ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 254                                               

Války o Karnátaku

Války o Karnátaku byla série vojenských konfliktu odehrávající se v Indii v polovině 18. století. Do konfliktu byli zapojeni četní nominálně nezávislí vládci se svými vazaly. Bojovalo se o nástupnictví, o dědictví, území a obchod.

                                               

Védské období

Jako védské období se označuje éra v dějinách Indie, ve které vznikaly Védy, nejstarší posvátné texty hinduismu. Období započalo někdy v polovině 2. tisíciletí př. n. l. a trvalo zhruba tisíc let. Pokrývá pozdní dobu bronzovou a ranou dobu železn ...

                                               

Velká východoasijská sféra vzájemné prosperity

Velká východoasijská sféra vzájemné prosperity, nazývaná také blok jenu byl svaz japonských loutkových či okupovaných státu za druhé světové války, vycházející z konceptu "bloku asijských národu, vedených Japonskem a nezávislých na koloniálních m ...

                                               

Velké indické povstání

Velké indické povstání začalo v roce 1857 jako dusledek koloniálního útlaku obyvatel Indie ze strany Britské Východoindické společnosti. Povstání zachvátilo hlavně severní a střední část Indie, především území současných státu Uttarpradéš, Madhja ...

                                               

Vidžajanagarská říše

Vidžajanagarská říše bylo království existující od 14. století do 17. století na jihu Indie. Hlavním městem byl Vidžajanagar na břehu řeky Tungabhadra, který měl v době největšího rozkvětu okolo pul milionu obyvatel. Zbytky města ležící v katastr ...

                                               

Dějiny Indonésie

Národní stát, známý v moderní době jako Indonésie, se skládá z 17 508 ostrovu, z nichž je více než 6 000 obydlených. Tento ostrovní stát byl v historii ovlivněn a formován řadou vládcu a vlád, kolonizací a ruznými událostmi a krizemi, jako jsou p ...

                                               

Boje v jihovýchodní Asii během druhé světové války

Boje v Jihovýchodní Asii byla vojenská střetnutí během druhé světové války na území jihovýchodní Asie. Do těchto boju se také počítají námořní bitvy v Indickém oceánu a nálety na Austrálii. Nejduležitější bitvy byly vedeny o Malajsii a Singapur, ...

                                               

Indonéská národní revoluce

Indonéská revoluce či Indonéská válka o nezávislost, byl boj indonéských nacionalistu o nezávislost na nizozemském kolonialismu, který probíhal v letech 1945–1949. Po kapitulaci Japonska v roce 1945, nacionalistický vudce Sukarno vyhlásil nezávis ...

                                               

Komunistická strana Indonésie

Komunistická strana Indonésie byla indonéská politická strana, jejíž ideologií byl komunismus. Od roku 1966 je zakázána.

                                               

Madžapahit

Madžapahitská říše, bylo ostrovní království a později námořní říše zahrnující většinu dnešní Indonésie s centrem na Jávě. Madžapahitské království vzniklo roku 1293 a coby námořní velmoc se rozpadlo v prvních desetiletích 16. století. Vrcholu mo ...

                                               

Masakry v Indonésii 1965–1966

Indonéský masakr je označení pro čistku, ke které došlo v letech 1965–1966 v Indonésii a při níž bylo podle odhadu zabito 500 000 až milion lidí, kteří byli považováni za komunisty, nebo kteří byli jako takoví označeni. Došlo k němu po neúspěšném ...

                                               

Nizozemská východní Indie

Nizozemská či Holandská východní Indie byl název kolonie zřízené nizozemskou Východoindickou společností na území dnešní Indonésie, která se během 19. století stala nizozemskou královskou kolonií. Centrem kolonie byl ostrov Jáva, zatímco ostatní ...

                                               

Pasai

Pasai, také Samudera Pasai, byl městský stát na severním cípu indonéského ostrova Sumatry existující od 13. do 16. století. Vznikl kolem roku 1267. Vládci měli zpravidla titul sultán. Roku 1292 se zde několik měsícu zdržel Marco Polo. Roku byl 15 ...

                                               

Sultanát Aceh

Sultanát Aceh též Sultanát Ačeh oficiálně Království Aceh Darussalam byl sultanát ve středu současné indonéské provincie Aceh. V 16. a 17. století byl hlavní regionální mocností. Hlavním městem byla Kutaraja.

                                               

Š’ Ťin-čching

Š’ Ťin-čching byl v prvních desetiletích 15. století správce Starého přístavu u Palembangu). Byl to čínský muslim jehož předkové pocházeli z Chang-čou. Roku 1407 se do Číny vracelo z Indického oceánu loďstvo Čeng Chea ze své první plavby. Ve Star ...

                                               

Šrívidžaja

Šrívidžaja bylo středověké malajské království, jehož území se rozprostíralo zejména na Sumatře. Šlo o buddhistickou thalasokracii. První přesvědčivé doklady o existenci tohoto království jsou známy díky čínskému mnichu I-ťingovi, který Šrívidžaj ...

                                               

Tamborská kultura

Tamborská kultura je označení pro archeologické naleziště v Indonésii, na ostrově Sumbawa. Na tomto místě se nacházela vesnice, která byla zcela zničena erupcí nedaleké sopky Tambora v roce 1815. Tato vesnice měla okolo 10 000 obyvatel. Pruzkumní ...

                                               

Východoindonéský stát

Východoindonéský stát byl polosamostatný státní útvar existující na ostrovech Celebes, Moluky a Malé Sundy v krátkém období bezvládí mezi lety 1946 až 1950. Po druhé světové válce bylo Nizozemcum jasné, že se jim nepodaří udržet Indonésii jako sv ...

                                               

Dějiny Iráku

Dějiny Iráku sahají do doby starověké Mezopotámie, jedné z prvních civilizací na světě, která začala vznikat na přelomu 4. a 3. tisíciletí př. n. l. s příchodem Sumeru. Území dnešního Iráku, které tvoří velkou část bývalé Mezopotámie, bylo centre ...

                                               

Alžírská smlouva

Alžírská smlouva je irácko-íránská mezinárodní smlouva uzavřená 6. března 1975 a upravující pruběh státní hranice mezi oběma státy. Chúzistán podle ní připadl Íránu hranici tvoří linie nejhlubšího dna řeky Šatt al-Arab, který musel vrátit tři ost ...

                                               

Amádíja

Amádíja je irácké město, ležící v guvernorátu Dahúk v autonomní oblasti Irácký Kurdistán. Nejstarší osídlení se datuje do 3. tisíciletí před naším letopočtem. V minulosti tudy procházela i tzv. hedvábná stezka a bylo sídlem paši. Nachází se na se ...

                                               

Anglo-irácká dohoda

Anglo-irácká dohoda z roku 1930 byla spojenecká smlouva mezi Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a Iráckým královstvím, které bylo do té doby mandátním územím Velké Británie. Smlouva vycházela z dřívější Anglo-irácké dohody z ro ...

                                               

Baasistický Irák

Baasistický Irák, oficiálně Irácká republika je název pro Irák mezi lety 1968 až 2003 za vlády arabské socialistické strany Baas. Toto období začalo vysokým hospodářským rustem a stoupající prosperitou, ale skončilo politickou, ekonomickou a soci ...

                                               

Bagdádský pakt

Bagdádský pakt později CENTO byl vojensko-politický blok Velké Británie, Iráku, Íránu, Turecka a Pákistánu, který byl vytvořen v roce 1955. V roce 1959, po odchodu Iráku, byl pakt přejmenován na CENTO.

                                               

Bajt al-Hikma

Bajt al-Hikma je název instituce, kterou v Bagdádu založil chalífa Hárún ar-Rašíd a která sehrála významnou roli v upevňování a rozvíjení středověké vzdělanosti.

                                               

Masakr v Dudžajlu

Masakr v Dudžajlu byla událost následující 8. července 1982 po neúspěšném pokusu o atentát na Saddáma Husajna ve středoiráckém šíitském městě Dudžajl, které se nachází 50 km severně od Bagdádu. Saddám Husajn zde pronesl řeč o místních brancích bo ...

                                               

Džalájirovský sultanát

Džalájirovský sultanát byl státní útvar, kterému vládla dynastie mongolských Džalájirovcu. Existoval ve 14. až 15. století na území Iráku a západní Persie jako nástupnický stát mongolského Ílchanátu, který se rozpadl v roce 1330. Po pul století e ...

                                               

Irácká republika (1958-1968)

Irácká republika vznikla v roce 1958 po svržení monarchie a zavraždění irácké královské rodiny. Vláda byla podporovaná armádou před arabským nacionalistickým hnutím Baas. Ta ovšem provedla v roce 1968 státní převrat a dostala se k moci. Hlavními ...

                                               

Irácké království

Irácké království nebo též Irácké hášimovské království byla konstituční monarchie na území dnešního Iráku. Království existovalo od roku 1921, přičemž do roku 1932, kdy byla vyhlášena formální nezávislost, podléhalo britskému mandátu. Království ...

                                               

Irácké království pod britskou správou

Irácké království pod britskou správou bylo mandátní území, spravované Spojeným královstvím. Rozkládalo se na území dnešního Iráku v letech 1920 až 1932. V jeho čele stál Fajsal I., který musel opustit Sýrii po prohrané francouzsko-syrské válce. ...

                                               

Krize v Perském zálivu 2019–2020

Krize v Perském zálivu 2019–2020 vznikla z duvodu vzrustajícího napětí mezi Spojenými státy a Íránem. Vyostřila se po útoku letectva Spojených státu na skupinu osob poblíž Mezinárodního letiště Bagdád, který proběhl 3. ledna 2020, a to raketami o ...

                                               

Linie následnictví iráckého trunu

Následnictví iráckého trunu užívalo za dob monarchie jako systému určení následníka trunu salické právo vzhledem k muslimským zvykum, kdy jsou ženy a jejich potomci úplně vyloučeni z následnictví trunu. Následníkem trunu a králem se mohl stát pou ...

                                               

Masakr v Sindžáru

Masakr v Sindžáru bylo zabíjení 2 000–5 000 jazídských mužu ve městě Sindžáru v guvernorátu Ninive ozbrojenci z Islámského státu v srpnu 2014. Událost začala 3. srpna během Irácké krize v roce 2014, kdy byl Sindžár a přilehlá města obsazen Isláms ...

                                               

Občanská válka v Iráku (2014–2017)

Občanská válka v Iráku byl do značné míry ukončený ozbrojený konflikt, který je od roku 2014 také nazýván Iráckou krizí. Po stažení amerických vojsk v roce 2011 pokračoval konflikt ruzných náboženských a etnických skupin s centrální vládou Iráku ...

                                               

Obléhání Bagdádu

Obléhání Bagdádu a následné dobytí roku 1258 Mongoly znamenalo další krok v mongolské kampani proti muslimum. Bagdád dobyli Mongolové, ale i jejich křesťanští spojenci, vedení chánem Hülegüm, vnukem Čingischána a zakladatele Ílchanátu v Persii. D ...

                                               

Operace al-Anfal

Operace al-Anfal bylo kódové označení pro genocidní vojenské tažení, během Irácko-íránské války v letech 1988 až 1989, vedené iráckým baasistickým prezidentem Saddámem Husajnem proti Kurdum a dalším nearabským menšinám v severním Iráku. Vojenským ...

                                               

Operace Ezdráš a Nehemjáš

Operace Ezdráš a Nehemjáš byla série operací mezi lety 1950 a 1952, během kterých bylo z Iráku do Izraele letecky přepraveno 121 000 Židu. K roku 1968 žilo v Iráku 2 000 Židu, v současnosti jich žije v Bagdádu 100. Operace je pojmenována po Ezdrá ...

                                               

Operace Opera

Operace Opera byl překvapivý izraelský letecký útok na irácký jaderný reaktor Osirak, který se odehrál 7. června 1981. Koncem 70. let zakoupil Irák od Francie jaderný reaktor "třídy Osiris". Izraelská vojenská rozvědka předpokládala, že cílem výs ...

                                               

Osirak

Osirak byl 40 MW lehkovodní jaderný testovací reaktor v Iráku. Byl zkonstruován roku 1977 iráckou vládou v nukleárním výzkumném centru Tuwaita, 18 kilometru jihovýchodně od Bagdádu. Reaktor byl poškozen při íránském leteckém útoku v roce 1980 běh ...

                                               

Prozatímní koaliční správa

Prozatímní koaliční správa byla založena jako přechodná vláda Iráku po invazi do země 20. března 2003 ze strany Spojených státu, Spojeného království, Austrálie a Polska, které tvořily mnohonárodní síly s cílem vyhnat Saddáma Husajna. Prozatímní ...

                                               

Saddám: Vzestup a pád

Saddám: Vzestup a pád je čtyřdílný dramatický dokumentární televizní seriál BBC a HBO z roku 2008 mapující osud iráckého diktátora Saddáma Hussajna. Snímek podepřený pruzkumy dostupných pramenu a informacemi shromážděnými od odborníku i zasvěcený ...

                                               

Samarra

Samarra je město v Iráku. Leží na východním břehu Tigridu v guvernorátu Saladdín 125 km severozápadě od Bagdádu, v roce 2002 mělo 201 700 obyvatel. Středověcí islámští spisovatelé předpokládali, že jméno Samarra vzniklo z arabského výrazu Sarre m ...

                                               

Samarrská kultura

Samarrská kultura je nejstarší chalkolitická kultura v Mezopotámii. V její severní části navazuje na pozdně neolitickou chassunskou kulturu, kterou postupně nahrazuje v 2. polovině 6. tisíciletí př. n. l. Kultura je nazvána podle svého typického ...

                                               

Seznam iráckých králu

Toto je seznam iráckých králu od roku 1921, kdy první irácký král Fajsal ibn Husajn al-Hášimí z dynastie Hášimovcu nastoupil na trun poté, co byl Irák prohlášen za Irácké hášimovské království.

                                               

Stát 3. dynastie urské

Stát 3. dynastie urské byl státní útvar nacházející se v jižní Mezopotámii zhruba v období 2116–2003 př. n. l., jejímž centrem bylo město Ur. Toto období se nazývá též jako sumerská renesance, neosumerská či novosumerská říše, nebo Ur III.

                                               

Sunnitsko-šíitský konflikt v Iráku

O islámu se mluví jako o nejmladším náboženství. Vznikl v 7. století a ve stejném století se stihl rozdělit na dvě hlavní větve – sunnity a šíity. Z celkového počtu muslimu, který se odhaduje na cca 1.8 miliardy, je až 90 % sunnitu a 10 % šíitu. ...

                                               

Sykesova–Picotova dohoda

Sykes-Picotova dohoda, oficiálně nazvaná Maloasijská dohoda, byla tajná smlouva mezi Francií, Velkou Británií uzavřená se souhlasem Ruské říše. Dohoda navrhovala budoucí sféry vlivu v jihozápadní Asii. Smlouva byla založena na předpokladu, že zem ...

                                               

Tell es Sauván

Tell es Sauván je archeologická lokalita v severním Iráku u řeky Tigris poblíž Samarry, jižně od Chassuny. Šlo o jedno z nejvýznamnějších sídlišť chassunské i samarské kultury ze 6. tisíciletí př. n. l. Nejstarší vrstvy Tell es Sauván I,II náleží ...

                                               

Válka proti Islámskému státu

Válka proti Islámskému státu byla série leteckých úderu koalice amerických ozbrojených sil a dalších armád v Iráku a Sýrii proti pozicím Islámského státu, provedených v reakci na jeho územní zisky v Iráku a Sýrii. Vojenská intervence vedená Západ ...

                                               

Zengí

Imád ad-Dín Atabeg Zengí, později také zvaný al-Malik al-Mansúr byl syn Aq Sunqur al-Hajiba, guvernéra v Aleppu za vlády Malika Šáha I. Zengího otec byl roku 1094 za zradu popraven a Zengí byl jmenován guvernérem v Mosulu. Podle legendy byla Zeng ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →