ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 243                                               

Linie Dmowského

Linie Dmowského bylo vymezení hranic obnoveného Polska, navrhované polskou delegací na Pařížské mírové konferenci v roce 1919. Jejím autorem byl polský politik Roman Dmowski. Podle této koncepce mělo Polsku připadnout mimo jiné celé Horní Slezsko ...

                                               

Lipkové

Lipkové je turkický národ žijící v zemích střední a východní Evropy: Polsku, na Litvě a v Bělorusku. Jejich počet se odhaduje na 12 000 lidí, z nichž přibližně 7 000 žije v Bělorusku, 3 000 v Litvě a 1 900 v Polsku. Neoficiální metropolí polských ...

                                               

Lublinská unie

Lublinská unie byl státoprávní akt, který vedl ke sjednocení Polské koruny a Litevského velkoknížectví. Tato unie byla uzavřena po delších jednáních 1. července 1569 na sněmu v polském městě Lublin. Stalo se tak za vlády Zikmunda II. Augusta, pos ...

                                               

Malý Trostinec

Malý Trostinec byl nacistický vyhlazovací tábor založený Němci u stejnojmenné vsi asi 12 km jihovýchodně od Minsku. Tábor byl založen v listopadu 1941 na území bývalého kolchozu Karla Marxe jako internační tábor pro sovětské válečné zajatce. Od k ...

                                               

Mindaugas

Mindaugas byl litevským velkoknížetem a od roku 1253 králem. Je považován za prvního více známého vládce Litvy, kterému se podařilo sjednotit dosud politicky nejednotné území obývané Litevci a částečně také Žmuď. V letech 1238–1240 okamžitě využi ...

                                               

Mohylevská gubernie

Mohylevská gubernie byla jednou z gubernií Ruského impéria. Hlavním městem byl Mohylev. Mohylevská gubernie byla vytvořena v roce 1772, po prvním dělení Polska, z částí Vitebského vojvodství, Mstislavského vojvodství, Polockého vojvodství a Infla ...

                                               

Poleská oblast

Poleská oblast byla územně-správní jednotkou Běloruské sovětské socialistické republiky. Existovala od 15. ledna 1938 do 8. ledna 1954. Nacházela se na jihovýchodě země v části historického regionu Polesí. Administrativním centrem bylo město Mozy ...

                                               

Polsko-litevská unie

Pojem Polsko-litevská unie označuje řadu spojeneckých aktu, které proběhly mezi Polským královstvím a Litevským velkoknížectvím. Tyto svazky trvaly po dlouhou dobu a vedly k vytvoření polsko-litevské konfederace - Republiky obou národu roku 1569, ...

                                               

Polsko-litevská unie (1569–1795)

Polsko-litevská unie, oficiálně nazývaná Království polské a Velkoknížectví litevské bylo v letech 1569–1791 soustátí ve Střední a Východní Evropě. Oficiálně vznikl uzavřením smlouvy mezi Korunou království polského a Litevským velkoknížectvím dn ...

                                               

Ragnvald I.

Ragnvald I. také Rogvolod či Rogovolod byl první kníže polockého knížectví a první historicky doložená osobnost běloruských dějin. Vládl v letech 945 - 978. Na území polockého knížectví se usadil v první polovině 10. století poté, co sem přišel z ...

                                               

Rogněda Polocká

Spekuluje se o tom, že Rogněda pocházela z rodiny Ynglingsu, šlechty z oblasti dnešního Švédska. Čtvrtá novogradská kronika zmiňuje příběh, který se udál okolo roku 980. Když Vladimír I. Veliký zjistil, že je Rogněda přislíbená jeho nevlastnímu b ...

                                               

Rusifikace

Rusifikace je jazyková, kulturní a politická integrace a asimilace neruského obyvatelstva Ruské říše, resp. Sovětského svazu. Kořeny rusifikace sahají několik století nazpátek; masivní rusifikace se však stala součástí ruské vnitřní politiky před ...

                                               

Sovětská okupace východního Polska 1939 – 1941

Sovětská okupace východního Polska 1939–1941 byl politický a policejní systém výkonu moci na území Polské republiky obsazené Sovětským svazem invazí dne 17. září 1939 a po rozdělení území Polska německo-sovětským Ribbentropovým–Molotovovým paktem ...

                                               

Svaz Ruska a Běloruska

Svazový stát Ruska a Běloruska, neoficiálně známý jako Svaz Ruska a Běloruska nebo Unie Ruska a Běloruska, někdy též neoficiálně Rusobelie, je plánovaná nadnárodní konfederace Ruské federace a Běloruské republiky, která by měla tvořit společně or ...

                                               

Východní Bělorusko

Východní Bělorusko je historická oblast, která obvykle odkazuje na tu část Běloruska, která byla součástí Sovětského svazu v letech 1919 - 1939, na rozdíl od západní Běloruska, které bylo v té době součástí Druhé polské republiky. Území bylo v le ...

                                               

Západní Bělorusko

Západní Bělorusko je název území, které bylo do roku 1917 součástí Ruské říše. V letech 1918 až 1920 na základě Rižské smlouvy změnila majitele a po polsko-sovětské válce byla postoupena Polsku. Po vypuknutí 2. světové války se země stala součást ...

                                               

Zemědělské sídlo

Zemědělské sídlo je oficiální typ venkovského sídla v Bělorusku, který byl zaveden zákonem "O administrativně-územním členění a postupu řešení otázek administrativně-územní struktury Běloruské republiky". Zákon definuje zemědělské sídlo jako dobř ...

                                               

Židé v Bělorusku

Židé v Bělorusku byli před druhou světovou válkou třetí největší běloruskou etnickou skupinou a tvořili více než 40 % populace měst, kde Židé a Poláci tvořili majoritu, zatímco Bělorusové žili povětšinou ve vesnických oblastech. Města jako Minsk, ...

                                               

Beninská lidová republika

Beninská lidová republika byl socialistický stát ležící u Guinejského zálivu na africkém kontinentu. Beninská lidová republika byla založena 30. listopadu 1975 po státním převratu v republice Dahomey, ke kterému došlo v roce 1972. V roce 1989 byl ...

                                               

Beninská říše

Beninská říše byla předkoloniální říše Afriky, která existovala mezi 12. a 19. stoletím a rozkládala se na dnešním území jižní Nigérie. Tato říše byla jednou z nejstarších a nejvyspělejších státu západní Afriky. Puvodní lidé a zakladatelé Beninsk ...

                                               

Francouzská Západní Afrika

Francouzská Západní Afrika byla federace osmi francouzských koloniálních teritorií v západní Africe: Mauretánie, Senegalu, Nigeru, Francouzského Súdánu, Pobřeží slonoviny, Horní Volty a Dahome.

                                               

Gangnihessou

Podle pověstí Gangnihessou náležel k dynastii, která v 16. století přišla z Tada na řece Moro nyní se nacházejícího v Togu do Allady, kde založila království Velké Ardry. Pocházel ze čtyř bratru. Jeden z nich byl králem Velké Ardry, a po jeho smr ...

                                               

Říše Oyo

Říše Oyo byl státní útvar, který existoval v západní Africe, na území dnešní Nigérie a částečně Beninu, od 15. století až do roku 1896. Dominantním etnikem v něm byli Jorubové. Počátky říše jsou mytologicky spjaty s postavou zvanou Oraňan. Prvním ...

                                               

Dějiny Bhútánu

Dějiny Bhútánu jsou dějinami území současného Bhútánského království. Politická historie země je úzce spjata s její historií náboženskou. Bhútán je jednou z mála zemí, které byly v celé své historii nezávislé. Nikdy nebyl dobyt, obsazen nebo ovlá ...

                                               

Audiencie Charcas

Audiencie Charcas byl soudní dvur španělské koloniální správy v Jižní Americe na území dnešní Bolívie a části přilehlých oblastí sousedních státu. V pozdějším koloniálním období se pro tento region začal používat název "Horní Peru". Založena byla ...

                                               

Československá vojenská mise v Bolívii (1934–1935)

Československá vojenská mise v Bolívii. Mise pěti československých dustojníku, kteří jako vojenští poradci pomáhali v letech 1934 - 1935 bolivijské armádě ve válečném konfliktu s Paraguayí, jehož příčinou byl spor o část území Gran Chaco. Jednalo ...

                                               

Horní Peru

Horní Peru je historický název pro region Jižní Ameriky, který zahrnuje dnešní Bolívii a okolní území sousedních státu. Tento výraz se používal především v období mezi 70. lety 18. století a 20. lety 19. století.

                                               

Peruánsko-bolivijská konfederace

Peruánsko-bolivijská konfederace byl krátce existující politický útvar v Jižní Americe. Existovala v letech 1836 až 1839 a sestávala ze tří státu: Bolívie, Severního Peru a Jižního Peru, jejichž hlavním městem bylo město Tacna. Nejvyšší představi ...

                                               

Španělské dobytí Incké říše

Španělské dobytí Incké říše, či též Španělské dobytí Peru, je jednou z nejvýznamnějším událostí kolonizace Jižní Ameriky. Započalo roku 1532 a bylo ukončeno v roce 1572.

                                               

Bosenské království

Bosenské království vzniklo povýšením Bosenského banátu 1154–1377 na království. Bosna nabyla nezávislosti v pruběhu 13. a 14. století, než byla přidružena k zemím Svatoštěpánské koruny. Historicky, kulturně i politicky se Bosna utvářela na pomez ...

                                               

Bosenský ejálet

Bosenský ejálet nebo Bosenský pašalík byla mezi lety 1580 a 1867 vyšší správní jednotka osmanské říše na území Bosny. V jejím čele stál valí či paša. Ejálet vznikl roku 1580 spojením tehdejších sedmi nižších správních jednotek, sandžaku Bosna, Zv ...

                                               

Bosenský vilájet

Bosenský vilájet byla mezi lety 1867 a 1878 vyšší správní jednotka osmanské říše na území Bosny. V jejím čele stál valí či paša. Vilájet vznikl roku 1867 transformací Bosenského ejáletu. Roku 1878 byl vojensky zabrán Rakousko-Uherskem.

                                               

Dějiny Bosny a Hercegoviny

Bosna a Hercegovina patří k zemím, kde se vystřídali mnozí vládci a proběhlo mnoho významných celoevropských i balkánských událostí. Zpočátku součást provincie Římské říše, později nezávislý středověký stát na rozhraní západního a východního křes ...

                                               

Rakousko-uherská okupace Bosny a Hercegoviny

Bosna a Hercegovina byla mezi lety 1878 a 1908 osmanskou provincií, kterou na základě usnesení Berlínského kongresu okupovalo Rakousko-Uhersko.

                                               

13. horská divize SS "Handschar" (1. chorvatská)

13. Waffen-Gebirgs Division der SS "Handschar" byla jedna z divizí Waffen-SS. Byla vytvořena během druhé světové války k využití bosenských muslimu pro obranu jejich oblasti a k protipartyzánským bojum. S jejím vytvořením pomáhal arabský nacional ...

                                               

Aféra Agrokomerc

Aféra Agrokomerc představovala rozsáhlý hospodářský skandál, který se odehrál v roce 1987 v Bosně a Hercegovině a poukázala na propletenost jugoslávského hospodářství s politikou, stejně jako na neschopnost a horšící se situaci v celé zemi. Poprv ...

                                               

Aféra Neum

Aféra Neum byla aféra v Jugoslávii, která vyplynula na povrch během přelomu let 1988 a 1989. Chronologicky následovala po aféře Agrokomerc a týkala se především výstavby lukrativních vil v tomto malém jadranském přístavu. Celé záležitosti se obší ...

                                               

Atentát na Františka Ferdinanda dEste

Atentát na Františka Ferdinanda dEste, arcivévodu a následníka rakousko-uherského trunu, byl spáchán 28. června 1914 v Sarajevu, hlavním městě Bosny a Hercegoviny. Během jízdy ulicemi města byl arcivévoda František Ferdinand napaden skupinou šest ...

                                               

Autonomní provincie Západní Bosna

Autonomní provincie Západní Bosna byl malý mezinárodně neuznaný stát, který existoval v severozápadní Bosně a Hercegovině v letech 1993 až 1995. Zabírala město Velika Kladuša a okolní vesnice. Vznikla v dusledku separatistické politiky Fikreta Ab ...

                                               

Bogomilství

Bogomilství byl za křesťanství sám sebe označující náboženský směr, označovaný někdy jako dualistický, gnostický, či jako příbuzný s manicheismem. Podnětem k jeho vzniku byla mimo jiné misijní činnost křesťanu označovaných jako tzv. Paulikiáni, k ...

                                               

Bosenská krize

Bosenská krize vypukla v letech 1908–1909. Bulharsko 5. října 1908 vyhlásilo svou nezávislost a 6. října 1908 Rakousko-Uhersko vyhlásilo anexi Bosny a Hercegoviny.

                                               

Bosenský sandžak

Bosenský sandžak byla mezi lety 1463 a 1580 nižší správní jednotka osmanské říše na území Bosny. V jejím čele stál sandžak-beg. Sandžak spadal pod Rumélijský ejálet s centrem v Edirne. Roku 1580 byl spojen s dalšími šesti sandžaky a povýšen na Bo ...

                                               

Cazinská vzpoura

Cazinská vzpoura byla vzpourou bosenského obyvatelstva v tzv. Cazinské krajině v květnu 1950. Sedláci, ale i partyzáni se bouřili proti kolektivizační politice. I když bylo již združstevňování venkova v té době v zemi na ústupu, vypukla několik l ...

                                               

Dalmácie (stát)

Stát vznikl bezprostředně z římské provincie Dalmácie po zhroucení Západořímské říše, kdy se většina jejího území včetně Říma dostala pod nadvládu nově vytvořených germánských státu. Románskému obyvatelstvu Západní římské říše se podařilo zachova ...

                                               

Daytonská dohoda

Všeobecná rámcová smlouva pro mír v Bosně a Hercegovině, známá jako Daytonská smlouva, Daytonské dohody, Pařížský protokol nebo Daytonsko-pařížská smlouva ukončila konflikt v Bosně a Hercegovině. Dokument, kterému předcházelo několik neúspěšných ...

                                               

Dějiny Sarajeva

Údolí řeky Miljacky bylo osídleno na základě archeologických pruzkumu již v době neolitu. V oblasti dnešního města Ilidža západně od Sarajeva rovněž existovalo sídlo v době existence Římské říše. Další rozvoj osídlení v této lokalitě byl možný ta ...

                                               

Gajret

Kulturně vzdělávací podpurný spolek Gajret byl muslimský podpurný a kulturní spolek v Bosně a Hercegovině. Založen byl v únoru 1903 na popud liberálněji smýšlejících muslimských intelektuálu, sdružených kolem kulturního časopisu Behar, konkrétně ...

                                               

Husein Gradaščević

Husein Gradaščević, známý také jako Husein-kapetan Gradaščević, byl bosenský hraničář a velkostatkář, který bojoval za autonomii země v Osmanské říši. Za rakousko-uherské okupace Bosny a Hercegoviny v letech 1878–1918 byla úřady prosazována varia ...

                                               

Hajduci

Hajduci byli protiosmanští bojovníci, kteří pusobili na území hlavně Srbska, ale také i Valašska, či Bulharska. Přestože se jednalo o ruzné existence, kde kromě cílevědomých bojovníku proti turecké nadvládě pusobili i mnozí loupežníci, získali dí ...

                                               

Hercegovské povstání

Hercegovské povstání bylo povstání místního obyvatelstva proti osmanské správě na jihu Bosny a Hercegoviny, v okolí obce Nevesinje v roce 1875. Bylo vyvoláno přehmaty turecké administrativy při vybírání daní. Vudci povstání byli Peko Pavlovič, La ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →