ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 248                                               

Pařížská mírová smlouva (1898)

Pařížská mírová smlouva podepsaná dne 10. prosince 1898 mezi USA a Španělskem, znamenala ukončení španělsko-americké války. Kuba signatářem smlouvy nebyla, ale plnila pouze funkci pozorovatele.

                                               

Portorická vlajka

Vlajka Portorika, nezačleněného území Spojených státu amerických, má tři červené a mezi nimi dva bílé vodorovné pruhy, u žerdi modrý klín ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku s bílou pěticípou hvězdou. Je barevnou variantou kubánské vlajky symbol ...

                                               

Střelba v Kapitolu Spojených státu amerických 1954

Střelba v Kapitolu Spojených státu amerických 1954 byl teroristický útok provedený 1. března 1954 skupinou portorických nacionalistu, kteří chtěli dosáhnout plné nezávislosti Portorika, které je tzv. nezačleněným územím Spojených státu. Útočníci ...

                                               

Španělsko-americká válka

Španělsko-americká válka byl vojenský konflikt mezi Spojenými státy americkými a Španělskem. Válku vyprovokovaly Spojené státy podporující nezávislost Kuby a očekávající rozsáhlé územní zisky na úkor španělských zámořských držav. Jako casus belli ...

                                               

Taínové

Taínové byla indiánská etnika, která obývala oblast Velkých a Malých Antil před příchodem Evropanu do této oblasti na počátku 16. století. V pruběhu 16. a 17. stol. prakticky vymřeli, dílem byli přímo vyvražděni, dílem vymřeli na zavlečené nemoci ...

                                               

Velký hurikán

Velký hurikán roku 1780 je považován za atlantickou tropickou cyklónu s největším počtem obětí v lidské historii. Přibližně 22 000 lidí zahynulo, když se bouře přehnala přes ostrovy Martinik, Svatý Eustach a Barbados mezi 10. a 16. říjnem 1780. D ...

                                               

Audiencie Santo Domingo

Královská audience Santo Domingo byl první soudní dvur španělské koruny v amerických koloniích. Byla formálně založena královských výnosem Ferdinanda V. z roku 1511, ale kvuli rozporum mezi guvernérem ostrova Diegem Kolumbem a královským dvorem p ...

                                               

Adalský sultanát

Adalský sultanát byl nejprve provincií a později sultanátem nacházejícím se na severozápadě dnešního Somálska, jihu Džibutska, a oblastech Afar, Oromie a Somale v Etiopii. V době svého vrcholu kontroloval rozsáhlá území Etiopie a Somálska. Existo ...

                                               

Francouzské Somálsko

Francouzské Somálsko byla francouzská kolonie na africkém rohu, která byla založena poté, co Francouzi mezi lety 1883 až 1887 podepsali ruzné úmluvy s tehdy vládnoucími somálskými sultány.Kolonie existovala v letech 1896 až 1946, kdy se stala zám ...

                                               

Dějiny Egypta

Dějiny Egypta jsou dějinami státu Egypt nacházejícího se v severovýchodní části Afriky podél řeky Nil. Historické území Egypta převážně sahalo na severu od nilské delty na jih až k prvnímu až druhému nilskému kataraktu. Historie Egypta patří mezi ...

                                               

Muhammad Alí Paša

Muhammad Alí byl egyptský místokrál, vojevudce, ale také diktátor. Muhammad Alí se narodil pravděpodobně v řecké Makedonii a po smrti rodiču se ho ujal místodržící provincie, který zabezpečil jeho výchovu, počátek vojenské kariéry a oženil ho se ...

                                               

Baqt

Baqt byla mezinárodní dohoda uzavřená roku 652 mezi muslimským Egyptem a křesťanským královstvím Makúrie, ležícím jižně v Núbii, resp. mezi arabským vojevudcem Abdulláhem ibn Sadem a makúrijským králem Kaliduratem. Samotný arabský název al-baqt p ...

                                               

Druhá bitva u El Alameinu

Druhá bitva u El Alameinu byla součást druhé světové války, odehrála se v říjnu 1942 v severní Africe. Začala 19. října, kdy Britové zahájili protiofenzívu. 23. října pod vedením britského generála Bernarda Lawa Montgomeryho Spojenci vyhráli. Erw ...

                                               

Drummond-Wolffova konvence

Drummond-Wolffova konvence byla dohodou mezi Velkou Británií a Tureckem o Egyptu, podepsanou 22. května 1887.

                                               

Dynastie Muhammada Alího

Dynastie Muhammada Alího byla vládnoucí dynastie v Egyptském a Súdánském království mezi lety 1805 až 1953. Méně často je také nazývaná Dynastie Alawiyya arabsky: الأسرة العلوية al-Usra al-Alawiyya, ale neměla by být zaměňována s vládnoucí marock ...

                                               

Egypt v osmanském období

Egypt byl dobyt Osmanskou říší v roce 1517. Egypt byl vždy obtížnou provincií pro kontrolu Osmanských sultánu. I nadále zde zustali dominantní polo-autonomní mamlúci a to až do dobytí Egypta Francií v 1798. Poté, co byli Francouzi vyhnáni, byl po ...

                                               

Egyptská republika (1953–1958)

Egyptská republika byl název dnešního Egypta v letech od roku 1953, kdy byla svržena monarchie, až do roku 1958, kdy Egypt a Sýrie vytvořily federativní Sjednocenou arabskou republiku.

                                               

Egyptská revoluce 2011

V Egyptě probíhaly od 25. ledna 2011 demonstrace jako výraz protestu proti stávajícímu režimu a bývalému prezidentovi Muhammadu Husnímu Mubarakovi. Jedna z největších demonstrací se odehrála 28. ledna 2011. Protestu se zúčastnily desetitisíce lid ...

                                               

Egyptské chedivství

Egyptské chedivství byl státní útvar na území dnešního Egypta v letech 1867–1914, který byl autonomním vazalem Osmanské říše. Od roku 1882 byl Egypt okupován Spojeným královstvím.

                                               

Egyptské království

Egyptské království bylo v letech 1922–1953 formálně nezávislý stát. Vzniklo 11. listopadu 1922 za tzv. 1. egyptské revoluce a formálně zaniklo 18. června 1953 vyhlášením republiky, ale de facto monarchie skončila už 23. červenec 1952 za tzv. 2. ...

                                               

Egyptské ozbrojené síly

Egyptské ozbrojené síly jsou vojenské síly Egypta. Egyptské ozbrojené síly jsou největší v Africe. Byly založeny v roce 1922. Skládají se z egyptské armády, egyptského námořnictva, letectva a sil protivzdušné obrany. Podle egyptské ústavy, Egypts ...

                                               

Egyptský sultanát

Na začátku první světové války britské úřady, jejichž vojska okupovala Egypt už od roku 1882, prohlásila Egypt za svuj protektorát. Britové využili Egypťany k boji proti osmanské armádě. Nacionalisté v roce 1919 vyslali deklaraci na Pařížskou mír ...

                                               

Federace arabských republik

Federace arabských republik byla formálně existující federace mezi Egyptem, Sýrií a Libyí. Pomyslný zakladatel a vudce federace byl Muammar Kaddáfí, který si jí představoval jako začátek vytvoření panarabského státu. Federace byla utvořena 1. led ...

                                               

Smlouva z Hünkâr-Iskelesi

Smlouva z Hünkâr-Iskelesi představuje dohodu o spojenectví Ruska a Turecka, uzavřenou 8. července 1833 na istanbulském předměstí Hünkâr-Iskelesi. Následovala po rusko-turecké válce v období 1829–1833.

                                               

Chediv

Chediv, někdy též khediv, byl titul egyptských panovníku v letech 1867–1914. Slovo chediv pochází z perštiny ﺧﺪﻳﻮي a nelze jednoznačně určit jeho rovnocenný významový protějšek v evropských titulech. Významově lze hledat protějšek ve slově pán, t ...

                                               

Káhirská konference

Káhirská konference byla schuzka amerického prezidenta Franklin D. Roosevelta, britského premiéra Winstona Churchilla, čínského generalissima Čankajška a britských a amerických náčelníku štábu v egyptské Káhiře.

                                               

Koptové

Koptové jsou pravděpodobně nejstarší Egypťané, jejichž předkové v prvních staletích přijali křesťanství. Slovo "koptský" pochází z řeckého eu-kyptos a označuje obecně Egypťany. V pruběhu staletí se však význam slova posunul, takže dnes označuje e ...

                                               

Linie následnictví egyptského trunu

Následnictví egyptského trunu se za dob monarchie plně řídilo zásadou salického práva stejně jako ve všech muslimských monarchiích. Následnictví trunu bylo omezeno na mužské potomky chediva Muhammada Alího v mužské linii dle primogenitury a musli ...

                                               

Mahdího povstání

Od roku 1822 byla v Súdánu egyptská nadvláda. Samotný Egypt od 70. let 19. století začal prohlubovat svou závislost na Velké Británii formálně byl součástí Osmanské říše. Britové usilovali o získání kontroly nad Horním Nilem, a tak se rozhodli ob ...

                                               

Makúrie

Makúrie, Makuria či Mukurra bylo středověké království nacházející se na území dnešního severního Súdánu a jižního Egypta. Hlavním městem státu byla Dongola, a království je tak někdy také nazýváno Dongolské království. Makúrie byla jedním z něko ...

                                               

Murad Bej

Murad Bej byl mamlúcký emír, místodržitel Egypta a protivník Napoleona Bonaparta při jeho egyptském tažení. Patřil k nejdivočejším z mameluckých vudcu a stal se místodržitelem Egypta za vlády sultána Selima III. Přestože mu byl formálně podřízen, ...

                                               

Nakáda II.

Nakáda II byla eneolitická archeologická kultura v Horním Egyptě od 3600/3500 do 3300/3200 před Kr. Pojem Nagáda II/Nakáda II častěji v širším smyslu zahrnuje také Nagádu III, tento článek je však jen o gerzienu. Okolo 3600/3500 před Kr. došlo k ...

                                               

Operace Crusader

Dne 18. listopadu 1941 zahájila 8. armáda pod velením Generála Alana Cunninghama Operaci "Crusader", jejímž cílem bylo prolomení blokády Tobruku. Zatímco pěchota na severu vázala bránícího se nepřítele, britské obrněné jednotky zaútočily na jihu. ...

                                               

Operace Damokles

Operace Damokles byla tajná kampaň izraelské zpravodajské služby Mosad z let 1962 a 1963, zacílená proti německým vědcum a technikum, dříve pracujícím v raketovém programu nacistického Německa, kteří v Egyptě vyvíjeli rakety ve vojenské základně, ...

                                               

Pohotovostní jednotky OSN

Pohotovostní jednotky Organizace spojených národu byly založeny Valným shromážděním OSN za účelem zabezpečení ukončení Suezské krize, a to na základě rezoluce 1001 ze 7. listopadu 1956. Tato mírová mise byla založena především díky zásluze Generá ...

                                               

Pravěký Egypt

Z tohoto období není v nilském údolí doložena přítomnost lidí. Duvodem je to, že došlo ke snížení hladiny Nilu a zmenšila se tak záplavová oblast. Mohlo tak dojít ke změně přírodních podmínek, ne tak výhodných pro sídlení. Pravděpodobnější však j ...

                                               

Sjednocené arabské státy

Sjednocené arabské státy nebo Spojené arabské státy byla krátkodobě trvající konfederace mezi Sjednocenou arabskou republikou a Jemenským královstvím. Jemenské království připojení de facto nerealizovalo a tak tento útvar existoval spíše na papíř ...

                                               

Syrské války

Syrské války byly sérií šesti ozbrojených konfliktu mezi dvěma helénskými mocnostmi, Seleukovskou říší a Ptolemaiovským Egyptem, tedy dvěma pohrobky mocné Makedonské říše. Války proběhly ve 3. a 2. století př. n. l., přesněji v letech 274-168 př. ...

                                               

Žlutá flotila

Žlutá flotila je neformální označení pro patnáct námořních lodí, které v době vypuknutí Šestidenní války v červnu 1967 proplouvaly Suezským pruplavem a byly nuceny zakotvit ve Velkém hořkém jezeru na dobu celkem osmi let, než byl kanál opět uvede ...

                                               

Velká Kolumbie

Velká Kolumbie je název zaniklého státu na severu jihoamerického kontinentu, který existoval krátké období v první polovině 19. století a oficiálně se jmenoval República de Colombia. Přídavné jméno "Velká" se k názvu státu přidává, aby se předešl ...

                                               

Devět svatých

Devět svatých je označení devíti misionářu, kteří šířili v 6. století v Aksúmské říši křesťanství. Jako svatí jsou uznáváni nejen etiopskou církví, ale i církví katolickou. Mezi devět svatých patří: Abba Garima, Abba Alef, Abba Gubba, Abba Yemata ...

                                               

Eritrejsko-etiopská válka

Eritrejsko-etiopská válka, která probíhala v letech 1998 až 2000, představovala gradaci pohraničních sporu mezi Eritreou a Etiopií. Zahájil ji vpád etiopských jednotek do hlavní sporné oblasti okolo města Badme. Po vojenské stránce v této válce j ...

                                               

Občanská válka v Etiopii

Etiopská občanská válka byl ozbrojený konflikt v Etiopii a dnešní Eritreji, kde mezi sebou bojovaly síly etiopské vojenské komunistické junty a etiopsko-eritrejští protivládní rebelové. Válka probíhala od září 1974 do června 1991. Ve válce zemřel ...

                                               

Dějiny Estonska

Dějiny Estonska se začínají odvíjet od konce poslední doby ledové, kdy se na jeho území kolem roku 8500 př. n. l. usadili první lidé. Před německou invazí ve 13. století zde puvodní obyvatelé praktikovali pohanské náboženství. Od křižáckých tažen ...

                                               

20. granátnická divize SS (1. estonská)

Dne 16. června 1940 začala sovětská armáda obsazovat Estonsko. 21. června byl proveden puč ve spolupráci estonských komunistu a sovětských vojenských jednotek, a hned následovaly kruté represe proti estonskému obyvatelstvu. Po zahájení německého ...

                                               

Baltická operace

Baltická operace byla strategická ofenzíva Velké vlastenecké války, jejímž cílem bylo znovuobsazení Estonska, Lotyšska a Litvy a proniknutí k Baltskému moři.

                                               

Baltský řetěz

Baltský řetěz byla pokojná politická demonstrace, která proběhla 23. srpna 1989 ve třech baltských zemích, okupovaných tehdy Sovětským svazem. Odhadem dva milióny lidí vytvořily lidský řetěz dlouhý přibližně 600 km s cílem ukázat soudržnost tří p ...

                                               

Baltský stát

Baltský stát byl krátkodobý pokus baltských Němcu o vytvoření státu vedeného německou aristokracií na území dnešního Estonska a částečně Lotyšska v roce 1918. Ještě během téhož roku se sjednotil s obdobnou iniciativou na vznik Vévodství Kuronsko ...

                                               

Baltští Němci

Baltští Němci je označení užívané pro německé obyvatelstvo obývající od středověku do 40. let 20. století Livonsko, tj. východní pobřeží Baltského moře dnes patřící k Lotyšsku a Estonsku. Baltští Němci obývali hlavně větší města jako Tallinn, Rig ...

                                               

Biskupství Ösel-Wiek

Biskupství Ösel-Wiek nebo také Biskupství osilské bylo polo-autonomní knížectví zahrnující území dnešních estonských kraju Saaremaa, Läänemaa, Pärnumaa a Hiiumaa. Bylo založeno v roce 1228 Vilémem z Modeny, legáta papeže Řehoře IX. jako kompromis ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →