ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 235                                               

Rakouská škola

Rakouská škola je škola ekonomického myšlení vzniklá v 19. století v dílech vídeňských ekonomu Carla Mengera, Friedricha von Wiesera a Eugena von Böhm-Bawerka. Z toho duvodu se jí říká "rakouská škola", ačkoliv dnes rakouští ekonomové pusobí v mn ...

                                               

Sázka Simona s Ehrlichem

V roce 1980 uzavřeli ekonom Julian L. Simon a biolog Paul R. Ehrlich známou sázku ohledně vzácnosti přírodních zdroju v 80. letech. Simon nechal Ehrlicha, aby si vybral pět libovolných kovu. Ehrlich vybral měď, chrom, nikl, cín a wolfram. Simon s ...

                                               

Square Deal

Square Deal, do češtiny překládaný jako Poctivé zacházení či Rovné zacházení, pojmenovává soubor politik, návrhu a idejí, jež, na počátku 20. století, tvořily základ domácí politiky amerického prezidenta Theodora Roosevelta. Jednalo se o program ...

                                               

Středověká agrární revoluce

Agrární revoluce v Evropě byl proces trvající od 11. do poloviny 13. století, který se podílel na velkém rozvoji středověkého života, a který se výrazně promítl do celkové tváře evropské krajiny. Agrární revoluce měla mnoho duvodu, mezi které pat ...

                                               

Škola Annales

Škola Annales je vlivná francouzská historiografická škola. Její jméno je odvozeno od časopisu Annales d´histoire économique et sociale, který začal vycházet v roce 1929. V něm publikovali své studie historici, kteří jsou s touto školou spojovaní.

                                               

Tardieuv plán

Tzv. Tardieuv plán z března roku 1932 je reakcí francouzské vlády na vzrustající ekonomickou sílu Německa. Pojmenován po francouzském ministru zahraničí André Tardieovi, plán ve formě memoranda navrhoval hospodářskou spolupráci se státy střední E ...

                                               

Teorie závislosti

Teorie závislosti je teorie respektive soubor teorií vysvětlující ekonomické postavení zemí Latinské Ameriky a Karibiku ve světovém hospodářství pomocí pojmu závislosti. Teorie byla formulována během 50. a 60. let 20. století a puvodně byla spoje ...

                                               

Tereziánský katastr

Tereziánský katastr je označení pro dvě aktualizace rustikálního katastru, ke kterým došlo za panování Marie Terezie v letech 1741–1748 a 1748–1757. Pod tímto názvem byl užíván v Čechách, katastr pro Moravu je znám pod názvem "Rektifikační akta". ...

                                               

Tereziánský urbář

Tereziánsky urbář představuje nařízení Marie Terezie z roku 1767, které jednotně v celých Uhrách definovalo vztahy mezi vlastníky pudy a jejich poddanými. Iniciační myšlenkou, která vedla Marii Terezii k vydání tohoto reformního nařízení, byl záj ...

                                               

Tresčí války

Tresčí války byly sérií konfrontací a incidentu mezi Islandem a Spojeným královstvím v 50. a 70. letech 20. století. Jejich podstatou byl spor mezi oběma státy o práva rybolovu a vytyčení teritoriálních vod Islandu. Během sporu docházelo k vášniv ...

                                               

Tulipánová horečka

Tulipánová horečka je název pro jednu z nejstarších spekulativních bublin, která proběhla v Nizozemsku v letech 1634–1637.

                                               

Dějiny účetnictví

Dějiny účetnictví jsou tematická oblast dějin hospodářství, která se zabývá historickým vývojem zpusobu záznamu ekonomických skutečností. Dějiny účetnictví začínají již v pravěku, kdy se ještě před vznikem písma například pomocí zářezu zaznamenáv ...

                                               

Villa forensis

Villa forensis je pojem, kterým se ve středověkých písemných pramenech 13. a 14. století označovala sídliště, která měla právo nekrálovského trhu. Nejednalo se ještě o město, ale právo trhu z tohoto sídliště dělalo něco víc než jen vesnici. Villa ...

                                               

Železný dobytek

Železný dobytek je označení pro dobytek, který ve středověku majitel, obvykle příslušný kostel, vydal pachtýři s příslibem navrácení téhož počtu dobytčat stejné jakosti po skončení pachtu. Každé poražené dobytče tedy muselo být nahrazeno jiným, p ...

                                               

Kajuská válka

Kajuská válka byl ozbrojený konflikt, který vznikl na severozápadě USA mezi indiánským kmenem Kajusu a Spojenými státy podporovanými místními evropskými osadníky mezi lety 1847 a 1855. Za příčinu se kromě jiného považuje šíření nemocí po příchodu ...

                                               

Vigvam

Vigvam je indiánská chýše kupolovitého nebo kuželovitého tvaru, zhotovená z ohnutých dřevěných prutu pokrytých březovou kurou, rohožemi, proutím nebo kužemi. Ve vigvamech bydleli Indiáni žijící ve východních lesích a subarktické oblasti, např. Či ...

                                               

Vikiap

Vikiap označuje chýši kdysi užívanou kočujícími Indiány pouštních a polopouštních oblastí na jihozápadě a západě Spojených státu. Toto obydlí mělo zpravidla oválnou základnu a jednoduchou kostru pokrytou rákosovými rohožemi, trávou a chrastím. An ...

                                               

Národní historická památka Whitmanova misie

Národní historická památka Whitmanova misie je americká národní historická památka, která se nachází západně od města Walla ve státě Washington, na místě bývalé Whitmanovy misie Waiilatpu. 29. listopadu 1847 zde bylo Indiány z kmene Kajusu povraž ...

                                               

Kastel

Kastel nebo také castel je cizojazyčné označení pro hrad resp. hradní stavbu. Pomocná stavební a historická věda, která se zabývá výzkumem historie stavby a funkce hradu, se nazývá kasteologie nebo kastelologie, odborník na kasteologii kasteolog ...

                                               

Kastelologie v Česku

Kastelologie je věda zkoumající středověké hrady a další šlechtická sídla jako jsou tvrze, pevnosti, hradiště nebo komendy. Tato komplexní nauka v sobě kombinuje několik dalších disciplín, jako je archeologie, architektura či historie, a mezi kas ...

                                               

Havárie

Havárie je mimořádná událost, respektive člověkem zapříčiněná nehoda či katastrofa, jež vedla ke zničení nebo poškození nějakého stroje, duležitého přístroje, budovy, technologického celku, lidského zdraví či života, k rozsáhlým ekologickým nebo ...

                                               

Hladomor

Hladomor je označení pro hromadné vymírání obyvatelstva na určitém území v dusledku dlouhodobého hladovění. Lidé masově umírají nejen podvýživou, ale jsou také mnohem více náchylní ruzným chorobám. Hladomor podle definice Organizace spojených nár ...

                                               

Hromadné neštěstí

Srážka tramvají na trati Ostrava-Poruba-Kyjovice-Budišovice 2008 Vykolejení rychlovlaku ICE u Eschede 1998 Železniční neštěstí u Stéblové 1960

                                               

Impaktní zima

Impaktní zima je výrazný pokles teplot klimatu po dopadu asteroidu nebo komety na povrch planety. V případě dopadu asteroidu by záleželo na místě dopadu a jeho velikosti. Vlivem tryskového proudění, které obepíná celou planetu, by byl materiál pr ...

                                               

Kalamita

Kalamita označuje větší nehodu, neštěstí, pohromu, havárii či živelní katastrofu obvykle s velkým dosahem a mimořádnými následky. Zpravidla se jedná o událost, která nepříjemně zasahuje do života většího množství lidí a nějak výrazně komplikuje a ...

                                               

Katastrofa

Katastrofa je událost, která nastává v dusledku lidské nebo přírodní činnosti a ničivě postihuje přírodu nebo společnost. Jedná se o nečekanou událost velkého rozsahu, která negativním zpusobem pozměňuje předchozí stav prostředí. Podle definice I ...

                                               

Medicína katastrof

Medicína katastrof je interdisciplinární medicínský obor, který je nedílnou součástí oboru urgentní medicína. Medicína katastrof řeší mimořádné události, kde se zaměřuje na efektivní řízení a efektivní zpusoby jak léčit značný počet zraněných či ...

                                               

Mezinárodní komise pro zmizelé osoby

Mezinárodní komise pro zmizelé osoby je mezivládní organizace, která se zabývá problematikou osob zmizelých v dusledku ozbrojených konfliktu, porušování lidských práv a přírodních katastrof. Byla založena v roce 1996, sídlí v Sarajevu a pomáhá vl ...

                                               

Nukleární zima

Nukleární zima je termín, který se využívá pro hypotetickou situaci, kdy dochází ke globální změně klimatu v dusledku jaderných výbuchu jaderné války. Je podobná dopadu asteroidu na planetu či obrovské sopečné erupci. Následkem velké exploze se d ...

                                               

Plasco (budova)

Budova Plasco se nacházela v Teheránu. Byla postavena v roce 1962, měla 17 podlaží a výšku 42 metru. 19 ledna 2017 ji v 7:50 zachvátil rozsáhlý požár, který vedl až k jejímu zřícení. V troskách zemřelo 20 lidí. Tato budova je významná tím, že se ...

                                               

Sopečná zima

Sopečná zima je termín označující ochlazení klimatu po erupci sopky v dusledku vyvržení prachu a plynu do atmosféry. Řadí se sem například Tobská katastrofa či permské vymírání.

                                               

Dějiny lékařství

Dějiny lékařství popisují vývoj zdravotních problému lidstva a jejich řešení od pravěku až po současnost. Zaměřují se především na práci lékařu a jejich předchudcu. V pravěku se léčení věnovali kouzelníci či šamani. První ucelený medicínský systé ...

                                               

Aeskulapova hul

Aeskulapova hul je znak lékařu a farmaceutu. Symbol má svuj počátek již ve starověkém Řecku a byl součástí starořecké mytologie. Pojmenování pochází od Asklépia, starověkého řeckého boha lékařství, syna boha Apollóna, jenž léčil všechny nemoci a ...

                                               

Baňkování

Baňkování neboli vakuoterapie je metoda alternativní medicíny, při níž se malá oblast pokožky podrobí pomocí skleněných baněk podtlaku. Ten muže být vytvořen buď ohřátím a následným samovolným ochlazením vzduchu v baňce, nebo pomocí mechanického ...

                                               

Clara Bartonová

Clara Bartonová, plným občanským jménem Clarissa Harlowee Barton byla americká zdravotní sestra, prukopnice svého oboru, která založila Americký Červený kříž. V americké občanské válce byla zdravotní sestrou v nemocnici, učitelkou a pracovala v p ...

                                               

Corpus Hippocraticum

Corpus Hippocraticum čili Hippokratovská sbírka je starověký soubor asi 60 lékařských spisu rozmanité povahy a stáří, inspirovaných učením řeckého lékaře Hippokrata. Nejslavnějším z nich je takzvaná Hippokratova přísaha, kterou skládali i evropšt ...

                                               

Čtyři základní tělesné šťávy

Podle starořeckých lékařu a filosofu obsahovalo lidské tělo čtyři základní tělesné šťávy: žlutou žluč, černou žluč, krev a hlen. Toto rozdělení dobře zapadalo do tehdejšího chápání světa. Čtvery tělesné štávy se propojovaly se čtveřicí elementu: ...

                                               

Dějiny jedu

První jedy se objevily kolem roku 4500 př. n. l. a objevují se dodnes. Nejčastěji jako zbraně a někdy i jako léky. Jedy byly objeveny ve starověku, byly používán primitivními kmeny a civilizacemi na lov k urychlení smrti kořisti nebo nepřátel. Je ...

                                               

Vladimir Petrovič Děmichov

Vladimir Petrovič Děmichov byl ruský vědec a pionýr transplantační chirurgie, který prováděl pokusy ve 30. a 50. letech. Šlo o transplantace srdce a v padesátých letech přesuny hlav. Pokusy se prováděly na psech a štěňatech. Lze jej považovat za ...

                                               

Georg Ebers

Georg Ebers byl německý egyptolog a romanopisec, objevitel egyptského lékařského papyru s vědomostmi o léčivých rostlinách. Papyrus nalezený v zimě na přelomu let 1873–1874 v egyptském Luxoru se datuje asi do roku 1550 před naším letopočtem. V so ...

                                               

Ebersuv papyrus

Ebersuv papyrus je egyptský lékařský papyrus s vědomostmi o léčivých rostlinách, datovaný asi do roku 1550 před naším letopočtem. Byl nalezen v zimě 1873–1874 v egyptském Luxoru a náleží mezi nejstarší a nejcennější známé egyptské papyry. V souča ...

                                               

Epistolarum Medicinalium libri quinque

Epistolarum Medicinalium libri quinque je kniha lékaře a botanika Pietra Andrea Mattioliho z roku 1561. Obsahuje latinsky psané lékařské dopisy Mattioliho významným pacientum, což byl v 16. století běžný zpusob publikování nových lékařských objev ...

                                               

Ernestinum (Praha)

Ernestinum, jinak Ústav idiotu Jednoty paní sv. Anny v Praze, byl ústav pro choromyslné, který založil Karel Slavoj Amerling 17. června 1871 v Praze.

                                               

Giovanni de Ventura

V roce 1479 se Venturovi, který měl čerstvě po studiích, podařilo vyjednat velmi výhodnou smlouvu s městem Pavia na pozici morového doktora, jehož úkolem bylo léčit nakažené morem. Smlouva s městem obsahovala 16 doložek. Bylo mu uděleno občanství ...

                                               

Grays Anatomy

Henry Grays Anatomy of the Human Body, běžně zkracována jako Grays Anatomy, je klasická anglická učebnice lidské anatomie. Kniha byla poprvé vydána pod názvem Grays Anatomy: Descriptive and Surgical Theory v roce 1858 ve Spojeném království a o r ...

                                               

Hippokratés

Hippokratés z Kósu řecky ῾Ιπποκράτης, byl nejslavnější lékař starověku, považovaný za zakladatele lékařské vědy. Jeho jméno je spojováno s textem obsahujícím základní etické principy lékařského povolání.

                                               

Hippokratova přísaha

Hippokratova přísaha byla v minulosti přísaha skládaná lékaři, která obsahovala základní etické principy jejich povolání. Je tradičně připisována Hippokratovi nebo některému z jeho žáku, ale její postoje mohly mít kořeny i v učení Pythagorejcu. P ...

                                               

Historie patologie

Historie patologie začíná s využitím vědeckých metod v lékařství na Blízkém východě během zlatého věku islámu a v západní Evropě během italské renesance. Prvním lékařem éry po pádu antického světa, o kterém je známo, že provedl pitvu za účelem zj ...

                                               

Historie srdečních náhrad

Historie srdečních náhrad se datuje, až od konce 19. století, kdy se chirurgové začali zabývat myšlenkou, že by snad bylo možné nahradit porušené vnitřní orgány.

                                               

Hysterie

Hysterie je neurotická porucha, kterou charakterizuje citová labilita a sebestřednost se sklonem k teatrálnímu chování a afektum. Jiné příbuzné pojmy jsou: konverzní porucha, konverzní hysterie, somatizační porucha nebo psychoreaktivní syndrom. P ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →