ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 251                                               

Moskevská dohoda (1920)

Moskevská dohoda je mírová dohoda, kterou uzavřelo sovětské Rusko s Gruzínskou demokratickou republikou v Moskvě dne 7. května 1920. Rusové v této dohodě uznali nezávislost Gruzie a zavázali se na ni neútočit výměnou za to, že Gruzínci nebudou po ...

                                               

Nokalakevi

Nokalakevi, dříve znám jako Archeopolis, je vesnice a archeologické naleziště vzdálené 15 km od západogruzínského města Senaki. Doslovný překlad v obou jazycích znamená "Staré město".

                                               

Ružová revoluce

Ružová revoluce nebo také Revoluce ruží byla revoluce v Gruzii, která následovala po zákonodárných volbách v roce 2003 a měla za následek svržení prezidenta Eduarda Ševardnadzeho a jeho nahrazení novým prezidentem Michailem Saakašvilim po nových ...

                                               

Seznam prvních tajemníku ÚV KS Gruzie

První tajemník ÚV Komunistické strany Gruzie Alexandr Jordanovič Mircchulava 14. dubna 1953 - 19. září 1953 Samson Andrejevič Mamulija 20. listopadu 1930 - 11. září 1931 Pjotr Semjonovič Agniašvili 18. října 1932 - 15. ledna 1934 Michail Ivanovič ...

                                               

Svatá Nina

Svatá Nina či svatá Kristýna je patronkou Gruzie a první křesťankou, která na tamní území přinesla křesťanství. Bývá označována za apoštolku Gruzie. V Gruzii je známá pod jménem Nino. Tamními obrácenými věřícími bývala označována jako Kristiana n ...

                                               

Tbiliský emirát

Tbiliský emirát bylo východogruzínské území kontrolované arabskými emíry. Hlavním městem emirátu bylo Tbilisi. Existoval od roku 736 do 1080. Arabové se objevili poprvé v Kartli - Gruzii tehdy právě zrušené království Ibérie už v roce 645. V roce ...

                                               

Tbiliský rockový festival

Rockový festival v Tbilisi byl jedním z prvních oficiálních rockových festivalu v Sovětském svazu. Proběhl v Tbilisi mezi 8. a 16. březnem 1980 a je považován za jednu z nejduležitějších událostí v historii ruského rocku.

                                               

Urumové

Urumové je široký historický termín pro definici Řeku, obyvatelu muslimských zemí jako např.: Osmanské říše. V současné etnografii se termín Urum vztahuje pouze na turkicky mluvící řecké skupiny křesťanských Turku žijící v Gruzínském kraji Kvemo ...

                                               

Zanské jazyky

Zanské jazyky tvoří jednu z větví kartvelských jazyku, do které spadají dva jazyky: megrelština a lazština. Někdy se oba jazyky považují za pouhé dialekty jediného zanštinského jazyka, avšak oba dva si jsou ve skutečnosti navzájem dost obtížně sr ...

                                               

Guatemalská občanská válka

Guatemalská občanská válka byla ozbrojeným vnitrostátním konfliktem, který s ruzným stupněm intenzity probíhal v Guatemale mezi roky 1960 a 1996. Konflikt probíhal mezi několika levicově orientovanými guerillovými skupinami na jedné straně a guat ...

                                               

Los Altos

Stát Los Altos byl krátce existující státní útvar na jihozápadě dnešní Guatemaly. Hornatá oblast okolo města Quetzaltenango obývaná kmenem Mam vyhlásila 2. února 1838 odtržení od zbytku Guatemaly a stala se novým členským Středoamerické federativ ...

                                               

Sesuv v Guatemale 2015

K sesuvu pudy v Guatemale došlo ráno 1. října roku 2015 v jižní Guatemale. Silné deště strhly v noci balvany a bláto na desítky domu v obci Santa Catarina Pinula nedaleko hlavního města. Některé domy prý ležely pod závalem, který dosahoval až pat ...

                                               

United Fruit Company

United Fruit Company byla americká korporace, která obchodovala s tropickým ovocem rostoucími na plantážích třetího světa a prodávala jej ve Spojených státech amerických a Evropě. Korporace vznikla v roce 1899 sloučením podniku Minora C. Keitha z ...

                                               

Epidemie eboly v západní Africe

Epidemie eboly v západní Africe byla co do počtu obětí nejtěžší epidemií eboly v historii a prvním propuknutím této nemoci v oblasti západní Afriky za poslední dvě desetiletí. Započala v prosinci 2013, ovšem detekována byla až v březnu 2014, kdy ...

                                               

Portugalská koloniální válka

Portugalská koloniální válka, v Portugalsku známá též jako "Zámořská válka" a v bývalých portugalských koloniích též jako "Osvobozenecká válka" je označení vojenského střetnutí mezi Portugalskou říší a nacionalistickými hnutími v portugalských ko ...

                                               

Chrám lidu

Chrám lidu, také Svatyně lidu, bylo náboženské hnutí založené roku 1955 reverendem James Warren Jonesem ve městě Indianapolis v USA. Do povědomí veřejnosti se hnutí dostalo v souvislosti s masovou sebevraždou dne 18. listopadu 1978 ve městě Jones ...

                                               

Nizozemská Guyana

Nizozemská Guyana byl souhrnný název pro nizozemské kolonie při pobřeží Guyanského regionu v Jižní Americe. Na konci 16. století na počátku 17. století měli Nizozemci řadu malých obchodních stanovišť na březích řek ústících do Atlantiku. Nejvýzna ...

                                               

Jean-Jacques Dessalines

Jean-Jacques Dessalines byl vudcem Haitské revoluce ve francouzské kolonii Saint-Domingue a vládcem nezávislého Haiti podle ústavy z roku 1801. Nejdříve byl uznáván jako generální guvernér, později přijal titul císař a vládl pod jménem Jakub I. H ...

                                               

Haitská revoluce

Haitská revoluce byla vzpourou otroku ve francouzské kolonii Saint-Domingue, která vyústila v likvidaci otroctví a založení republiky Haiti, druhého nezávislého národního státu na Americkém kontinentu.

                                               

Saint-Domingue

Saint-Domingue je pojmenování pro bývalou francouzskou kolonii v Karibiku, na ostrově Hispaniola a přilehlých menších ostrovech od 17. století do počátku 19. století. Nástupnickým státem po Saint-Domingue je dnešní Haiti.

                                               

Smlouva z Rijswijku

Smlouva z Rijswijku byla uzavřena 20. září 1697 v městě Rijswijk ve Spojených provinciích nizozemských. Tímto aktem byla skončena tzv. Válka o falcké dědictví, kterou proti sobě vedly Francie a Velká aliance. Jednání byla zahájena v květnu roku 1 ...

                                               

Tonton Macoutes

Tonton Macoutes byly ozbrojené jednotky, které zřídil haitský diktátor François Duvalier jako svoji soukromou armádu a tajnou policii. Došlo k tomu v roce 1959 po pokusu tradiční mulatské elity a armádních špiček legálně zvoleného prezidenta Duva ...

                                               

14. granátnická divize SS (1. ukrajinská)

14. granátnická divize SS, před rokem 1944 nazývaná 14. dobrovolnická divize "Halič" byl německý útvar puvodně rekrutovaný z haličských dobrovolníku ukrajinského puvodu ale později v něm bojovali také Slováci a Češi a dobrovolníci a dustojníci z ...

                                               

Bílsko-bělský jazykový ostrov

Bílsko-bělský jazykový ostrov, někdy též jen Bílský jazykový ostrov bylo území měst Bílska, Bělé, Wilamowic a okolních vesnic na slezsko-haličském pomezí, obývané většinově německým obyvatelstvem a obklopené územím, obývaném převážně Poláky, resp ...

                                               

Červená Rus

Červená Rus je označení pro historický region, z nějž větší část tvořilo území Haliče a je občas také nazýváno Červené hrady, Červoňské hrady, Červeňské hrady či Červeňská Rus. Jméno bylo poprvé zaznamenáno v polských pramenech v roce 1321.

                                               

Haličská sovětská socialistická republika

Haličská sovětská socialistická republika byl státní útvar vzniklý na území Haliče dobytém Rudou armádou při polsko-sovětské válce v roce 1920. Republika byla založena a spravována Haličským revolučním výborem Galrevkom, provizorní vládou pod tak ...

                                               

Haličsko-vladiměřské království

Haličsko-vladiměřské království, též Království Haličské a Vladimiřské, zjednodušeně Rakouská Halič, bylo korunní země Rakouska a později Rakouska-Uherska. Vzniklo v roce 1772 na základě prvního dělení Polska anexí jižní části polského území. Běh ...

                                               

Haličsko-volyňské knížectví

Haličsko-volyňské knížectví, později povýšeno na království, od roku 1253 království Rus byl státní útvar východních Slovanu vzniklý po rozpadu Kyjevské Rusi. Vedle Novgorodské republiky a Vladimirsko-suzdalského knížectví byla Halič-Volyň nejsil ...

                                               

Haličský revoluční výbor

Haličský revoluční výbor zkráceně také Galrevkom byl komunistický revoluční orgán, který spravoval území Haliče dobyté Rudou armádou při Polsko-sovětské válce roku 1920. Výbor vznikl 8. července 1920 a jeho předsedou byl zvolen Vladimir Zatonskij ...

                                               

Krakovské povstání

Krakovské povstání ve dnech 20. února až 4. března 1846 bylo povstání části polských obyvatel Krakova proti rakouské nadvládě. Povstalci pocházeli především z vyšších vrstev polské společnosti, zatímco polští nevolníci se většinou připojili na st ...

                                               

Krakovské velkovévodství

Krakovské velkovévodství bylo území, které bylo vytvořeno po anexi Svobodného města Krakov v roce 1846 Rakouským císařstvím. Rozkládalo se v okolí města Krakov. Po tzv. krakovském povstání v roce 1846, které bylo potlačeno rakouským vojskem, Rako ...

                                               

Operace Visla

Operace Visla je označení pro operaci probíhající v roce 1947 na územích východního a jihovýchodního Polska. Akce byla nejprve zamířena na likvidaci osvobozeneckých jednotek UPA, vojenské složky OUN ; na území Československa operovala po II. svět ...

                                               

Zemětřesení v Hondurasu 2018

K zemětřesení v Hondurasu došlo 9. ledna 2018 pozdě večer místního času. Síla zemětřesení byla odhadnuta na 7.5 a jeho epicentrum se nacházelo poblíž Swan Islands v Karibském moři, které jsou ale téměř neobydleny. V departementu Gracias a Dios na ...

                                               

Dějiny Chile

Dějiny Chile zahrnují dějiny lidských společností na území dnešního Chile. První známky lidského osídlení pochází z doby mezi 33 až 13 000 lety. Od 16. století do začátku 19. století byla země součástí španělské koloniální říše. V roce 1818 se Ch ...

                                               

Archivy teroru

Archivy teroru byly nalezeny 22. prosince 1992 právníkem a aktivistou za lidská práva Josém Agustínem Fernádezem na policejní stanici na předměstí hlavního města Paraguaye Asunción. Fernández hledal dokumenty týkající se jeho věznění a smrti své ...

                                               

Luis Corvalán

Luis Alberto Corvalán Lepe byl chilský politik a generální tajemník Komunistické strany Chile. V roce 1968 podpořil invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Po puči Augusta Pinocheta v roce 1973 byl zatčen a uvězněn. Dne 18. prosince 197 ...

                                               

Deklarace nezávislosti Chile

Deklarace nezávislosti Chile je dokument vyhlašující nezávislost Chile na Španělsku. Vznikla v lednu 1818 po lidovém hlasování, které se vyslovilo pro nezávislost, a v platnost vstoupila podpisem vrchního direktora Chile Bernarda OHigginse 12. ún ...

                                               

Dulní neštěstí Copiapó 2010

Dulní neštěstí Copiapó 2010 bylo dulní neštěstí, k němuž došlo 5. srpna 2010, kdy se zhroutil zlatoměděný dul San José v regionu Atacama ve stejnojmenné poušti v Chile a uvěznil hluboko v podzemí celkem 33 horníku, kteří v zasypaném dole vydrželi ...

                                               

Juan de Ladrilleros

Juan de Ladrilleros byl španělský mořeplavec. V letech 1557 – 1558 prováděl na lodi pruzkum pobřeží jižního Chile, objevil řadu ostrovu, mezi nimi souostroví Chonos, poloostrov Taitao a záliv Penas. První proplul Magellanovým prulivem ze západu n ...

                                               

Bernardo OHiggins

Bernardo OHiggins byl chilský bohatý statkář španělsko-irského puvodu, který spolu s José de San Martínem během chilské války za nezávislost osvobodil zemi od španělské nadvlády. V letech 1817 až 1823 pusobil ve funkci Vrchního direktora Chile a ...

                                               

Juan Baptista Pastene

Giovanni Battista Pastene byl janovský mořeplavec, který ve službách španělské koruny prozkoumal pobřeží Panamy, Kolumbie, Ekvádoru, Peru a Chile až k souostroví Chiloé.

                                               

Paul Schäfer

Paul Schäfer byl zakladatelem sekty a zemědělské komunity německých imigrantu Colonia Dignidad. Toto sídliště se nachází v Chile, v odlehlé části regionu Maule, kam Schäfer přišel v roce 1961. V osadě byli prokazatelně mučeni političtí protivníci ...

                                               

Villa Baviera

Villa Baviera je organizace, která aktuálně obývá lokalitu nepříliš známé Colonia Dignidad, která se nachází ve středním Chile. Jako naprosto izolované území bylo založeno německými uprchlíky z poloviny 50. let 20. století. V roce 1961 do kolonie ...

                                               

Vojenská diktatura v Chile

Vojenská diktatura v Chile byla autoritativní vojenská vláda v Chile mezi lety 1973–1990. Diktatura vznikla po svržení demokraticky zvolené vlády prezidenta Salvadora Allendeho během státního převratu realizovaného s přímou podporou CIA 11. září ...

                                               

Dějiny Chorvatska

Území dnešního Chorvatska bylo osídleno po celou dobu pravěku. Fosílie člověka neandrtálského ze středního paleolitu byly nalezeny v severním Chorvatsku, nejznámější oblastí výskytu pak je okolí města Krapina. Zbytky neolitické a eneolitické kult ...

                                               

23. horská divize SS "Kama" (2. chorvatská)

23. Waffen-Gebirgs Division der SS "Kama" byla divize, která náležela do Waffen-SS. Byla založena na základě rozkazu Adolfa Hitlera ze dne 17. června 1944. Mužstvo tvořili noví rekruti z Chorvatska. Menší množství německých a chorvatských dustojn ...

                                               

Balkánská dohoda

Balkánská dohoda, nebo také Balkánský pakt, byla dohoda podepsaná Řeckem, Tureckem, Rumunskem a Jugoslávií 9. února 1934, zaměřená na udržení geopolitického statu quo v regionu po první světové válce. Signatáři souhlasili s odložením veškerých sv ...

                                               

Balvanová revoluce

Balvanová revoluce je název pro ozbrojené povstání Srbu v Chorvatsku v oblasti bývalé Vojenské hranice, především v regionu okolo města Knin. Svuj název má díky kládám, které sloužily jako barikády na silnicích spojující několik srbských měst v o ...

                                               

Seznam chorvatských bánu

Toto je seznam chorvatských bánu, coby vládcu v dobách samostatného Chorvatského království, či jako místodržitelu země pod nadvládou Uherského království. Často se uvádí také celý historický titul bán Chorvatska, Slavonie a Dalmácie.

                                               

Bánský dvur

Bánský dvur je název pro historickou budovu, která puvodně sloužila jako sídlo chorvatských bánu. Nachází se na západní straně náměstí svatého Marka v centru chorvatské metropole Záhřebu. V současné době slouží jako sídlo chorvatské vlády.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →