ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 234                                               

Julien Gérardin

Julien Gérardin byl francouzský právník a amatérský fotograf. Je známý díky svým autochromum pořízených v Lorraine.

                                               

Gumotisk

Gumotisk je technika ušlechtilého tisku, za jejíhož vynálezce se považuje francouzský pionýr fotografie Louis Alphons Poitevin z roku 1855. Technika byla velmi užívaná zejména piktorialistickými fotografy na konci 19. a počátku 20. století, napří ...

                                               

Chromofotografie

Chromofotografie je technika na pomezí malířství a fotografie používaná v druhé polovině 19. století. Fotografie se vyvolala na dva papíry; první papír se výrazně obarvil; druhý se obarvil jen mírně a zpruhlednil promaštěním. Po umístění obou obr ...

                                               

Klub 30 × 40

Klub 30 × 40 byl spolek fotografu v Paříži, který v roce 1952 založil novinářský fotograf Roger Doloy. Asociace byla rozpuštěna v roce 1998. Jeho členy nebyli pouze profesionální či amatérští fotografové, ale také galeristé nebo konzervátoři. O o ...

                                               

Lacock Abbey

Lacock Abbey neboli Opatství Lacock v obci Lacock, Wiltshire v Anglii byl založen na počátku 13. století Elou - hraběnkou ze Salisbury jako klášter augustiniánského řádu. V roce 1835 tady pořídil nejstarší negativ na světě fotograf a vynálezce Wi ...

                                               

Lidská rodina

Lidská rodina je výstava fotografií, jejímž kurátorem byl Edward Steichen, významný fotograf puvodem z Lucemburska a ředitel oddělení fotografie v Muzeu moderního umění v New Yorku. V tomto muzeu byla také Lidská rodina od 24. ledna do 8. května ...

                                               

Mezipalubí

Mezipalubí je název fotografie, kterou pořídil na lodi při plavbě do Evropy v roce 1907 americký fotograf Alfred Stieglitz. Jedná se o jednu z jeho nejvýznamnějších fotografií, ceněnou zároveň jako jednu z největších všech dob, protože zachycuje ...

                                               

Mission héliographique

Mission héliographique nebo Missions Héliographiques je pojmenování mise, kterou v roce 1851 vyhlásila francouzská vládní organizace Commission des Monuments historiques. Úkolem mise byla fotografická dokumentace architektonických památek ve Fran ...

                                               

Oběd na vrcholu mrakodrapu

Oběd na vrcholu mrakodrapu je slavná černobílá fotografie, kterou pořídil 20. září 1932 Charles Clyde Ebbets během výstavby mrakodrapu 30 Rockefeller Plaza na Manhattanu v New Yorku v USA.

                                               

Pohled z okna v Le Gras

Pohled z okna v Le Gras je druhá nejstarší známá a dochovaná stálá fotografie francouzského vynálezce a prukopníka fotografie Nicéphora Niépceho, kterou pořídil přibližně v roce 1826 vlastní metodou pojmenovanou heliografie – kresba sluncem. Do r ...

                                               

Rámečkový hledáček

Rámečkový hledáček se skládá z kovové tyčky vybavené milimetrovou stupnicí, na které je namontovaný malý posuvný rámeček. Na jednom konci je malý disk s otvorem s hledáčkovým zaměřovačem. Pohled skrze malý otvor a rámeček umožní požadovanou kontr ...

                                               

Ruže (Eva Watson-Schütze)

Snímek Ruže pořídila americká fotografka skotského puvodu Eva Watson-Schütze před rokem 1903 v prerafaelitském stylu metodou gumotiskového dvojchromanového procesu. Snímek byl publikován v roce 1905 v magazínu Camera Work číslo 9 jako heliogravur ...

                                               

Société héliographique

Heliografická společnost byla společnost založená v Paříži v lednu roku 1851, která sdružovala desítky fotografu, spisovatelu a vědcu, kteří chtěli podporovat fotografii. Sdružení vydávalo týdeník La Lumière.

                                               

Uhlotisk

Uhlotisk je historicky nejstarší ušlechtilý fotografický tisk používaný v letech 1890-1900. Jedná se o vymývaný tisk přenesený na papír. Za vynálezce je považován Louis Alphons Poitevin roku 1855, poprvé použila uhlotisk v praxi firma The Autotyp ...

                                               

Underwood & Underwood

Underwood & Underwood byl jedním z prvních výrobcu a distributoru stereoskopických a jiných fotografických obrazu, později se stal prukopníkem v oblasti fotografické zpravodajské agentury.

                                               

Jean Anthelme Brillat-Savarin

Jean Anthelme Brillat-Savarin byl francouzský právník, politik, ekonomický myslitel a houslista, dnes známý především jako labužník - milovník a znalec dobrého jídla a pití, autor knihy Fyziologie chuti.

                                               

Dějiny cukrářství v Česku

Počátky cukrářství a perníkářství v Čechách jsou řádně historicky doloženy. Až do středověku se v Čechách jen peklo jen z nejzákladnějších surovin a primitivními postupy. Teprve rozvoj dvorské společnosti a měšťanstva vedl k poptávce po luxusnějš ...

                                               

Historie vegetariánství

Vegetariánství má své kořeny v civilizacích starověké Indie a Starověkého Řecka. Vegetariánství je teorie a praxe dobrovolné nekonzumace masa jakéhokoli zvířete, s nebo bez vyloučením dalších živočišných derivátu. Nejstarší záznamy o vegetariánst ...

                                               

Muzeum gastronomie

Muzeum gastronomie je muzeum v Praze. Seznamuje návštěvníky na ploše 500 m² s historii české i světové gastronomie od počátku osvojení ohně pračlověkem v době kamenné, až po současnost. Muzeum se nachází v Praze na Starém Městě, v Jakubské ulici ...

                                               

Muzeum olomouckých tvaružku

Muzeum olomouckých tvaružku je podnikové muzeum firmy A.W. s.r.o v Lošticích, která vyrábí olomoucké tvaružky. Nachází se na Palackého ulici v Lošticích. V muzeu je možnost si zakoupit turistickou známku No. 977.

                                               

Středověká strava

Prvním a jedním z nejduležitějších faktoru odrážejícím se ve výsledné podobě stravy je určitě puda. Na schopnosti náležitě ji zpracovat a relevantně využít její možnosti závisel tehdejší život všech sedláku. V období konce raného středověku už by ...

                                               

Dějiny počítaču

Dějiny počítaču zahrnují vývoj jak samotného hardware, tak jeho architektury a mají přímý vliv na vývoj softwaru. První číslicové počítače byly vyrobeny ve 30. letech 20. století, avšak za jejich vynálezce je přesto považován Charles Babbage, kte ...

                                               

Historie verzí Windows 10

Windows 10 je operační systém, který firma Microsoft začala poskytovat v režimu software as a service. Vývoj probíhá pruběžně a koncovým uživatelum jsou poskytovány nové revize systému. Pro geeky a vývojáře je k dispozici beta verze z kanálu Wind ...

                                               

Historie webového prohlížeče

Duležitou osobou v raném vývoji webových prohlížeču byl Neil Larson, který v roce 1977 vytvořil program jménem TRS-80, jehož hlavními rysy bylo přecházení na jiné úrovně dokumentu pomocí hypertextu. V roce 1976 vytvořil Ted Nelson prohlížeč DOS H ...

                                               

Historie překladaču

Překladač je počítačový program, který transformuje zdrojový kód napsaný v programovacím jazyce do jiného počítačového jazyka. Nejčastější duvod, proč chceme transformovat zdrojový kód, je vytvoření spustitelného programu. Jakýkoli program, který ...

                                               

Dějiny videoher

Ačkoliv historie videoher zahrnuje téměř pět desetiletí, hry samotné se staly součástí americké populární kultury až v sedmdesátých letech a v tehdejším Československu a později Česku se tento trend začal uplatňovat až po roce 1989.

                                               

Hospodářské dějiny

Hospodářské dějiny jsou historická vědní disciplína, která se zabývá tendencemi, faktory, vztahy a souvislostmi hospodářského vývoje společnosti z hlediska makroekonomického i mikroekonomického. Výsledky studií hospodářských dějin slouží k širším ...

                                               

Baltský tygr

Baltský tygr je ekonomický termín užívaný pro označení tří pobaltských státu – Estonska, Lotyšska a Litvy v době obrovského ekonomického rozmachu těchto zemí v období po zisku nezávislosti v roce 1991 a hlavně po roce 2000 až do světové hospodářs ...

                                               

Banánová válka (EU-USA)

Tzv. Banánová válka je název pro obchodní spor mezi USA a EU ohledně importu banánu do EU. Spor začal po podpisu dohody z Lome a dohody z Cotonou v roce 1993. Tyto dohody upřednostňovaly členy AKT tím, že jim dovolovaly prodávat banány na trhu EU ...

                                               

Centrální plán

Centrální plán je soubor relativně podrobných nařízení, které mají řídicí funkci v centrálně plánovaných ekonomikách. V těchto ekonomikách je alokační role peněz silně potlačena. Centrálně plánované byly např. "marxistické ekonomiky" ; jedná se o ...

                                               

Daň

Daň je zákonem určená povinná platba do rozpočtu autority, která je oprávněna ji vyhlásit. Vyznačuje se neúčelovostí a neekvivalentností, tzn. ukládá se jako jednostranná povinnost bez nároku plátce na plnění ze strany vyhlašující autority. Daně ...

                                               

Dějiny saského mincovnictví

Dějiny saského mincovnictví, respektive míšeňsko-saského mincovnictví zahrnují tři hlavní období, jimiž jsou: vrcholně středověké regionální fenikové období, pozdně středověké grošové období a tolarové období, které skončilo zavedením markové měn ...

                                               

Dollar gap

Dollar gap je ekonomický termín z angličtiny označující situaci, kdy zásoby amerických dolaru nejsou dostačující k uspokojení poptávky zahraničních zákazníku. Slovo gap zde konkrétně označuje kladný rozdíl mezi exportem a importem, tedy aktivní s ...

                                               

Dollar glut

Dollar glut je ekonomický termín z angličtiny označující přebytek či hromadění amerických dolaru mimo Spojené státy americké. Tato situace nastala v letech 1960–1973, kdy přímé zahraniční investice zapříčinily deficit platební bilance USA a vystř ...

                                               

Emfyteuze

Emfyteuze je feudální forma dědičného nájmu pudy a to buď na delší dobu, nebo navždy. Je spojována jak s vesnickým, tak městským prostředím vrcholného středověku. Za pronájem pudy se nájemce zavazoval platit pravidelně dávky anebo pracovat na vrc ...

                                               

Gilda

Výraz gilda označuje volné sdružení či společenskou skupinu založenou pro zajištění vzájemné výpomoci v případě nouze. Společenství fungovala na základě domluvy, smlouvy či dohody, přičemž dohoda a smlouva se zakládala na oboustranné příslibné př ...

                                               

Hanza

Hanza znamenala svazek převážně německých obchodních měst, která provozovala dálkový obchod. Založena byla v polovině 12. století, fungovala pul tisíciletí, až do poloviny 17. století. Z puvodního spolku německých obchodníku se puvodní Hanza rozr ...

                                               

Chrámové hospodářství

Chrámové hospodářství nebo také vláda theokracie je historický systém vlády většinou měst, kdy se centrum politického, náboženského a hospodářského života nacházelo v chrámu. V okolí chrámu byla rozmístěna skladiště, kde se shromažďovaly řemeslni ...

                                               

Keltská pole

Keltská pole je populární označení pro povrchové pozustatky prehistorických polních systému, které bývají nacházeny v severozápadní Evropě, např. v Belgii, Británii, Německu, Irsku a Nizozemsku. Často jsou nacházeny v oblastech, kam nepronikla mo ...

                                               

Klasická ekonomie

Klasická ekonomie je soubor ekonomických teorií, začíná vydáním Bohatství národu Adama Smitha v roce 1776 a končí v roce 1871, který je považován za počátek tzv. marginalistické revoluce. Nová škola vznikla z duvodu, že ekonomické myšlení merkant ...

                                               

Kolumbovská výměna

Kolumbovská výměna je označení pro výměnu zvířat, rostlin, potravin, lidské populace, infekčních chorob a myšlenek mezi východní a západní hemisférou Země. Byla to jedna z nejvýznamnějších událostí týkajících se ekologie, zemědělství a kultury v ...

                                               

Kontinentální blokáda

Kontinentální blokáda byl zákaz obchodu s Velkou Británií, kterým se Napoleonova Francie v letech 1806–1814 snažila Británii poškodit a vyloučit z evropského obchodu. Napoleon tím reagoval na britskou blokádu francouzských přístavu z května 1806. ...

                                               

Krach na newyorské burze

Krach na newyorské burze 24. října 1929 byl největší burzovní krach v dějinách. Většinou je ale ve Spojených státech nazýván Černé úterý, anglicky Black Tuesday, protože největší propad nastal v úterý 29. října 1929, které bývá v anglickojazyčnýc ...

                                               

Dějiny marketingu

Poprvé se to, čemu se dnes říká marketing, začíná objevovat v USA na konci 19. století. Tehdy byla konkurence slabá, zboží si bylo velmi podobné a poptávka převažovala nad nabídkou. Bylo to období tzv. výrobně orientovaného marketingu – lidé kupo ...

                                               

Marshalluv plán

Marshalluv plán, oficiálně Plán evropské obnovy, byl přijat Kongresem USA 3. dubna 1948 s cílem organizovaně zabezpečit americkou pomoc poválečné Evropě. Protože SSSR a země východního bloku nabídku odmítly, byl plán omezen na západní Evropu. Plá ...

                                               

Medicejská banka

Medicejská banka byla středověká finanční instituce evropského rozměru vlastněná florentskou rodinou Mediceju. Banku založil Giovanni di Bicci de Medici a existovala mezi roky 1397 a 1494. Ve vrcholném období za Cosima Starého to byla největší a ...

                                               

New Deal

New Deal, v češtině často také Nový úděl, Nová dohoda, je název souboru opatření a ekonomických a sociálních reforem zavedených v pruběhu let 1933–1937 během vlády prezidenta Franklina D. Roosevelta v USA s cílem podpořit, ozdravit a zreformovat ...

                                               

Novozélandský wool boom

Novozélandský wool boom neboli rozmach prodeje vlny je období kolem korejské války v 50. letech 20. století, kdy došlo k náhlému rustu ekonomiky Nového Zélandu. Wool boom s korejskou válkou přímo souvisí, neboť právě kvuli ní si Američané začali ...

                                               

Obilné zákony

Obilné zákony byla celní nařízení omezující či zcela znemožňující dovoz obilí do Spojeného království, uplatňovaná v letech 1815–1846; měla ochraňovat domácí trh před přebytky a importem laciného obilí ze zahraničí. Zákony se vztahovaly na vešker ...

                                               

Ourok

Ourok je peněžní dávka odváděná vrchnosti. Její vznik se umisťuje do 13. století při zavádění tzv. německého práva. Tehdy během kolonizace ale i později až do 15. století byla většina nových vsí zakládána na tzv. německém právu. To probíhalo tím ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →