ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 236                                               

Mattioliho herbář

Mattioliho herbář je jednou z nejvýznamnějších botanických knih 16. století. Jeho autorem byl italský lékař a botanik Pietro Andrea Mattioli, který jej puvodně napsal jako komentář spisu De materia medica od významného antického lékaře a učence P ...

                                               

Medaile Alice Masarykové

Medaile Alice Masarykové je nejvyšší ocenění udělované od roku 2003 Českým červeným křížem "za mimořádně záslužnou činnost fyzických a právnických osob, které významnou měrou přispívají k šíření myšlenek a principu Červeného kříže". Zpravidla se ...

                                               

Medaile prof. MUDr. Jana Janského

Medaile prof. MUDr. Jana Janského je ocenění předávané bezpříspěvkovým dárcum krve. Ocenění je pojmenováno po Janu Janském, českém lékaři a psychiatrovi, objeviteli čtvrté krevní skupiny. Janského plakety jsou udělovány v České republice na Slove ...

                                               

Melancholie

Pojem melancholie, "černý", a χολή "žluč") označuje v dnes běžném užití duševní stav zádumčivosti či trudnomyslnosti a nečinnosti, zpravidla bez zřejmého přímého podnětu. V odborném a medicínském diskursu byl však v 19. a 20. století vytlačen poj ...

                                               

Morální šílenství

Morální šílenství, též mravní idiocie, morální anestezie, morální idiocie, patomanie dnes již zřídka užívaný název třídy duševních poruch, doprovázený závažným porušením morálních a morálních reprezentací pacienta při zachování určitého stupně in ...

                                               

Giovanni Battista Morgagni

Giovanni Battista Morgagni byl italský anatom, obecně považovaný za zakladatele moderní patologické anatomie. Pusobil 56 let jako profesor anatomie na Padovské univerzitě za tu dobu učil tisíce domácích i zahraničních studentu. Jeho nejvýznamnějš ...

                                               

Morový doktor

Morový doktor byl lékař, který měl za úkol léčit oběti morové nákazy. V dobách morových epidemií byli moroví doktoři najímáni městy, ve kterých se objevila nákaza. Za jejich služby platilo město, proto léčili všechny obyvatele - bohaté i chudé, a ...

                                               

Ladislav Niklíček

Vystudoval historii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Následně zustal na fakultě a pracoval coby odborný asistent na katedře dělnického hnutí. Ve své odborné práci se zabýval nejnovějšími československými dějinami. Po srpnu 1968, během n ...

                                               

Nobelova cena za fyziologii nebo lékařství

Nobelova cena za fyziologii nebo lékařství spravovaná Nobelovou nadací, je každoročně udělované ocenění za významné objevy na poli věd o životě a lékařství. Představuje jednu z pěti Nobelových cen vzešlých ze závěti švédského chemika a vynálezce ...

                                               

Opodeldok

Opodeldok je balzám dříve používaný jako derivans, tedy lokálně dráždivá látka, zejména při bolestech kloubu.

                                               

Paleopatologie

Paleopatologie je oborem na pomezí humánní a částečně i veterinární medicíny, antrolologie, pomocných věd historických a dějin lékařství. Paleopatologie se zabývá studiem chorobných změn konkrétních jedincu žijících v minulosti a naopak změnami k ...

                                               

Papyrus Edwina Smithe

Papyrus Edwina Smithe je lékařský text ze starověkého Egypta popisující řešení 48 chirurgických případu. Pochází zhruba z roku 1600 před naším letopočtem a je pojmenovaný po svém nálezci, americkém egyptologovi Edwinu Smithovi. Svitek má necelých ...

                                               

Postvakcinační encefalitida

Postvakcinační encefalitida je postvakcinační komplikace, která doprovázela očkování virem vakcínie v pruběhu celosvětové kampaně za eradikaci pravých neštovic. S úmrtností mezi 25 – 30 % a doživotními následky mezi 16 – 30 % patřila mezi nejzáva ...

                                               

Pouštění žilou

Pouštění žilou je odebrání určitého množství pacientovy krve za účelem léčby nebo prevence onemocnění. Pouštění žilou bylo založeno na starověké lékařské teorii, podle které krev s dalšími tekutinami tvořila systém čtyř základních tělesných šťáv, ...

                                               

Psotník

Psotník je zastaralý název choroby, uváděný jako příčina úmrtí u malých dětí. Jednalo se pravděpodobně o tetanické křeče spojené s bezvědomím. Vzhledem k nízké úrovni medicínských znalostí byly jako psotník zpravidla označovány jakékoliv křeče, k ...

                                               

Regimen sanitatis Salernitanum

Regimen sanitatis Salernitatum je středověká didaktická báseň sepsaná puvodně latinsky v hexametru. Tato báseň je nejasného puvodu a patří do žánru lékařské literatury tzv. regimen sanitatis. Jedná se o poučení pro každý den, o návod pro prostý l ...

                                               

Rytíř českého lékařského stavu

Rytíř českého lékařského stavu je čestné ocenění, které uděluje od roku 1996 Česká lékařská komora osobnostem, které se zasloužily o rozvoj českého lékařství, humanismu, vykonaly jiný významný občanský čin nebo projevily významný občanský postoj.

                                               

Schola medica salernitana

Salernská lékařská škola byla první samostatnou lékařskou školou v latinském prostředí středověku, proto je považována za historicky první školu univerzitního charakteru. Je spojena s rozvojem salernské univerzity, jedné z nejstarších středověkýc ...

                                               

Edwin Smith (egyptolog)

Edwin Smith byl americký prodejce a sběratel starožitností. Podle jeho jména byl pojmenován staroegyptský lékařský svitek – papyrus Edwina Smithe.

                                               

Starověké lékařství

Starověké lékařství orientálních civilizací vycházelo puvodně z pravěkého léčitelství. Časté bylo tzv. kněžské lékařství, které navazovalo na pravěký šamanismus. Kněží, kteří byli nositeli většiny znalostí, spojovali racionální a religiózní příst ...

                                               

Středověké lékařství

Středověké lékařství v Evropě čerpá hlavně z poznatku z antiky a dá se říct, že středověk byl v Evropě dobou stagnace medicíny. Výjimku tvoří Byzantská a arabská říše. Zde docházelo k třídění poznatku z antiky, ale také k vlastnímu zkoumání. Někt ...

                                               

Tacuinum sanitatis

Tacuinum sanitatis je středověká kniha-příručka pro zdravý život, založená na Taqvim al‑sihha تقويم الصحة, lékařském pojednání arabského lékaře Ibn Butlana z Bagdádu z 11. století. Je zaměřeno na vzdělané laické publikum a existuje v několika ruz ...

                                               

Theriak

Theriak bylo označení pro univerzální protijed nebo dokonce všelék, v jehož existenci věřili Evropané od starověku do 19. století. Řecký výraz θηριακή thēriakē pochází z výrazu θηρίον thērion, což znamená zvíře. Puvodně měl pomáhat při uštknutí h ...

                                               

Uroskopie

Uroskopie nebo také uromancie je zastaralá metoda diagnostiky chorob z moči, kterou používali lidoví léčitelé i lékaři. Používal ji už starověký Hippokratés i lékaři středověcí. Považovali ji snad za nejcennější diagnostickou pomucku. Pro vyšetře ...

                                               

Zlatý kříž Českého červeného kříže

V České republice jsou udělovány tři úrovně Zlatých křížu ČČK: Zlatý kříž ČČK 1. třídy – udělován za 160 bezpříspěvkových odběru Zlatý kříž ČČK 3. třídy – udělován za 80 bezpříspěvkových odběru Zlatý kříž ČČK 2. třídy – udělován za 120 bezpříspěv ...

                                               

Článek 28

Článek 28 bylo rozšíření zákona o místní správě ve Velké Británii, který se týkal zákazu propagace homosexuality ve výuce a propagačních dokumetech vydávaných místní správou. Dodatek byl přijat 24. května 1988 konzervativní většinou Britského par ...

                                               

Článek 200

Článek 200 byla součást rumunského trestního zákoníku kriminalizující praktikování homosexuality. Byl zaveden r. 1968 během komunistického režimu za vlády Nicoale Ceausesca a zustal platný až do jeho zrušení Năstasovou vládou 22. června 2001. Pod ...

                                               

Philipp zu Eulenburg

Philipp Friedrich Alexander zu Eulenburg und Hertefeld byl pruský diplomat a duvěrník německého císaře Viléma II. Pocházel z junkerské dustojnické rodiny a absolvoval kadetku v Kasselu. Jako dustojník se účastnil prusko-francouzské války, kde byl ...

                                               

Gay Man České republiky

Gay Man České republiky je soutěž sympatie, kterou v letech 1992–2000 pod patronátem SOHO v ČR organizovaly některé jeho členské organizace. Soutěž je označována za svého času jednu z významných společenských akcí gay a lesbické komunity v České ...

                                               

Magnus Hirschfeld

Magnus Hirschfeld byl německý lékař a sexuolog židovského puvodu, vzdělaný též v humanitních oborech, zakladatel sexuologického ústavu v Berlíně. Napsal pětidílnou monografii o sexuologii a bývá jmenován mezi zakladateli a prukopníky tohoto oboru ...

                                               

Hlas sexuální menšiny

Hlas sexuální menšiny byl tematický časopis české homosexuální komunity vydávaný ve 30. letech 20. století. Šlo o útlý čtrnáctideník, který začal vycházet v Praze v květnu 1931, již v dubnu 1932 však skončil. Už od května téhož roku na něj naváza ...

                                               

Homocon

Homocon je výraz označující, zejména v anglo-americkém prostředí, zástupce konzervativního názorového proudu v LGBT hnutí. Doslova homocons = homosexual conservatives = homosexuální konzervativci.

                                               

Homonacionalismus

Termínem homonacionalismus se označuje příznivý vztah mezi nacionalistickou ideologií a LGBT komunitou a jejími právy. Prvním pozorovatelem tohoto jevu byla výzkumnice a queer teoretička Jasbir K. Puarová v r. 2007, která zaznamenala snahy někter ...

                                               

Masakr v Orlandu 2016

Ke střeleckému masakru v Orlandu došlo 12. června 2016 v gay klubu Pulse, ve floridském městě Orlando. V dusledku útoku zemřelo 50 lidí, včetně útočníka, a dalších 53 bylo zraněno. Útočník byl identifikován jako 29letý Omar Mateen, americký občan ...

                                               

Mezinárodní den proti homofobii a transfobii

Mezinárodní den proti homofobii a transfobii každoročně připadá na 17. května. Toto datum bylo zvoleno jako výročí dne, kdy došlo k vyškrtnutí homosexuality z Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace. Smyslem IDAHOT je akcen ...

                                               

Paragraf 171 trestního zákona Kyperské republiky

Paragraf 171 trestního zákona Kyperské republiky byl součástí kyperského trestního zákoníku přijatého roku 1929, který kriminalizoval dobrovolnou homosexuální aktivitu mezi muži. Šlo o pozustatek někdejšího britského koloniálního práva, který pře ...

                                               

Paragraf 175

Paragraf 175 německého trestního zákoníku existoval od 1. ledna 1872 do 11. června 1994. Trestal sexuální styky mezi osobami mužského pohlaví. Do roku 1969 trestal rovněž "nepřirozené smilstvo se zvířaty". Celkově bylo na jeho základě odsouzeno a ...

                                               

Paragraf 213 trestního zákona Norského království

§ 213 trestního zákona Norského království bylo ustanovení norského trestního zákona z roku 1902, které až do zrušení zákonem z 21. dubna 1972 č. 18 kriminalizovalo "necudný" styk mezi muži a současně pohlavní styk mezi člověkem a zvířetem. Skutk ...

                                               

Pederastie

Pederastie je puvodně starořecké slovo označující typ vztahu, k němuž byli nejlépe disponováni lidé, kteří jsou dnes nazýváni efebofily. Tedy muži projevující romantický a erotický zájem o mladíky, kteří už nejsou dětmi, ještě však nedospěli v mu ...

                                               

Ružový trojúhelník

Ružový trojúhelník byl jeden ze symbolu, kterým se během nacistického období označovali vězni v koncentračních táborech. Tímto trojúhelníkem byli identifikováni muži, kteří byli do táboru deportováni za porušení § 175 trestajícího homosexuální po ...

                                               

Schwules Museum

Schwules Museum je muzeum v Berlíně, které se specializuje na aspekty homosexuality. Ve své stálé expozici dokumentuje dějiny homosexuality. Od května 2013 sídlí v ulici Lützowstraße č. 73 ve čtvrti Tiergarten.

                                               

Dějiny náboženství

Dějiny náboženství, též historie náboženství se snaží zachytit náboženský svět ve všech jeho ruznorodých projevech v časoprostoru. Shromažďuje informace o jednotlivých formách náboženství – proniká jak do minulosti, tak se snaží z dějinného hledi ...

                                               

Dějiny buddhismu

Dějiny buddhismu počínají 6. stol. př. n. l., kdy se narodil buddha Šákjamuni. Díky tomu patří buddhismus k nejstarším, avšak zároveň stále "živým" náboženstvím. Buddhismus vznikl v Indii, odkud se šířil do dalších částí Asie. K výraznému rozšíře ...

                                               

Dějiny křesťanství

                                               

Červený kout

Červený kout, puvod ve staroslověnském výraze красьнъ – červený, krásný, někdy též svatý koutek, slavnostní kout, koutek, кутник - kutnik) je součást obytných místností, kde se nachází ikona nebo domácí ikonostas.

                                               

Dějiny islámu

Počátky islámu jsou spojeny s pusobením arabského proroka Mohameda na Arabském poloostrově. Klíčová událost je tzv. hidžra roku 622, kdy Mohamed se svými přívrženci přesídlil z Mekky do Medíny. Islám se do počátku 8. století rychle rozšířil do ve ...

                                               

Aigrette (ozdoba)

Aigrette je šperková ozdoba účesu, čepice, klobouku nebo přílby, puvodně chochol z peří, upevněný na šperku.

                                               

Catsuit

Catsuit, česky: kočičí oblek, je jednodílný přiléhavý oděv obepínající trup a končetiny, často až do úrovně rukou a nohou. Vyrábí se z elastických materiálu jako jsou lycra, šifon, spandex, kuže, latex, PVC či velur, obvykle je na přední nebo zad ...

                                               

Focale

Focale byla dlouhá šála, kterou nosili římští legionáři, aby si chránili krk před oděrkami zpusobenými kontaktem s ochrannou zbrojí. Jednalo se především o kroužkový či článkovaný pancíř a přilbu. Focale tvořil zřejmě asi 1 ž 1.5 m dlouhý pruh vl ...

                                               

Frygická čapka

Frygická čapka je druh pokrývky hlavy s kónickým tvarem kužele s ohnutou špicí, jejíž vznik bývá spojován se starověkou Frýgií. Byla vyráběna z rozličných látek – plátna, vlny nebo kuže. Za Francouzské revoluce se stala symbolem svobody a nezávis ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →