ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 241                                               

Anglická tradiční hrabství

Anglická tradiční hrabství či historická hrabství je označení pro starobylé územní členění Anglie do 39 oblastí označovaných jako hrabství, a používaných několik staletí jak pro administrativní, tak pro geografické účely. Jako územně správní celk ...

                                               

Yorke

Yorke je jméno anglické šlechtické rodiny, která v 18. století získala titul hrabat z Hardwicke a členové rodu v několika generacích zastávali řadu významných funkcí ve státní správě. Philip Yorke vynikl jako právník a v roce 1754 byl povýšen na ...

                                               

Znak Anglického království

Znak Anglického království se začal používat v ustálené formě až s dynastií Plantagenetu, kteří začali vládnout v Anglii rokem 1154. Jako znak království byly tehdy užívány osobní znaky jednotlivých králu.

                                               

Lusotropikalismus

Lusotropikalismus je ideologický koncept, podle kterého byl portugalský kolonialismus ve srovnání s jinými evropskými kolonialismy humánnější a přizpusobivější. Jako první jej popsal brazilský sociolog Gilberto Freyre. Podle tohoto konceptu vlive ...

                                               

MPLA

Movimento Popular de Libertação de Angola – Partido do Trabalho je angolská politická strana, která představuje hlavní politickou sílu v zemi. Je vládnoucí stranou již od získání nezávislosti na Portugalsku v roce 1975 a jde tak o nejstarší z pro ...

                                               

Portugalská západní Afrika

Portugalská západní Afrika je bývalá portugalská kolonie ležící v jihozápadní Africe. Dnes se na území bývalé kolonie rozkládá Angola. Oblast byla Portugalskem anektována roku 1655 a 12. května 1886 prohlášena za oficiální portugalskou kolonii. O ...

                                               

Dějiny Argentiny

                                               

Seznam představitelu Argentiny

20 Marcelo Torcuato de Alvear 1922–1928 53 Mauricio Macri 2015–2019 49 Adolfo Rodríguez Saá 2001 41 Isabel Martínez de Perón 1974–1976 21 Hipólito Yrigoyen 1928–1930 38 Héctor José Cámpora 1973 23 Agustín Pedro Justo 1932–1938 13 José Evaristo Ur ...

                                               

Argentinská konfederace

Argentinská konfederace byla svazkem argentinských provincií, který existoval v letech 1831-1861. Sdružení, v jehož čele stál zpočátku Juan Manuel de Rosas, je předchudcem Argentinské republiky. Jednalo se o konfederaci provincií jako suverénních ...

                                               

Dragova doktrína

Dragova doktrína je formulována v nótě argentinského ministra zahraničních věcí Luise Maria Draga adresovaného ministerstvu zahraničí Spojených státu amerických a latinskoamerickým vládám z 29. prosince 1902.

                                               

Ezeizský masakr

Ezeizský masakr proběhl v Argentině dne 20. června 1973. Jeho cílem byli levicoví perónisté vedení tehdejším prezidentem Héctorem Cámporem, kteří se shromáždili na letišti Ezeiza, aby přivítali Juana Peróna po návratu ze španělského exilu. Odstře ...

                                               

Incká říše

Incká říše ; španělsky Imperio Inca) byl státní útvar v Jižní Americe, rozkládající se v hornatých andských oblastech na území dnešních státu Kolumbie, Ekvádoru, Peru, Bolívie, Chile a Argentiny. Byla to ve své době největší indiánská říše americ ...

                                               

Jezuitská redukce

Jezuitské redukce byly indiánské obce v Jižní Americe, zřízené jezuity během 17. a 18. století. Kvuli jejich značné autonomii a specifickému společenskému uspořádání bývají někdy označovány za jezuitský stát či jezuitskou republiku, byť v reálu š ...

                                               

Místokrálovství Río de la Plata

Místokrálovství Río de la Plata byla španělská kolonie, která byla vyčleněna v roce 1776 z Místokrálovství Peru na ochranu svých jižních provincií před britským a portugalským vlivem. Rozkládalo se na území dnešních státu Argentina, Paraguay, Uru ...

                                               

Operace Kondor

Operace Kondor byla kampaň politického útlaku prováděná tajnými službami pravicových diktatur v Jižní Americe s podporou a plánováním od Spojených státu amerických za účelem vybudování nového pořádku, po vzoru nacistického Německa. Prostředkem k ...

                                               

José de San Martín

José Francisco de San Martín byl jedním z nejvýznamnějších latinsko-amerických vudcu boje za nezávislost kontinentu na Španělsku. V Argentině je považován za národního hrdinu a v Peru za osvoboditele země.

                                               

Sjednocené provincie La Platy

Sjednocené provincie La Platy byl název pro území dnešních státu Argentina, Uruguay a bolivijského departementu Tarija v období od Květnové revoluce v roce 1810 až do poloviny 30. let 19. století.

                                               

Špinavá válka

Špinavá válka je označení užívané pro období státem podporovaného násilí v Argentině od počátku sedmdesátých let do roku 1983. Oběťmi tohoto teroru se staly tisíce levicových aktivistu včetně odborářu, studentu, novinářu, členu marxistických a pe ...

                                               

Vojenská zóna Comodoro Rivadavia

Vojenská zóna Comodoro Rivadavia byl správní region nejvyšší duležitosti v Argentině, který byl v letech 1944 až 1955 vyčleněn z provincií Chubut a Santa Cruz a navrácený do správy armády. Hlavním městem bylo Comodoro Rivadavia.

                                               

Dějiny Arménie

Dějiny Arménie jsou dějinami území současné Arménské republiky, ale také arménského národa, jehož etnogeneze je předmětem diskusí a legend, nicméně zhruba od 9. století př. n. l. je spjatá právě s dnešním arménským územím, obecněji pak s oblastí ...

                                               

Akkojunluská říše

Akkojunluská říše byla turkické-oghuzským státním útvarem v oblasti Blízkého východu, který v době svého největšího rozmachu zahrnoval území dnešní Arménie, Ázerbájdžánu, Iráku, východního Turecka a západního Íránu. Stát existoval v letech 1378 a ...

                                               

Albánie (kavkazská)

Kavkazská Albánie je severovýchodně od Arménie malé historické území ve východním Kavkazu, jež je dnes součástí západního Ázerbájdžánu na němž se od 2. století př. n. l. po 8. stol. n. l. rozkládalo stejnojmenně označované království. Kavkazská A ...

                                               

Ani

Ani bylo starověké arménské město. Pozustatky města jsou dnes archeologickou lokalitou a leží v turecké provincii Kars nedaleko hranic s Arménií. Díky své výjimečnosti bylo v roce 2016 zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

                                               

Arménie (satrapie)

Arménie byla jednou ze satrapií Perské říše Achaimenovcu, říše Alexandra Velikého a říše Seleukovcu. Zabírala území dnešní Arménie a části Turecka, ázerbájdžánského Nachičevanu, Gruzie a Íránu. Peršané oblast dobyli na Médech kolem roku 553 př. n ...

                                               

Arménská genocida

Arménská genocida je souhrnné označení pro vyvražďování přibližně 1.5 milionu Arménu Turky během let 1915 a 1918. Podle některých názoru jde o první novověkou genocidu, nezaměřenou nábožensky, v Evropě a jejím bezprostředním okolí. Začátek genoci ...

                                               

Arménská republika (1918–1920)

Arménská demokratická republika byl první novodobý nezávislý stát Arménu, který vznikl v roce 1918 po kolapsu carského Ruska. Samostatně existovala v době občanské války v Rusku a zanikla po bolševickém povstání a obsazení Rudou armádou v prosinc ...

                                               

Arménská sovětská socialistická republika

Arménská sovětská socialistická republika byla svazovou republikou SSSR v oblasti Kavkazu. Měla 29 800 km², hlavním město byl Jerevan. V r. 1982 měla 3.17 mil. obyvatel, z toho 89.7 % tvořili Arméni, dále pak Ázerbájdžánci, Rusové a Kurdové. Armé ...

                                               

Arménská tajná armáda pro osvobození Arménie

Arménská tajná armáda pro osvobození Arménie je arménská militarizovaná organizace, která byla aktivní od roku 1975 do počátku devadesátých let dvacátého století, kdy se následkem vnitřních sporu její činnost utlumila. Často byla záměrně označová ...

                                               

Arménské království

Arménské království, zvané také Velká Arménie, byla monarchie na starověkém Blízkém východě, která existovala od roku 321 př. n. l do roku 428. Její historie se dělí na tři etapy, podle třech královských dynastií: orontské, artašovské a arsakovsk ...

                                               

Gulistánská dohoda

Gulistánská dohoda byla mírová smlouva podepsaná mezi carským Ruskem a Persií 24. října 1813 ve vsi Gulistán. Ukončila rusko-perskou válku, která trvala od roku 1804 do roku 1813. Podpis smlouvy byl uspíšen dobytím Lenkoranu generálem Kotljarevsk ...

                                               

Hajk

Hajk, také Hajk Veliký nebo Hajk Nahapet, je legendární postava zakladatele arménského národa a prvního panovníka dynastie Hajkazunu. Podle tradičního podání byl synem biblického Togarmy a vnukem Gomera. Etiologický mýtus odvozuje od Hajkova jmén ...

                                               

Hamídijské masakry

Arménské řeže byly sérií násilností spáchanou na Arménech žijících na území Osmanské říše. Probíhaly v letech 1894–1896 a o život při nich přišlo 100–300 tisíc lidí. Došlo k nim za vlády sultána Abdulhamida II., podle nějž jsou také někdy nazýván ...

                                               

Karská smlouva

Karská smlouva je mírová smlouva, uzavřená 13. října 1921 v Karsu mezi zástupci Velkého národního shromáždění Turecka a zástupci Sovětské Arménie, Sovětského Ázerbájdžánu a Sovětské Gruzie, za účasti Sovětského Ruska. Touto smlouvou byla stanoven ...

                                               

Knížectví Hammamšen

Knížectví Hammamšen bylo malé území, které vzniklo okolo roku 790 n.l. Založili její Arméni, kteří utekli před arabskou invazí do Arménie. Následně vznikl arabský muslimský stát Arminiya na místě jejich puvodního území.

                                               

Kommagene

Kommagene, též Kommagéné bylo v době helénismu malé království v Přední Asii. Nacházelo se v oblasti dnešního jihovýchodního Turecka, v Adıyamanské provincii. Existovalo mezi lety 163 př. n. l. – 72 n. l. a sloužilo jako nárazníkový stát mezi Arm ...

                                               

Meschetští Turci

Meschetští Turci či Achalciche - Ahıska Turci jsou etničtí Turci, puvodně obývající historickou zemi Meschetii v kraji Samcche-Džavachetie v jižní Gruzii podél hranice s Tureckem. Mateřské nářečí Meschetských Turku se nachází na pomezí tureckého ...

                                               

Osmanská 3. armáda

Osmanská 3. armáda byla polní armáda Osmanské říše. Byla zřízena na Balkáně a její hlavní stan byl v Soluni. Na počátku první světové války byl její hlavní stan přemístěn do erzurumské pevnosti a poté bojovala na kavkazském bojišti proti ruské ka ...

                                               

Seznam urartských králu

Seznam urartských králu zahrnuje všechny známé panovníky Urartu až do pádu říše na konci 7. století př. n. l. Rusa I. 735 - 714 př. n. l. Argišti 785 - 753 př. n. l. Išpuini 828 - 810 př. n. l. Erimena Argišti II. 714 - 680 př. n. l. Sarduri I. 8 ...

                                               

Sumgaitský pogrom

Sumgaitský pogrom, též Sumgaitský masakr byl Ázery vedený pogrom zacílený na arménskou populaci v přímořském městě Sumqayıt, zhruba 30 km severně od Baku, hlavního města tehdejší Ázerbájdžánské SSR, koncem února 1988. Během tří dnu nepokoju bylo ...

                                               

Urartu

Urartu bylo starověké arménské království rozkládající se na náhorní plošině mezi Malou Asií, Kavkazem a Mezopotámií, později nazývané Arménská vysočina. Střed tvořilo Vanské jezero. Království existovalo v letech cca 860 př. n. l. až 585 př. n. ...

                                               

Zakavkazská demokratická federativní republika

Zakavkazská demokratická federativní republika, Zakavkazskaja Demokratičeskaja Federativnaja Respublika), známá též pod jménem Zakavkazská federace, byl státní útvar rozkládající se na území dnešní Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu. Existoval však p ...

                                               

Zemětřesení v Arménii 1988

Zemětřesení v Arménii v roce 1988 bylo jedno z nejznámějších zemětřesení, která postihla Sovětský svaz a Arménii. Odehrálo se 7. prosince 1988 v 11:41 místního času. Epicentrum celého zemětřesení bylo nedaleko města Spitak; otřesy dosáhly síly 7. ...

                                               

Dějiny Austrálie

Dějiny Austrálie jsou dějinami území a obyvatel dnešního Australského společenství. Domorodí Australané, takzvaní Austrálci, dorazili na australskou pevninu po moři z jihovýchodní Asie před 40 000 až 70 000 lety. Jejich umělecké a duchovní tradic ...

                                               

Ludwig Leichhardt

Friedrich Wilhelm Ludwig Leichhardt byl pruský cestovatel a přírodovědec, proslul hlavně díky pruzkumu střední a severní Austrálie.

                                               

Nové Holandsko

Nové Holandsko je historický název pro dnešní Austrálii. Jméno bylo poprvé pro tento kontinent použito nizozemským mořeplavcem a objevitelem Abelem Tasmanem roku 1644 a užívalo se dalších 150 let. Po založení osady v Novém Jižním Walesu se termín ...

                                               

Operace C

Operace C byla operací japonského císařského námořnictva v dubnu 1942 za druhé světové války. Císařské námořnictvo v rámci této operace zaútočilo na spojeneckou námořní přepravu v Indickém oceánu na britské základny v Indii na Cejlonu. Japonský ú ...

                                               

Seznam australských panovníku

1. ledna 1901 vzniká "nezávislá" federace Australské společenství jako britské dominium. Jednalo se o autonomní polonezávislý stát, pod vládou britského krále, který je od té doby zároveň král Austrálie. V roce 1931 přijal britský parlament Westm ...

                                               

Ukradená generace

Ukradená generace je označení pro téměř 100 000 dětí australských Aborigincu, které byly ve 20. století vládními úředníky násilně odebírány od svých rodin za účelem asimilace mezi většinové bílé obyvatelstvo.

                                               

Válka s emuy

Válka s emuy je posměšné označení pro snahu vlády Západní Austrálie vypořádat se s přemnožením nelétavých emu hnědých, kteří na začátku třicátých let dvacátého století škodili už tak Velkou hospodářskou krizí oslabené produkci pšenice.

                                               

Dějiny Ázerbájdžánu

Ázerbájdžán je největší a nejlidnatější země v Zakavkazí. Leží na pomezí východní Evropy a západní Asie, u Kaspického moře. Sousedí s Ruskem, Gruzií, Arménií, Íránem a s Tureckem. 28. května 1918 byla poprvé vyhlášena nezávislost Ázerbájdžánské r ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →