ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 23                                               

Přelom století

Přelom století označuje období přechodu z jednoho století do dalšího. Výrazu se zpravidla používá pro označení celého období krátce před a po začátku nového století. Takže například události "z přelomu 17 18. století" se odehrály v době kolem rok ...

                                               

Sezóna

Sezóna nebo sezona je pravidelně se opakující období, obvykle v rámci kalendářního roku, které je vhodné pro nějakou činnost nebo ve kterém dochází k nějakým úkazum či jevum pro toto období typickým. Mezi sezóny patří například lovecká sezóna neb ...

                                               

Slunovrat

Slunovrat je astronomický termín pro okamžik, kdy Slunce má vuči světovému rovníku největší, respektive nejmenší deklinaci. Letní slunovrat nastává na severní polokouli obvykle okolo 21. června a zimní 21. prosince, přičemž jejich přesný čas se m ...

                                               

Svátek

Svátek je den se zvláštním náboženským nebo společenským významem, který se pravidelně opakuje a slaví, často podle tradičního rituálu. Výroční svátky mohou být pevné, určené stejným kalendářním datem například Nový rok nebo Vánoce, pohyblivé, ob ...

                                               

Výčet zim

Výčet zim byl u severoamerických indiánu plání obrázkový letopis, tradiční zpusob záznamu, který zachycoval významné události v pruběhu několika let jednoduchými piktogramy. Po jejich zapisovateli a strážci v jedné osobě se žádalo, aby je uměl ta ...

                                               

Akademická čtvrthodinka

Akademická čtvrthodinka je časový úsek, který je určován časovým rozdílem mezi momentem, kdy je Slunce nejvýše, a momentem, ve kterém nám hodiny ukazují pravé poledne. Tento rozdíl je dán tím, že Země obíhá kolem Slunce po elipse, a muže nabývat ...

                                               

GPS rollover 2019

K GPS rolloveru 2019 došlo v noci z 6. na 7. dubna 2019. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti Spojených státu amerických, centrum pro kybernetickou bezpečnost a mezinárodní organizace pro civilní letectví vydaly varování k tomuto problému. O pulnoci ...

                                               

Hodiny reálného času

Real-time clock, česky hodiny reálného času, jsou počítačové hodiny, které udržují údaj o aktuálním čase. Přestože tento termín je známý především z počítaču nebo serveru, používá se v jakékoliv elektronice, která používá přesný čas.

                                               

Horologie

Horologie je věda, zabývající se měřením času a hodinářstvím. Termín pochází z řeckého ὡρολόγιον. Mezi zařízení, používaná k měření času, patří hodiny, hodinky, sluneční hodiny, vodní hodiny, časovač, chronograf, chronometr nebo atomové hodiny. L ...

                                               

Chronograf

Slovem chronograf se většinou označují hodinky vybavené funkcemi pro přesné odměřování kratších časových intervalu, tj. funkcemi stopek. Chronograf se pozná podle několika subčíselníku s ručkami a běžně dvou tlačítek nad a pod korunkou. U elektro ...

                                               

Klekání

Klekání je zvonění, které se opakovalo každý den třikrát – za úsvitu, v poledne a večer. Lidé měli při zvuku zvonu zanechat práce, pokleknout a modlit se modlitbu Anděl Páně. Tradičně se klekání zvoní po dobu trvání této modlitby, tedy zhruba dvě ...

                                               

Metoda společného pozorování

Metoda společného pozorování se využívá pro synchronizaci časových stupnic dvou stanic s využitím třetího objektu; tímto objektem je často GPS družice. Pozemní stanice A pošle družici dotaz na aktuální čas. Zároveň si zaznamená, kdy byl tento dot ...

                                               

Stopky

Stopky jsou mechanické nebo elektronické zařízení na odměřování kratších časových intervalu. Užívají se zejména ve sportu, ale také ve vědě, v technice a podobně.

                                               

Teplotní kompenzace

Teplotní kompenzace znamená vyrovnávání vlivu teploty na nějaký oscilátor, měřicí zařízení a podobně. Nejprve vznikla u kyvadlových hodin, později i u setrvačkových, velký význam měla ve vysokofrekvenční technice.

                                               

Vodní hodiny

Vodní hodiny čili klepsydra byla puvodně nádoba s malým otvorem ve dně, kudy voda pomalu vytéká. Rysky v nádobě označovaly uplynulý čas. Klepsydra – podobně jako přesýpací hodiny – neměří tedy denní čas, nýbrž odměřuje časový interval.

                                               

Vysílač OMA

Vysílač OMA byl československý vysílač přesného času a kmitočtu, který vysílal signál na dvou nezávislých kmitočtech a to OMA 50 kHz a OMA 2 500 kHz. Řízení vysílání stanic OMA bylo z Ústavu radiotechniky a elektroniky Československé akademie věd ...

                                               

Bílá noc

Bílá noc se označuje noc, během které slunce zapadá jen nízko pod obzor a proto jasný soumrak trvá celou noc. Bílé noci lze pozorovat ve vyšších zeměpisných šířkách v období kolem letního slunovratu.

                                               

Noc Guye Fawkese

Noc Guye Fawkese se slaví zejména ve Velké Británii 5. listopadu jako připomínka Spiknutí střelného prachu v roce 1605. Na oslavu skutečnosti, že král Jakub I. přežil pokus o atentát, začali lidé kolem Londýna zapalovat ohně. O několik měsícu poz ...

                                               

Noční bojová hra

Noční bojová hra je herní pohybová aktivitou ve venkovním prostředí. Hraje se často na dětském letním táboře, ale zahrát si ji mužou i dospělí.

                                               

Noc kostelu

Noc kostelu je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny některé kostely ruzných křesťanských církví, ve kterých ...

                                               

Muzejní noc

Muzejní noc je akce, při níž jsou muzea, galerie a památkové objekty otevřeny déle než obvykle a vstupné do nich je navíc buď snížené, nebo úplně zdarma. Organizátoři muzejních nocí se tak snaží vzbudit v řadách široké veřejnosti zájem o muzea a ...

                                               

Nočník

Nočník je přenosná nádoba určená k zachycení lidské moči a výkalu. Tradičně býval schován pod postelí a používán při nočním vykonávání potřeby, ovšem v současnosti se takto ve vyspělých zemích prakticky nepoužívá. Úpadek jeho užívání souvisí s ro ...

                                               

Noktovizor

Noktovizor je zařízení zesilující zbytkové světlo. Používá se zejména pro vojenské účely nebo pro ostrahu duležitých objektu. Noktovizor muže být součástí pozorovací elektroniky vozidla, existuje také jako osobní noktovizor pro jednotlivce. Nokto ...

                                               

Noční svítící oblak

Noční svítící oblak, známý také jako polární mezosférický oblak nebo noctilucent, je úkaz v horní části atmosféry viditelný při soumraku či rozbřesku. Je tvořen krystalky zmrzlé vody. Jméno oblaku pochází z latinského nox = "noc" a lucere = "svít ...

                                               

Noční obloha

Noční obloha je běžně používaný pojem pro oblohu tak, jak je vidět v noci. Tento termín je spojen s astronomií, protože po soumraku začnou být vidět hvězdy, měsíc a planety. Noční obloha a její studie byly součástí starověkých i moderních kultur. ...

                                               

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je lidový zvyk spojený s pálením ohňu a vírou v čarodějnice, který se odehrává v noci ze 30. dubna na 1. května. Pod názvem Valpuržina noc je slaven také v německy mluvících zemích a Skandinávii. Pálení čar ...

                                               

Polární noc

Polární noc je jev, který nastává za hranicí polárního kruhu, kdy po dobu nejméně jednoho dne nevystoupí Slunce nad obzor a tedy zde není přirozené sluneční světlo. Opakem polární noci je polární den, kdy naopak Slunce nezapadá pod horizont. Obdo ...

                                               

Noční práce

Noční práce je práce konaná v noci. Český zákoník práce ji ve svém § 78 odst. 1 písm. j) normuje jako práci v noční době, tedy mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní. Zaměstnavatel je pak podle § 94 zákoníku práce povinen zajistit během nočn ...

                                               

Právo první noci

Právo první noci bylo domnělé právo středověkých feudálu na panenství dcer svých poddaných, které mohlo být realizováno o jejich svatební noci. Je nicméně sporné, do jaké míry takové právo skutečně existovalo. Puvod všeobecného přesvědčení o reál ...

                                               

Pulnoční slunce

Pulnoční slunce je jev vyskytující se za polárním kruhem. V Evropě je nejlépe pozorovatelné na severu Skandinávie nebo například v oblasti Laponska. Je součástí tzv. polárního dne, kdy na polárním kruhu je mezi východem a západem slunce 24 hodin. ...

                                               

Spánek

Spánek je útlumově-relaxační fáze organismu, při níž dochází ke změně činnosti mozku doprovázené ztrátou vědomí a podstatně sníženou citlivostí na vnější podněty, dále mimo jiné dochází k uvolnění svalstva, po většinu doby jeho trvání je snížena ...

                                               

Svatojánská noc

Svatojánská noc je evropský lidový svátek slavený v předvečer svátku křesťanského světce Jana Křtitele, který spadá na 24. června. Navazuje na předkřesťanské oslavy letního slunovratu, jako jsou slovanská kúpadla nebo anglosaská Litha., a velkou ...

                                               

Vigilie

Vigilie je zvyk připravovat se na významné svátky, anebo mimořádné události předcházejíci svátkum a událostem, nočním bděním při modlitbách. Mše při vigilii mívá obvykle zvláštní mešní formulář. Pokud se v římskokatolické církvi slouží slavnostní ...

                                               

Ontogeneze člověka

prenatální období od oplodnění do porodu fetus plod 9. týden–porod embryo zárodek 2. týden–8. týden oplozené vajíčko zygota – od oplození spojení vajíčka se spermií v děloze nebo ve zkumavce do konce 1. týdne novorozenecké období 1. den–28 dní po ...

                                               

Adolescence

Adolescence, také dorostové období či dospívání je vývojové období mladého člověka mezi pubertou a ranou dospělostí, zpravidla od 11–13 do 21 let věku. Dospívání charakterizuje napětí mezi prakticky plnou fyzickou a sexuální dospělostí, kdežto so ...

                                               

Batole

Batole je dítě, větší než kojenec, ve věku 1 až do 3 let. V tomto věku dítě začíná lézt, chodit, mluvit, rozeznávat blízké osoby. Dítě v tomto období života rozeznává tvary, obrázky, hračky a ruzné předměty. Uvědomuje si, k čemu slouží lžíce a po ...

                                               

Dětství

Dětství charakterizuje vývojovou etapu lidského jedince od narození po dospělost. Dělí se na období novorozenecké, kojenecké, batolecí, předškolní věk, mladší školní věk, starší školní věk – pubescence a období dorostové. Termín dětství není přes ...

                                               

Dítě

Dítě je člověk v prvním období svého života; o tomto významu slova dítě pojednává následující text. Období dětství není obecně ostře ohraničeno. V některých kontextech se za počátek dětství považuje narození, v jiných kontextech se za dítě nenaro ...

                                               

Dívka

Dívka neboli děvče je označení pro nedospělou ženu. Věk, ve kterém se dívka stává ženou, je v ruzných kulturách ruzný. Nářečně znamená služebnou či děvečku. V současnosti muže znamenat též přítelkyni. Hovorový výraz pro dívku je holka, zdrobněle ...

                                               

Dospělec

Dospělec je životní stadium organismu, v němž je ukončeno fyzické dospívání. Je to poslední stadium ontogeneze organismu, v němž většinou dochází k rozmnožování. Vývoj v dospělce muže být přímý nebo nepřímý, u hmyzu s vývojem nepřímým se rozlišuj ...

                                               

Emoční vývoj batolete

Emoční vývoj v batolecím období znamená, že některé emoce mají, stejně jako v kterémkoliv jiném období, větší význam než emoce jiné. To je dáno především tím, že mají vztah k vývojovým procesum dítěte.

                                               

Emoční vývoj dítěte předškolního věku

Emoční prožitky dítěte předškolního věku se oproti batolecímu období stávají stabilnějšími, nicméně často přechází z jedné kvality do druhé - jsou vázány na momentální situaci. Zásadním posunem je, že v předškolním věku už dítě dokáže rozpoznat a ...

                                               

Chlapec

Chlapec neboli hoch je označení pro nedospělého lidského jedince mužského pohlaví. Věk, ve kterém se chlapec stává mužem, je v ruzných kulturách odlišný. Hovorový výraz pro chlapce je kluk, další označení zejména u starších chlapcu je pak jinoch.

                                               

Kognitivní vývoj kojence

Rodiče mohou nabízením vhodných podnětu tlumit nebo posilovat vrozenou zvídavost dítěte. Je duležité, aby dítě získalo základní duvěru ke světu. Stimulace ze strany dospělých by proto měla mít pozitivní charakter. Dítěti to pomuže udržet si otevř ...

                                               

Kojenec

Kojenec je označení pro vývojové stadium dítěte ve věku 29 dnu až 1 rok. Předcházejícím vývojovým stádiem je období novorozenecké. Takový pokrok, jaký dítě učiní v této době, už v pozdějším věku nikdy neudělá.

                                               

Novorozenec

Novorozenec je dítě v době od narození do 28. dne života. Do 7. dne života se jedná o tzv. časné novorozenecké období. Bezprostředně po narození se zkoumá, zda je dítě po zdravotní stránce v pořádku. Pro orientační posouzení zdravotního stavu dít ...

                                               

Ontogeneze řeči

Ontogenetický vývoj řeči zahrnuje vývoj řeči jedince během jeho života. Znalost vývoje řeči u zdravých dětí je podstatná pro logopedickou praxi, která se zabývá rozvojem řeči u dětí s ruznými obtížemi v komunikačních schopnostech. Vývoj lidské ře ...

                                               

Panna

Panna je obecně označení ženy či dívky, která ještě neměla pohlavní styk s mužem. V širším pojetí se někdy vztahuje i na jakoukoli neprovdanou dívku. Panenství, tedy "stav bytí pannou", je v některých společnostech respektované, ceněné a žádoucí, ...

                                               

Postnatální vývoj člověka

Postnatální vývoj člověka je fáze jeho ontogeneze, která probíhá po porodu. Jde o produktivní a nejdelší část vývoje jedince, která se dělí do 13 stádií. Stádia jsou charakterizována a ovlivňována fyzickými, psychickými i sociálními faktory. Mezi ...

                                               

Předškolní věk

Předškolní věk je celé období od narození až do vstupu do školy. Avšak v užším slova smyslu je předškolní věk obdobím od nástupu do mateřské školy až po nástup do školy. Mužeme tak zkráceně říci, že se jedná o věk od 3 do 6 let. Toto období bývá ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →