ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 226                                               

Rusko-americká společnost

Rusko-americká společnost byla ruská polostátní obchodní a koloniální společnost aktivní v letech 1799 až 1888. K jejímu založení podstatně přispěl ruský mořeplavec Grigorij Šelechov a nadšenec do kolonizace Nikolaj Rezanov, který koloniální ambi ...

                                               

Věk zámořských objevu

Věkem zámořských objevu je míněno období od začátku 15. století do poloviny 16. století. Během těchto 150 let bylo podniknuto mnoho zámořských cest a učiněno hodně nových objevu. Evropané přicházeli do kontaktu s jinými společnostmi a jejich kult ...

                                               

Dánská Východoindická společnost

Dánská Východoindická společnost byla založena roku 1616 dánským králem Kristiánem IV., který jí následně udělil mnoho výsad. Společnost se soustředila na obchod s Indií a měla svou základnu ve městě Trankebar, v pevnosti Dansborg měl sídlo zdejš ...

                                               

Indologie

Je to věda, někdy považovaná za součást orientalistiky, vyhraněná geograficky a zabývá se patřičnou geografickou částí jiných věd, jako je např. filologie, lingvistika, literární věda, historie, etnologie, kulturní a sociální antropologie. Patří ...

                                               

SEATO

Organizace jihoasijské smlouvy byla mezinárodní organizace pro kolektivní bezpečnost, vytvořena Smlouvou o kolektivní obraně v jihovýchodní Asii nebo tzv. Manilským paktem, který byl podepsán 8. září 1954. Formální instituce SEATO byla ustanovena ...

                                               

Tarimské mumie

Tarimské mumie jsou mumifikovaná těla lidí evropského antropologického typu, datovaná do rozmezí od 18. století př. n. l. do 2. století n. l., jež se dochovala v suchých podmínkách pouště Taklamakan poblíž Loulanu, Turfanu a v některých dalších o ...

                                               

Túrán

Túrán je perský název pro střední Asii, doslova znamená "Túrova země". Obyvatelé Túránu byly íránské kmeny avestského období. Íránská mytologie popisuje Túránce jako samostatnou větev íránského národa, sídlící v Túránu a svářící se s Íránci. Podl ...

                                               

Antemurale Christianitatis

Antemurale Christianitatis byl termín sloužící pro označení zemí bránících hranice křesťanské Evropy před výpady Osmanské říše.

                                               

Antigermanismus

Antigermanismus označuje nenávist nebo ostrý nesouhlas, vyjádřený vuči Němcum nebo Německu. Rozšířený byl a dnes v mnohem menší míře je v zemích s Německem sousedícími, hlavně ve Francii, Česku a Polsku, stal se ale i nástrojem propagandy v SSSR. ...

                                               

Antiturkismus

Antiturkismus, nebo také turkofobie vyjadřuje negativní vztah určitých jednotlivcu, či skupin obyvatel k Turkum, Turecku, či dříve a velmi rozšířeně – k Osmanské říši. V některých krajích muže antiturkismus být zaměřen nejen vuči Turkum, ale i k ...

                                               

Borské teze

Borské teze je dokument vzniklý v létě 1883 v Boru u Tachova. Obsahuje sociální učení katolických myslitelu německého jazykového okruhu. Setkání 14 odborníku na sociální problematiku zorganizoval kníže Karel z Lövensteinu. Borské teze přijal za s ...

                                               

Dějiny odívání v Evropě

Související informace naleznete v článku Historie pánské módy Dějiny evropského odívání za doby raného středověku, v době, kdy po zániku Římské říše v Evropě vznikaly nové státy, byl oděv i u vznešených vrstev velmi jednoduchý. V období románské ...

                                               

Dějiny Sámu

Dějiny Sámu jsou dějiny Sámu, domorodých obyvatel severní Evropy obývající Laponsko, které dnes zahrnuje části severního Švédska, Norska, Finska a ruského poloostrova Kola. Tradiční sámský životní styl, kterému dominoval lov, rybolov a obchod, se ...

                                               

Europa regina

Europa regina, latinsky Královna Evropa, je alegorický obraz / mapa znázorňující Evropský kontinent jako královnu. Mapa zobrazuje Evropu jako stojící postavu, kde Pyrenejský poloostrov tvoří její korunovanou hlavu a Čechy srdce.

                                               

Evropská kolonizace světa

Británie – Kanada, Indie, Austrálie, Súdán, Egypt a další… Německo – Kamerun, Keňa, Namibie, Severovýchodní Nová Guinea dnes ostrov Papua Nová Guinea Portugalsko – Angola, Brazílie, Mosambik Španělsko – Mexiko a všechny dnes španělsky mluvící zem ...

                                               

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace je velice obsáhlá. Snaha o spojení ruzných evropských území je stará jako historie osídlování Evropy. V této době šlo však především o touhu vládcu po moci, než o sblížení evropských národu za účelem spolupráce.

                                               

Latinská měnová unie

Latinská měnová unie byla měnová unie, která existovala v letech 1865 až 1927 a spočívala ve stanovení obsahu stříbra v jedné minci každé členské národní měny na 4.5 gramu, případně obsahu zlata v jedné minci každé členské národní měny na 0.29032 ...

                                               

Malá doba ledová

Malá doba ledová je označení pro klimatickou anomálii, která znamenala nejchladnější období za posledních 2000 let. Toto období trvalo přibližně mezi 14. a 19. stoletím. Malá doba ledová vrcholila v 17. století. Toto trochu nepřesné označení ve s ...

                                               

Panevropská unie

Panevropská unie, něm. Paneuropa-Union je nejstarší, doposud existující, hnutí za sjednocení starého kontinentu. Zastává myšlenku politického a hospodářského sjednocení evropských národu na demokratických a přátelských základech. Myšlenkový obsah ...

                                               

Periodizace dějin evropské hudby

Následující seznam slouží jako orientační rozdělení dějin evropské hudby. Jsou-li uváděny letopočty, pak se jedná vždy o přibližné rozdělení s vědomím, že odliv jednoho slohu a převládnutí jiného jsou postupné procesy. Ars nova 1320-1430 Středově ...

                                               

Postsovětské republiky

Postsovětské republiky, známé pod souhrnným označením jako bývalý Sovětský svaz, země bývalého Sovětského svazu či bývalé sovětské republiky, tvoří patnáct nezávislých státu, které vznikly po rozpadu Sovětského svazu v prosinci 1991. S výjimkou p ...

                                               

Rekatolizace

Rekatolizace je násilné či nenásilné znovuobracení nekatolíku na římskokatolickou víru. V českých zemích probíhala od bitvy na Bílé hoře a byla řízena českým králem a římským císařem Ferdinandem II. V širším kontextu zapadá rekatolizace do rámce ...

                                               

Sucho a teplo v Evropě 2018

Sucho a teplo v Evropě 2018 bylo období neobvykle horkého a suchého počasí, které v jarních a letních měsících roku 2018 vedlo k rekordním teplotám a požárum v mnoha částech Evropy. Je součástí větší vlny, která ovlivňuje severní polokouli, zpuso ...

                                               

Sucho a teplo v Evropě 2019

Sucho a teplo v Evropě 2019 bylo období neobvykle horkého a suchého počasí, které ovlivňuje jihozápadní a střední Evropu od června 2019, což vedlo k rekordním teplotám v červnu na mnoha místech v Evropě. Toto období je podle meteorologu zpusobeno ...

                                               

Thing

Thing byl sněm, který existoval v severoevropských zemích v období raného rozvoje jejich společnosti. Členy sněmu mohli být pouze svobodní muži, v některých krajích i ženy. Etymologie slova vychází z germánského výrazu pro shromáždění, která se v ...

                                               

Tchán Evropy

Tchán Evropy byla přezdívka dvou evropských monarchu, kteří vládli ke konci 19. a začátkem 20. století a to dánského krále Kristiána IX. a černohorského knížete a později krále Nikoly I. Tuto přezdívku získali díky tomu, že děti obou panovníku, a ...

                                               

Útěk a vyhnání Němcu z Východních území

Útěk a vyhnání Němcu z německých Východních území a ze Středovýchodní, Východní a Jihovýchodní Evropy označuje události z let 1945 až 1950. V posledních měsících druhé světové války a krátce po jejím skončení se odehrál hromadný útěk, nucené vysí ...

                                               

Velká kolonizace

Jako velká kolonizace se označuje proces dobývání a osídlování nových zemědělsky využitelných poloh, který probíhal v Evropě od 11. až do 1. poloviny 14. století. Vedle venkovské kolonizace, spojené se zakládáním nových vesnic, existovala také mě ...

                                               

Abidžan

Abidžan je největší město Pobřeží slonoviny, nazývané "Perla laguny". Je jeho hlavním politickým, správním, obchodním a finančním centrem. Je třetí největší frankofonní městskou aglomerací na světě po Paříži a Kinshase, tedy větší než Montreal. V ...

                                               

Aden

Aden je největší jemenský přístav a v letech 1967–1990 hlavní město bývalého Jižního Jemenu. Leží na jihu země u Adenského zálivu, počet obyvatel je 1 760 923

                                               

Ajódhja

Ajódhja je město v indickém státě Uttarpradéš. Leží nedaleko Faizábádu na pravém břehu řeky Sarayu a žije v něm okolo padesáti tisíc lidí. Patří mezi sedm posvátných měst hinduistu.

                                               

Akko

Leží v nadmořské výšce 10 metru na severním hrotu haifského zálivu. Jde o přístavní město, které je vzdáleno 13 kilometru severně od Haify. Obcí prochází pobřežní železniční trať. Nachází se tu železniční stanice Akko. Od roku 2011 byla budována ...

                                               

Alexandrie

Alexandrie je město na břehu Středozemního moře, jeden z nejduležitějších egyptských přístavu, druhé největší město Egypta a hlavní město stejnojmenného guvernátu. Město je pojmenováno po svém zakladateli, Alexandru Velikém. Jako sídlo Ptolemaiov ...

                                               

Alexandrov (město)

Alexandrov leží na řece Seraji přítok Šerny v povodí Kljazmy. Je vzdálen přibližně 125 kilometru na severozápad od Vladimiru, správního střediska oblasti, a 125 kilometru na severovýchod od Moskvy hlavního města celé Ruské federace. Nejbližší měs ...

                                               

Alice Springs

Alice Springs je město ležící v australském Severním teritoriu v Macdonnellově pohoří. Je obklopeno pouští nacházející se téměř uprostřed kontinentu. Bylo založeno jako stanice pro pozemní telegrafní linku v 70. letech 19. století. V letech 1927– ...

                                               

Almaty

Almaty, dříve Alma-Ata, do roku 1921 Věrnyj je největší město v Kazachstánu s 1 854 556 obyvateli. V letech 1927–1936 hlavní město Kazašské ASSR, od roku 1936 do roku 1991 hlavní město Kazašské sovětské socialistické republiky, od roku 1991 do ro ...

                                               

Antiochie

Antiochie, pro rozlišení též Syrská Antiochie nebo Antiochie nad Orontem, bylo historické město na severu Sýrie na řece Orontés, u Isského zálivu na severovýchodě Středozemního moře. Antiochie byla hlavním městem Seleukovské říše, poté římské pro ...

                                               

Auckland

Auckland je největší město Nového Zélandu s 1 618 000 obyvateli. Nachází se na Severním ostrově mezi Manakau Harbour a zálivem Hauraki. Město samotné se rozkládá na mnoha z vyhaslých sopek, které zřetelně vyčnívají z reliéfu země. Známé také pod ...

                                               

Ayutthaya

Ayutthaya je město v Thajsku, správní středisko provincie Phra Nakhon Si Ayutthaya. Nachází se přibližně 70 km severně od Bangkoku, na soutoku řek Menam-Čao-Praja, Pa Sak a Lop Buri. V minulosti bylo hlavním městem Ajutthajského království. Na úz ...

                                               

Baguio

Baguio je město na Filipínách. Leží ve vnitrozemí ostrova Luzon v nadmořské výšce okolo 1500 metru, díky tomu má mírné podnebí a je vyhledáváno turisty. V době americké nadvlády bylo Baguio letním hlavním městem Filipín. Díky okolním lesum má pře ...

                                               

Balasagun

Balasagun bylo starověké sogdské město v současném Kyrgyzstánu, které sa nacházelo v Čujské dolině mezi Biškekem a jezerem Issyk-kul. Bylo postaveno 12 kilometru jihovýchodně od současného Tokmoku jako jedno ze čtyř, kdysi slavných a silných, hla ...

                                               

Barcelona

Barcelona je hlavní město Katalánska, současně je i hlavní město provincie Barcelona. Leží při pobřeží Středozemního moře na východě Španělska. Po Madridu je druhým největším španělským městem. Je známá také díky originálním stavbám architekta An ...

                                               

Benátky

Benátky jsou hlavní město severoitalské oblasti Benátsko. Jeho historické jádro leží na ostrovech v mělké Benátské laguně, oddělené od Jaderského moře úzkou kosou Lido, novější části města byly vybudovány na pevnině. Ve dnech zvaných "acqua alta" ...

                                               

Berbera

Berbera je město v severozápadním Somálsku, resp. Somalilandu. Berbera byla od roku 1870 do 1941 hlavní město koloniálního Britského Somalilandu. Berbera je hlavní komerční přístav v Somalilandu a nachází se zde také mezinárodní letiště.

                                               

Bergen

Bergen je město a obec v norském kraji Vestland a často je označován za hlavní město regionu Vestlandet. S 252 918 obyvateli k roku 2009 je Bergen druhým největším norským městem. Ve městě a jeho okolí žije 379 681 lidí, což je asi 30 % obyvatel ...

                                               

Bilär

Bilär bylo středověké centrum bilärského bäklegu. Město bylo založeno hunobulharským polokočovným kmenem Buljaru. Bylo umístěno 170 kilometru jihovýchodně od současné Kazaně na levém břehu řeky Keçe Çirmesän, v biljarské oblasti - v Tatarstánu. O ...

                                               

Bolgar

Bolgar je město v Rusku, administrativní centrum Spasského rajónu Tatarstánu. Leží na soutoku Volhy s Kamou, v bezprostřední blízkosti Bulgaru, ruin někdejšího hlavního města středověké říše turkických Bulharu, tzv. Volžského Bulharska. Velký min ...

                                               

Bonn

Bonn je město v Německu, ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, ležící 20 km jižně od Kolína nad Rýnem. Protéká jím řeka Rýn. Žije zde přibližně 327 tisíc obyvatel, což Bonn činí 20. největším městem v Německu. Je rodným městem skladatele Lu ...

                                               

Budín (Budapešť)

Budín je část Budapešti ležící na pravém břehu Dunaje, představuje tedy západní část města. Zabírá zhruba třetinu městské rozlohy a mezi třetinou a čtvrtinou populace. Je více lesnatý a kopcovitý než protější levobřežní Pešť. Nachází se tu nejsta ...

                                               

Buchara

Buchara je hlavní město Bucharské provincie v Uzbekistánu. Počet obyvatel je přibližně 270 000, což z něj činí páté největší město v zemi. Počátky města sahají hluboko do minulosti. Oficiálně bylo založeno v roce 500 př. n. l., avšak obyvatelé se ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →