datuje do roku 1541. Nový stát nahradil puvodní Irské lordství, které vzniklo roku 1171. Jindřich VIII. se tak stal prvním irským králem od roku 1169. Samostatné Irské království existovalo až do sloučení ...

                                               

Irské lordství

Irské lordství neboli Irské panství, bylo středověké období Irska mezi lety 1177 až 1542, kdy bylo z převážné většiny pod feudální nadvládou anglického krále. Anglický panovník vládl ostrovní zemi jako pán Irska. Lordství vzniklo v dusledku norma ...

                                               

Irské povstání z roku 1798

Irské povstání z roku 1798, irsky Éirí Amach 1798, byla rebelie proti britské nadvládě v Irsku. Vedla ji organizace Society of United Irishmen, radikální, liberální, republikánská politická skupina inspirovaná francouzskou a americkou revolucí a ...

                                               

Irské republikánské bratrstvo

Irské republikánské bratrstvo byla tajná bratrská organizace oddaná vytvoření "nezávislé demokratické republiky" v Irsku pusobící v letech 1858 až 1924. Její protějšek v USA byl organizován Johnem OMahonyhem a stal se známý jako feniáni. IRB hrál ...

                                               

Irský nacionalismus

Irský nacionalismus je politické hnutí hlásající, že obyvatelé irského ostrova jsou osobitý národ a žádající pro tento národ vlastní, suverénní, národní stát. Irský nacionalismus vznikl jako jiné moderní evropské nacionalismy na konci 18. na začá ...

                                               

Irský republikanismus

Irský republikanismus je ideologie založená na víře, že celý Irský ostrov by měl být samostatná republika. Vývoj nacionalismu a demokratického cítění v Evropě v 18. a 19. století se v Irsku odrazil ve vznik republikanizmu jako opozice vuči britsk ...

                                               

Irský svobodný stát

Irský svobodný stát byl nezávislý stát a britské dominium v letech 1922–1937. Irský svobodný stát vznikl 6. prosince 1922 po podpisu Anglo-irské dohody a zanikl 29. prosince 1937, kdy bylo formálně založeno Irsko.

                                               

Irští dobrovolníci

Irští dobrovolníci byla vojenská organizace založená irskými nacionalisty v roce 1913. Údajně byla vytvořena v reakci na vytvoření ulsterských dobrovolníku v roce 1912 a jejím hlavním cílem bylo "zajištění práv a svobody pro celý irský lid". Dobr ...

                                               

Kniha z Durrow

Kniha z Durrow je středověký iluminovaný latinský evangeliář vytvořený v tzv. hibernsko-saském výtvarném stylu. Patrně vznikla mezi lety 650 a 700. Její zeměpisný puvod není přesvědčivě znám. Mohla být vyrobena v Irsku v opatství Durrow, v Northu ...

                                               

Kniha z Kellsu

Kniha z Kellsu, známá i jako Kniha sv. Kolumby, je bohatě iluminovaný rukopisný evangeliář psaný v latině. Obsahuje čtyři novozákonní evangelia společně s dalšími texty. Byl napsán keltskými mnichy těsně před rokem 800 a je uložen v Dublinu, v kn ...

                                               

Svatý Kolumba

Svatý Kolumba nebo též Kolumba z Iony či Kolumbán starší je postava gaelské historie, misionář a mnich, který šířil křesťanství na území dnešního Skotska a Irska během tamní "doby temna". Byl to jeden z apoštolu piktského národa.

                                               

Konflikt v Severním Irsku

Konflikt v Severním Irsku označuje etnicko-nacionalistický konflikt v Severním Irsku, který v ruzných obdobích probíhal i v částech Irska, Anglie a pevninské Evropy. Rozpor začal na konci 60. let 20. století za jeho konec se většinou označuje bel ...

                                               

Královská irská policie

Královská irská policie byla ozbrojená policie Spojeného království v Irsku od roku 1836 až do roku 1922. Asi 75 procent členu RIC bylo římskokatolického vyznání a asi 25 procent byli protestanti. Katolíci byli hlavně strážníci a protestanti úřed ...

                                               

Lebor Gabála Érenn

Lebor Gabála Érenn je sbírka básní a prozaických vyprávění, které tvrdí, že jsou historií Irska a Iru od stvoření světa do středověku. Existuje řada verzí, z nichž nejstarší byla zkompilována neznámým autorem v 11. století. Kniha zahrnuje vyprávě ...

                                               

Magdaleniny prádelny

Magdaleniny prádelny nebo také azylové domy byly domovy pro "padlé ženy", založené v 19. století ve Spojeném království a Irsku. Nejčastěji byly provozovány římskokatolickými kongregacemi. Odhaduje se, že během 150leté historie těchto institucí d ...

                                               

Munsterská republika

Munsterská republika byl termín používaný irskými republikány, který odkazoval na území v provincii Munster na začátku irské občanské války. Tato republika nikdy o sobě netvrdila, že je stát jako takový, ale byla základem pro republikány, kteří m ...

                                               

Národní armáda (Irsko)

Národní armáda, někdy neoficiálně označovaná jako Armáda svobodného státu, byla armáda Irského svobodného státu od ledna 1922 až do října 1924. Jejím úkolem byla v té době účast v Irské občanské válce a obrana institucí zřízených britsko-irskou d ...

                                               

Seathrún Céitinn

Seathrún Céitinn, anglicky Geoffrey Keating, byl irský kněz, básník a historik. Narodil se v Burgess poblíž města Cahir v hrabství Tipperary, je pochován na Tubridském hřbitově, patřícím do farnosti Ballylooby-Duhill. V listopadu 1603 se spolu s ...

                                               

Tigernachovy anály

Tigernachovy anály je kronika puvodem pravděpodobně z irského Clonmacnoise. Jazykově se jedná o směs latiny, staro- a středoirštiny. Záběr těchto letopočtu se táhne od počátku 8. století př. n. l. do roku 1178. Anály jsou pojmenovány po Tigernach ...

                                               

Ulsterská kronika

Ulsterská kronika je kronika středověkého období Irska. Záznamy zachycují období od let 431 až 1540. Údaje o době do roku 1489 byly napsány na konci 15. století písařem Ruaidhrí Ó Luinínem na ostrově Belle Isle nedaleko Ulsteru. Pro počáteční obd ...

                                               

Ulsterští dobrovolníci

Ulsterští dobrovolníci byla unionistická milice založena v roce 1912, aby blokovala snahy vytvoření vlastní samosprávy pro Irsko, které bylo tehdy součástí Spojeného království. Ulsterští dobrovolníci vznikli v provincii Ulster v Irsku, kde tvoří ...

                                               

Velkopáteční dohoda

Velkopáteční dohoda či Belfastská dohoda je politická dohoda, kterou byl v roce 1998 v zásadě ukončen třicet let trvajcící konflikt v Severním Irsku. Současný severoirský devoluvaný sytém vlády je založen právě na této dohodě. Dohoda vytvořila mn ...

                                               

Windsorská smlouva

Windsorská smlouva byla uzavřena roku 1175 ve Windsoru mezi anglickým králem Jindřichem II. a Rory OConnorem, králem Irska. Podle této smlouvy měl Rory uplatňovat svou autoritu ve zbývají části Irska dosud nedobyté anglickým králem, bude-li každo ...

                                               

Zákony o unii z roku 1800

Acts of Union 1800 1800) byly zákony schválené souběžně britským a irským parlamentem, kterými se Království Velké Británie a Irské království spojovaly do jednoho státního celku zvaného Spojené království Velké Británie a Irska. Předtím byly Bri ...

                                               

Dějiny Islandu

Dějiny Islandu jsou dějinami současného státu Island rozkládajícího se na stejnojmenném ostrově. Vzhledem ke své izolovanosti od zbytku Evropy byl Island ušetřen pustošení evropských válek, ale neminula ho řada jiných evropských vlivu, od Černé s ...

                                               

Islandské společenství

Islandské společenství neboli také Islandská republika, byl nezávislý středověký stát na ostrově Islandu v letech 930–1262 založený norskými osadníky. Před příchodem osadníku byl ostrov neobydlený. Od příchodu kolonizátoru a založení společného c ...

                                               

Erik Rudý

Erik Rudý byl objevitelem a prvním evropským osadníkem a pruzkumníkem na pobřeží Grónska. Patronymicky se jmenoval Erik Thorvaldsson, svou přezdívku asi získal podle rudých vlasu a vousu, ale možná i podle své prudké povahy. Historickým pramenem ...

                                               

Ingolfur Arnarson

Ingolfur Arnarson společně se svou ženou Hallveig jsou považováni za první trvalé norské obyvatele Islandu. Podle knihy Landnámabók Ingolfur Arnarson založil usedlost s názvem Reykjavík v jihozápadní části ostrova v roce 874. Archeologické pruzku ...

                                               

Islandské království

Islandské království byl předchudce dnešní republiky Island, v letech 1918 až 1944. Jednalo se o nezávislý stát v personální unii s Dánským královstvím. Jediným islandským králem po celou existenci byl dánský král Kristián X.

                                               

Islandský kalcit

Islandský kalcit je pruhledná varianta kalcitu nebo krystalizovaného uhličitanu vápenatého, puvodně z Islandu. Používá se pro demonstraci polarizace.

                                               

Markland

Markland je lesnatou zemí vystupující v islandských ságách, která je identifikována ve starších pramenech jako Nový Foundland, nověji pak jako jihovýchodní Labrador.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →