ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 247                                               

Dějiny Česka

                                               

Čechizace

                                               

Česká šlechta

Českou šlechtou se rozumí feudální společenská vrstva, tj. nižší a vyšší šlechta na území Českého království repsektive zemí Koruny české, zvláště v Čechách na Moravě a v širším pojetí i ve Slezsku a Lužici.

                                               

České korunovační klenoty

České korunovační klenoty jsou souborem předmětu ze sbírky Svatovítského pokladu a sloužily jako odznaky vlády a moci českých králu. Udělovaly se při korunovaci. Soubor zahrnuje Svatováclavskou korunu, královské žezlo, královské jablko, dále kože ...

                                               

Čeští Němci

Čeští, moravští a slezští Němci, často jen zkráceně čeští Němci, je hromadné označení pro německojazyčné obyvatelstvo zemí Koruny české. Od 20. století se užívá i termínu sudetští Němci, který dodnes vyvolává kontroverze. Je zpochybňována jeho př ...

                                               

Diskuse o českém údělu

Diskuse o českém údělu probíhala v letech 1968 – 1970 na stránkách časopisu Listy, Plamen, Tvář a Host do domu a jejím předmětem byl význam liberalizačního pokusu v době pražského jara a reakce veřejnosti na vojenskou intervenci jako možných dokl ...

                                               

Historie českého skautingu

Skauting se v Česku objevil v roce 1911, již čtyři roky po vzniku skautingu v Anglii. Za zakladatele bývá považován středoškolský profesor a první náčelník skautské organizace Antonín Benjamin Svojsík. Kromě klasického skautingu dle světového náč ...

                                               

Nouzový stav v Česku

Nouzový stav je v České republice krizový stav, který se vyhlašuje při vzniku živelních pohrom, ekologických nebo prumyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vni ...

                                               

Svatováclavský meč

Svatováclavský meč je středověký meč, který se používal během korunovací českých králu. Na závěr korunovační mše jím nově korunovaný král pasoval rytíře. Od nepaměti je součástí svatovítského pokladu a v současnosti je vystaven v rámci stejnojmen ...

                                               

Záhvozd

Jméno získalo území pro svou polohu za hranicí raně středověkých Čech. Pro tuto oblast má stejný název i němčina – a to ve formě Zagost. Název Záhvozd bývá používán již na mapkách znázorňujících území českých kmenu před vznikem českého státu. Pra ...

                                               

Dějiny Československa

Československo vzniklo 28. října 1918 rozpadem Rakousko-Uherska jako jeden z výsledku první světové války. V období let 1939 až 1945 byla existence Československé republiky přerušena po odtržení první Slovenské republiky a okupaci českých zemí na ...

                                               

Apoštolská administratura českotěšínská

František Onderek 1947–1962 – první a jediný právoplatný apoštolský administrátor dle kanonického práva Antonín Veselý - byl dosazen komunistickou mocí bez církevního schválení do vedení apoštolské administratury, kterou sice v letech 1962–1977 m ...

                                               

Bratislavské předmostí

Bratislavské předmostí, též Petržalské předmostí je označení pravobřežní části Dunaje, která připadla po skončení první světové války nově vzniklému Československu. Po skončení druhé světové války bylo předmostí dále rozšířeno o malou část puvodn ...

                                               

Diskuse o Mnichovské dohodě

Přestože Adolf Hitler dával přednost válce s Československem, aby mohl ukázat sílu Wehrmachtu, generálové tak rozhodní nebyli. K situaci se kriticky stavěl Heinz Guderian, Erich von Manstein i Fedor von Bock, který v tomto ohledu napsal zvláštní ...

                                               

Liga pro lidská práva

Liga pro lidská práva vznikla z iniciativy Emila Zoly 1898 v Paříži u příležitosti boje o revizi Dreyfussova procesu. Roku 1934 byla nejpočetnější francouzskou organizací 180 000 členu ve 2600 místních sekcích; jejím orgánem je revue Cahiers des ...

                                               

Lycée Claude Debussy

Lycée Claude Debussy v Saint-Germain-en-Laye ve Francii byla puvodně střední škola pro dívky. Kromě francouzských studentek zde vystudovalo a odmaturovalo několik desítek studentek z Československa, jimž Francie poskytla v rámci československo-fr ...

                                               

Mezinárodní československá genealogická společnost

Czechoslovak Genealogical Society International je nezisková dobrovolnická organizace, která se věnuje propagaci genealogického výzkumu a zájmu o odkaz předku mezi potomky etnických skupin bývalého Československa. Byla založena v roce 1988 a sídl ...

                                               

Nová orientace

Nová orientace byl neformální teologický proud v Českobratrské církve evangelické, jehož stoupenci se snažili nově formulovat teologická a eklesiologická východiska činnosti ČCE a zároveň aktivně zaujímat kritické postoje vuči společenským poměru ...

                                               

Dějiny Číny

Dějiny Číny jsou, v moderním pojetí dějin, dějinami pravěké Číny, Číny za dob císařství a Číny za dob jednotné republiky až do roku 1949, kdy došlo k rozštěpení území Číny mezi Čínskou republiku a Čínskou lidovou republiku. Tento stav trvá dodnes ...

                                               

Čínský císař

Čínský císař čínsky v českém přepisu chuang-ti, pchin-jinem huángdì, znaky 皇帝 byl čínský nejvyšší panovnický titul od roku 221 př. n. l. do zrušení monarche roku 1912.

                                               

Čínské císařství

Čínské císařství nebo císařská Čína byl státní útvar existující v letech 221 př. n. l.–1912 na většině území historické Číny. Bylo založeno prvním císařem, kterým byl Čchin Š-chuang-ti z dynastie Čchin. Císařství zaniklo za císaře Süan-tchunga, k ...

                                               

Dějiny Čínské lidové republiky

Čínská lidová republika je státní útvar ovládající převážnou část kontinentální Číny, Hongkong a Macao, a nominálně ostrov Tchaj-wan. Byl slavnostně vyhlášen v samém závěru již téměř vyhrané občanské války 1. října 1949, funkcionáři Komunistické ...

                                               

Dějiny Tibetu

Dějiny Tibetu se vyznačují jednak úzkým sepětím s dějinami buddhismu v Tibetu, a jednak častými kontakty se sousedním Mongolskem a Čínou. Starobylé tibetské dějiny nejsou přesně známy, což je zpusobeno zejména nedostatkem písemných pramenu či jej ...

                                               

Dánské království (středověk)

Dánské království, byl středověký státní útvar v severní Evropě ve Skandinávii. Mimo Jutský poloostrov a ostrov Sjælland zahrnoval rovněž jižní Švédsko a po nějaký čas v dobách severních křížových výprav i Estonsko.

                                               

Dějiny Dánska

Dějiny Dánska jako sjednoceného království začínají v 8. století, historické prameny popisující dánské území a jeho obyvatele, Dány, však sahají až na počátek 6. století. Mezi tyto rané dokumenty patří spisy historiku Jordanese a Prokopia. Přijet ...

                                               

Bitva u Lyndanisse

Bitva u Lyndanisse pomohla dánskému králi Valdemarovi II. Vítěznému ovládnout v době Severních křížových výprav pohanské Estonsko. Společně s králem se bitvy zúčastnili také královi vazalové rujánský kníže Vítslav I. a vládce Nordalbingie, vévoda ...

                                               

České židovské děti v Dánsku za druhé světové války

Za 2. světové války bylo zhruba 80 dětí z Československa přepraveno do Dánska, kde žily na statcích v pěstounských rodinách. Akce byla zorganizována sionistickou organizací Jugend Aliyah, pomoc dánských rodin zajistila Mezinárodní ženská liga pro ...

                                               

Řád Dannebrog

Řád Dannebrog je vysoké dánské státní vyznamenání, je to také jeden z nejstarších řádu. Podle tradice prý existoval už roku 1219, ve skutečnosti ho založil až v roce 1671 král Kristián V., v jediné třídě. Tehdy byl řád určen pouze pro královskou ...

                                               

Dánská Indie

Dánská Indie je souhrnný termín pro bývalé dánské kolonie v Indii. Mezi dánské kolinie patřilo město Trankebar, v dnešním indickém státě Tamilnádu, Serampore v Západním Bengálsku a Nikobarské ostrovy, které jsou dnes součástí indického svazového ...

                                               

Dánská koloniální říše

Dánsko je tradiční koloniální velmocí, v jistém smyslu vlastnilo kolonie již od začátku 13. století. V rámci personální unie s Norskem vlastnilo Dánsko i tradiční norské državy: Grónsko, Island, Faerské ostrovy, Shetlandy a Orkneje. Od 16. stolet ...

                                               

Dánsko-Norsko

Dánsko-Norsko nebo Království Dánska a Norska byl název personální unie, která se rozkládala mezi lety 1536–1814 na území dnešního Dánska, Norska, Grónska, Faerských ostrovu a Islandu. Jednalo se o spolek dvou království, Dánského a Norského, kte ...

                                               

Dopady evropské migrační krize v Dánsku

Dánsko patří v evropské migrační krizi k zemím, která migranty přijímá, ale výrazně méně než například sousední Švédsko, Německo či Norsko. Od okamžiku vypuknutí uprchlické krize kolem roku 2015 přijalo zákony, které mají za cíl odradit ekonomick ...

                                               

Estonské vévodství (1219–1346)

Estonské vévodství, také označované jako Dánské Estonsko, bylo přímé panství dánského krále v letech 1219 až 1346. Stát vznikl se svolením papeže v období severních křížových výprav po vítězné bitvě u Lyndanisse, v níž Dánové vedení králem Valdem ...

                                               

Grónská kolonie (1950–1953)

Grónská kolonie byla dánská kolonie na území Grónska v letech 1950 až 1953. Vznikla sjednocením Severního a Jižního inspektorátu Grónsko. Za dobu svého fungování měla jednoho guvernéra, Poula Huga Lundsteena. Zanikla 5. června 1953 tím, že bylo G ...

                                               

Hedeby

Hedeby byla vikinská osada. Nacházelo se na jihovýchodním pobřeží Jutského poloostrova v zálivu Schlei. Vzniklo kolem roku 750, tj. přibližně ve stejné době jako Birka, a během 9. století a především 10. století se rozvinulo v nejduležitější seve ...

                                               

Jarl

Jarl je titul, který znamenal v Anglosasku a Skandinávii titul "náčelníka". Jeho pozice byla hned za králem. Titul se dědil z generace na generaci. Jarlové vlastnili množství pudy, svoji družinu, směli mít vlastní lodě a měli i jiné statky. Všest ...

                                               

Kalmarská unie

Kalmarská unie je označení pro personální unii dánského, norského a švédského království v letech 1397 až 1523.

                                               

Knýtlinga saga

Knýtlinga saga je islandská královská sága z 50. let 13. století vyprávějící o dánských králích vládnoucích od počátku 10. století. Jejím autorem je pravděpodobně Ólafr Þórdarson, zvaný hvítaskáld "bílý básník", synovec Snorriho Sturlusona. Ten b ...

                                               

Kříž královny Dagmar

Křížek dánské královny Dagmar je nákrční šperk, dvojdílné byzantské enkolpion s oboustranou smaltovanou výzdobou, pravděpodobně patřil dánské královně Dagmar Dánské, jež byla českou princeznou Markétou Přemyslovnou.

                                               

Liber Census Daniæ

Liber Census Daniæ je berní soupis majetku a příjmu dánské koruny, založený roku 1231 dánským králem Valdemarem II. Vítězným. Soupis byl veden v jazyce latinském a byl aktualizován a užíván až do roku 1688, kdy jej nahradily matriky. Kniha počtu ...

                                               

Linie následnictví dánského trunu

Následnictví dánského trunu užívá stejně jako ostatní skandinávské monarchie nově rozšířeného systému absolutní rovné primogenitury a to od roku 2009, kdy byla tato změna schválena v referendu. Předtím se v Dánsku pro určení dědice trunu používal ...

                                               

Mír z Fontainebleau (1679)

Mír z Fontainebleau, podepsaný 23. srpna 1679, ukončil nepřátelství mezi dánsko-norskou unií a Švédskou říší ve skånské válce. Dánsko, pod nátlakem Francie, navrátilo všechna dobytá území během války proti Švédsku výměnou za "nicotné odškodnění". ...

                                               

Ridderskaab

Ridderskaab nebo také Ridderskab byl stavovsko-politicky orientovaný svaz zemské šlechty ve vévodstvích Šlesvicko a Holštýnsko, existující od sklonku 14. století, pevně zformovaný v roce 1790 a fungující ve formě občanského sdružení dodnes. Sdruž ...

                                               

Selská republika Dithmarsche

Takzvaná Selská republika Dithmarsche též česky zastarale Ditmarsy byla historickým, neoficiálním, de facto uznávaným polostátním útvarem, který se v období pozdního středověku a počátkem novověku rozkládal v nejsevernější oblasti Svaté říše říms ...

                                               

Seznam dánských králu

Seznam hlav dánského státu přináší přehled všech panovníku, kteří vládli na území dnešního Dánska. Uvedeni jsou mýtičtí panovníci, vikinští náčelníci i králové a knížata. Všichni panovníci před Gormem Starým jsou pokládáni za napul historické a n ...

                                               

Skandinávská měnová unie

Skandinávská měnová unie byla měnová unie mezi Švédskem a Dánskem od roku 1873. Norsko, které bylo sice v personální unii se Švédskem, ale zároveň mělo plnou vnitřní autonomii, se zpočátku rozhodlo do unie nevstoupit. V roce 1875 však svoje stano ...

                                               

Šlesvické plebiscity

Šlesvické plebiscity byly sérií dvou plebiscitu, které byly nařízeny Versailleskou smlouvou v roce 1920 k určení hranice mezi Německem a Dánskem na historickém území Šlesvicka.

                                               

Terra Mariana

Terra Mariana bylo oficiální označení tzv. Starého Livonska, zprvu volného sdružení a posléze konfederace Livonského řádu a menších státních a správních celku na území zejména dnešního Estonska a Lotyšska

                                               

Thulegate

Aféra Thulegate je dobře zdokumentovaný případ porušování dánského zákazu jaderných zbraní na svém území ze strany Spojených státu amerických v 60. letech 20. století, který po odhalení v 90. letech vyvolal v Dánsku politický skandál. Svuj název ...

                                               

Versailleská smlouva

Versailleská mírová smlouva byla nejduležitější ze šesti mírových smluv uzavřených roku 1919 jako výsledek šestiměsíčního jednání na Pařížské mírové konferenci, kterou byla oficiálně ukončena první světová válka mezi Státy Dohody a Centrálními mo ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →