ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 245                                               

Bulharské knížectví

Bulharské knížectví byl autonomní stát Osmanské říše na Balkáně v letech 1878–1908. Bulharské knížectví vzniklo po Berlínském kongresu z tzv. Velkého Bulharska, které vzniklo po Sanstefanské mírové smlouvě a zaniklo v roce 1908 vyhlášením Bulhars ...

                                               

Dějiny Bulharska

Bulharsko patří k evropským zemím s dlouhými dějinami a dlouhou historií vlastní státnosti. Celkem v dějinách existovalo hned několik bulharských státu, jejich rozkvět ale ohrožovaly války, stejně jako jej přerušila několikasetletá turecká nadvláda.

                                               

Asenovci

Asenovci byli panovníci středověkého bulharského státu, dnešními historiky nazývaného Druhá bulharská říše, mezi lety 1187 a 1280.

                                               

Atentát v katedrále svaté Dominiky

Atentát v katedrále sv. Dominiky v bulharské Sofii se uskutečnil 16. dubna 1925. Šlo o velký bombový útok spáchaný během pohřbu bulharského generála Konstantina Georgieva. Provedla jej skupina bulharských komunistu a zahynulo při něm celkem 213 l ...

                                               

Baba Vida

Podle legendy žil kdysi bohatý bulharský bojar, který měl tři dcery – Vidu, Gamzu a Kulu. Ty si po jeho smrti rozdělily majetek. První dvě dcery se provdaly, nejstarší Vida zustala sama. Postavila si za zděděné peníze hrad, který odolával útokum ...

                                               

Balkánský svaz

Balkánský svaz nebo Balkánský blok byl vojensko-politický blok Bulharska, Srbska, Řecka a Černé Hory v letech 1912 - 1913, který vznikl z iniciativy bulharského cara Ferdinanda I. a byl zaměřen proti Osmanské říši. V říjnu 1912 spustil první balk ...

                                               

Bregovský incident

Bregovský incident, známý také jako Bregovská aféra, nebo Bregovská krize byl incident v období prudkého zhoršení vztahu mezi bulharským knížectvím a srbským královstvím v roce 1884. Podstatou sporu, který vypukl v roce 1884, byla změna toku řeky ...

                                               

Bukurešťský mír (1918)

Bukurešťský mír byl podepsaný 7. května 1918 zástupci Centrálních mocností a poraženého Rumunska. Po uzavření Brestlitevského míru ukončoval z pohledu Centrálních mocností první světovou válku na východní frontě. Rumunsko bylo donuceno vzdát se v ...

                                               

Bulharská carská rodina

Bulharská královská rodina byla jedna z linií Koháryu, větve sasko-kobursko-gothajské dynastie, jež panovala v Bulharsku v letech 1887 až 1946. Poslední car, Simeon II. byl pak v roce 2001 zvolen bulharským předsedou vlády a v tomto úřadě setrval ...

                                               

Druhá Bulharská říše

Druhá Bulharská říše byl středověký bulharský stát, který existoval mezi lety 1185 a 1396 Tento následnický stát První Bulharské říše dosáhl svého vrcholu za vlády cara Kalojana a Ivana Asena II., aby poté postupně upadal a nakonec byl dobyt vojs ...

                                               

Vidinské carství

Vidinské carství bylo v období středověku nevelký polonezávislý státní útvar a jedno ze dvou existujících bulharských carství v době upadající Druhé Bulharské říše. Toto severozápadní panství náleželo bulharským carum sídlícím ve městě Vidin a sp ...

                                               

Bulharská lidová republika

Bulharská lidová republika byl státní útvar existující od konce druhé světové války až do roku 1990. Po posílení moci komunistické strany se do čela státu dostal roku 1946 Georgi Dimitrov, za jehož vlády se v zemi zavedl komunistický režim a země ...

                                               

První bulharská říše

První bulharská říše byl středověký bulharský stát existující v letech 681 až 1018, který na přechodnou dobu dosáhl v rámci Balkánu postavení velmoci. Jeho zakladatelem byl chán Asparuch, který po rozpadu Starého Velkého Bulharska vedl kmeny kočo ...

                                               

Bulharská říše

Bulharská říše je období středověkých bulharských dějin, během kterého se bulharský stát stal jednou z duležitých regionálních mocností jihovýchodní Evropy. Bulharští vládci tedy často bojovali s Byzantskými císaři o vudčí postavení na Balkáně. T ...

                                               

Červnové povstání (Bulharsko)

Červnové povstání bylo povstání bulharského venkova, které vypuklo hned po státním převratu dne 9. června 1923. Povstání bylo v bulharské historiografii po roce 1945 považováno za zorganizované protifašistické povstání. Bulharská komunistická str ...

                                               

Čitalište

Čitalište je bulharská kulturní instituce, s tradicí sahající až do obrozeneckých dob. Jejich úkolem bylo v období poloviny 19. století šířit osvětovou činnost v bulharských zemích, které byly převážně negramotné. Čitalištěm se mohlo stát téměř j ...

                                               

Dějiny Bulharska po roce 1989

Dějiny Bulharska po roce 1989 popisují vývoj tohoto státu po pádu komunismu až do současnosti. Po pádu komunistické vlády Todora Živkova 1990, přijala nová levicová vláda mnoho reforem, včetně pozastavení mnoha zákonu, jež měly diskriminovat ture ...

                                               

Deklarace nezávislosti Bulharska

Nezávislost Bulharska byla prohlášena manifestem z 22. září 1908 v kostele Čtyřiceti svatých mučedníku v Tarnovu. Nezávislé Bulharské carství bylo uznáno velmocemi na jaře v roce 1909. Od osvobození do nezávislosti bylo Bulharsko poplatné knížect ...

                                               

Dubnové povstání

Dubnové povstání roku 1876 proti Osmanské říši probíhalo v Bulharsku na jaře tohoto roku. Podnětem k němu bylo povstání v Bosně a Hercegovině, které propuklo v červnu 1875. Bulharští povstalci trpěli silným nedostatkem zbraní, nedobrou organizací ...

                                               

Nikolaj Pavlovič Ignaťjev

Nikolaj Pavlovič Ignaťjev byl ruský státník a diplomat. Hrabě Ignaťjev úspěšně prosazoval zvětšení ruského území, a stal se tak symbolem ruské rozpínavosti a imperialismu. Při jednání s Čínou v roce 1860 pro Rusko zajistil velký kus čínského územ ...

                                               

Ilindensko-preobraženské povstání

Ilindenské povstání bylo vzpourou bulharského obyvatelstva proti osmanské moci v Makedonii. Název povstání odkazuje na Ilinden, název Eliášových dnu, na Preobrazhenie, což znamená Proměnění. Organizátorem byla bulharská militantní organizace VMRO ...

                                               

Kliment Ochridský

Svatý Kliment Ochridský, zvaný též Kliment Velický, Kliment Sloviensky či Kliment Bulharský, byl staroslověnsky píšící spisovatel a misionář pusobící na Velké Moravě a v Bulharsku, žák svatého Cyrila a svatého Metoděje.

                                               

Kmen Amudža

Kmen Amudža nebo Rod Amudža, Klan-Amudža, Amudža-rod, Amudža-klan také Amudžové jsou komunita potomku větve kočovných kmenu z Oghuzkých Turku. V Osmanské říši to byla skupina lidí, která se na konci 14. století přesunula z Anatolie na Balkán. Ten ...

                                               

Komitopulové

Komitopulové byli čtyři synové správce sredecké oblasti první bulharské říše, kteří po smrti cara Petra I. roku 970 získali kontrolu nad západními oblastmi bulharského státu, zatímco východní části získal během boju s kyjevským knížetem Svjatosla ...

                                               

Kruševská republika

Kruševská republika byla krátce existující republika v dnešní Severní Makedonii. Vznikla a zanikla v srpnu 1903. Ke vzniku jí pomohlo Ilindenské povstání. Prezidentem se stal Nikola Karev, ministerským předsedou Vangel Dinu. Republice předcházela ...

                                               

Let El Al 402

Let El Al 402 byl mezinárodní let z Londýna přes Vídeň a Istanbul do Tel Avivu. Letadlo Lockheed Constellation registrace 4X-AKC, se ocitlo v bulharském letovém prostoru, bylo sestřeleno dvěma proudovými stíhačkami MiG-15 a zřítilo se nedaleko Pe ...

                                               

Linie následnictví bulharského trunu

Následnictví bulharského trunu bylo stanoveno v bulharské větvi dynastie Sachsen-Coburg-Gotha podle salického práva, takže se bulharským panovníkem muže stát pouze muž. Titul bulharského panovníka je car. Posledním bulharským carem byl Simeon II. ...

                                               

Moesie

Moesie byla římskou provincií, ležící na území současných státu Srbska a Bulharska. Moesii ohraničovala na jihu pohoří Balkán a Šar, na západě řeka Drina, na severu Dunaj na východě Černé moře. Území obývaly zpočátku dácké kmeny, které byly ale v ...

                                               

Svatý Naum

Pocházel z urozené rodiny, ale rozhodl se vzdát bohatství a následoval věrozvěsty v jejich cestě na území Velké Moravy na pozvání knížete Rostislava. Po smrti svatého Metoděje a vyhnání jeho následovníku knížetem Svatoplukem z území Velké Moravy ...

                                               

Nezávislá vláda Západní Thrákie

Nezávislá vláda Západní Thrákie byl krátkodobý stát vyhlášený 31. srpna 1913 po porážce Bulharska ve druhé balkánské válce a zaniklý 25. října téhož roku. Oblast se nacházela zhruba na východě dnešního Řecka a jihu dnešního Bulharska, na historic ...

                                               

Odryské království

Odryské království byla státní unie thráckých kmenu, která existovala v letech 460 před naším letopočtem až do roku 46 našeho letopočtu. Království existovalo především na území dnešního Bulharska. Král Seuthes III. si později zvolil za hlavní mě ...

                                               

Ochridská škola

Ochridská škola byla bulharská literární škola, již na přelomu 9. a 10. století založil Kliment Ochridský, žák Cyrila a Metoděje, který předtím pusobil na Velké Moravě. On i jiní žáci Cyrila a Metoděje byli po příklonu velkomoravských panovníku k ...

                                               

Osvobození Bulharska

V bulharské historiografii se pojmem Osvobození Bulharska označuje souhrn událostí vyplývajících z Rusko-turecké války, jejichž výsledkem bylo znovuzískání nezávislosti bulharského lidu a vznik samostatného bulharského státu podle Sanstefanské mí ...

                                               

Pečeněhové

Pečeněžská unie nebo Pečeněhové, řecky Patzinakoi, Petsenegoi, Patzinakitai, maďarsky Besenyő, latinsky Pacinacae, staroturecky Beçenek, turecky Peçenekler) byli jeden z historicky primárních 24 kmenu Oguzských Turku. Byli to polonomádi, kteří ml ...

                                               

Plovdivský převrat

Plovdivský převrat označuje klíčovou událost v moderních dějinách Bulharska. Vzpourou v Plovdivu došlo v roce 1885 k sjednocení dvou bulharských státu. Převrat, ke kterému došlo dne 18. září 1885, byl také záminkou k vypuknutí srbsko-bulharské vá ...

                                               

Pod jařmem

Pod jařmem je historický román Ivana Vazova, popisující Bulharsko těsně před a během dubnového povstání. Napsal jej během svého pobytu v Oděse v roce 1888 a stal se veleúspěšným dílem – kromě surového popisu násilností v Bulharsku během roku 1876 ...

                                               

Pohřebiště bulharských panovníku

                                               

Preslavská škola

Preslavská škola byla významná náboženská, literární a kulturní skupina, která vznikla na přelomu 9.–10. století v Bulharsku při dvoře knížete Borise a cara Simeona. Založil ji patrně kníže Boris roku 885 v tehdejším sídelním městě Plisce, podle ...

                                               

Protobulhaři

Protobulhaři, Hunobulhaři, Prabulhaři či Starobulhaři, anebo zjednodušeně z latiny Bulgaři je souhrnný název pro polokočovné válečné turkické kmeny, které zažily vrchol během 7. století v pontsko-kaspické stepi. Stali se známými jako kočovní jezd ...

                                               

Samarský prapor

Samarský prapor je jeden ze symbolu ozbrojených sil Bulharska. Plátno, vyšité jeptiškami Iverského ženského monastýru, věnovali v roce 1877 obyvatelé Samary bulharským opolčencum za rusko-turecké války. Představuje trojbarevný prapor o velikosti ...

                                               

Sanstefanská mírová smlouva

Sanstefanská mírová smlouva je rusko-turecká předběžná smlouva, která byla podepsána 3. března 1878 v istanbulské předměstské části San Stefanu. Tato smlouva ukončila rusko-tureckou válku trvající v rozmezí let 1877–1878. Sanstefanská mírová smlo ...

                                               

Severní Thrákie

Severní Thrákie, také Bulharská Thrákie, je historicko-geografická oblast Bulharska. Jde o část Thrákie, která zahrnuje Hornothráckou nížinu, Srednogorje, Zabalkánské kotliny a Starou planinu, jakož i bulharské části Rodop a Strandži. V letech 18 ...

                                               

Seznam bulharských chánu

Seznam bulharských chánu je krátký rukopis, ve kterém jsou zapsána jména několika nejstarších bulharských vladařu, jejich klanu, roku, kdy podle starého bulharského cyklického kalendáře nastoupili vládu, a délku jejich panování. Kromě toho jsou z ...

                                               

Staré Velké Bulharsko

Staré Velké Bulharsko nebo Onogurský chanát byl historický státní útvar, v letech 632–668, který se rozkládal mezi řekou Dněstrem, dolním tokem Volhy a zasahoval též na Krymský poloostrov. Vznikl konsolidaci několika protobulharských kmenu, v jej ...

                                               

Tamrašská republika

Tamrašská republika, nebo též Pomácká republika bylo samosprávné společenství pomackých obcí, které vzniklo po rusko-turecké válce v oblasti jižních Rodopu. Jednalo se o pokus o oddělení Pomaku od Východní Rumélie v letech 1879 až 1886, které sko ...

                                               

Tervel

Tervel byl bulharský chán, který vládl na počátku 8. století pravděpodobně v letech 695 až 715, ale některé kroniky uvádějí 701–718 nebo 700 až 721, mj. to byl nemanželský syn chána Asparucha.

                                               

Thrákie

Thrákie je historické území nacházející se na Balkánském poloostrově. Dnes se tento region rozkládá na území tří státu: Bulharska, Řecka a Turecka. Thrákie je omývána vodami tří moří: Černého moře, Egejského moře a Marmarského moře. Protéká jí ře ...

                                               

Ústřední mocnosti

Ústřední mocnosti byl blok mocností stojící proti státum Dohody během první světové války. Zahrnoval především Německou říši a Rakousko-Uhersko, ke kterým se přidaly Osmanská říše a Bulharsko.

                                               

Uzové

Uzové nebo Oghuzové byli historickou, raně-středověkou, středoasijskou kmenovou konfederaci turkitu, jejichž jedna část začala od 10. století kočovat v Evropských stepích. V 9. století Uzové z aralských stepí, ve spojenectví s Chazary, vytlačili ...

                                               

Vardarská Makedonie

Vardarská Makedonie je severozápadní část historického regionu Makedonie, kde se rozprostírá současný stát Severní Makedonie. Oblast je pojmenována podle své hlavní řeky Vardaru. Je obývána především Makedonci na západě též Albánci. Jejím středis ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →