ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 246                                               

Východní Thrákie

Východní Thrákie / Одринска Тракия, řecky: Ανατολική Θράκη, turecky: Doğu Trakya) je území dnešní evropské části Turecka.

                                               

Západní Thrákie

Západní Thrákie je historická oblast v současném Řecku. Administrativně patří do kraje Východní Makedonie a Thrákie.

                                               

Zveno

Zveno byl politický klub, později i strana, která pusobila v Bulharsku v dobách před druhou světovou válkou, během ní i po ní. Angažovaly se v ní hlavně vojenské kruhy, svuj název získala podle stejnojmenné tiskoviny. Vyznačovala se elitářským sm ...

                                               

Mossijská království

Mossijská království byla skupina království ovládaných kmenem Mossiju v oblasti horní Volty na území dnešního státu Burkina Faso. Mezi nejduležitější mossijská království patřila království Wagudugu, Tenkodogo, Fada Ngourma a Zondoma, krom toho ...

                                               

Belgické kolonie

Belgie byla po staletí pod nadvládou nejdříve španělských Habsburku a poté rakouských Habsburku. Po krátké nadvládě Francie ji Vídeňský kongres přiřkl Nizozemí, samostatný belgický stát vznikl až po Belgické revoluci v roce 1830. V této době však ...

                                               

Druhá válka v Kongu

Druhá válka v Kongu probíhala v letech 1998 až 2003 v Demokratické republice Kongo. Tato válka je někdy také nazývána Africká světová válka nebo také Velká africká válka. Druhá konžská válka patřila k největším a nejsložitějším v moderní africké ...

                                               

Historie konfliktu Hutuu a Tutsiu

Hutuové a Tutsiové patří mezi africká etnika, nacházející se především ve státech Rwanda a Burundi. V menší míře se také vyskytují v Demokratické republice Kongo, v Ugandě a Tanzanii.

                                               

Německá východní Afrika

Německá východní Afrika bylo německé koloniální území na východě Afriky, které získávala postupně od roku 1884 Společnost pro německou kolonizaci. Po dohodách s Británií o vymezení sfér vlivu bylo zdejší území roku 1891 oficiálně prohlášeno němec ...

                                               

Ntaré V.

Ntaré V. byl v roce 1966 poslední král Burundi. Pocházel z dynastie Ntwero. Králem se Ntare V. stal na krátkou dobu poté co svrhl v roce 1966 svého otce krále Mwambutsu IV. Zanedlouho byl sám Ntare svržen vojenským převratem, který vedl Michel Mi ...

                                               

Ruanda-Urundi

Ruanda-Urundi byla v letech 1916–1924 kolonií Belgie ve střední Africe. V letech 1924–1946 byla pod dohledem Společnosti národu a poté až do roku 1962 pod kontrolou OSN, kdy se rozdělila na dva nástupnické státy – Rwandu a Burundi. Metropolí byla ...

                                               

Východoafrické společenství

Východoafrické společenství je mezivládní organizace skládající se z šestivýchodoafrických zemí. V současné době jsou členy VS Keňa, Tanzanie, Uganda, Burundi, Rwanda a Jižní Súdán. Zatímco široká veřejnost v Keni, Ugandě, Rwandě a Burundi je pro ...

                                               

Arbešské knížectví

Arbešské knížectví nebo Álbanon byl státní útvar na území dnešní Albánie, který se nacházel v oblasti Arbanonu, jehož střediskem bylo Město Kruja, vznikl na konci 12. století. Podle dostupných písemných pramenu byl prvním vládcem archont Progon 1 ...

                                               

Byzantologie

Byzantologie je interdisciplinární vědní obor, zabývající se historií, kulturou, náboženstvím, uměním, vědou, ekonomikou a politikou Byzantské říše. Zakladatelem byzantských studií byl německý renesanční humanista a filolog Hieronymus Wolf.

                                               

Dějiny Makedonie

Makedonie patří k jedněm z nejdéle osídlených území Evropy. Dějiny Makedonie začínají již v eneolitu, z něhož pocházejí nejstarší stopy osídlení. Ve starověku se území dnešní Severní Makedonie nacházelo na rozhraní vlivu Ilyru, Thráku a starověký ...

                                               

Gótská válka (535–554)

Gótská válka byl konflikt mezi Byzantskou říší za vlády císaře Justiniána I. a Ostrogótským královstvím, který se odehrál v letech 535 až 554 na Apeninském poloostrově, v Dalmácii, na Sardinii, na Sicílii na Korsice. Východořímský císař Justinián ...

                                               

Byzantská říše v době Herakleiovcu

Období vlády Herakleiovcu trvalo od roku 610 do roku 711. Začalo nástupem Herakleia, zakladatele dynastie Herakleiovcu, do čela byzantské říše, když svrhl dosavadního císaře Foku. Záhy po získání moci se vnitropolitická krize říše, počínající již ...

                                               

Justiniánský mor

Justiniánský mor byla pandemie probíhající za vlády východořímského císaře Justiniána I., jejíž příčinou byl pravý mor. Z prvních ohnisek v Etiopii se roku 541 nákaza rychle rozšířila do Egypta, odkud se vinou právě probíhajícího byzantsko-perské ...

                                               

Byzantská říše v době Komnenovcu

Byzantská říše dosáhla v době vlády Komnenovcu v letech 1081 až 1185 posledního velkého rozmachu. A to jak na poli politickém, tak i kulturním a hospodářském.

                                               

Kyperské císařství

Kyperské císařství je vzácně užívané historické označení pro separatistické území Byzantské říše na ostrově Kypru uchvácené samozvaným guvernérem Izákem Komnenem, který následně v letech 1185–1187 vládl na Kypru jako samozvaný císař Byzance. V po ...

                                               

Latinské císařství

Latinské císařství, přesněji a oficiálně Románské císařství, zkráceně Romania, též Císařství Římanu nebo také Konstantinopolské císařství, byl křižácký stát, který vznikl na troskách Římské říše po dobytí jejího hlavního města Konstantinopole voj ...

                                               

Nikájské císařství

Nikájské císařství, oficiálně Římská říše byl nástupnický stát existující v letech 1204–1261 na západě Malé Asie a exilové císařství Byzantské říše v Nikáji, kam přesídlil císařský dvur z Konstantinopole po čtvrté křížové výpravě, která město dobyla.

                                               

Trapezuntské císařství

Trapezuntské císařství bylo nástupnickým státem Byzantské říše v oblasti maloasijského kraje Pontos. Vzniklo v dusledku pádu Konstantinopole během čtvrté křížové výpravy v roce 1204. Trapezunt v pozdějších dobách vedl úspěšné obchodní styky s Jan ...

                                               

Boko Haram

Boko Haram, dřívějším vlastním jménem Lidé oddaní propagaci Prorokova učení a džihádu je salafistická islamistická povstalecká skupina, operující na území Nigérie, Čadu, Nigeru a Kamerunu. Jejím cílem je z Nigérie vytvořit muslimský stát, založen ...

                                               

Džandžavíd

Džandžavíd jsou arabské milice, operující v Dárfúru a východním Čadu. Jsou složeny z kočovníku. Vznikly na konci 80. let 20. století a od roku 2003 jsou jedním z hlavních hráču v konfliktu v Dárfúru. Puvodně byly podporovány súdánskou vládou v je ...

                                               

FROLINAT

FROLINAT byla ozbrojená opoziční skupina v Čadu. Založil ji 22. června 1966 v súdánské Nyale Ibrahim Abatcha, člen vedení radikálně levicové Čadské národní unie. Programem hnutí FROLINAT byla obrana práv muslimských obyvatel severní části Čadu, m ...

                                               

Konflikt v Dárfúru

Konflikt v Dárfúru je velký ozbrojený konflikt na území Súdánu. Začal v únoru 2003, když Súdánská osvobozenecká armáda a Hnutí pro rovnost a spravedlnost zaútočily na vládní pozice v hlavním městě Chartúmu. To se stalo roznětkou k rozpoutání válk ...

                                               

Občanská válka v Čadu

Občanská válka v Čadu se vzrustající intenzitou probíhala od poloviny 60. let 20. století do roku 1983. Na počátku stály pokusy o svržení profrancouzské vlády prezidenta N´Garty Tombalbayeho arabskými muslimy ze severu. Vojenský převrat, kterým b ...

                                               

Wadajská říše

Wadajská říše, později spíš Wadajský sultanát byla domorodá a později muslimská monarchie ležící na jižním okraji Sahary na území moderního státu Čad. Hlavním městem byla puvodně Ouara a od druhé poloviny 19. století Abéché. Oblast byla puvodně p ...

                                               

Dějiny Černé Hory

Černá Hora patří mezi nejmladší evropské státy, její dějiny jsou však - podobně jako u ostatních zemí starého kontinentu - velmi dlouhé. Propojují se hlavně s dějinami srbskými, ale i dějinami jiných státu Jihovýchodní Evropy. Černá Hora se z mal ...

                                               

Albánské království (1943–1944)

Albánské království v letech 1943 a 1944 procházelo turbulentními změnami. Zemi po kapitulaci Itálie obsadil Wehrmacht. Tato okupace proběhla velmi vklidu, neboť Italové, značně znepokojení situací a chtějící se vrátit domu, nečinili vubec žádný ...

                                               

Bývalá britská ambasáda v Cetinje

Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Irska v Cetinje byl jeden z mnoha zahraničních zastupitelských úřadu Spojeného království, které mělo obdobné zřízené v mnoha zemích světa. Bylo provozováno Ministerstvem pro zahraniční věci a ...

                                               

Černohorské knížectví

Černohorské knížectví bylo knížectví v Jihovýchodní Evropě, které vzniklo 13. března 1852 a zaniklo jeho povýšením na Černohorské království, 28. srpna 1910. Rozkládalo se na části území moderní Černohorské republiky. Hlavním městem státu bylo Ce ...

                                               

Černohorské korunovační klenoty

Černohorské královské korunovační klenoty je soubor drahocenných předmětu, které se používaly při slavnostních situacích, zejména při korunovaci černohorských králu. Jelikož existovalo Černohorské království pouhých 8 let, byly korunovační klenot ...

                                               

Černohorské království

Černohorské království byla konstituční monarchie v jihovýchodní Evropě na Balkáně, existující od 28. srpna 1910 do 28. listopadu 1918. Země vznikla z Černohorského knížectví v roce 1910; příčinou jejího zániku byla anexe Království černohorského ...

                                               

Černohorské Národní muzeum

Černohorské Národní muzeum v Cetinje je komplex muzejních institucí v Černé Hoře, který má pět oddělení: Muzeum Umění a Historie Vladin Dom – Stará budova Parlamentu Etnografické Muzeum Budova Srbské ambasády. Muzeum Krále Nikoly I. Černohorský k ...

                                               

Černohorský perper

Černohorský perper byla měna Černohorského Království, vydávaná za vlády Jeho Veličenstva krále Nikoly I. Jeden perper sestával ze 100 pare a v rámci Latinské měnové unie byl stejný s francouzským frankem. Když se Černá Hora stala součástí Králov ...

                                               

Duklja

Duklja byl středověký srbský stát, který zahrnoval zhruba území dnešní jihovýchodní Černé Hory, od Boky Kotorské na západě k řece Buna na východě a k pramenum řek Zeta a Morača na severu. Poprvé je zmíněn v byzantských kronikách 10. a 11. století ...

                                               

Generální guvernorát Černá Hora

Generální guvernorát Černá Hora byla správní jednotka na černohorském území okupovaném Rakouskem-Uherskem během první světové války v letech 1916 až 1918. Po porážce Srbska v roce 1915 zaútočily rakousko-uherské jednotky na Černou Horu, která byl ...

                                               

Italský protektorát v Albánii (1939–1943)

Italský protektorát v Albánii nazývaný Albánské království nebo také Velká Albánie byl v letech 1939–1943 protektorát ovládaný fašistickou Itálií, která jeho území okupovala od roku 1939. Králem byl oficiálně italský král Viktor Emanuel III., zat ...

                                               

Knížectví Zeta

Knížectví Zeta, případně Zetské knížectví je historické označení pro středověký státní útvar nacházející se na Balkáně v jihovýchodní Evropě, zhruba na území současné Černé Hory, a nástupnický stát zaniklé Srbské říše. Jméno země bylo odvozeno od ...

                                               

Linie následnictví černohorského trunu

Následnictví černohorského trunu se do zrušení monarchie v roce 1918 řídilo princem agnatické primogenitury, stejný systém následnictví byl za dob monarchie používán v sousedním Srbsku. Od zrušení monarchie se tohoto systému využívá k určení hlav ...

                                               

Nezávislý stát Černá Hora

Nezávislý stát Černá Hora oficiálně Království Černá Hora byl protektorát a loutkový stát existující v době druhé světové války resp. v letech 1941-1944. Nejdříve byl loutkou fašistické Itálie, později po její kapitulaci v roce 1943 Třetí říše. N ...

                                               

Njeguši

Njeguši je obec v jižní části Černé Hory, nedaleko bývalého černohorského hlavního města Cetinje. Leží na úpatí Lovćenu. Žije zde jen okolo 17 obyvatel, přesto je ale tato vesnice velmi známá, především tím že odtud pochází významný královský čer ...

                                               

Podgorická skupština

Podgorická skupština, známá též jako Velká lidová skupština, Velká srbská skupština, nebo Velká černohorská skupština, bylo zasedání zástupcu Černé Hory na konci první světové války. Zasedala ve městě Podgorica, které je v současné době hlavním m ...

                                               

Referendum o nezávislosti Černé Hory

Referendum o nezávislosti Černé Hory proběhlo 21. května 2006. Cílem tohoto plebiscitu bylo rozhodnout, zda má Republika Černá Hora vystoupit z federace Srbsko a Černá Hora a získat plnou nezávislost dle mezinárodního práva. Voliči odpovídali na ...

                                               

Sandžak

Sandžak je geografické a historické území na Balkáně v současnosti rozdělené mezi Srbsko a Černou Horu. Název je odvozen od Novopazarského sandžaku, bývalé správní oblasti Osmanské říše rozprostírající se na daném území. Do příchodu Osmanské říše ...

                                               

Socialistická republika Černá Hora

Socialistická republika Černá Hora byla socialistickou republikou, jež byla součástí Socialistické federativní republiky Jugoslávie. Součástí AVNOJské Jugoslávie se země stala v roce 1943. Socialistická republika Černá Hora zanikla přijetím nové ...

                                               

Stara Varoš

Po první světové válce monarchie zanikla a Černá Hora byla sloučeno se Srbskem a později vznikla Jugoslávie. Podgorica byla přejmenována na Titograd po vudci SFRJ Josipu Brozi Titovi a velká část starého osmanského města zmizela. Město bylo někol ...

                                               

Vánoční povstání

Vánoční povstání byl povstalecký konflikt mezi Černohorci sdruženými v partyzánské skupině Zelenaši proti okupaci Černohorského království srbskými ozbrojenými silami a následné anexi země Srbským královstvím. Povstání proběhlo v Černé Hoře 7. le ...

                                               

Velvyslanectví Ruského impéria v Cetinje

Velvyslanectví Ruského Impéria v Cetinje byl jeden z mnoha zastupitelských úřadu Ruského impéria, které mělo obdobné zřízené v mnoha zemích světa. Bylo provozováno ministerstvem zahraničních věcí Ruského impéria a nacházelo se v Cetinje, hlavním ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →