ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 250                                               

Finská lidová armáda

Finská osvobozenecká armáda, respektive Finská lidová armáda, představovala ozbrojené síly formálně podřízené Kuusinenově Finské lidovědemokratické vládě, podporující Rudou armádu při invazi do Finska. Vznikla krátce před Zimní válkou v listopadu ...

                                               

Finské království

Finské království je označení krátkého historického období finských dějin, kdy ke konci první světové války byla vyhlášena nezávislost Finska na ruské říši poté, co car Mikuláš II. abdikoval a skončila rusko-finská unie. Nově nezávislé Finsko zus ...

                                               

Finské velkoknížectví

Finské velkoknížectví byl státní útvar v severovýchodní Evropě ustavený po finské válce v roce 1809 a existující až do roku 1917 jakožto autonomní součást Ruské říše. Území velkoknížectví bylo o 22 000 km² větší než je území dnešní Finské republi ...

                                               

Fredrikshamnský mír

Fredrikshamnský mír je označení pro mírovou smlouvu, uzavřenou 17. září 1809 mezi Švédskem a Ruskem v městě Fredrikshamn. Po porážce v rusko-švédské válce let 1808-1809 bylo Fredrikshamnským mírem Švédsko nuceno postoupit Rusku východní část svéh ...

                                               

Hakapelité

Hakapelité bylo označení pro finskou jízdu vojska švédského krále Gustava II. Adolfa během třicetileté války. Tyto jednotky se uplatnily např. v bitvách u Breitenfeldu a u Lützenu. Termín pochází z finského bojového pokřiku "hakkaa päälle" do úto ...

                                               

Karélie

Karélie je země Karelu. Nachází se v severní Evropě a v současné době je rozdělena mezi Rusko a Finsko.

                                               

Karelská šíje

Karelská šíje je pruh země rozkládající se mezi Ladožským jezerem a Finským zálivem. Jde o jednu z nejvýznamnějších částí tzv. Karelie. Nejduležitějším městem tohoto území je přístav Vyborg ležící u západních hranic oblasti. V historii byla K. ší ...

                                               

Kultura hřebenové keramiky

Kultura hřebenové keramiky byla neolitická kultura lovcu a sběraču ze severovýchodní Evropy vyrábějících keramiku. Existovala okolo let 4 200 – 2 000 př. n. l. Její jméno je odvozeno podle typického vzoru na své keramice, který vypadal jako otisk ...

                                               

Linie následnictví finského trunu

Následnictví finského trunu není v současnosti jasně dané a to především z duvodu, že současné Finsko je již od roku 1918 nepřetržitě republikou. Předchudcem současného Finska bylo Finské velkoknížectví, které bylo autonomní součástí ruské říše a ...

                                               

Mannerheimova linie

Mannerheimova linie je název pro systém opevnění, který ve 20. a 30. letech vybudovalo Finsko napříč Karelskou šíjí, aby přehradilo nejsnadnější přístupovou cestu v případě útoku SSSR. Jméno dostala po maršálu Mannerheimovi, který nejprve tuto st ...

                                               

Markka

Finská markka byla měna Finska od roku 1860 až do 1. ledna 1999, resp. v praxi až do 1. ledna 2002, kdy ji nahradilo euro. Její měnový kód byl FIM a obvykle se pro vyjádření částek v ní používala značka mk. Dělila se na 100 penni. Směnný kurz s e ...

                                               

Moderní dějiny Aland

Podobně jako Finsko byly Alandy od středověku součástí Švédského království. V roce 1809 Finsko dobyla ruská armáda a car Alexandr I., vědom si odlišnosti a svébytnosti finské kultury a historických vazeb na Švédsko, ustanovil Finsko jako velkové ...

                                               

Nikolaj Někrasov

Nikolaj Vissarionovič Někrasov byl ruský politik a poslední generální guvernér Finského velkoknížectví.

                                               

Seznam finských panovníku

Seznam finských panovníku zahrnuje postupně vládnoucí švédské krále, kteří ovládali Finsko, kteří také později nosili nominální titul vévody finského, od roku 1581 velkovévody. Přijetí tohoto titulu se na postavení Finska nic nezměnilo a stále zu ...

                                               

Porkkala

Porkkala je poloostrov ve Finském zálivu, na pobřeží Finska, přibližně 30 km od Helsinek. Mezi lety 1944 až 1956 byla vojenská základna na Porkkale pod sovětskou vojenskou správou jako pronajaté území od Finska. Dnes je zde námořní základna finsk ...

                                               

Republika Severní Ingrie

Republika Severní Ingrie nebo Kirjasalská republika podle centra Kirjasalo byla krátkodobě existující republika v letech 1919 a 1920. Republika se nacházela v jižní části Karelské šíje, která se oddělila od bolševického Ruska po říjnové revoluci. ...

                                               

Franz Albert Seyn

Franz Albert Seyn byl ruský generál a politik. V letech 1906-1907 gubernátorem Grodna a v letech 1909-1917 byl generálním guvernérem Finského velkoknížectví a zastáncem tvrdé rusifikace Finska.

                                               

Eugen Schauman

Eugen Schauman byl finský nacionalista a úředník Senátu, který v roce 1904 spáchal úspěšný atentát na carského generálního guvernéra Finského velkoknížectví, Nikolaje Ivanoviče Bobrikova. Poté, co na guvernéra třikrát vystřelil z pistole, se sám ...

                                               

Georg Magnus Sprengtporten

Georg Magnus hrabě Sprengtporten nebo Göran Magnus Sprengtporten byl švédský, finský a ruský politik, první generální guvernér Finského velkoknížectví v historii.

                                               

Střelba v Espoo

Střelba v Espoo byla pětinásobná vražda a následná sebevražda předpokládaného pachatele, která se odehrála ve finském Espoo 31. prosince 2009 dopoledne. Za pachatele je podezříván kosovský Albánec a recidivista Ibrahim Shkupolli. První obětí byla ...

                                               

Školní masakr v Kauhajoki

Masakrem v Kauhajoki je událost z 23. září 2008, kdy finský student Matti Juhani Saari ve střední škole v Kauhajoki, kde studoval, zastřelil deset lidí a dva těžce zranil. Poté spáchal sebevraždu.

                                               

Švédské křížové výpravy

Švédské křížové výpravy byly tři vojenské expedice Švédu do Finska v pruběhu 12. a 13. století. Na konci těchto výprav stála trvalá švédská kolonizace a christianizace Finska.

                                               

Vaaský kraj

Vaaský kraj byl od roku 1831, kdy car Mikuláš I. zavedl nové územní dělení Finska, do roku 1997 kraj na západě Finska o rozloze 27 319 km². 1. září 1997 byl kraj zrušen a jeho území bylo v rámci nově vytvořeného kraje Západní Finsko rozděleno na ...

                                               

Dějiny Francie

Dějiny Francie začaly podle současných nálezu již zhruba před 1.8 miliony let, kdy se na území Francie objevili první lidé. První rozvinutější kultura tu nechala stopy již v paleolitu. Od 6. století př. n. l. žili na území Francie Keltové, kteří ...

                                               

Agoti

Agoti, také Cagoti, Gahoti, Gafeti, Gafos, Caconi, Caheti, Caqueux, Caquini atd. byl diskriminovaný národ, žijící v Navaře, Baskicku, Béarnu, Gaskoňsku a Bretani, jakýsi ekvivalent indických nedotknutelných. Puvod tohoto národa není zcela jasný, ...

                                               

Francouzské korunovační klenoty

Francouzské korunovační klenoty nebo výstižněji Klenoty francouzské koruny zahrnují jak královské insignie, tak řády, vyznamenání, šperky, samostatné diamanty francouzské koruny a další drahokamy. Tento soubor klenotu, drahokamu, gem a perel je n ...

                                               

Galie

Galie resp. Gallia bylo ve starověku Římany užívané pojmenování rozsáhlé, převážně Kelty obývané oblasti v západní Evropě, jež zahrnovala území dnešní Francie, Belgie, severní Itálie, západního Švýcarska a části Nizozemska a Německa na levém břeh ...

                                               

Galie v pozdní antice

Galie v pozdní antice se postupně vymaňovala z moci starověkého Říma a dostala se pod nadvládu Germánu, především Franku. Území Galie, tvoří dnešní Francii a v polovině 1. století př. n. l. se stalo římskou provincií. Oblast, která je ohraničená ...

                                               

Jeu de paume

Jeu de paume je puvodně francouzská středověká míčová hra, předchudce tenisu. Oproti francouzskému názvu se jeu de paume hraje s pálkou. Její označení vychází z toho, že se hra zpočátku hrála holýma rukama nebo v rukavicích. Jeu de paume byla oly ...

                                               

Korunovace francouzských panovníku

Korunovace francouzských panovníku byl náboženský akt při kterém byl pomazán, posvěcen a korunován král Francie. Hlavní duraz rituálu nebyl v korunování hlavy nového krále, ale v pomazání či konsekraci nového monarchy svatým olejem, proto je přes ...

                                               

Novogalský ritus

Novogalský ritus se užíval v křesťanské liturgii během období galikanismu v 18. a 19. století ve většině francouzských diecézí. Po tridentském koncilu nepřevzali biskupové ve Francii římské liturgické knihy, nýbrž nechali vypracovat své vlastní, ...

                                               

Smlouva z Lyonu

Smlouva z Lyonu je dohoda podepsaná 17. ledna 1601 mezi Francií a Savojským vévodstvím. Smlouva podepsaná mezi francouzským králem Jindřichem IV. a savojským vévodou Karlem Emanuelem I. Savojským ukončila válku mezi Francií a Savojskem probíhajíc ...

                                               

Velké století

Velké století je označení pro 17. století ve francouzských dějinách. Termín byl nejprve používán pouze pro období vlády Ludvíka XIV. Moderními historiky je však používán pro delší období, zahrnující také vládu Jindřicha IV., který ukončil Ediktem ...

                                               

Kuronské kolonie

Kuronské kolonie byly kolonie, které patřily kuronskému a zemgalskému vévodství, vazalovi polsko-litevské unie. Hlavními přístavy byly Ventspils a Liepāja. První kolonie vznikla roku 1637, o poslední kolonii přišlo roku 1668.

                                               

Senegambie

Senegambijská konfederace byl krátkodobý konfederační útvar mezi západoafrickými zeměmi Senegal a Gambie, který vznikl k 1. únoru 1982. Konfederace byla založena pro koordinaci spolupráce obou zemí v oblasti zahraniční politiky, ozbrojených slože ...

                                               

Ašantská říše

Ašantská říše neboli Říše Ašanti, respektive Ašantské království byl stát na území dnešní Ghany, od 17. do konce 19. století jeden z nejmocnějších černošských státu v období kolonizace.

                                               

Zlatonosné pobřeží

Zlatonosné pobřeží byl historický státní útvar, britská kolonie v letech 1821 – 1957, rozkládající se v západní Africe, při pobřeží Guinejského zálivu. V roce 1957 vznikl na jeho území nezávislý stát Ghana.

                                               

Dějiny Gruzie

Gruzie byla poprvé jednotná ve starověku v době největšího rozmachu království Kavkazská Ibérie, jinak byla převážně rozdrobená na množství menších království, knížectví, nebo byla pod nadvládou sousedních mocností. Znovu sjednocena byla až od 10 ...

                                               

Adžarská autonomní sovětská socialistická republika

Adžarská autonomní sovětská socialistická republika byla autonomní republikou Sovětského svazu zřízená v rámci Gruzínské SSR. Adžarská ASSR vznikla 16. června 1921 a přetvořila se po nabytí nezávislosti Gruzie na Sovětském svazu v roce 1991 v Adž ...

                                               

Bagrat V.

Bagrat V. Veliký byl gruzínský král, spoluvládce a vládce Gruzínského království. V roce 1386 nedokázal ubránit Tbilisi před mnohonásobnou přesilou vojsk Tamerlána a byl zajat. V zajetí předstíral povolnost a konverzi k islámu a nechal se Tamerlá ...

                                               

Dadianiové

Dadianiové je gruzínský vladařský a knížecí rod. V letech 1557 až 1857 vládl provincii Mingrelie. První záznamy o rodu Dadianiu pocházejí z roku 1046. Rod pochází nejspíš od jakéhosi Dadiho, který byl za své vojenské zásluhy povýšen za člena dědi ...

                                               

Diaochie

Království Diaochie bylo starověké království, jež se rozkládalo v západní části dnešní Gruzie a severovýchodního Turecka. Jednalo se pravděpodobně o rozsáhlý kmenový svaz, který zřídili starověcí Gruzínci.

                                               

Evangeliář z Mokvi

Evangeliář z Mokvi je gruzínská rukopisná liturgická kniha ze 14. století s evangeliemi z Nového zákona. Kniha má celkem 328 stran s četnými miniaturními malbami; velikost každé stránky je 30 × 23 cm.

                                               

Giorgi Saakadze

Giorgi Saakadze byl gruzínský politik a vojevudce, jedna z nejvýznamnějších osobností Gruzie v 1. polovině 17. století. byl znám pod titulem Veliký mouravi - gruzínsky დიდი მოურავი, didi mouravi, persky Mūrāv-Beg a turecky Maghraw-Bek. Mouravi zn ...

                                               

Gruzínská demokratická republika

Gruzínská demokratická republika je název prvního novodobého nezávislého státu Gruzie, který existoval v roce 1918 po kolapsu carského Ruska. Samostatně existovala v době občanské války v Rusku a zanikla po útoku Rudé armády v roce 1921. Dnešní G ...

                                               

Gruzínská sovětská socialistická republika

Gruzínská SSR byla jedna z 15 republik Sovětského svazu. Vznikla 25. února 1921 a do roku 1936 byla společně s Ázerbájdžánskou a Arménskou SSR součástí Zakavkazské sovětské federativní socialistické republiky. Oddělila se po zániku Zakavkazké SFS ...

                                               

Gruzínská vojenská cesta

Gruzínská vojenská cesta je historický název hlavní cesty přes Velký Kavkaz spojující město Tbilisi v Gruzii a město Vladikavkaz v Severní Osetii. Alternativními cestami přes Kavkaz západně od Gruzínské vojenské cesty jsou Transkavkazská magistrá ...

                                               

Gruzínské království

Gruzínské království byla dědičná monarchie přibližně na území dnešní Gruzie a obývaná z velké části národem Gruzínu. Středověké království nazývané puvodně Ibérie vzniklo přibližně roku 888, kdy byl Ardanase II. korunován "králem Gruzíncu", jeho ...

                                               

Gruzínské povstání na Texelu

Gruzínské povstání na Texelu byla vzpoura praporu sovětských gruzínských vojáku na Texelu proti německým okupantum tohoto nizozemského ostrova během druhé světové války. Občas se pro to používá termín poslední evropské bitevní pole. Ostrov byl st ...

                                               

Ibérské království

Ibérie byl římský a řecký název pro starověké gruzínské království Kartli, který existoval od 4. století př. n. l. do 6. století n. l. Pojem Kavkazská Ibérie je používán proto, aby nedošlo k záměně s evropskou Ibérií - Pyrenejským poloostrovem. K ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →