ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 224                                               

Radovan Delalle

Radovan Delalle je chorvatský architekt. Narodil se ve Slavonském Brodu kde vystudoval gymnázium. V letech 1956–1960 studoval na fakultě architektury v Záhřebu. V roce 1972 svá studia zakončil na Urbanistickém institutu Univerzity v Paříži. V let ...

                                               

Nicolau María Rubió i Tudurí

Nicolau María Rubió i Tudurí byl architekt, zahradní architekt, urbanista a spisovatel, puvodem z města Menorca.

                                               

Paolo Soleri

Paolo Soleri byl italský architekt, jeden z nejznámějších utopistických plánovaču dvacátého století. Jeho propracované sociologické filosofie, kontroverzní megaplány návrhu měst a experimentální společenské soběstačné komunity jsou poetickým mani ...

                                               

Giuseppe Valadier

Giuseppe Valadier byl italský architekt pozdního baroka a neoklasicismu, urbanista, archeolog, zlatník a stříbrník.

                                               

Automobilismus

Automobilismus je souhrnné označení pro systém integrující činnosti související s provozováním automobilu ruzného typu. Jedná se o obecně využívaný termín, v některých případech především sociologové mluví například i o automobilové kultuře. O čl ...

                                               

Robert Moses

Robert Moses byl americký úředník, územní plánovač a politik spojený především se státem a městem New York. Je spojen s velkými infrastrukturními projekty ve městě a okolí především ve druhé a třetí čtvrtině 20. století a s reformním hnutím pusob ...

                                               

Regulační plán

Regulační plán je součást územně plánovací dokumentace, kterou kromě něj tvoří ještě zásady územního rozvoje a územní plán. Zatímco zásady územního rozvoje se zpracovávají pro území kraje a územní plány se zpracovávají pro území obce, regulační p ...

                                               

Speciální stavební úřad

Speciální stavební úřad je v České republice úřad, který vykonává pusobnost stavebního úřadu u staveb leteckých, staveb drah, staveb pozemních komunikací a vodohospodářských děl. Postavení speciálních stavebních úřadu obecně upravuje § 15 stavebn ...

                                               

Stavební úřad

Stavební úřad je v České republice jedna z kompetencí některých úřadu, které jsou pověřeny výkonem státní správy podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcích vyhlášek a dalších souvisejících právních předpi ...

                                               

Útvar rozvoje hlavního města Prahy

Útvar rozvoje hlavního města Prahy byl hlavní oficiální městskou institucí zajišťující plánování rozvoje Prahy mezi lety 1994 a 2013. Ve svém fungování následoval Útvar hlavního architekta hlavního města Prahy, svoji existenci ukončil v roce 2013 ...

                                               

Územní plán

Územní plán je územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trval ...

                                               

Územní řízení

Územní řízení je v českém právu procesní postup, který rozhoduje o umisťování staveb, ochraně zájmu území, využití území a dělení a zcelování pozemku. Územní řízení vede stavební úřad a koná se jen v případech s významným vlivem na okolí a životn ...

                                               

Velký projekt městské obnovy

Velký projekt městské obnovy je rozsáhlá urbanistická koncepce týkající se města Paříže. Tato operace byla navržena meziresortní městskou komisí 1. října 2001. Jejím cílem je přehodnotit a lépe začlenit do města okrajové městské čtvrti, které se ...

                                               

Zásady územního rozvoje

Zásady územního rozvoje jsou součástí územně plánovací dokumentace, kterou kromě nich tvoří územní plán a regulační plán. Zásady územního rozvoje se pořizují a vydávají pro území celého kraje. Jejich přijetí je povinné, a to do 5 let od nabytí úč ...

                                               

Altán Rudolfinum

Vyhlídkový altán Rudolfinum je turistický přístřešek v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji v nadmořské výšce asi 450 m nad obcí Horní Prysk. V místě je kromě altánu ještě tábořiště s výhledem na obec Horní Prysk na zhruba 1100 metru vzdálený Ovč ...

                                               

Ambrožova vyhlídka

Ambrožova vyhlídka je vyhlídka v Krkonoších. Nachází se na červeně značené turistické stezce mezi Labskou boudou a Vrbatovou boudou pod Pančavskou loukou. Svuj název dostala po Jindřichu Ambrožovi, pracovníkovi KČT a ochránci přírody. Vyhlídka um ...

                                               

Biskupská zahrada

Biskupská zahrada je parkově upravený prostor v hradebním parkánu poblíž Slepého ramene v Českých Budějovicích. Dosahuje rozlohy 0.2 ha a je chráněn jako nemovitá kulturní památka České republiky s evidenčním číslem 28298/3-804.

                                               

Čertuv stolek

Čertuv stolek je skalní vyhlídka v Údolí řeky Doubravy, která poskytuje pohledy zejména do hloubky. Nachází se asi 3 km východně od Chotěboře, naproti vyhlídce na skále Sokolohrady, mezi nimiž teče řeka Doubrava. V blízkosti se nacházejí dvě uměl ...

                                               

Dívčí kámen (vyhlídka)

Dívčí kámen je název skalního útesu vypínajícího se nad Lovětínskou roklí v blízkosti hradu Lichnice. Z vyhlídky je pěkný výhled na oblast podél řeky Doubravy a do Lovětínské rokle na NPR Lichnice - Kaňkovy hory a dříve též na hrad Lichnici.

                                               

Dušanova vyhlídka

Dušanova vyhlídka se nachází na úbočí vrchu Stropník, nad Domaslavicemi v okrese Teplice. Umožňuje rozhled po Teplické pánvi, Českém středohoří, dole Bílina a také na Domaslavické údolí. V létě bývá místo oblíbeným cílem cyklistu, v zimě využívaj ...

                                               

Gloriet (České Budějovice)

Gloriet je puvodně gotická věž vnější hradby městského opevnění Českých Budějovic, která byla v souvislosti se založením Biskupské zahrady přestavěna na rokokový gloriet.

                                               

Gloriet (Poděbrady)

Gloriet v Poděbradech je klasicistní vyhlídkový altán vystavěný v první polovině 19. století na terase nad řekou Labe. Jeho součástí jsou terasy s vinným sklepem. Puvodně patřil k již zaniklému statku. Od roku 1901 je součástí zahrady evangelické ...

                                               

Gloriet (Vlčí kopec)

Gloriet je lovecký pavilon nad údolím řeky Oslavy v okrese Třebíč. Gloriet byl postaven v roce 1830 na popud majitele panství a nedalekého zámečku na Vlčím kopci Jindřicha Viléma III. Haugwitze. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

                                               

Chebská stráž

Chebská stráž je název vyhlídky nad vodní nádrží Skalka, při cestě mezi Skalkou a Chebem. Na místě vyhlídky stojí empírový altán. Puvodně stával na řekou a byl z něho rozhled do údolí Ohře. Po vybudování přehrady však voda stoupla a přerostly jej ...

                                               

Junácká vyhlídka

Junácká vyhlídka je pískovcový skalní výchoz v jižní části Broumovských stěn mezi Božanovským Špičákem a Signálem. Ze skály je výhled na Božanovský Špičák a polské Stolové hory. Vyhlídka je skryta za úzkou skalní štěrbinou. Jde o tradiční místo s ...

                                               

Koňský spád

Koňský spád je vyhlídka do údolí Pustého žlebu v Moravském krasu. Místo je pojmenováno po tragické události z 19. století, kdy se zde z vysoké skalní stěny zřítil do Pustého žlebu koňský povoz. Místo leží v přírodní rezervaci zhruba 500 metru sev ...

                                               

Krkonošská vyhlídka

Vyhlídka se nachází nad malou vesnicí Arnoštov asi dva kilometry na jih od městyse Pecka. Na vrcholu je místo dalekého rozhledu s výhledy na Krkonoše, Ještěd, Kozákov, Prachovské skály nebo Zvičinu. V roce 2014 byla na vrcholku postavena menší dř ...

                                               

Kříž u Poliz

Jedná se o vysoký litinový kříž s korpusem Krista umístěným na pískovcovém podstavci mezi třemi lípami a čtyřmi pískovcovými sloupky. Na čelní straně podstavce se nalézá reliéf představující ženskou postavu v bohatě řaseném rouchu. Kříž byl posta ...

                                               

Liptická vyhlídka

Liptická vyhlídka se nachází asi 1 km na jihozápad od zámku v Duchcově. Vybudována byla na návrší zrekultivované výsypky dnes již bývalého dolu Pokrok v místech, kde se ještě v roce 1976 rozkládala obec Liptice, zbořená kvuli těžbě hnědého uhlí. ...

                                               

Masarykova vyhlídka v Třebíči

Masarykova vyhlídka je kamenná vyhlídka stojící na návrší Hrádek v Třebíči. Vybudována byla Okrašlovacím spolkem v Třebíči roku 1930 ku příležitosti 80. narozenin prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

                                               

Ministerská vyhlídka

Ministerská vyhlídka se nachází u vsi Kaňkov, asi 30 minut chuze od silnice z Bíliny na Braňany. Umožňuje výhled na celý Lom Bílina, v období po dešti, kdy dojde k usazení prachu z lomu, je vidět na druhý konec vzdálený několik kilometru. Z vyhlí ...

                                               

Salesiova výšina

Salesiova výšina je skalní útvar nedaleko severočeského města Osek v okrese Teplice a s nadmořskou výškou 422 m zároveň nejvyšší vrchol geomorfologického celku Mostecká pánev. Salesiova výšina je od 29. srpna 1986 chráněna jako přírodní památka e ...

                                               

Skalní vyhlídka Ponorka

Skalní vyhlídka Ponorka je pískovcový skalní útvar nacházející se nad Českou Kamenicí v okrese Děčín v Ústeckém kraji. Některé zdroje uvádějí nadmořskou výšku této vyhlídky 387 metru, ale informační tabulka na místě udává hodnotu vyšší, a sice 42 ...

                                               

Šmídova vyhlídka

Nachází se nad Strmou strání, při cestě z Medvědína na Zlaté návrší. Jméno vyhlídky je odvozeno od lesmistra Ludvíka Šmída 1841-1895, jenž byl zaměstnán na panství Harrachu. Z vyhlídky je možno vidět přes údolí Labe k Sedmidolí, dále pohraničí, n ...

                                               

Vyhlídka s vinicí (Strahovský klášter)

Vyhlídka s vinicí je součástí areálu Velké strahovské zahrady. Je nejmenší ze čtyř tzv. strahovských zahrad, ke kterým patří kromě Velké strahovské zahrady ještě Konventní zahrada a Opatská zahrada.

                                               

Vyhlídky nad Libverdou

Vyhlídky nad Libverdou je název turistického okruhu vedoucího okolo obce Lázně Libverda. Skládá se z pěti zastavení v místech nabízejících výhled nejenom na vlastní obec, ale i do krajiny na Jizerské hory či na blízké obce. Na každém zastavení je ...

                                               

Rozhledna

Rozhledna je vyhlídková stavba s vyhlídkovým prostorem vyvýšeným nad okolním terénem, přístupná veřejnosti. Mezi nejznámější rozhledny na světě patří Eiffelova věž v Paříži, v České republice patří mezi nejznámější pražská Petřínská rozhledna. Ro ...

                                               

Atakule

Atakule je 125 metru vysoká komunikační a vyhlídková věž, která se nachází v čtvrti Cankaya v centrální Ankaře a je jednou z hlavních dominant města. Vzhledem k tomu, že Çankaya je sám na kopci, muže být věž spatřena během jasných dnu téměř odkud ...

                                               

Dubai Frame

Dubai Frame je rozhledna ve tvaru rámu v Dubaji. Skládá se ze dvou 150 metru vysokých věží, které jsou jak v úpatí tak na vrcholu spojeny 105 m dlouhou základnou. Nachází se v areálu městského parku Zabeel Park, kromě vyhlídky nabízí také galerii ...

                                               

Ericsson Globe

Ericsson Globe, ve švédštině uváděno jen krátce jako Globen, je multifunkční aréna v hlavním městě Švédska, ve Stockholmu. Aréna byla otevřena v roce 1989 a s objemem haly 605 000 m³ je největší stavbou pulkulového tvaru na světě. Má pruměr 110 m ...

                                               

Gaiziņkalns

Gaiziņkalns neboli Gaiziņš je nejvyšší kopec Lotyšska. Nachází ve Vidzemských vrších v blízkosti města Madona. Na vrcholu stála do 14. prosince 2013 nedokončená rozhledna. Gaiziņkalns je lyžařským střediskem – na svazích jsou sjezdovky a lyžařské ...

                                               

Kuvajtské věže

Kuvajtské věže jsou skupina tří vodojemu ve městě Kuvajt na mysu u vstupu do Perského zálivu. Byly postaveny v roce 1979 a jsou symbolem moderního Kuvajtu. Mezi roky 2012 až 2016 byly uzavřeny pro rekonstrukci. Nejvyšší ze tří věží měří 187 metru ...

                                               

Menara Kuala Lumpur

Menara Kuala Lumpur je věž v Kuala Lumpur v Malajsii. Byla postavena v roce 1995. Nachází se 920 metru od dvojčat Petronas Twin Towers. Má 4. patra; nejnižší je ve výšce 295 metru a nejvyšší je ve výšce 308 metru a s anténou měří 421 metru.

                                               

N Seoul Tower

N Seoul Tower je televizní a vyhlídková věž nacházející se na hoře Namsan v hlavním městě Jižní Koreji, Soulu. Hrubá stavba byla dokončena v roce 1969, kompletována byla v roce 1975 a otevřena veřejnosti v roce 1980. Je vysoká 236 metru a je tak ...

                                               

Rozhlédni se, člověče

Rozhlédni se, člověče je dokumentární cyklus České televize, seznamující s českými, moravskými a slezskými rozhlednami. Autorem a režisérem cyklu je Bedřich Ludvík, spoluautorem pak Jan Nouza, přední znalec rozhleden v ČR. Cyklem provázel Luděk M ...

                                               

Taškentská televizní věž

Taškentská televizní věž je dominantou hlavního města Uzbekistánu. S výškou 375 m je také druhou nejvyšší stavbou ve Střední Asii. Věž se začala stavět roku 1978, otevřena byla o více než šest let později, 15. ledna 1985. Ve výšce 97 m nad zemí j ...

                                               

Vilniuská televizní věž

Vilniuská televizní věž je 326.5 metru vysoká stavba, která se nachází ve čtvrti Karoliniškės v západní části Vilniusu. Stavba věže započala 31. května 1974 a byla dokončena 30. prosince 1980. 13. ledna 1991 došlo u Vilniuské televizní věže k mas ...

                                               

Seznam francouzských departementu podle nadmořské výšky

                                               

Seznam státu USA podle nadmořské výšky

Tento seznam státu USA sleduje u jednotlivých státu hodnoty nadmořské výšky v následujících kategoriích: nejvyšší a nejnižší bod, střední nadmořská výška a rozdíl nadmořské výšky nejvyššího a nejnižšího bodu. Díky tomu srovnává hodnoty absolutníc ...

                                               

Nejvyšší hory afrických zemí

Seznam nejvyšších hor afrických zemí obsahuje seznam nejvyšších hor jednotlivých afrických zemí. Kritéria použitá pro zařazení do seznamu jsou následující: U Egypta, který má nejvyšší vrchol na asijském území Hora svaté Kateřiny, je zahrnuta nejv ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →