ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 249                                               

Litvinovuv pakt

Litvinovuv pakt, uváděno také jako Litvinovuv protokol, Moskevský protokol či Východní pakt, byla smlouva, uzavřená dne 9. února 1929 mezi Sovětským svazem, Polskem, Rumunskem, Lotyšskem a Estonskem, ve které se výše zmíněné státy zavázaly vzdát ...

                                               

Metanolové otravy v Pärnu

Otravy metanolem v Pärnu začaly v Pernovském kraji v Estonsku 9. září 2001 a v následujících dnech vedly k úmrtí 68 lidí, 40 lidí bylo postiženo slepotou či poškozením mozku, jiná vážná postižení utrpěli tři lidé. V noci 6. září 2001 ukradli sedm ...

                                               

Estonské národní obrození

Estonské národní obrození je období historie Estonska, kdy si Estonci začali uvědomovat svou identitu jako národa směřujícího k sebeurčení a politické samostatnosti. Toto období se obvykle datuje od poloviny 19. století do vzniku samostatné Eston ...

                                               

Estonská osvobozenecká válka

Estonská osvobozenecká válka, příp. Estonská válka za nezávislost byla válka, v níž nově vzniklá Estonská republika v letech 1918–1920 bránila svou samostatnost proti vojskum sovětského Ruska, baltoněmecké Zeměbrany a některým pravidelným německý ...

                                               

Parlamentní volby v Estonsku 2019

Volby do parlamentu Estonska v roce 2019 se uskutečnily 3. března 2019. Volby vyhrála opoziční liberální Estonská reformní strana bývalé europoslankyně Kaji Kallasové s 28.8 procenty hlasu. Druhá proruská Estonská strana středu premiéra Jüriho Ra ...

                                               

Říšský komisariát Ostland

Říšský komisariát Ostland byl civilní okupační režim zřízený nacistickým Německem v okupovaných Baltských státech na velké části Běloruska během druhé světové války. Zpočátku byl také znám jako Reichskommissariat Baltenland. Politická organizace ...

                                               

Spojené baltské vévodství

Spojené baltské vévodství byl pokus baltských Němcu o vytvoření státu vedeného německou aristokracií na území dnešního Estonska a Lotyšska v letech 1918 až 1919. Spojené baltské vévodství bylo vyhlášeno 22. září 1918 jako stát vzniklý sjednocením ...

                                               

Uzavřené město

Uzavřené město je termín pro sídla v bývalém Sovětském svazu, ve kterých platily přísné omezující podmínky pro pohyb a pobyt osob. Velmi často se tajila i jejich samotná existence. Tato sídla jsou v Rusku nyní známá jako "uzavřené administrativně ...

                                               

Zpívající revoluce

Jako zpívající revoluce se označuje postupný nenásilný politický převrat v Estonsku, Lotyšsku a Litvě v letech 1987–1990, který vedl k obnovení suverenity těchto tří státu po období sovětské okupace. Termín byl poprvé použit estonským aktivistou ...

                                               

Dějiny Etiopie

Dějiny Etiopie představují dějiny jednoho z nejdéle lidmi osídlených území na světě. Pocházejí odsud jedny z nejstarších nálezu lidských předku, zachovaly se i dukazy lidské činnosti od paleolitu po neolit. Ve starověku zde vzniklo vlivem Egypta ...

                                               

Abuna Aregawi

Abuna Aregawi byl syrský mnich, žijící v 6. století, jeden z aksúmských devíti svatých. Je mu připisováno založení kláštera Debre Damo, kam ho podle pověsti vynesl obrovitý had.

                                               

Emilio De Bono

Emilio De Bono byl italský dustojník a fašistický politik. Od roku 1935 byl držitelem hodnosti maršál Itálie. De Bono byl spoluzakladatelem fašistické strany, členem kvadrumvirátu jejích vudcu a účastníkem fašistického pochodu na Řím. V letech 19 ...

                                               

Derg

Prozatímní vojenská správa socialistické Etiopie neboli Derg byl režim vládnoucí v Etiopii v letech 1974–1987, tedy komunistická vojenská junta v čele s Mengistu Haile Mariamem. V roce 1974 byl poslední etiopský císař Haile Selassie I. svržen a d ...

                                               

Etiopská lidově demokratická republika

V dusledku ztráty podpory ze Sovětského svazu byl Derg rozpuštěn a byla vyhlášena Etiopská lidově demokratická republika s Mengistu Haile Mariamem. jako prezidentem. Ve stejné době byla země na pokraji občanské války. V Eritreji, která chtěla zís ...

                                               

Etiopské císařství

Etiopské císařství, známé též jako Habeš, byl africký stát rozkládající se na území dnešní Etiopie a Eritreje. Existovalo přibližně od roku 1137, kdy na etiopský trun dosedla dynastie Zangweovcu. Po nich nastoupila v roce 1270 Šalomounovská dynas ...

                                               

Habešský císař

Habešský císař byl dědičný vládce Etiopského císařství, titul byl doložitelně užívaný od císaře Jekuno Amlaka do zrušení monarchie roku 1975. Od vlády císaře Haile Selassie I. jsou členové dynastie králu ze Šowy dědičnými monarchy podle tohoto us ...

                                               

Hadar (Etiopie)

Hadar je oblast významných paleoantropologických lokalit, která se nachází v regionu Afarsko v dnešní Etiopii. Je součástí Afarské pánve ve Velké příkopové propadlině. Na poměrně rozsáhlém území s rozlohou přibližně 150 km² jsou nacházeny bohaté ...

                                               

Italská východní Afrika

Italská východní Afrika či Italské východoafrické impérium byla nedlouho trvající italská kolonie zabírající území dnešní Etiopie obsazené po druhé italsko-etiopké válce, Italského Somálska a Eritrey.

                                               

Konflikt v Tigraji 2020

Konflikt v Tigraji v severní Etiopii vznikl 4. listopadu 2020. Do země byla vyslána federální armáda, která bojuje s místní Tigrajskou lidově osvobozeneckou frontou. V těžkých bojích zemřely za prvních 5 dní stovky vojáku na obou stranách a místn ...

                                               

Království Damot

Království Damot bylo středověké království na území dnešní Etiopie, pod Modrým Nilem. Není o něm příliš známo. Není známo, zda bylo království Damot ovládáno Sidamy nebo Wolayty. Království Damot násilím donutilo sousední Šowský sultanát platit ...

                                               

Království Kaffa

Království Kaffa byl domorodý stát na jihozápadě dnešní Etiopie. Obývali ho Kaffové, patřící do afroasijské jazykové skupiny. Nacházel se v hornaté krajině jižně od řeky Gojeb, hlavním městem byla Bonga a později Anderaccha. Panovník měl titul ta ...

                                               

Linie následnictví etiopského trunu

Následnictví etiopského trunu po dobu trvání etiopské monarchie určovala ústava z roku 1955, která nahradila předchozí ústavu z roku 1931. Následnictví trunu upravovaly články 2, 5, 6, 13 a 15. Další články upravovaly regentství. Podle článku 2 ú ...

                                               

Lucy

Lucy je přezdívka pro archeologický nález s kódovým označením AL 288-1. Jedná se o několik stovek fosilních kosterních pozustatku, z čehož 40 procent tvoří kostra samice hominida druhu Australopithecus afarensis. V Etiopii je také známá jako Dink ...

                                               

Omo

Pramení v centrální části Etiopské vysočiny. Teče převážně na jih. V horách je údolí řeky úzké zatímco na dolním toku se výrazně rozšiřuje. V korytě, které překonává prudké zlomy, se vyskytuje mnoho peřejí. Ústí do jezera Turkana.

                                               

Sultanát Ajuuraan

Říše Ajuuraan, resp. Sultanát Ajuuraan, byl stát na území dnešního Somálska, části Etiopie a části Keni. Jeho počátek se datuje od 14. století, vrcholný rozvoj v 16. století a jeho pozvolný rozpad na 17. století. Sultanát Ajuuraan byl muslimský s ...

                                               

Operace Šalamoun

Operace Šalamoun byla tajná izraelská vojenská operace provedená v roce 1991, která měla přivést etiopské Židy do Izraele.

                                               

Logting

Logting je originální název faerského parlamentu. Jedná se o jeden z nejstarších parlamentu na světě, mimo přerušení v letech 1816-1852 existuje již více než 1100 let. Volby do Logtingu se konají každé čtyři roky, oprávněni jsou volit faerští obč ...

                                               

Sandavágurský kámen

Sandavágurský kámen je runový kámen, který byl objeven ve městě Sandavágur na Faerských ostrovech v roce 1917. Dnes je k vidění v kostele v Sandaváguru. Nápis na kamenu hovoří o muži jménem Torkil Onundarson z Rogaland v Norsku, který jako první ...

                                               

Mandátní území Tichomořské ostrovy

Mandátní území Tichomořské ostrovy bylo mandátní území, které bylo svěřeno Japonskému císařství Společností národu po ukončení 1. světové války. Jako dusledek první světové války přišlo Německé císařství o všechny své kolonie, včetně té v Pacifik ...

                                               

Saudeleurové

Saudeleurové byli první organizovanou vládnoucí dynastií spojující obyvatele ostrova Pohnpei, přibližně od roku 1100 do roku 1628. Pohnpeianská legenda uvádí, že saudeleurští vládci nebyli domorodého puvodu a že jejich vzhled byl zcela odlišný od ...

                                               

Yapská smlouva

Po ukončení první světové války byl tichomořský ostrov Yap přidělen pod japonskou správu formou mandátního území Tichomořských ostrovu. Jeho teritoriem probíhaly duležité podmořské telegrafní kabely, které spojovaly Spojené státy s Jihovýchodní A ...

                                               

Seru Epenisa Cakobau

Seru Epenisa Cakobau byl první a poslední král sjednoceného Fidži. Jeho otcem byl náčelník tradiční titul Vunivalu ostrova Mbau Tanoa Wisawaqa, který spojením obratné diplomacie a využíváním evropských žoldnéřu vybavených plachetnicemi a střelným ...

                                               

Tropická cyklóna Winston

Tropická cyklóna Winston, která v únoru 2016 prošla jižním Pacifikem, byla nejintenzivnější zaznamenanou bouří na jižní polokouli. Cyklóna se zformovala 7. února 2016 v blízkosti Vanuatu a postupně zesílila až na nejvyšší pátý stupeň Saffirovy-Si ...

                                               

Dějiny Filipín

Dějiny Filipín jsou dějinami území současné Filipínské republiky. Před španělskou kolonizací v 16. století se na souostroví, na němž se tato republika dnes nachází, nezformoval žádný silnější stát. Kolonie byla řízena ze zámoří a dlouho byla znač ...

                                               

Bataanský pochod smrti

Bataanský pochod smrti byl 128 kilometru dlouhý nucený přesun 76 tisíc amerických a filipínských válečných zajatcu po bitvě o Bataan. Byl proveden japonskou císařskou armádou a byl provázen násilným jednáním japonských vojáku, které vyústilo ve v ...

                                               

Ferdinand Blumentritt

Ferdinand Blumentritt byl profesor na střední škole v Litoměřicích, později ředitel tamního státního gymnázia, lektor a autor článku a knih o Filipínách a jejich etnografii. Je znám na Filipínách pro blízké přátelství s filipínským národním hrdin ...

                                               

Boj o Filipíny (1941–1942)

                                               

Boj o Filipíny (1944–1945)

Znovudobytí Filipín bylo vubec nejrozsáhlejší americké tažení během války v Tichomoří. Jeho cílem bylo osvobození hlavních filipínských ostrovu Leyte, Luzon a Mindanao a posléze osvobození celého filipínského souostroví od japonských okupantu.

                                               

Filipínská druhá republika

Filipínská druhá republika byla japonským loutkovým státem na území Filipín v období druhé světové války, prezidentem této republiky byl José P. Laurel. Moc byla však v japonských rukou, a to i podle denního praktického života, vše zde bylo podle ...

                                               

Filipínská první republika

Filipínská první republika oficiálně též República Filipina, byl první samostatný stát rozkládající se na Filipínském souostroví. Vznikl během filipínské revoluce, oficiálně v roce 1899 nezávislostí na Španělsku. Sousedil na jihu s Nizozemskou Vý ...

                                               

Filipínská revoluce

Revoluce začala roku 1896, kdy se otevřeně projevilo tajné v zásadě zednářské protikoloniální hnutí Katipunan, jež existovalo od roku 1892, a jež navazovalo, ovšem mnohem radikálnějšími prostředky, na rozprášené hnutí La Liga Filipina spisovatele ...

                                               

Filipínské společenství

Filipínské společenství byl přidružený stát USA v letech 1935–1941 a krátce roku 1946. Sousedil s Indočínou, Malajsií, Indonésií a Tchaj-wanem. Za japonské okupace zde vznikla Filipínská druhá republika. Na vládě se zde podíleli částečně Filipínc ...

                                               

Filipínsko-americká válka

Filipínsko-americká válka byl ozbrojený konflikt, který se odehrál na filipínském souostroví mezi USA a Filipínskou první republikou. Válka oficiálně probíhala do roku 1902, ale poslední filipínští vojáci bojovali až do roku 1913.

                                               

Komunistické povstání na Filipínách

Komunistické povstání na Filipínách je ozbrojený konflikt mezi filipínskou vládou a Novou lidovou armádou, která je ozbrojeným křídlem Komunistické strany Filipín. Nová lidová armáda, vytvořena roku 1969, se řídí maoistickými zásadami "lidové vál ...

                                               

Místokrálovství Nové Španělsko

Nové Španělsko bývalo španělskou kolonií, která zahrnovala rozlehlá území v Severní a Střední Americe, Karibiku a asijsko-mikronéském regionu. Bylo jedním ze 4 španělských místokrálovství, které Španělé zakládali na dobytých územích Nového světa.

                                               

Moro konflikt

Moro konflikt je ozbrojený konflikt mezi morskými muslimskými povstalci a centrální filipínskou vládou. Největšími povstaleckými skupinami jsou Fronta národního osvobození Moru, Fronta islámského osvobození Moru, a skupina Abú Sajjáf. Počátky sou ...

                                               

Operace Bojinka

Operace Bojinka byl plánovaný, leč neuskutečněný rozsáhlý útok islámských radikálu Ramzi Jusefa a Chálida Šajcha Muhammada, jehož cílem bylo vyhodit do povětří 12 dopravních letounu směřujících do Asie a Spojených státu a cca 4000 pasažéru v nich ...

                                               

Smlouva ze Zaragozy

Smlouva ze Zaragozy byla mírovou smlouvou mezi Španělskem a Portugalskem podepsaná 22. dubna 1529 králem Janem III. Portugalským a císařem Karlem V. v aragonském městě Zaragoza. Smlouva definovala oblasti kastilského a portugalského vlivu v Asii, ...

                                               

Španělská Východní Indie

Španělská Východní Indie byla španělská kolonie v asijsko-pacifickém regionu mezi roky 1565 a 1898. Správním střediskem bylo město Manila na ostrově Luzon, kolonie zahrnovala kromě samotných Filipín i mikronéské ostrovy Mariany a Karolíny, část T ...

                                               

Dějiny Finska

Dějiny Finska počínají zhruba 9000 let př. n. l. s koncem poslední doby ledové. Během doby kamenné se na finském území objevilo několik kultur, jako kundská, šňurové keramiky, Kiukainen a Pöljä. Finská doba bronzová začala asi 1500 let př. n. l., ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →