ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 242                                               

Heretie

Heretie byla historická provincie Kavkazské Albánie a později Gruzie. V letech 787 až 959 byla Heretie samostatným královstvím. Heretie se rozkládala na hranicích dnešní Gruzie a Ázerbájdžánu. Zasahovala do jihovýchodní části dnešního regionu Kac ...

                                               

Kádžárovci

Kádžárovci byl v letech 1794 – 1925 předposlední perskou vládnoucí dynastií. Kádžárovská dynastie je turkického puvodu a pochází z kmene Kadžaru, po kterých je pojmenována. Za zakladatele rodu je všeobečně považován první kadžárovský šáh Agá Muha ...

                                               

Karadagové

Karadagové nebo Karadžadagové jsou etnickou skupinou Turkicu, náležící ke skupině íránských Ázerbájdžáncu, žijících v severozápadním Íránu poblíž hranic s Ázerbájdžánem. Jejich název je odvozen od jména místa jejich bydlišť. Přidaná přípona "-ly" ...

                                               

Karagözlüové

Karagözlüové nebo Kara Gözlu jsou menší turkický kmen žijící v Ázerbájdžánu a Íránu. Jsou přiřazeni k jižní sub-etnické skupině ázerbájdžáncu, afghánské větve oghuzu. Karagözlüové mluví jazykem Karagözlü, což je jižní dialekt jazyka ázerbájdžánsk ...

                                               

Karakojunluská říše

Karakojunluská říše byla turkicským oghuzským státním útvarem v oblasti Blízkého východu, který v době svého největšího rozmachu zahrnoval území dnešní Arménie, Ázerbájdžánu, Iráku, východního Turecka a západního Íránu. Říše existovala v letech 1 ...

                                               

Nafarové

Nafarové nebo Nafaři, Nafar-klan jsou menší turkický klan-rod žijící v Íránu. I když představují jižní sub-etnickou skupinu Ázerbájdžáncu, některými výzkumníky jsou přiřazeni k větvi afghánských Oghuzu. Mísí se v nich turecké, arabské a lúrské el ...

                                               

Nachičevanská autonomní sovětská socialistická republika

Nachičevanská autonomní sovětská socialistická republika byla autonomní republikou Sovětského svazu, která byla pod nadvládou Ázerbájdžánské SSR. Zřízena byla v roce 1924 a existovala až do roku 1990, když se z této ASSR stala po obnovení samosta ...

                                               

Národní muzeum dějin Ázerbájdžánu

Národní muzeum dějin Ázerbájdžánu je centrální historické muzeum Ázerbájdžánu. Nachází se v Baku, v bývalém sídle ázerbájdžánského ropného magnáta a filantropa Zeynalabdina Tağıyeva. Bylo založeno v roce 1920 a návštěvníkum otevřeno v roce 1921.

                                               

Požár v bakuském metru v roce 1995

Požár v metru v Baku v roce 1995 byl katastrofou, která se odehrála 28. října 1995 mezi stanicemi Ulduz a Nəriman Nərimanov. Podle oficiálních zpráv požár zabil 286 pasažéru a tři záchranáře, tj. celkem 289 lidí a zranil dalších 270 lidí. Předpok ...

                                               

Rod Karagözlüu

Rod Karagözlü nebo Klan-Karagözlü, Kara Gözlu-rod, Kara Gözlu-klan jsou menší turkický klan-rod žijící v Ázerbájdžánu a Íránu. V 18. století byli aktivními účastníky ve společenském životě Jižního Ázerbájdžánu. Jsou přiřazeni k jižní sub-etnické ...

                                               

Safíovci

Žádný z pozdějších Safíovcu nedosáhl Abbásova formátu. Jeho vnuk a nástupce Safí I. bojoval sice úspěšně s uzbeckými Džánovci, ale ztratil dočasně ve prospěch Velkých Mogulu Kandahár na západě ve prospěch Osmanu Tabríz a Bagdád. Za Abbáse II. 164 ...

                                               

Všesvazové referendum o zachování Sovětského svazu

Všesvazové referendum o zachování Sovětského svazu bylo referendum, které proběhlo 17. března 1991 na většině území Sovětského svazu a ve kterém byla voličum předložena k zodpovězení tato otázka: Považujete za nutné zachování Svazu sovětských soc ...

                                               

Linie následnictví bahrajnského trunu

Následnictví bahrajnského trunu je dáno řádem agnatické primogenitury v mužském potomstu šejka Ísy Ál Chalífy, ideálně z otce na nejstaršího syna. Pouze mužské potomstvo v mužské linii muže být následníkem trunu. Tento systém následnictví je typi ...

                                               

Protesty v Bahrajnu 2011

Protesty v Bahrajnu jsou sérii demonstrací, občanského a násilného odporu v ostrovním státě Bahrajn v Perském zálivu. Inspirováni vlnou revolucí a povstání v Arabském světě známou jako Arabské jaro, požadovali protestující větší politické svobody ...

                                               

Seznam bahrajnských panovníku

Toto je seznam bahrajnských panovníku od roku 1783, kdy šejch Ahmad ibn Muhammad Al-Fateh z rodu Al Chalífa vyhnal z Bahrajnu perské síly a vzal titul chakim.

                                               

Bangladéš (Rozvojové cíle tisíciletí)

Bangladéš je jedna z nejlidnatějších zemí na světě v poměru k rozloze. Bangladéš od začátku 90. let učinil obrovský progres v oblasti chudoby a hladu.

                                               

Bangladéšská válka za nezávislost

Bangladéšská válka za nezávislost byla revoluční válka, trvající od 26. března do 16. prosince 1971, která vedla ke vzniku nezávislého Bangladéše. Boje probíhaly mezi Západním Pákistánem a Východním Pákistánem, které byly v době konfliktu spojeny ...

                                               

Britská Indická armáda

Britská Indická armáda, úředním názvem Indická armáda byla hlavní ozbrojená síla Britské Indie. Byla zřízena v roce 1895 a existovala puvodně vedle tří dalších britských armád, které se do ní v roce 1903 sloučily. Od roku 1903 se skládala ze dvou ...

                                               

Cyklón Bhola

Cyklon Bhola byla devastující tropická cyklóna, která 12. listopadu 1970 zasáhla Východní Pákistán a indické Západní Bengálsko. Jde o nejsmrtonosnější tropickou cyklónu v zaznamenané historii. Více než pul milionu lidí ztratilo v bouři život; pře ...

                                               

Dějiny Bengálska

O prehistorii Bengálska je toho známo velmi málo. Archeologické nálezy na tomto území podporují tvrzení, že na tomto území existovala zemědělská společnost od roku 1250 př. n. l. Nicméně, identita těchto lidí muže být pouze odhadována z antropolo ...

                                               

Dominium Pákistán

Dominium Pákistán byl nezávislý federativní stát odpovídající dnešním státum Pákistán a Bangladéš, který existoval mezi 15. srpnem 1947 a 23. březnem 1956. Dominium Pákistán vzniklo z těch částí Britské Indie, kde tvořili muslimové většinu obyvat ...

                                               

Guptovská říše

Guptovská říše se rozprostírala na většině území severní Indie přibližně v období let 320–550. Období vlády dynastie Guptu je označováno jako zlatý věk Indie, jelikož velký rozmach zažila věda, matematika, astronomie, náboženství i filosofie. K n ...

                                               

Indické hnutí za nezávislost

Indické hnutí za nezávislost bylo politické a kulturní hnutí usilující o ukončení vlády Východoindické společnosti a Britské Indie na indickém subkontinentu. Hnutí trvalo 190 let.

                                               

Indicko-pákistánská válka (1971)

Indicko-pákistánská válka 1971 byla vojenským konfliktem mezi Indii a Pákistánem. Indické, bangladéšské a mezinárodní zdroje považují za začátek války operaci Čingischán, pákistánský preemptivní útok na 11 indických leteckých základen. Válka skon ...

                                               

Koncert pro Bangladéš

Koncert pro Bangladéš byl název dvou benefičních koncertu, které se odehrály 1. srpna roku 1971 v newyorské hale Madison Square Garden. Akci organizovali George Harrison, dřívější člen skupiny The Beatles, a sitárista Ravi Šankar. Účelem koncertu ...

                                               

Radcliffova linie

Radcliffova linie je označení pro linii, dělící Paňdžáb na indickou a pákistánskou část a Bengálsko na indickou a bangladéšskou část. Jméno Radcliffova linie je odvozeno od Cyrila Radcliffa, předsedy rozhraničovacích komisí, které linii stanovily.

                                               

Dějiny Belgie

Dějiny území Belgického království jsou propleteny s dějinami Nizozemska, Německa, Francie a Lucemburska. Po většinu historie bylo území dnešní Belgie buď částí většího státního celku, nebo bylo rozdrobeno do menších útvaru. Strategická poloha to ...

                                               

ABAKO

ABAKO nebo Alliance Bakonga, byla kulturní a politickou organizací vedenou Joseph Kasavabuem, která vznikla v pozdních padesátých letech 20. století jako hlasitě se projevující oponent belgické koloniální vlády na území dnešní Demokratické republ ...

                                               

Beghardi a bekyně

Beghardi je hnutí v katolické církvi vzniklé ve 13. století a rozšířené především na území dnešní Belgie a Nizozemí, jehož členky a členové neskládají řeholní sliby, ale žijí zpusobem života podobným řeholníkum. Beghardi byli ovlivněni francouzsk ...

                                               

Belgická konfese

Belgická konfese je kalvínské vyznání víry, sepsané roku 1561 kazatelem Guy de Bray pro reformované evangelíky v celém regionu Nizozemí. Skládá se ze 37 článku. Je součástí tzv. Tří forem jednoty, představujících hlavní vyznavačské spisy kontinen ...

                                               

Belgicko-lucemburská ekonomická unie

Belgicko-lucemburská ekonomická unie byla hospodářskou a měnovou unií mezi Belgickým královstvím a Lucemburským velkovévodstvím. Smlouva o založení ekonomické unie byla podepsána 25. července 1921, do platnosti se do dostala až v roce 1922 po rat ...

                                               

Bruselský pakt

Bruselský pakt byl uzavřen mezi Belgií, Francií, Lucemburskem, Nizozemskem a Spojeným královstvím na základě smlouvy podepsané 17. března 1948 na příštích 50 let. Jejím předmětem byla sociální, kulturní, hospodářská a především vojenská spoluprác ...

                                               

Burgundská větev rodu Valois

Burgundská větev rodu Valois byla větví francouzské královské rodiny Valois, jež v pozdním středověku pod svou vládou spojila četná území na obou stranách francouzsko-německé hranice do poměrně uzavřeného souboru zemí, Burgundského vévodství. Po ...

                                               

Burgundský kraj

Burgundský kraj, resp. Burgundský říšský kraj byl jedním z deseti kraju Svaté říše římské. Existoval od roku 1512 do roku 1801, kdy byl po míru v Lunéville oficiálně zrušen v souvislosti s expanzí Napoleonovy Francie. De facto ale kraj zanikl v s ...

                                               

Dolnorýnsko-vestfálský kraj

Dolnorýnsko-vestfálský kraj nebo jen Vestfálský kraj, byl jedním z deseti kraju Svaté říše římské. Existoval v letech 1500-1806, tedy po celou dobu existence krajského zřízení v říši, ovšem po míru v Lunéville ztratil kraj většinu svého území. Kr ...

                                               

Joyeuse Entrée

Joyeuse Entrée je francouzské označení pro speciální formu první oficiální mírové návštěvy či slavnostního vstupu vládnoucího monarchy, knížecího prince, vévody nebo guvernéra do středověkého města. Slavnostní vstup byl pořádán především vévodstv ...

                                               

Linie následnictví belgického trunu

Následnictví belgického trunu užívá od roku 1991 nově rozšířeného systému absolutní rovné primogenitury. Od vzniku moderního belgického státu v roce 1830 až do roku 1991 platilo jako následnický řád v Belgii salické právo pro potomky krále Leopol ...

                                               

Pevnost Eben-Emael

Pevnost Eben-Emael byla belgická pevnost mezi městy Lutych a Maastricht na hraně zářezu Albertova kanálu. Pevnost byla vybudována v letech 1931–1935 a byla považována za nedobytnou. Umístění pevnosti bylo zvoleno na belgicko-holandské hranici, al ...

                                               

Rúrská krize

Rúrská krize začala roku 1923 v Německu. Název dostala podle řeky Rúr. Německo přestalo platit reparace, francouzsko-belgická armáda proto obsadila Porúří s cílem vzít si to, co jim Německo dluží. V Německu to vyvolalo pasivní odpor přestalo se v ...

                                               

Seznam knížat z vule nizozemských panovníku

Tento článek přináší seznam vévodu a knížat jmenovaných nizozemskými panovníky. Uvedena jsou knížata a knížecí rody od prvních nobilitací až po současnost.

                                               

Spojené království Nizozemské

Spojené království Nizozemské nebo království spojeného Nizozemí, byl neoficiální název Nizozemského království, v letech 1815–1830/1839, tj. po jeho vytvoření na Vídeňském kongresu až do odtržení Belgie v roce 1830 a jeho mezinárodním uznání lon ...

                                               

Svobodný stát Kongo

Prvním Evropanem, který navštívil tyto kraje byl cestovatel Henry Morton Stanley, a to v 70. letech 19. století. Ten později přijal pověření belgického krále Leopolda II. k dalším pruzkumum oblasti, které uskutečnil v letech 1879–1884. O rok pozd ...

                                               

Toxandrie

Toxandrie je klasické jméno pro území mezi řekami Maasou a Šeldou v Nizozemí a Belgii. Název je vyslovován také jako Taxandrie. Sálští Frankové, kteří se v tomto území usadili ve 4. století, jsou známí jako Toxandriánci. Tyto kmeny daly vyrust Me ...

                                               

Zemětřesení v Roermondu 1992

Zemětřesení v Roermondu vypuklo 13. dubna 1992, zhruba ve 3:20 místního času se silou 5.3 a podle Mercalliho stupnice dosáhlo intenzity VII. Jedná se o nejsilnější zaznamenané zemětřesení v Nizozemsku a v severozápadní Evropě. Zpusobilo značné šk ...

                                               

Dějiny Běloruska

Dějiny Běloruska jsou spíše dějinami slovansky mluvícího pravoslavného obyvatelstva na území dnešního Běloruska, které až do konce 1. světové války nemělo vlastní stát. Teritorium dnešního Běloruska, ve středověku a raném novověku známé jako Bílá ...

                                               

30. granátnická divize SS (1. běloruská)

30. Waffen-Grenadier Division der SS byla vytvořena v březnu 1945. Její mužstvo tvořili příslušníci Waffen-Grenadier-Brigade der SS, která vznikla v prosinci 1944 ze spolehlivých mužu rozpuštěné 30. Waffen-Grenadier Division der SS. Výstavba divi ...

                                               

Andrusovské příměří

Andrusovské příměří byla dohoda, kterou 30. ledna 1667 podepsaly Ruské carství a Republika obou národu a ukončily jí rusko-polskou válku, kterou v letech 1654–1667 vedly o území dnešní Ukrajiny a Běloruska. Jmenuje se podle vesnice Andrusovo neda ...

                                               

Baranavická oblast

Baranavická oblast byla správní jednotkou na území Běloruské SSR, která existovala od 4. prosince 1939 do 8. ledna 1954, kdy byla v rámci sjednocování oblastí zrušena. Nacházela ve střední a jihozápadní části Běloruska. Administrativním centrem b ...

                                               

Bělastocká oblast

Bělastocká oblast byla správní jednotka na území běloruské SSR, která byla vytvořena 4. prosince 1939 po začlenění západního Běloruska do běloruské SSR. Administrativním centrem bylo město Białystok. Formálně existovala v letech 1939 - 1945, de f ...

                                               

Běloruská lidová republika

Běloruská lidová republika byla běloruským státem, prohlášeným za nezávislý 25. března 1918. Nebyla uznána většinou zemí a přestala existovat poté, co kontrolu nad ní v lednu 1919 převzali Sověti a nahradili ji Běloruskou SSR. Představitelé BNR p ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →