ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 217                                               

Bozkovské podzemní jezero

Bozkovské podzemní jezero je podzemní jezero, které se nachází ve 24 m dlouhém a 14 m vysokém Jezerním dómu v Nové jeskyni v Bozkovských dolomitových jeskyních v okrese Semily v Libereckém kraji v České republice. Plocha hladiny činí 320 m².

                                               

Durun

Durun je podzemní jezero v předhuří Kopet Dagu v provincii Ahal v Turkmenistánu. Nachází se ve stejnojmenné hluboké jeskyni. Má rozlohu 3000 m². Dosahuje maximální hloubky 13 m.

                                               

Jezerní jeskyně

Jezerní jeskyně je sádrovcová jeskyně v Borščivském okrese v Ternopilské oblasti na Ukrajině. V roce 2005 byla délka známých chodeb přes 112 km, v roce 2017 již 127 km. Jedná se o druhou nejdelší známou podzemní prostorou v sádrovci, po nedaleko ...

                                               

Moqua Well

Moqua Well je malé podzemní jezírko v oblasti Yaren na ostrově Nauru. Celé jezírko je součástí podzemního systému jeskyní Moqua Caves. Jeho rozloha je 0.2 ha. Pruměrná hloubka činí 2.5 m a maximální hloubka dosahuje 5 m.

                                               

Seegrotte

Seegrotte je bývalý sádrovcový dul s největším podzemním jezerem v Evropě, který se nalézá u obce Hinterbrühl v Dolních Rakousech. Během druhé světové války zde byla umístěna tajná továrna, ve které vězni z koncentračního tábora Mauthausen vyrábě ...

                                               

Vostok (jezero)

Vostok je jezero v Antarktidě. Je největší z asi sedmdesáti, která se nacházejí pod antarktickým ledovcem. Rozkládá se na 77° jižní šířky na 105° východní délky, pod ruskou polární základnou Vostok, asi 4000 m pod antarktickým ledovcem. Je 250 km ...

                                               

Bílá voda (zdrojnice Punkvy)

Pramení na jihozápad od Protivanova v nadmořské výšce 638 m, protéká přes vesnice Nivu, Otinoves a Rozstání, Baldovec a Holštejn k propadání Nová Rasovna, kde se po 20 km ztrácí pod zem. Vody potoka dále protékají skrze jeskyně Pikovou dámu, Spir ...

                                               

Hostěnické propadání

Hostěnické propadání je propadání Hostěnického potoka, které se nachází asi 500 metru západně od vesnice Hostěnice. Puvodně zde byl lom, ve kterém se při lámání otevřel jícen komína, vedoucího do nitra skály. Speleolog Martin Kříž tuto propástku ...

                                               

Poniklec

Poniklec pramení na svahu hory Podbělka v pohoří Králický Sněžník, ve výšce asi 1170 m n. m. Teče strmou roklí dolu a přibírá několik dalších zdrojnic. V dolní části svahu, po poklesu o několik set metru se dostává do oblasti s výstupy mramoru a ...

                                               

Propadání Dunaje

Propadání Dunaje je geologická zvláštnost v přírodním parku Horní Dunaj, mezi obcemi Immendingen a Möhringen a dále u města Fridingen v Bádensku-Württembersku. Vody Dunaje zde na ruzných místech prosakují a odtékají prostřednictvím krasových jesk ...

                                               

Punkva

Punkva je ponorná řeka v okrese Blansko v České republice. Je dlouhá 29 km a je nejdelším podzemním vodním tokem v České republice. Povodí má rozlohu 170 km². Název Punkva pochází ze staršího Ponikev, které je odvozeno od slovesa "poniknúti", což ...

                                               

Sloupský potok (zdrojnice Punkvy)

Sloupský potok vzniká uprostřed Sloupu soutokem dvou potoku – Žďárné, do níž se kousek před tím vlévá Němčický potok, a Luhy. Potok teče přes městys Sloup, kolem vchodu do Sloupsko-Šošuvské jeskyně, u skály Hřebenáč se stáčí prudce doleva proti s ...

                                               

Katakomby

Katakomby byly podzemní prostory antického římského puvodu, užívané ve starověku jako tajné chrámy a pohřební prostory. Nejslavnější jsou katakomby křesťanské, ač je používala i jiná náboženství. Kromě křesťanu své mrtvé ukládali v podzemních cho ...

                                               

Kobka

Kobka je prostor malých rozměru. Využívat se muže například pro věznění lidí nebo jako skladiště střeliva či naopak k uskladnění vystřílených náboju, popřípadě jako prostor pro instalaci transformátoru.

                                               

Kolektor (tunel)

Kolektor je tunel vedený pod povrchem v ruzných hloubkách, který slouží k ukládání inženýrských sítí a nahrazuje v zemi uložené sítě. Slouží např. k uložení kabelových rozvodu, telekomunikační sítě či k potrubní poště. Výhoda použití kolektoru op ...

                                               

Krypta

Krypta je obvykle podzemní klenutá kaple pod kostelem, kde byli pohřbeni světci, panovníci a významné církevní osoby.

                                               

Ledárna

Ledárna nebo ledovna je podzemní nebo částečně podzemní stavba, používaná dříve k uchovávání ledu, využívaného k chlazení zejména potravin. S nástupem chladicích technologií od konce 19. století začalo využívání ledáren ustupovat. Ojediněle se le ...

                                               

Metro

Metro, neboli podzemní dráha, je druh kolejové dráhy na ní provozované městské hromadné dopravy. Většinou celá, nebo velká část trasy, je vedena podzemními tunely. Vozy metra se tak mohou pohybovat zcela nezávisle na ostatních druzích dopravy. Sl ...

                                               

Sklep

Sklep, případně i sklepy či sklepení, je prostor, jehož podlaha se celá nebo z větší části nachází pod úrovní terénu. Sklep muže být umístěn pod budovou nebo stát samostatně. Sklepy jsou vhodné pro uskladnění potravin, případně nápoju, protože se ...

                                               

Vinný sklep

Vinný sklep nebo vinný sklípek je skladovací místnost na víno v lahvích nebo sudech nebo méně častěji v demižonech, amforách nebo plastových nádržích. V aktivním vinném sklepě jsou velice duležité faktory jako je teplota a vlhkost, které jsou udr ...

                                               

Absurdistán

Absurdistán je pejorativní označení pro stát se špatnou kvalitou vládnutí, především pro Sovětský svaz a jeho satelitní státy v rámci Východního bloku. Je složeno ze slova absurdita a koncovky -stán, časté v označení středoasijských zemí, jako je ...

                                               

Agateánská říše

Úspěšná a extrémně bohatá Agateánská říše, která na Úžasné Zeměploše Terryho Pratchetta zastává místo starověké Číny.

                                               

Araman

Araman je území ve fantasy světě autora J. R. R. Tolkiena. Jednalo se o pobřežní pás země, který se rozkládal na východním pobřeží severní části Amanu. Ležel mezi horami Pelóri, jež ho oddělovaly od Valinoru, a Velkým mořem. Na jihu, kde sahal až ...

                                               

Dinotopie

Dinotopie je fiktivní utopie stvořená autorem a ilustrátorem jménem James Gurney. Jedná se o sérii stejnojmenných knih i televizních příběhu. Dinotopie je název izolovaného ostrova obydleného trosečníky – lidmi a dosud přežívajícími inteligentním ...

                                               

Efebe

Efebe je městský stát nacházející se na Zeměploše, fiktivním světě britského spisovatele Terryho Pratchetta. Samotné Efebe je známé jako město filozofu, lázní a taveren. Velké úctě se zde těší želvy. Efebe představuje zeměplošskou analogii ke sta ...

                                               

Eldorado

Eldorado, El Dorado puvodně přezdívka bájného jihoamerického panovníka. Později – a tento význam je dnes nepoměrně známější – se tak začalo přezdívat jeho městu u rovněž smyšleného jezera Parime. Podle legend ze sebe tamní indiánští náčelníci smý ...

                                               

Genova (Zeměplocha)

Genova je království a zároveň jeho hlavní město na Zeměploše v knihách Terryho Pratchetta. Království Genova bylo vždy velmi bohaté díky vysokým poplatkum za dopravu, účtovanou procházejícím obchodníkum. Jeho až příliš líně poklidný život se změ ...

                                               

Jaxa (stát)

Jaxa je fiktivní státní útvar v dnešní Amurské oblasti s hlavním městem Albazino, který podle tradice polských historiku údajně existoval v 17. století.

                                               

Kakánie

                                               

Klač

Klač je fiktivní oblast ze Zeměplochy od Terryho Pratchetta. Jedná se o velké mnohonárodnostní císařství, ležící na posměrné straně Kruhového moře, tj. naproti Ankh-Morporku, s nímž také žije v neustálých konfliktech. Klač poněkud připomíná pozem ...

                                               

Lancre

Lancre je fiktivní království, v němž se odehrává děj některých knih z fantasy série Zeměplocha anglického autora Terryho Pratchetta – konkrétně řady o čarodějkách. Jedná se o horské království někde u středu Zeměplochy, které je tak malé, že by ...

                                               

Muntab

Muntab je fiktivní země na Zeměploše Terryho Pratchetta. O Muntabské teokracii není známo téměř nic. Nalézá se na Klačském kontinentu a jediná věc, co se o něm ví, je, že je o něm zmínka v Muntabské otázce "Kde je Muntab?". Možná to má něco spole ...

                                               

Oděská lidová republika

                                               

Sto Lat

Sto Lat je městský stát na Zeměploše v knihách Terryho Pratchetta. Leží poměrně blízko Ankh-Morporku směrem ke Středu, ve stoheliských pláních. Je vystavěn na obrovském balvanu, který do plání zanesly ustupující ledovce z nedalekých hor Beraní hl ...

                                               

Überwald

Überwald je země na Zeměploše v knihách Terryho Pratchetta. Je to podivná, stará země, odloučená od ostatních zemí nejen proto, že je tak stará a rozlehlá, ale i také proto, že větší část obyvatel tvoří upíři, vlkodlaci a trpaslíci. Lidé jsou zde ...

                                               

Val Verde (fiktivní oblast)

Val Verde je název fiktivní země využívané filmovými tvurci pro ztvárnění oblastí Jižní a Střední Ameriky bez rizika diplomatického nebo právního konfliktu. Obecně jde o španělsky mluvící stát jako např. Kuba nebo Nikaragua.

                                               

Valašské království

Valašské království je recesistické království v severovýchodní části České republiky a projekt na rozvoj a propagaci regionu Beskydy - Valašsko Ve své vlastní prezentaci a komunikaci používá VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ pro své zvýraznění vždy velká písmena.

                                               

Vejšnorie

Vejšnorie je fiktivní stát vymyšlený pro účely společného vojenského cvičení Ruska a Běloruska nazvaného Západ 2017.

                                               

Wakanda

Wakanda je fiktivní království několika kmenu ze světa Marvel Comics a MCU. Je domovskou zemí marvelovského hrdiny – Black Panthera. Dle popisu z komiksu leží v subsaharské Africe. Je proslulá svými pokročilými technologiemi díky vesmírnému prvku ...

                                               

Arabský svět

Arabský svět je ta část Afriky a Asie, kde žije převážně arabské obyvatelstvo. Jejich sjednocujícím prvkem je islám; většina těchto obyvatel jsou muslimové, i když ruzných škol.

                                               

Asijští tygři

Pojem asijští tygři označuje čtyři nově industrializované asijské země s rychlým hospodářským rustem: Hongkong, Jižní Korea, Singapur, Tchaj-wan. Všechny země prošly rapidní industrializací od začátku 60. let. Hongkong a Singapur jsou jedny ze čt ...

                                               

Čtvrtý svět

Čtvrtý svět je označení pro národy jež málo či vubec nepřicházejí do kontaktu se zbytkem lidstva, často žijící loveckosběračským zpusobem života. Liší se tak od "tří světu" jež byly postulovány v době studené války: prvního světa kapitalistických ...

                                               

Druhý svět

Druhým světem se označovaly komunistické státy východního bloku pod vlivem SSSR. Po svržení komunistických režimu ve východní Evropě a rozpadu SSSR zanikl východní blok a tím i druhý svět. Po skončení druhé světové války byl svět rozdělen na zápa ...

                                               

Nejméně rozvinuté země

Nejméně rozvinuté země je označení pro skupinu rozvojových zemí, které jsou na tom z hlediska životní úrovně obyvatel a ekonomické síly vubec nejhuře. V současnosti do této skupiny patří 48 státu. V rámci rozvojových programu OSN i řady dalších m ...

                                               

První svět

Po skončení druhé světové války byl svět rozdělen na západní blok a východní blok. Tato dvě seskupení státu zpočátku nebyla označena. Velké množství státu se ale nedalo zařadit do ani jedné skupiny, proto se začaly označovat jako třetí svět. Záro ...

                                               

Tatranský tygr

Tatranský tygr je mezinárodní přezdívka, kterou si Slovensko vysloužilo rychlým rustem své ekonomiky od roku 2002 do roku 2007, v možné souvislosti s reformami středo-pravicové vlády.

                                               

Třetí svět

Třetí svět je označení, používané pro státy světa, jež jsou považovány za ekonomicky málo rozvinuté. Rozdělení zemí na "světy" vzniklo během studené války, kdy jím byly označovány státy, které nepatřily ani do prvního, ani do druhého světa. Přest ...

                                               

Arabská islámská republika

Arabská islámská republika byla plánovanou unií mezi Libyí a Tuniskem. Pomyslnými zakladateli Arabské islámské republiky byl libyjský vudce Muammar Kaddáfí a tuniský prezident Habíb Burgiba, kteří se v roce 1972 dohodli na to že: Tyto dvě země vy ...

                                               

Balkánská federace

Balkánská federace byl projekt na vytvoření federace několika balkánských státu, především levicové orientace. Koncept Balkánské federace se poprvé objevil ke konci 19. století. Cílem bylo vytvořit novou politickou unii, federální republiku spoju ...

                                               

Kaskádie

Kaskádie je navrhovaný státní útvar, který by byl v budoucnosti vytvořen spojením amerických státu Oregon a Washington a kanadské provincie Britská Kolumbie. Název pochází od Kaskádového pohoří, které zaujímá většinu regionu. Nezávislá Kaskádie b ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →