ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 244                                               

Jugoslávie

Jugoslávie byl stát existující na území jihovýchodní a střední Evropy na břehu Jaderského moře po většinu 20. století. Vznikl po první světové válce v roce 1918 pod názvem Království Srbu, Chorvatu a Slovincu sloučením prozatímního státu Slovincu ...

                                               

Koncert YUTEL pro mír

Koncert YUTEL pro mír se uskutečnil dne 28. července 1991 v hale Zetra v Sarajevu. Protiválečný koncert v Sarajevu, kam válka přišla až v dubnu 1992, pořádala sarajevská televizní stanice YUTEL. Na koncertu vystoupilo několik hvězd tehdejší jugos ...

                                               

Konstitutivní národ

Konstitutivní národ byl termín, definující kterým národum je daná svazová republika v rámci Jugoslávie vlastí. Přestože SFRJ byla budována jako společný stát Slovincu, Chorvatu, Srbu, Makedoncu, Černohorcu a Bosenských muslimu, ve snaze zduraznit ...

                                               

Korfská deklarace

Korfská deklarace je dohoda, podepsaná 20. července 1917 předsedou vlády Srbského království Nikolou Pašićem a zástupcem jihoslovanského výboru Ante Trumbićem.

                                               

Království Jugoslávie

Království Srbu, Chorvatu a Slovincu neboli Království SHS Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, slovinsky Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev), byl stát na Balkáně, v jihovýchodní Evropě, který existoval mezi lety 1918–1941/5. Od 3. října 1929 ...

                                               

Kravica

Kravica je převážně Srby obývaná vesnice v Bosně a Hercegovině u srbských hranic. Téměř čistě srbská byla i před válkou v Jugoslávii. Místo s asi 360 obyvateli se nechvalně proslavilo právě díky této válce, kdy zde bylo provedeno několik útoku na ...

                                               

Markale

Markale či Pijaca Markale je název Městské tržnice a současně nedaleké otevřené, ale zastřešené tržnice, která se nachází v centru Sarajeva, hlavním městě Bosny a Hercegoviny. Obchoduje se tu převážně s ovocem a zeleninou. Markale proslavily hlav ...

                                               

Mladá Bosna

Mladá Bosna byla radikální revoluční organizace jihoslovanské mládeže z Bosny a Hercegoviny před první světovou válkou.

                                               

Narodna uzdanica

Kulturně vzdělávací spolek Lidová opora byl muslimský podpurný a kulturní spolek v Bosně a Hercegovině. Založen byl roku 1923 a úředně registrován o rok později po roztržce prosrbsky a prochorvatsky orientovaných muslimských intelektuálu ve sdruž ...

                                               

Preporod (Bosna a Hercegovina)

Preporod je bosňácký kulturní spolek v Bosně a Hercegovině. Založen byl roku 1945, kdy došlo na politickou objednávku ke sloučení dvou stávajících podpurných sdružení Gajret a Narodna uzdanica. Preporod byl následně komunistickým režimem roku 194 ...

                                               

Protiválečná demonstrace v Sarajevu 1992

Protiválečná demonstrace v Sarajevu roku 1992 předznamenala rozšíření vojenského konfliktu i do Bosny a Hercegoviny. Byla to reakce obyvatel města na blokádu Sarajeva ze strany JNA. Až 40 tisíc lidí v dějinách Jugoslávie ojedinělý počet vyšlo 5. ...

                                               

Sabor (Bosna a Hercegovina)

Sabor, celým názvem Sabor Bosne i Hercegovine byl zemský sněm ustanovený v roce 1910 pro Bosnu a Hercegovinu v rámci Rakousko-Uherska. Sněm pusobil až do atentátu na následníka trunu Františka Ferdinanda dEste; v druhé polovině roku 1914 nezaseda ...

                                               

SFOR

SFOR byla mezinárodní mírová mise pod patronací vojenské organizace NATO mezi lety 1996 a 2004 na území Bosny a Hercegoviny, která měla stabilizovat bezpečnost v oblasti a přispět k ustálení poměru a rozvoji regionu. Skládala se ze dvou částí, kt ...

                                               

Socialistická republika Bosna a Hercegovina

Socialistická republika Bosna a Hercegovina byla socialistickou republikou, jež byla součástí Socialistické federativní republiky Jugoslávie. Součástí AVNOJské Jugoslávie se země stala v roce 1943. V lednu 1992 místní Srbové vyhlásili Republiku s ...

                                               

Republika Srbská Krajina

Republika Srbská Krajina, zkratkou RSK, byl separatistický státní útvar, existující v letech 1991–1995, resp. 1998 na přibližně třetině území Chorvatska. Hlavním městem RSK byl Knin, rozloha 17 028 km 2 a podle sčítání z roku 1993 zde žilo 435 59 ...

                                               

Srbský koridor

Srbský koridor byl v letech 1992-2000 územní koridor Republiky srbské, který spojoval obě dvě části, rozdělené distriktem Brčko. Severní hranici koridoru představovala řeka Sáva, resp. hranice s Chorvatskem, jižní hranici pak pohoří Kozara. Korid ...

                                               

Stara Hercegovina

Stara Hercegovina je lidové pojmenování hercegovské oblasti Osmanské říše, která byla v roce 1878 podle I. článku Sanstefanské mírové smlouvy připojena ke knížectví Černé Hory, kde tvoří jeho severní část. Uvedený článek smlouvy popsal nové hrani ...

                                               

Stát Slovincu, Chorvatu a Srbu

Stát Slovincu, Chorvatu a Srbu byl krátkodobě existují stát mezi 29. říjnem a 1. prosincem 1918 jednostranně vyhlášený v jižních částech Rakousko-Uherska na samotném konci první světové války, avšak ještě před jejím formálním ukončením. Jeho hlav ...

                                               

Teritoriální obrana Bosny a Hercegoviny

Teritoriální obrana Bosny a Hercegoviny byla ozbrojený sbor Bosny a Hercegoviny v rámci Socialistické federativní republiky Jugoslávie. Stala se také základem pro vznik Armády Republiky Bosny a Hercegoviny na počátku války v 90. letech 20. století.

                                               

Uskoci

Uskoci byli členové polovojenských oddílu, které během období vlády Osmanské říše nad Balkánem napadali tureckou správu. Jednalo se především o příslušníky místních porobených národu. Na rozdíl od hajduku, kteří pusobili i v oblastech daleko od h ...

                                               

Válka v Bosně a Hercegovině

Válka v Bosně a Hercegovině, obecně známá také jako Bosenská válka za nezávislost, byl mezinárodní ozbrojený konflikt, který probíhal od března roku 1992 do listopadu roku 1995 na území Bosny a Hercegoviny. Do tohoto konfliktu bylo zapojeno někol ...

                                               

Velká turecká válka

Velká turecká válka byla v letech 1683–1699 řada válečných střetnutí mezi Osmanskou říší a jejími protivníky v čele s Habsburskou monarchií. Válka začala v červenci roku 1683 druhým obléháním Vídně stopadesátitisícovou osmanskou armádou. Tu spoje ...

                                               

Velké Chorvatsko

Velké Chorvatsko je myšlenkový koncept rozšíření chorvatského území i na některé další oblasti v regionu, především východním směrem, na úkor Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory. Ideologicky stojí na kořenech jednak sjednotit všechny oblasti ...

                                               

Vídeňská jazyková dohoda

Vídeňská jazyková dohoda byla podepsána dne 28. března 1850 zástupci chorvatských a srbských spisovatelu, literátu a vzdělancu. Na základě ní se až do roku 1990 začal srbský a chorvatský jazyk považovat za jeden jazyk, a to srbochorvatštinu. Podl ...

                                               

Vyhlášení nezávislosti Bosny a Hercegoviny

Vyhlášení nezávislosti Bosny a Hercegoviny se událo formálně 6. dubna 1992. Předsednictvo republiky tak reagovalo na referendum z přelomu února a března téhož roku, ve kterém se 63.4 % oprávněných voliču, především bosňácké a chorvatské národnost ...

                                               

ZAVNOBiH

Zemský antifašistický výbor národního osvobození Bosny a Hercegoviny byl hlavní orgán protifašistického boje komunistických partyzánu v Bosně a Hercegovině během druhé světové války. Zároveň posloužil jako předchudce politické reprezentace pro Bo ...

                                               

Zetská bánovina

Zetská bánovina byla administrativní jednotka Království Jugoslávie mezi lety 1929 až 1941. Svým názvem odkazovala na středověké knížectví Zeta. Zahrnovala území dnešní Černé Hory, jihozápadní část současné Bosny a Hercegoviny, jižní část současn ...

                                               

Dějiny Brazílie

Dějiny Brazílie počínají příchodem prvních obyvatel asi 10 000 let př. n. l. Evropané dorazili do Brazílie na počátku 16. století. První Evropan, který kolonizoval dnešní území Brazilské federativní republiky na jihoamerickém kontinentu byl Pedro ...

                                               

Lampião

Lampião, vlastním jménem Virgulino Ferreira da Silva byl nejslavnější brazilský bandita, který v letech 1921 až 1938 terorizoval severovýchodní oblasti země. Přezdívku "Lampião" získal odvozením z portugalského lampeão - lampa, podle záblesku ryc ...

                                               

Maria Bonita

Maria Bonita, vlastním jménem Maria Gomes de Oliveira, byla členka skupiny banditu Cangaço. Byla družkou nejslavnějšího brazilského bandity, známého pod přezdívkou Lampião. Od dětství byla nazývána s odkazem na matku Maria de Déa a po smrti získa ...

                                               

Antarktická Francie

Antarktická Francie je název pro zmařený pokus Francie o kolonizaci Jižní Ameriky. Jmenovala se tak první francouzská osada založená na jihoamerickém kontinentu, v blízkosti dnešního Rio de Janeira na jihovýchodním pobřeží Brazílie.

                                               

Bolsa Família

Programa Bolsa Família neboli "rodinná peněženka" je projekt podmíněné finanční dávky, poskytované v Brazílii sociálně potřebným rodinám s nezletilými dětmi. Inicioval ho prezident Luiz Inácio Lula da Silva a byl zaveden zákonem přijatým 9. ledna ...

                                               

Braganzové

Dynastie Braganzu krátce Braganzové byla portugalská královská dynastie v letech 1640–1853. V letech 1822–1889 vládla jako brazilská císařská dynastie. Své jméno odvozují od titulu vévodu z Braganzy resp. panství Braganza na severovýchodním okraj ...

                                               

Brazilské císařství

Brazilské císařství je označení pro bývalý stát na území Brazílie v letech 1822–1889. Brazilské císařství je přímým předchudcem dnešní Brazílie. Císařství vzniklo v roce 1822 oddělením od Portugalska pod vedením korunního prince Pedra I. a zanikl ...

                                               

Brazilské království

Brazilské království bylo autonomní království existující v rámci Spojeného království Portugalska, Brazílie a Algarve v letech 1815–1822. Existovalo na území dnešní Brazílie.

                                               

Brazilský císař

Brazilský císař byl titul panovníku Brazílie v letech 1822 - 1889. Oba panující brazilští císaři byli z dynastie Braganza. Nominálně titul brazilského císaře nyní náleží princi Luísovi Orléans-Braganza z dynastie Orléans-Braganza, který je pravnu ...

                                               

Pedro Álvares Cabral

Obvykle se uvádí, že se narodil v Belmonte v portugalském okresu Beira Baixa jako třetí dítě v rodině guvernéra Belmonte a Beiry. Matka Isabel de Gouveia de Queirós byla potomkem prvního portugalského krále Alfonsa I. Pedro byl dobře vycvičen v n ...

                                               

Forte Coligny

Fort Coligny byla pevnost, založená Francouzi pod vedením Nicolase Durand de Villegagnon na malém ostruvku Serigipe v ústí zátoky Guanabara u Rio de Janeiro roku 1555. Šlo o součást historické události známé jako France antarctique. Villegagnon p ...

                                               

Gaston Orleánský, hrabě z Eu

Gaston Orleánský, hrabě z Eu byl francouzský a brazilský princ z dynastie Bourbon-Orléans. Byl manželem princezny Isabely, následnice brazilského císařského trunu. Společně založili dynastii Orléans-Braganza.

                                               

Linie následnictví brazilského trunu

Brazilské císařství bylo zrušeno v roce 1889, tudíž jsou současní následníci brazilského trunu pretendenti. Současnou hlavou brazilské císařské rodiny a dynastie Orleánsko-braganzské je Jeho císařská výsost Ludvík Gaston Orleánsko-Braganzský. Lud ...

                                               

Listopad 1989

Listopad 1989 je v myslích více než 30 milionu obyvatel tehdy existujících státu NDR a Československa zapsán jako období významných společenských změn. V listopadu roku 1989 v podstatné části střední a východní Evropy vyvrcholil proces pádu komun ...

                                               

Místokrálovství Nová Granada

Místokrálovství Nová Granada je označení někdejší španělské kolonie, existující na území dnešního Ekvádoru, Kolumbie, Panamy, Venezuely, severovýchodních částí Peru, západní části Guyany a severní části Brazílie. První Španělé se na tomto území u ...

                                               

Nizozemská Brazílie

Nizozemská Brazílie nebo také Nové Holandsko byla krátce existující kolonie Spojených provincií nizozemských na východním pobřeží Jižní Ameriky. V 16. století bylo pro Portugalsko významným zdrojem příjmu pěstování cukrové třtiny v jejich brazils ...

                                               

Případ olověných masek

Případ olověných masek je neobjasněné úmrtí dvou brazilských elektrotechniku, Manuela Pereiry da Cruz a Miguela José Viany, jejichž rozkládající se těla byla nalezena na pahorku Morro do Vintém ve městě Niterói 20. srpna 1966.

                                               

Přístaviště Valongo

Přístaviště Valongo je staré nábřežní molo v brazilském městě Rio de Janeiro. Nachází se v přístavní oblasti města, mezi ulicemi Rua Coelho e Castro a Rua Sacadura Cabral, přibližně 350 m jižně od stávajícího břehu zátoky Guanabara. Zbudováno byl ...

                                               

Rijský pakt

Rijský pakt představuje dohodu ratifikovanou většinou státu amerického kontinentu 2. září 1947 v brazilském Rio de Janeiro. Jádrem dohody je závazek vzájemné pomoci při napadení jednoho ze signatářu, stejně tak je pomoc přípustná při ohlášení pod ...

                                               

Řád Kristuv

Vojenský řád Kristuv, puvodně Řád rytířu našeho Pána Ježíše Krista, je puvodem portugalský rytířský řád založený v souvislosti se zánikem templářu králem Dinisem asi v roce 1317 či 1318 a potvrzený papežskou bulou Ad ea ex quibus ze 14. března 13 ...

                                               

Řád svatého Jakuba od meče

Řád svatého Jakuba od meče je portugalský státní řád a vyznamenání, přičemž puvodně se jednalo o rytířský řád. Řád vznikl odštěpením od Řádu svatojakubských rytířu, kteří byli založeni roku 1170 ve španělském Leonu. Král Sancho I. Portugalský dar ...

                                               

Seznam brazilských panovníku

Seznam brazilských vládcu je přehledem panovníku Brazilského císařství, od roku 1500 do roku 1889. Pozdější hlavy státu obsahuje seznam prezidentu Brazílie.

                                               

Spojené království Portugalska, Brazílie a Algarves

Spojené království Portugalska, Brazílie a Algarves byla monarchie de facto reálná unie na území dnešního Portugalska a Brazílie v letech 1815–1822, ale de facto již od roku 1808.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →