ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 253                                               

Záhřebská synagoga

Záhřebská synagoga byla jedinou kdy fungující synagogou v Záhřebu. Postavena byla v roce 1867 podle předlohy vídeňského leopoldstadtského templu. V roce 1941 byla bezduvodně zničena tehdejší chorvatskou fašistickou vládou. Jednalo se o jednu z do ...

                                               

Železniční nehoda v Záhřebu (1974)

Železniční nehoda v Záhřebu se odehrála dne 30. srpna 1974 v 22:40 v blízkosti Hlavního nádraží. Je považována za jednu z nejvážnějších nehod svého druhu v dějinách Chorvatska i tehdejší Jugoslávie. K nehodě došlo na východním zhlaví záhřebského ...

                                               

Dějiny Indie

Dějiny Indie začínají na severozápadě Indického subkontinentu v poříčí řeky Indu. Zdejší civilizace se stala známá jako harappská kultura a rozvíjela se přibližně mezi lety 3200 – 1700 př. n. l. Po jejím zániku v pruběhu druhého tisíciletí nastal ...

                                               

Adžajgarh (stát)

Adžajgarh byl v letech 1765–1950 jeden z ráždpútských knížecích státu na území moderního svazového státu Madhjapradéše v sjednocené Indii. Měl rozlohu přibližně 2077 čtverečních kilometru. K roku 1881 měl přes jednaosmdesát tisíc obyvatel, přičem ...

                                               

Ázád Hind

Ázád Hind, přesněji Árezí Hukúmat-e Ázád Hind, čili Prozatímní vláda Svobodné Indie byla exilová vláda indických nacionalistu spolupracujících se zeměmi Osy za druhé světové války. Byla založena v roce 1943 v Singapuru hlavou Indické ligy za nezá ...

                                               

Baroda

Baroda byl významný knížecí stát v Britské Indii, na sever od Bombaje. Jeho území bylo rozděleno do několika menších enkláv, které měly dohromady rozlohu 21 048 km². Stát se dělil na čtyři distrikty a ty pak na jednotlivé okresy. Zanikl v roce 19 ...

                                               

Bhópálská katastrofa

Bhópálská katastrofa je největší známá prumyslová havárie v historii, která se udála v noci z 2. na 3. prosince 1984 v indickém městě Bhópál v chemické továrně patřící americké společnosti Union Carbide. Během nehody uniklo do okolí továrny 27 tu ...

                                               

Bitva o Dillí

Bitva o Dillí se odehrála 17. prosince 1398. Je jednou ze slavných bitev tatarského vudce a dobyvatele Tímura Lenka, známějšího jako Tamerlán. Ve známost vešla pod poněkud bizarním názvem "řvoucí hořící velbloudi".

                                               

Bitva u Madhupuru (1817)

Bitva u Madhupuru byla částí třetí anglo-maráthské války mezi frakcí Maráthské konfederace a Britskou Východoindickou společností u Madhupuru, městě v oblasti Malva ze dne 21. prosince 1817.

                                               

Bombajské prezidentství

Bombajské prezidentství vzniklo, když byl ostrov Salsette na které dnes leží město Bombaj pronajat jako odměna Britské Východoindické společnosti královskou listinou anglického krále Karla II. Ten získal území 11. května 1661 sňatkem, kdy byla uz ...

                                               

Bombové útoky v Bombaji v roce 1993

Bombové útoky v Bombaji v roce 1993 byly sérií 13 velkých teroristických útoku, které se uskutečnily 12. března 1993 v indickém městě Bombaj. Zahynulo při nich celkově 257 lidí a více než 1400 bylo zraněno. Dodnes jde o nejhorší teroristický inci ...

                                               

Černá díra v Kalkatě

Černá díra v Kalkatě bylo vězení v pevnosti Fort William v Kalkatě o rozměrech 4.3 × 5.5 ⁠metru, ve kterém vojáci bengálského navába Siraje ud-Daulaha drželi celou noc 20. června 1756 britské válečné zajatce. John Zephaniah Holwell, jeden z brits ...

                                               

Čérové

Čérové byli příslušníci tamilské královské dynastie, která od starověku až někdy do 12. století ovládala část území na jihu Indického poloostrova v oblastech dnešního Tamilnádu a především Kéraly. Hlavní město království Čéru bylo Vaňči na Malabá ...

                                               

Čólové (dynastie)

Čólové byli jihoindickou, tamilskou královskou dynastií. Svou moc udrželi zhruba třináct století. První zmínky o jejich rostoucí moci pocházejí z 2. století př. n. l. První historicky doložitelný stát spravovali mezi 1.–6. stoletím n. l. V 9. sto ...

                                               

Dekánské sultanáty

Dekánské sultanáty je pojem označující pět středověkých indických monarchií v Dekánské plošině, na jih od pohoří Vindhja k řece Krišna. Všechny byly ovládnuty muslimskými dynastiemi, ačkoli puvod měly ruzný, náboženský i etnický. Šlo o Ahmadnagar ...

                                               

Dominium Indie

Dominium Indie, oficiálně Indická unie, byl nezávislý stát odpovídající dnešní Indické republice, který existoval mezi 15. srpnem 1947 a 26. lednem 1950. Ačkoliv byla Indická unie brzy nahrazena Indickou republikou, dnešní indický soudní systém m ...

                                               

Druhá anglo-maráthská válka (1802–1805)

V první anglo-maráthské válce Britové podpořili "uprchlíka" Peshwu Raghunathrao. Raghunathrao poté vládl dál jako Peshwa spolu se svým synem Bádží Ráo II. Bádží nebyl tak odvážný bojovník jako jeho otec, zato byl skvělý lhář a intrikán. Podařilo ...

                                               

Dynastie Tughlakovcu

Dynastie Tughlakovcu vládla v Dillíském sultanátu v letech 1320 až 1414. Zakladatelem dynastie byl Ghází Malik, puvodně otrok turecko-hindského puvodu, který se stal za vlády dynastie Chaldží vysokým dustojníkem; 6. září 1320 porazil v bitvě u In ...

                                               

Džagír

Džagír byla forma držení pudy uplatňovaná v dějinách Indie založená na principu propujčení panovníkovy pudy poddanému, jemuž z ní plynuly výnosy. Držitel džagíru se nazýval džágirdár. Zpravidla se jednalo o formu odměny za služby poddaného v armá ...

                                               

Džúnágadh

Džúnágadh je okresní město v indickém státě Gudžarát. Leží na poloostrově Kathijavár, 350 km jihozápadně od Ahmadábádu. Město má 320 000 obyvatel. Historickými pamětihodnostmi jsou pevnost, kterou založil král Čandragupta Maurja, Ašókovy edikty, ...

                                               

Francouzská Indie

Francouzská Indie je obecné označení pro oblasti bývalých francouzských držav v Indii. Ty zahrnovaly především dnešní Puduččéri, Káraikkál a Jánam na Koromandelském pobřeží; dále Mahé na Malabárském pobřeží a Čandanagar v Bengálsku. První kontakt ...

                                               

Francouzská Východoindická společnost

Francouzská Východoindická společnost byla francouzská výsadní obchodní společnost založená roku 1664, aby se stala konkurentem Britské a Nizozemské Východoindické společnosti. Jednalo se o myšlenku Jeana-Baptiste Colberta, začít obchodoval s Dál ...

                                               

Gandhára

Gandhára bylo starověké království, jehož území se rozkládalo přibližně v dnešním severním Pákistánu a východním Afghánistánu. Jako hlavní město sloužily většinou Péšávar či Takšašila. Království trvalo přibližně od 6. století př. n. l. až do 11. ...

                                               

Generální guvernér Indie

Funkce generálního guvernéra Indie byla zřízena krátce po sedmileté válce, v níž Británie významně rozšířila svuj vliv v jihovýchodní Asii na úkor Francie. Warren Hastings, který byl od roku 1772 guvernérem v Bengálsku, byl stoupencem názoru, že ...

                                               

Hajdarábád (stát)

Hajdarábád, byl až do roku 1948 největší knížecí stát na indickém subkontinentu o rozloze 212 000 km², a poté až do 31. října 1956 jeden ze spolkových státu Indické republiky. Hajdarábád byl oficiálně nezávislý stát a spojenec Británie, s jejímiž ...

                                               

Hladomor v Bengálsku 1943

Bengálský hladomor je označení pro období akutního nedostatku jídla a související vysokou úmrtnost obyvatelstva v bengálské provincii Britské Indie během druhé světové války. Podle odhadu zemřelo z populace čítající 60.3 milionu lidí na vyhladově ...

                                               

Indie pod vládou východoindické společnosti

Indie byla pod nadvládou britské východoindické obchodní společnosti v letech 1757 až 1858. V bitvě u Pálásí se 23. června 1757 střetla vojska Britské Východoindické společnosti s armádou bengálského navába Sirádž-ud-Dauly podporovanou vojáky Fra ...

                                               

Maisúrské království

Maisúrské království byl státní útvar v jižní Indii založený pravděpodobně roku 1399 v oblasti Maisúru v dnešní Karnátace. Pro krátké historické období, kdy se moci chopili muslimští panovníci upřednostňujících islámské náboženství a po vzoru sul ...

                                               

Maráthská říše

Maráthská říše, též Maráthská konfederace, byl v letech 1674–1818 stát, který v polovině 18. století zaujímal velkou část území současné Indie. Jak název říká, vznikl na území, které puvodně obývali Maráthové, v západní části střední Indie. Jeho ...

                                               

McMahonova linie

McMahonova linie je označení pro linii vedoucí od prusmyku Isu Razi východním směrem k Bhútánu, dojednanou v Simelské dohodě. Jméno McMahonova linie je odvozeno od Henryho McMahona, britského zástupce na Simelské konferenci.

                                               

Mévár

Mévár, také znám jako Udajpurské království, v anglickém přepisu "Mewar", se nacházel na jihu dnešního Rádžastánu na západě Indie. Stát se puvodně nazýval madhja-war, což znamená "prostřední dveře do Indie". Mévárská oblast bývala po staletí pod ...

                                               

Mughalská říše

Mughalská říše, někdy též Mogulská říše nebo říše Velkých Mughalu, byl v letech 1526–1858 turkický státní útvar na území Indického subkontinentu. Základy říše položil Bábur, vládce Kábulu. V bitvě u Pánípatu v roce 1526 porazil posledního dillísk ...

                                               

Muslimské dobytí indického subkontinentu

Muslimské dobytí indického subkontinentu se odehrávalo mezi 12. a 16. stoletím, ačkoli již dříve se uskutečnila muslimská invaze na území dnešního Pákistánu a proběhly útoky Umajjovcu na Indii, v době rádžputských království v 8. století.

                                               

Najib ad-Dawlah

Najib ad-Dawlah, také známý jako Najib Khan Yousafzai, byl Rohilla Yousafzai Paštun. Rohillové byla indicko-afghánská dynastie arabského puvodu. Nejprve sloužil v armádě Mughalské říše. V roce 1757 Mughalskou říši opustil a připojil se k Ahmadovi ...

                                               

Nizám

Nizám byl titul muslimského vládce Hajdarábádu v letech 1719 až 1948. Arabské nizám al-mulk doslova znamená "správce říše" a v urdštině se tento pojem začal používat po roce 1600. Nizámové byli nejdříve zástupci Mughalu, po smrti Aurangzéba se os ...

                                               

Panča šíla

Panča šíla jsou zásady vzájemných vztahu mezi Indií a Čínou. Jedná se o pět zásad, které byly převzaty ze základních příkazu pro život buddhistu a byly aplikovány jako všeobecné zásady mírového soužití mezi státy s rozdílnými sociálními a politic ...

                                               

Paňdžáb

Paňdžáb, hindsky पंजाब, anglický přepis Punjab) je historické území rozdělené dnes mezi Pákistán a Indii. Jeho historickou metropolí je město Láhaur v dnešním Pákistánu. Pět řek, které daly zemi jméno, jsou: Džihlam, Čanáb, Ráví, Satladž a Bjás – ...

                                               

Patijála (stát)

Patijála byl knížecí stát podřízený Britské Indii, ležící na území Paňdžábu. Hlavním městem byla Patijála, stát měl rozlohu 15 390 km² a žilo v něm podle sčítání z roku 1931 1.6 milionu obyvatel. Státu vládli mahárádžové sikhského vyznání, kteří ...

                                               

Pindariové

Pindariové byli od 17. až do počátku 19. století nepravidelní váleční nájezdníci na operující především na indickém subkontinentu. Puvodně doprovázeli muslimskou armádu, později armádu maráthskou. Nakonec útočili sami, a to až do pindarské války ...

                                               

Portugalská Indie

Portugalská Indie byla souborem především přístavních měst a pevností na pobřeží monzunové Asie od mysu Dobré naděje na západě až po Moluky, Macau a japonské Nagasaki na východě. Jednotlivé državy byly buď dobyty anebo získány na základě smlouvy ...

                                               

První anglo-maráthská válka (1775–1782)

První anglo-maráthská válka byla první ze tří anglo-maráthských válek mezi Britskou Východoindickou společností a indickou Maráthskou říší. Válka začala Súratskou smlouvou a skončila smlouvou uzavřenou v Salbaj v roce 1782.

                                               

Rozdělení Indie

Rozdělení Indie je událost, která proběhla v roce 1947, a během níž došlo k rozdělení Britské Indie na dva nezávislé státy, Dominium Indie a Dominium Pákistán, a to z rozhodnutí parlamentu Spojeného království. Klíčem k rozdělení bylo náboženství ...

                                               

Shuja-ud-Daulah

Shuja-ud-Daulah byl synem mughalského velkovezíra Safdarjunga, kterého si vybral poslední mughalský císař Ahmad Šáh Bahadur do své armády. Na rozdíl od svého otce byl Shuja-ud-Daulah od útlého věku známý svými schopnostmi ovládat své podřízené, t ...

                                               

Sikhská říše

Sikhská říše byl stát, který existoval v Paňdžábu a přilehlých oblastech v letech 1799 až 1849. Založil ho Randžít Singh, který sjednotil sikhské státečky zvané misl a vytvořil centralizovaný stát založený na sikhském náboženství jako klíčové ide ...

                                               

Sirmúr

Sirmúr byl nezávislým královstvím, které bylo založeno v roce 1616 a nacházelo se v Přední Indii na území dnešního okresu Sirmaur indického státu Himáčalpradéš. Hlavním městem království bylo dnešní okresní město Nahan, podle něhož bylo někdy naz ...

                                               

Smlouva z Purandháru (1776)

Smlouva z Purandháru byla smlouva, která rušila předchozí dohodu ze Súratu z roku 1775. Nová smlouva byla podepsaná 1. března 1776 maráthským Peshwou a Nejvyšší radou Britské Východoindické společnosti v bengálské Kalkatě. Na základě podmínek doh ...

                                               

Smlouva ze Salbaj (1782)

Smlouva ze Salbaj byla podepsána 17. května 1782 zástupci Maráthské říše a Britskou východoindickou společností po dlouhých jednáních o urovnání výsledku první anglo-maráthské války. Byla podepsána generálním guvernérem Warrenem Hastingsem a Pesh ...

                                               

Smlouva ze Súratu (1775)

Smlouva ze Súratu byla smlouvou, kterou za Maráthskou říši uzavřel s Angličany Raghunathrao, jeden z uchazeču o titul Peshwa. Ve smlouvě souhlasil s postoupením území Salsette a pevnosti Bassein Fort ve městě Vasai–Virár Angličanum, výměnou za je ...

                                               

Taškentská deklarace

Taškentská deklarace představuje mírové ujednání mezi Indií a Pákistánem z 10. ledna 1966, které uzavřelo předešlou indicko-pákistánskou válku odehrávající se v roce 1965. Příměří bylo dosaženo 23. září téhož roku po nátlaku velmocí, respektive OSN.

                                               

Travankúr

Travankúr, také Tiruvitánkúr byl knížecí stát ležící na Malabarském pobřeží v jižní Indii. Měl rozlohu 19 844 km² a žilo v něm 6 070 018 obyvatel, hlavním městem byl Tiruvanantapuram. Platidlem byla travankúrská rupie. Panovník měl právo na pozdr ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →