ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 239                                               

Mezinárodní sionistický kongres

Světový sionistický kongres, či Mezinárodní sionistický kongres, někdy označovaný také jako "Parlament židovského lidu", je hlavní událost Světové sionistické organizace, při níž se setkávají její členové k projednávání ruzná politických a ekonom ...

                                               

Mošav ovdim

mošav ovdim plurál mošvej ovdim je typ menšího zemědělského sídla v Izraeli. Jde o specifický podtyp vesnických sídel mošavu.

                                               

Mošav šitufi

mošav šitufi plurál mošavim šitufim je typ menšího zemědělského sídla v Izraeli. Jde o specifický podtyp vesnických sídel mošavu.

                                               

Mošava

Mošava plurál Mošavot je typ menšího zemědělského sídla v Izraeli. Na rozdíl od mošavu a kibucu jde o čistě individuální typu osídlení, bez kolektivních forem hospodaření.

                                               

Židé v Praze

Židé v Praze jsou doloženi od 10. století, jejich sídliště byla soustředěna do několika míst a od 13. do 18. století omezena na oblast Židovského města, pozdější čtvrti Josefova. Činnost dnešní komunity, značně redukované asimilací a zejména holo ...

                                               

Servi camerae

Servi camerae je latinské označení právního vztahu mezi židovským obyvatelstvem a panovnickou komorou. Tento vztah vznikl, aby zabránil napadání židovského obyvatelstva, ale zároveň také zajistil příjmy královské komoře. Panovník v privilegiu, kt ...

                                               

Sicut Judaeis

Sicut Judaeis byla papežská bula vydaná Kalixtem II. v roce 1120. Papež v ní vydal předpisy na ochranu Židu, kteří utrpěli tolik během první křížové výpravy. Papež nařídil, pod trestem exkomunikace, aby byly zakázány vynucené konverze Židu na kře ...

                                               

Sionismus

Sionismus je ideový směr, který vznikl v druhé polovině 19. století mezi evropskými Židy. Hlavním cílem jeho představitelu bylo a je přesídlení Židu do země izraelské a vybudování a udržení židovského státu, národního státu Židu.

                                               

Dějiny Židu ve Spojených státech amerických

Dějiny Židu ve Spojených státech amerických se datuje k příchodu prvních nizozemských osadníku do oblasti dnešního New Yorku. V polovině a ke konci 19. století přicházeli němečtí Židé z civilizačně vyspělých oblastí a usadili se po celém území Sp ...

                                               

Starověké dějiny Židu

Starověké dějiny Židu lze vymezit těmito mezníky: první zmínky o izraelském národě ve 13. století př. n. l. na jedné straně a islámskou expanzí na počátku 7. století n. l. na druhé straně. Puvod izraelského národa není zcela jasný, teorie založen ...

                                               

Šeerit ha-plejta

Šeerit ha-plejta je biblický výraz pocházející z 1. knihy letopisu, kterým se označovali Židé přeživší holokaust a židovské komunity vytvořené po osvobození Židu z koncentračních táboru na jaře 1945. Stovky tisíc přeživších strávily několik let p ...

                                               

Vývoj židovské populace

Židovská populační centra se během času velmi měnila a to především kvuli neustálému proudu židovských uprchlíku, který byl tvořen vyhnáními, perzekucemi a oficiálně schválenými vraždami Židu na ruzných místech v ruzných obdobích. 20. století zaz ...

                                               

Židovská diaspora

Židovská diaspora je židovské usídlení mimo Zemi izraelskou v dusledku vyhnání či emigrace Židu z jejich domoviny. Jako počátky rozptýlení a diaspory se pokládá zničení Šalomounova chrámu, vyhnání židovské populace a zničení druhého Chrámu po Bar ...

                                               

Židovský exodus z arabských zemí

Židovský exodus z arabských zemí odkazuje na vyhnání a masový odchod Židu, převážně pak Sefardu a Mizrachi, z arabských a islámských zemí. Tato migrace začala koncem 19. století, ale masovějších rozměru se jí dostalo po Válce o nezávislost v roce ...

                                               

Židovští uprchlíci

Pod označením židovští uprchlíci se rozumí Židé, jenž byli nuceni opustit své bydliště v dusledku pronásledování z duvodu své etnické či náboženské příslušnosti. K tomu často docházelo v dusledku antisemitismu – druhu xenofobie a ideologického ne ...

                                               

Švýcarsko za druhé světové války

Ve 30. letech se ve Švýcarsku začali objevovat "frontisté". Národní fronta ale na svou stranu získala jen několik představených Národní banky, dustojníku armády a velkovýrobcu zbraní. Přes mírné volební úspěchy v kantonech se jim ale nepodařilo z ...

                                               

Abazgové

Abazgové jsou starověký, v současnosti již neexistující národ žijící v oblasti současné Abcházie. Abazgové podléhali řadě kulturních vlivu: na přelomu letopočtu patřily pod Římskou, později pod Byzantskou říši. V 6. století po nástupu křesťanství ...

                                               

Abchazská autonomní sovětská socialistická republika

Abchazská autonomní sovětská socialistická republika) byla autonomní republika, která byla zřízena v rámci Gruzínské SSR, která byla součástí Sovětského svazu.

                                               

Abchazské dolmeny

Abchazské dolmeny jsou megalitické hrobky nacházející se na území Abcházie v Gruzii. Jejich stáří se odhaduje na 1. polovinu 2. tisíciletí až 2. polovinu 3. tisíciletí před Kr. Patří do doby bronzové.

                                               

Bitva o Gagru

Bitva o Gagru se odehrála 1. až 6. října 1992 během války v Abcházii mezi abchazskými separatisty a gruzínskou armádou krátce poté, co ztroskotala mírová jednání v Moskvě. Malé město Gagra na pobřeží západní Abcházie bylo pod kontrolou gruzínské ...

                                               

Mezinárodní reakce na vyhlášení nezávislosti Abcházie a Jižní Osetie

Abcházie a Jižní Osetie patří k zemím se sporným mezinárodním uznáním, jež se považují za nezávislé na Gruzii, od níž se odtrhly následkem rozpadu SSSR. Většina světa je považuje za nedílnou součást Gruzie, ačkoliv ta nemá na vnitřní dění v těcht ...

                                               

Nepokoje v Abcházii (2014)

V květnu 2014 vypukly na území částečně uznané republiky Abcházie nepokoje. Abchazská vláda v čele s prezidentem Alexandrem Ankvabem byla dlouhodobě opozicí kritizována za nedostatečnou snahu o integraci s Ruskem, korupci a nedostatečné hospodářs ...

                                               

Nepokoje v Abcházii (2020)

Nepokoje v Abcházii vypukly v lednu 2020 na území částečně uznané republiky Abcházie, jako následek politické krize a sporu ohledně výsledku prezidentských voleb, jež se konaly v létě 2019. Spory ve dnech 9. až 11. ledna 2020 v Suchumi přerostly ...

                                               

Socialistická sovětská republika Abcházie

Socialistická sovětská republika Abcházie byla svazová republika zřízená na území Abcházie. Existovala od roku 31. března 1921 do 19. února 1931. Po dobu své existence měla SSRA zvláštní statut a tvořila unii s Gruzínskou SSR. Spolu s ní se stala ...

                                               

Zakavkazská sovětská federativní socialistická republika

Vytvoření Zakavkazské sovětské federativní socialistické republiky bylo schváleno na 1. sjezdu komunistických stran Ázerbájdžánu, Arménie a Gruzie v únoru roku 1922. 12. března téhož roku podepsali zástupci těchto republik smlouvu o federativním ...

                                               

Dějiny Afghánistánu

Doklady lidské činnosti na území, kde se dnes nachází stát Afghánistán, jsou datovány až do doby před 50 000 lety. První městské civilizace se na afghánském území začaly rozvíjet kolem roku 3000 př. n. l., ve staletích kolem přelomu letopočtu afg ...

                                               

Afghánská demokratická republika

Afghánská demokratická republika přejmenovaná roku 1987 na Afghánskou republiku byl státní útvar existující v letech 1978 až 1992. Během této doby v něm vládla socialistická Lidově demokratická strana Afghánistánu. Tato strana se k moci dostala b ...

                                               

Afghánské království

Království Afghánistánu byla konstituční monarchie v jižní a střední Asii, založená v roce 1926 jako nástupnický stát po emirátu Afghánistán. Království vyhlásil Amanullah Khan sedm let po svém nástupu na trun.

                                               

Afghánský emirát

Afghánský emirát byl státní útvar, emirát, který se nacházel v oblasti mezi jižní a střední Asií, v místech, kde se dnes rozkládá Afghánská islámská republika. Vznikl jako nástupce Durránské říše, když zakladatel dynastie Barakzaj v Kábulu Dóst M ...

                                               

Ansarluové

Náležící k větvi Kangarlu, která se řadí mezi afghánské skupiny Qizilbash. Lidé z tohoto kmene patří mezi přívržence šíitského islámu, přesněji k hnutí Isná ašaríja dvanáctníci. V Afghánistánu je tento klan známý tím, že na území údajně puvodně p ...

                                               

Bajati

Bajati je jeden z historicky primárních 24 kmenu Oguzských Turku. Společně s kmenem Kajyu stál v čele všech Oguzu jako – íl-bašové – Kajy-Bajat. Proces migrace jeho příslušníku ze Střední Asie na Blízký Východ započal v 11. století a byl završen ...

                                               

Baktrie

Baktrie je název historické země v oblasti dnešního severního Afghánistánu, jejímž hlavním městem byla Baktra, pozdější Balch. Hranice Baktrie tvořila na severu řeka Amudarja, na jihu pohoří Hindúkuš, na západě řeka Murgáb na východě dnešní Badac ...

                                               

Balch

Balch, dříve znám jako Baktra, byl kdysi duležitým centrem středoasijské oblasti, než byl zničen Mongoly. Byl hlavním městem Baktrie a později i Řecko-baktrijského království. Dnes Balch leží ve stejnojmenné provincii na severu Afghánistánu, asi ...

                                               

Čaruklugové

Kmen Čaruklugu nebo Čaruklugové, byl kočovný turecký kmen žijící v Altajském regionu. Podle seznamu Mahmúda Kašgarského pocházejí z 22 turkomanských kmenu Oguzu. Ve středověku patřil k puvodním obyvatelum Altajského regionu, především jeho jihozá ...

                                               

Darváz

Darváz je historická oblast a bývalá správní jednotka, rozkládající se na obou březích řeky Pjandž. Hlavním městem byl Kalai-Kumb. Dnes je rozdělena mezi Afghánistán a Tádžikistán. V červenci 2004 byly obě části Darvázu spojeny mostem afghánsko-t ...

                                               

Durandova linie

Durandova linie je označení pro afghánsko-pákistánskou hranici. Vede od íránsko-afghánské hranice až k hranici pákistánsko-čínské, v délce 2 640 kilometru.

                                               

Durránská říše

Durránská říše, případně také Afgánská říše, byl státní útvar se středem v Afghánistánu, zahrnující severovýchodní Írán, dnešní Pákistán a indické území Paňdžáb. Vznikl roku 1747 ve městě Kandahár pod velením Ahmada Šáha Durráního, afghánského vu ...

                                               

Ejmürové

Ejmürové nebo Ajrumové jsou jeden z historicky primárních 24 kmenu Oguzských Turku. V 11. století táhl kmen s názvem Avmur pod vedením Seldžuku přes Persii až do Anatolie k dobývání Blízkého Východu Část kmene zustala v Oguzském knížectví, na úze ...

                                               

Ghaznovská říše

Ghaznovská říše, také Ghaznovský sultanát se od druhé poloviny 10. století do 12. století rozkládala ve střední Asii. Jejím hlavní městem byla nejdříve Ghazna, od roku 1151 pak Láhaur. Za zakladatele dynastie Ghaznovcu se považuje Alp Tegin, kter ...

                                               

Heftalité

Heftalité, zejména ve východořímských zdrojích zvaní rovněž Bílí Hunové, byl kmenový svaz v oblasti Střední Asie existující zhruba od 5. do 8. století našeho letopočtu. Mocensky byly významní zejména od roku 450, kdy porazili Kidarity, do roku 56 ...

                                               

Chorásán

Chorásán je historické území ve střední Asii s rozlohou 268 000 km², které dnes leží na území Íránu, Afghánistánu, Tádžikistánu, Uzbekistánu a Turkmenistánu. Území oblasti je hornaté s rovnobežnými pásmy Hindúkuše; na jihu jsou pouště Kavír a Lút ...

                                               

Kharóšthí

Kharóšthí je staroindické písmo, které bylo používáno v oblasti severozápadní Indie, zejména v Gandháře. Odtud se mu též někdy říká gandhárské písmo. Bylo používáno k zápisu sanskrtu, gandhárštiny a paštštiny. Používalo se mezi 3. století př. n. ...

                                               

Kušánská říše

Kušánská říše, někdy též Kušánsko, byl starověký stát, který se rozkládal přibližně na území dnešního Afghánistánu, Tádžikistánu, Pákistánu až na jih k řece Ganze v severní Indii. Kušánci udržovali diplomatické kontakty se Římem, Čínou i Persií. ...

                                               

Mahmúd z Ghazny

Mahmúd z Ghazny byl největší zástupce tureckých muslimu Ghaznovské dynastie. Od roku 997 až do své smrti vládl Ghaznovské říši. Rozšířil dosavadní hranice své země a začlenil do ní oblasti dnešního Afghánistánu, většinu Íránu a Pákistánu. Byl vub ...

                                               

Mír Mahmúd Hótakí

Mír Mahmúd Hótakí byl perský šáh z dynastie Hótakí panující v letech 1722–1725 a guvernér Kandaháru v letech 1717–1725. Mír Mahmúd byl starším synem předáka afghánského kmene Ghilzaj a pozdějšího guvernéra Kandaháru Míra Uvajse Chána a synovcem j ...

                                               

Muhammad Nádir Šáh

Muhammad Nadir Šáh byl králem Afghánistánu od října 1929 do spáchání atentátu v listopadu 1933. Předtím sloužil jako ministr obrany, afghánský velvyslanec ve Francii a jako generál afghánské armády. On a jeho syn Muhammad Záhir Šáh, který po něm ...

                                               

Muhammad z Ghóru

Muhammad z Ghóru, vlastním jménem Muizuddín Muhammad, byl arabský generál a guvernér, od roku 1202 až do své smrti sultán Ghórské říše. Oblast Ghóru se nacházela na západních hranicích Ghaznovské říše. Říše Ghaznovcu se počátkem 12. století nachá ...

                                               

Obří buddhové

Obří buddhové je dokumentární film, jehož autorem je švýcarský režisér Christian Frei. Pojednává o okolnostech ničení i samotné destrukci bamjánských Buddhu v Afghánistánu. Oficiálně byl vydán v březnu 2006. Film získal několik filmových ocenění ...

                                               

Pišagči Turci

Pišagči Turci nebo Pišagčiové jsou menší turkický národ žijící v Ázerbájdžánu, Íránu a Afghánistánu. I když představují jižní sub-etnickou skupinu ázerbájdžáncu, některými výzkumníky jsou přiřazeni k větvi afghánských oghuzu. Jsou přívrženci větv ...

                                               

Řecko-baktrijské království

Řecko-baktrijské království existovalo zhruba mezi léty 250 až 125 př. n. l. Toto helénistické království se nacházelo ve střední Asii a zahrnovalo území Baktrie, Sogdiany a dalších územních celku. Království bylo založeno okolo roku 250 př. n. l ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →