ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 225                                               

Portál: Geografie/Úvod

Geografie, dříve zeměpis, je věda zabývající se krajinnou sférou, vztahy mezi systémem přirozeného prostředí a systémem lidské společnosti v prostoru a čase, i mezi jejich složkami. Geografie je věda na hranici mezi přírodními, společenskými a te ...

                                               

Portál: Geografie/Wikimedia

                                               

Portál: Bělehrad

                                               

Portál: Washington

                                               

Abú Bakr II. (mansá)

Abú Bakr II., někdy psaný Abubakri, známý také jako Mansá Ku, byl pravděpodobně na začátku 14. století 9. mansou Malijské říše. Byl následníkem svého synovce mansy Mohammeda ibn Gao a po něm vládl slavný Mansá Músa. Abu Bakr II. se vzdal trunu, a ...

                                               

Afrikakorps

Deutsches Afrikakorps, častou zkratkou DAK, byl expediční sbor německého Wehrmachtu během druhé světové války. Afrikakorps operoval mezi lety 1941 a 1943 v severní Africe – v Tunisku, Alžírsku, Libyi a Egyptě. Jeho prvním velitelem byl generál, p ...

                                               

Aksumské království

Aksumské království, nazývané též jako Aksumská říše, či jen zkráceně Aksum, bylo starověké a raně středověké království ležící na území dnešní Eritreje a severní Etiopie. V dobách svého největšího rozsahu dosahovalo částí Súdánu, Somálska a Jeme ...

                                               

Berbeři

Berbeři je souhrnné označení pro africké národy v severní Africe. Jejich předkové obývali souvislý pás území od Kanárských ostrovu přes Maroko až k údolí Nilu v Egyptě. Už ve starověku vybudovali transsaharský obchodní systém, který se opíral o k ...

                                               

Berlínská konference

Berlínská konference bylo mezinárodní jednání, které se konalo na přelomu let 1884 a 1885 v Berlíně. Jejím cílem bylo regulovat jak tehdejší evropskou expanzi do Afriky, tak tamější obchod. Konference byla odrazem rychlého vzestupu Německa jako s ...

                                               

Britské Somálsko

Britské Somálsko byla britská kolonie v letech 1884 až 1960, nacházející se v Africkém rohu. Britské Somálsko je předchudcem mezinárodně neuznaného státu Somaliland, který se odtrhl od Somálské republiky a nárokuje si hranice shodné s britským So ...

                                               

Britsko-zulská válka

Britsko-zulská válka byl vojenský konflikt v roce 1879, ve kterém Britské impérium porazilo království Zuluu, čímž Zulové přišli o samostatnost. Konflikt probíhal od 11. ledna 1879, kdy britské jednotky vstoupily na území Zulu, do 4. července 187 ...

                                               

Dějiny Čadu

Čad, oficiálně Čadská republika je vnitrozemský stát ve střední Africe. Na severu sousedí s Libyí, na východě se Súdánem, na jihu se Středoafrickou republikou, na jihozápadě s Kamerunem a Nigérií na západě s Nigerem. Díky své vzdálenosti od moře ...

                                               

Dmt

Království D’mt bylo státním útvarem na území dnešní Eritreje a severní Etiopie. Vzniklo z puvodních drobných kmenových útvaru v 8. století př. n. l. Jeho kultura vycházela z jihoarabské kultury a byla po rozpadu království velkým odkazem Etiopii ...

                                               

Dánská Západoindická společnost

Dánská Západoindická společnost nebo také dánská Západoindicko-guinejská společnost byla dánská výsadní obchodní společnost, která využívala a obchodovala s koloniemi Dánská Západní Indie, s karibskými ostrovy Saint Thomas, Saint John a Saint Cro ...

                                               

Dějiny Africké unie

Nejzazší historické kořeny africké integrace je třeba hledat již v devatenáctém století. Snaha sjednotit Afričany žijící v té době téměř výhradně pod nadvládou koloniálních velmocí vyústila ve svolání Panafrického kongresu v roce 1900. V první fá ...

                                               

Dekolonizace Afriky

Dekolonizace Afriky je název pro historické údobí a společenské hnutí v Africe po druhé světové válce. Jednalo se o postupné vyhlášení nezávislosti v britských, portugalských, francouzských a belgických koloniích a proces vzniku či vyhlášení samo ...

                                               

Difaqane

Difaqane nebo také mfecane se nazývá období dramatických demografických a politických změn na jihu Afriky, které počalo koncem 18. století a trvalo do 40. let 19. stol. Výraz difaqane pochází z jazyka Sotho/Čwanu a znamená přibližně "být drcen", ...

                                               

Druhá světová válka v Africe

Druhá světová válka v Africe probíhala v Severní a Východní Africe od 10. června 1940 do 16. května 1943. Zahrnuje boje vedené v pouštích Egypta a Libye, stejně jako boje v Maroku a Alžírsku, boje v Tunisku a v Africkém rohu. V bojích proti sobě ...

                                               

Etiopsko-somálská válka

Etiopsko-somálská válka v letech 1977-1978 je též někdy nazývána válkou o Ogaden. Je označována za největší, kterou mezi sebou kdy vedly dva africké státy. Válka byla na africké poměry velmi evropská, konflikt z roku 1977 byl zpusoben somálským n ...

                                               

Fašodská krize

Britové měli v Africe jeden sen, a to uskutečnit úplné severojižní spojení svých kolonií, kde by vybudovali transafrickou železnici Káhira – Kapské Město. Tato představa však hrubě narážela na zájmy druhé koloniální velmoci Francie, jež chtěla ob ...

                                               

Fátimovský chalífát

Fátimovci neuznávali svrchovanost bagdádského chalífy, vládce věřících, a začali tento titul používat roku 909 sami. Postupně ovládli severní Afriku včetně bohatého a strategicky významného Egypta, Sicílii, Sýrii, Palestinu a západní část Arabské ...

                                               

Federace Rhodesie a Ňaska

Federace Rhodesie a Ňaska, také známá pod názvem Středoafrická federace byl semi-suverénní stát, který existoval od roku 1953 do roku 1963. Skládal se ze Samosprávné kolonie Jižní Rhodesie a britských protektorátu Severní Rhodesie a Ňasko. Tato f ...

                                               

Frontové státy

Frontové státy bylo označení pro skupinu afrických zemí, které sousedily s Jihoafrickou republikou a Rhodesií, ovládanými bělochy. Jejich cílem bylo svrhnout tamní režimy; iniciovaly mezinárodní sankce proti JAR a Rhodesii a podporovaly Africký n ...

                                               

Království Borgu

Borgu je region na severozápadě Nigérie na severu Beninské republiky. Území bylo rozděleno mezi Velkou Británii a Francii Anglo-francouzskou konvencí z roku 1898. Smlouva je také známá jako Nigerijská úmluva. Lidé království Borgu se nazývají Bar ...

                                               

Království Mapungubwe

Království Mapungubwe byl středověký státní útvar v Jižní Africe, který ležel na soutoku řek Šaši a Limpopo. Království Mapungubwe bylo prvním útvarem, ze kterého se později zrodilo Velké Zimbabwe. Centrem království bylo město Mapungubwe, které ...

                                               

Křesťanství v Africe

Křesťanství v Africe se rozšířilo v 1 století. Řada Afričanu ovlivnila vývoj křesťanství mezi nimi mimo jiné Tertullián, Clement z Alexandrie, Origenes, Cyprian a Augustin.

                                               

Kultura Nok

Kultura Nok nebo Nocká kultura byla jednou z nejstarších civilizací subsaharské Afriky. Existovala v 1. tisíciletí př. n. l. ve střední a severozápadní části moderního státu Nigérie. Je pojmenována podle vesnice Nok ve státě Kaduna, kde byly roku ...

                                               

Paul von Lettow-Vorbeck

Paul Emil von Lettow-Vorbeck byl generálmajorem v armádě německého císařství za první světové války, během níž velel jednotkám v kolonii Německá východní Afrika. Ačkoliv se mu nedostávalo podpory z domoviny, vytrval v boji po celou dobu konfliktu ...

                                               

Malijská říše

Malijská říše byla v dobách své největší slávy mezi roky 1200 a 1500 dominantním státním útvarem v severozápadní Africe. V subsaharské oblasti se jí bohatstvím a velikostí nemohla žádná jiná říše rovnat. Jejím předchudcem byla Ghanská říše, ktero ...

                                               

Mandinkové

Mandinkové jsou skupinou jazykově příbuzných etnik tvořících jednu z nejpočetnějších etnických skupin západní Afriky. Jejich populace je odhadována na 15 milionu. Mandinkové žijí především na Pobřeží slonoviny, v Guineji, Mali, Nigérii, Gambii, S ...

                                               

Ňasko

Ňasko, nebo také Ňaský protektorát, byl britský protektorát v africkém vnitrozemí, který byl ustanoven v roce 1907, když byl rozpuštěn starší protektorát Britská střední Afrika. Od roku 1964 se Ňasko jmenuje Malawi. Během existence protektorátu s ...

                                               

Německá Východoafrická společnost

Německá východoafrická společnost byla založena 28. března 1884 v Berlíně Felixem Wilhelmem Leonhardem Graf Behr-Bandelinem a Carlem Petersem puvodně jako Společnost pro německou kolonizaci, s podporou Otto von Bismarcka, který jí svěřil vládu v ...

                                               

Nizozemská západoindická společnost

Nizozemská Západoindická společnost byla nizozemská obchodní společnost, které Spojené provincie nizozemské udělily monopol na obchod v západní Africe a Americe, zatímco její předchudkyně a vzor Nizozemská východoindická společnost operovala zejm ...

                                               

Núbie

Núbie je historické území rozprostírající se v údolí Nilu v oblasti dnešního severního Súdánu a jižního Egypta. Větší část Núbie se nachází v Súdánu, pouze jedna čtvrtina leží v Egyptě. Je to též historické území, na kterém se ve starověku nacház ...

                                               

Občanská válka v Rhodesii

Občanská válka v Rhodesii, také známá pod názvem The Rhodesian Bush War, zimbabwská válka za osvobození nebo druhá chimurenga byl konflikt mezi bílou minoritou a černošskou majoritou, který se odehrával mezi roky 1964 až 1979 na území dnešního st ...

                                               

Pozorovatelská mise OSN v Ugandě a Rwandě

Pozorovatelská mise OSN v Ugandě a Rwandě, UNOMUR byla mírová mise OSN ustanovená podle Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 846, jejímž úkolem bylo kontrolovat státní hranici mezi Ugandou a Rwandou a zabránit případné vojenské podpoře rwandských upr ...

                                               

Republika Rhodesie

Rhodesie), oficiálně Republika Rhodesie, byl mezinárodně neuznaný stát, který vznikl jednostranným vyhlášením nezávislosti na Velké Británii 11. listopadu 1965. Roku 1979 byl přejmenován na Zimbabwe Rhodesii ve snaze zklidnit černošské povstání. ...

                                               

Rok Afriky

Jako Rok Afriky se označuje rok 1960, kdy 18 státu západní a subsaharské Afriky získalo nezávislost O tři roky později se některé nezávislé státy spojily a vytvořily Organizaci africké jednoty. Ta v roce 2002 zanikla a státy se staly členy Africk ...

                                               

Sagallo

Sagallo, v ruskojazyčných zemích se lze setkat i s názvem Nová Moskva, byla ruská koloniální osada založená kozáky, v čele s dobrodruhem Nikolajem Ivanovičem Ašinovem, 6. ledna roku 1889 na severním břehu zálivu Tadjoura v tehdejším Francouzském ...

                                               

Saharský obchod

Obchod napříč pouští Sahara byl významným faktorem dějin severní Afriky. Je doložen od 3. století, vrchol zažíval od 8. století do začátku 17. století. V předchozích etapách vývoje se jako zvláštní fenomén neustavil, neboť Sahara nebyla pouští ja ...

                                               

Severní Rhodesie

Severní Rhodesie byla protektorátem v centrální části jižní Afriky. Vznikla v roce 1911 spojením dvou starších protektorátu Severozápadní Rhodesie a Severovýchodní Rhodesie. Nově vzniklý protektorát byl nejprve stejně jako jeho předchudci spravov ...

                                               

Severoafrický ritus

Severoafrický ritus se užíval v křesťanské liturgii v severozápadní Africe od počátku 2. století. Byl velmi podobný římskému ritu, na rozdíl od něj však po prvním nikajském koncilu užíval jako liturgický jazyk výlučně latinu. Jeho podoba není zná ...

                                               

Songhajská říše

Songhaj byla západoafrická říše soustředěná v největším ohybu řeky Niger, dosahující svého zenitu v 15. a 16. století. Obyvatelstvo Songhaje tvořili především rybáři a obchodníci pocházející z oblasti Dendi pomezí dnešního Nigeru, Beninu a Nigéri ...

                                               

Srdečná dohoda

Srdečná dohoda byla smlouva o koloniích uzavřená mezi Francií a Velkou Británií na zámku v Clouds nedaleko Londýna 8. dubna 1904. Jednalo se o 3 konvence, jejich prostřednictvím byly odstraněny britsko-francouzské rozpory v mimoevropských oblaste ...

                                               

Velké Zimbabwe

Velké Zimbabwe nebo také Království Zimbabwe byl státní útvar na území dnešního státu Zimbabwe, který největší rozkvět zažil ve 14. a 15. století. Vládnoucím etnikem byli Šonové, hlavní město je známo pod názvy Velké Zimbabwe nebo Dzimbabwe, kter ...

                                               

Vichistický režim na osvobozeném území v Africe 1942 až 1943

V letech 1942–1943 se na osvobozených územích ve francouzské severní Africe několik měsícu po vylodění spojencu udržel pod americkým protektorátem vichistický režim pod velením admirála Françoise Darlana, jenž byl následně zatčen Spojenci a donuc ...

                                               

Zimbabwe Rhodesie

Zimbabwe-Rhodesie byl kompromisní název dnešního Zimbabwe užívaný od roku 1979 ve snaze ukončit občanskou válku mezi bílými a černošskými obyvateli Rhodesie. Tento název byl vyhlášen prostřednictvím nové ústavy, která zároveň měnila rozdělování m ...

                                               

Německo-španělská smlouva (1899)

Německo–španělská smlouva byla podepsána v roce 1899 mezi císařským Německem a Španělskem, Španělsko smlouvou prodalo drtivou většinu zbývajících pacifických ostrovu Německu za 25 milionu peset. V pruběhu první třetiny 19. století Španělsko ztrat ...

                                               

Dějiny Haiti

Zaznamenané dějiny Haiti začínají objevením ostrova Kryštofem Kolumbem při jeho první plavbě 5. prosince 1492, kdy zde jeho loď Santa María najela na mělčinu.

                                               

Dějiny Kuby

Počátky dějin Kuby se začínají odvíjet již v letech 10 000 až 8000 let př. n. l., kdy podle soudu většiny dnešních archeologu začalo docházet k jejímu osídlování. Od roku 1511 Kubu kolonizovali Španělé, kteří zde vládli až do konce 19. století. P ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →