ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 216                                               

Hvězdná mapa

Hvězdné mapy znázorňují nejduležitější hvězdy. Ze Země mužeme vidět pouhým okem asi 6000 hvězd, 3000 hvězd z jižní a 3000 ze severní polokoule. Hvězdná mapa se skládá ze souhvězdí, obrazu složených z jasnějších hvězd, pomáhajících pozorovateli zo ...

                                               

Indikační skica

Indikační skica, také označovaná jako příruční mapa, je jedním z produktu mapování stabilního katastru. Jedná se o zběžnou kopii originální mapy. Indikační skici vznikaly současně s podrobným měřením, které probíhalo v Čechách v letech 1826–1830 ...

                                               

Katastrální mapa

Katastrální mapa je státní mapové dílo velkého měřítka, jeho obsahem je polohopis a popis. Polohopis katastrální mapy obsahuje zobrazení hranic katastrálních území, hranic územních správních jednotek, státních hranic, hranic pozemku, obvodu budov ...

                                               

Mapy Google

Mapy Google je internetová mapová aplikace a technologie poskytována zdarma společností Google, která pohání mnoho mapových služeb včetně stránek Map Google, Google Ride Finder, Google Transit a mapy vložené na internetové stránky třetích stran z ...

                                               

Mapy.cz

Mapy.cz je česká internetová a mobilní mapová aplikace vyvíjená společností Seznam.cz. Všechny mapové podklady zobrazují Česko, většina z nich i Slovensko a některé typy map pokrývají celý svět. Mezi mnohé funkce aplikace patří plánovač tras aute ...

                                               

Meteorologická mapa

Meteorologická mapa je mapa, která zobrazuje pole hodnot meteorologických prvku a výskytu meteorologických jevu. Slouží meteorologum a klimatologum k souhrnnému zobrazení dat a informací o stavu počasí, jeho předpokládaném vývoji nebo jeho minulo ...

                                               

Námořní mapa

Námořní mapa je grafická reprezentace moře a přilehlého pobřeží. Podle měřítka mapy zobrazuje hloubku a výšku okolního terénu, přírodní charakter mořského dna, podrobnosti o pobřeží, navigační rizika, umístění humánních pomucek pro plavbu, příliv ...

                                               

OpenStreetMap

OpenStreetMap je projekt, jehož cílem je tvorba volně dostupných geografických dat a následně jejich vizualizace do podoby topografických map. Pro tvorbu geodat se jako podklad využívá záznamu z přijímaču globálního družicového polohového systému ...

                                               

Plavební mapy

Plavební mapy je kartografické dílo českých plavebních map, členěných po mapových listech v měřítku 1:5000 v souřadném systému S-JTSK. Mapové listy vytvoří kompozice tiskových výstupu s naplněním mimorámových údaju mapového listu generovaných z p ...

                                               

Politická mapa

Pro politickou geografii jsou významné na politické mapě tři aspekty: Symbolika má být výstižná, lokalizovaná zřetelně a srozumitelně. Nejčastěji jsou užívány barvy modrá = voda, zelená = les etc. a mezinárodně dohodnuté symboly červená linka = ž ...

                                               

SKY-MAP.ORG

SKY-MAP.ORG je webový server věnovaný astronomii. Jeho hlavní složkou je interaktivní mapa hvězdné oblohy, která funguje na podobných principech jako mapy pozemských území na mnoha jiných serverech. Mapa je generována z databáze několika tisíc ve ...

                                               

T mapa

T mapa, jinak též kruhová mapa, případně oikumenická mapa, nebo také O-T mapa, je druh středověké mapy světa kruhového tvaru, která je grafickým vyjádřením představ biskupa Isidora ze Sevilly o zemském povrchu. Tuto představu popisuje ve své kniz ...

                                               

Tematická mapa

Tematická mapa je mapa zobrazující na podkladu základní mapy, popř. na redukovaném podkladu základní mapy nebo obecně geografické mapy další přírodní, sociálně-ekonomické a technické objekty a jevy a jejich vztahy. Věda zabývající se technikou a ...

                                               

Turistická mapa

Turistická mapa je druh kartografické mapy povrchu, která má velice velké měřítko umožňující zakreslit velké množství detailu vyskytující se v krajině. Vzhledem ke své podrobnosti je vhodná pro pěší turisty, z čehož je odvozen i její název. Měřít ...

                                               

Základní mapa České republiky 1: 10 000

Základní mapa ČR 1: 10 000 je státní mapové dílo, zobrazující území ČR souvislým kladem 4 533 mapových listu. Jednotlivé listy mají rozměr 62 x 46 cm, mapové pole má tvar lichoběžníku s délkami základen od 47.03 do 49.22 cm, výškou 38 cm a zobraz ...

                                               

Orientační systém

Orientační systém zahrnuje nejruznější cedule a štítky. Mužeme se setkat s vnitřními i venkovními systémy. Mezi ty nejznámější patří dopravní a turistické značky, označování domu pomocí orientačních čísel, dále také značení v budovách ve formě ru ...

                                               

Andon

Andon je termín z oboru výroby, kterým se označují tabule informující o aktuálním stavu pracoviště. Jedná se o jeden z hlavních nástroju džidóky, systém vyvinutý firmou Toyota, jako součást Toyota Production System, který upozorňuje na problém př ...

                                               

Domovní znamení

Domovní znamení je historická poznávací značka nad vchodem či na fasádě domu, nejstarší orientační pomucka k vyhledávání domu v obcích a městech. V současnosti slouží především k dekoraci historických domu.

                                               

Dopravní značka

Dopravní značení pro silnice je jedním ze systému praktické globální vizuální komunikace. Vedle něj existují systémy pro železnici, vodní cesty ad. Na rozdíl od jiných systému se značení pro silnice zatím nepodařilo mezinárodně sjednotit, a proto ...

                                               

E-mailová adresa

E-mailová adresa je údaj, který v e-mailové zprávě určuje adresáta zprávy a obvykle též údaj o odesílateli zprávy. E-mailová adresa identifikuje elektronickou poštovní schránku uživatele e-mailu. E-mailová poštovní schránka je fyzicky umístěna na ...

                                               

Evidenční číslo domu

Podle § 6 odst. 3 vyhlášky československého Ústředního úřadu pro věci národních výboru č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domu, vydané na základě zmocnění zákonem 36/1960 Sb., o územním členění státu, se "řadovým číslem e ...

                                               

Inukšuk

Inukšuk nebo inuksuk, množné číslo inuksuit, je označení pro kamenné sochy, které vytvářejí Eskymáci na severoamerickém pobřeží Severního ledového oceánu. Nejmenší mají okolo pul metru, nejvyšší se nachází v Schombergu a měří 11.3 m. Mají ruznou ...

                                               

Milion (milník)

Milion v Konstantinopoli byl mramorový oblouk, od něhož byly měřeny všechny vzdálenosti v Byzantské říši. Z oblouku se zachoval jeden kamenný kvádr. Nachází se u baziliky Cistern poblíž chrámu Hagia Sofia.

                                               

Nilometr

Nilometr je moderní označení užívané pro zvláštní stavbu budovanou ve starověkém Egyptě pro měření výšky nilských záplav. Přestože se dochovaly až z pozdějších dob, lze duvodně předpokládat jejich existenci už ve Staré říši. Vzhledem ke svému úče ...

                                               

Orientační číslo

Orientační číslo je v České republice a Slovenské republice doplňkové číslo, které se používá v některých obcích s pojmenovanými ulicemi, zejména ve větších městech, a které udává adresu budovy a je alternativou k domovnímu číslu. Dvojité číslová ...

                                               

Označování ulic a veřejných prostranství

Označování ulic, náměstí, nábřeží, mostu, parku, sadu a dalších veřejných prostranství je určeno zejména k orientaci ve městě a k usnadnění identifikace veřejnou správou, přičemž nenahrazuje identifikaci úřední. Ulice se v Česku a dalších evropsk ...

                                               

Plavební znak

Plavební znak nebo též signální znak je značka, jíž je vybavena vodní dopravní cesta a která dává pokyn, zákaz nebo informaci vudci plavidla. Plavební znaky jsou obdobou silničních dopravních značek. Plavební znaky jsou buď plovoucí nebo pobřežní ...

                                               

Rozcestník

Rozcestník je prvek dopravního, turistického nebo jiného obdobného značení umístěný na rozcestí, na němž jsou uvedeny jednotlivé dosažitelné cíle, popřípadě jejich vzdálenost od rozcestníku. Často má podobu sloupu. V přeneseném významu se rozcest ...

                                               

Turistická značka

Turistická značka je symbol nebo tabulka, jejímž účelem je poskytnout turistum informaci o směru cesty, případně též o vzdálenostech, podmínkách pruchodnosti, popisech míst atd. Turistické značení je soustava turistických značek. Podle účelu muže ...

                                               

Tyčové značení

Tyčové značení je druh značení cest určený pro období se sněhovou pokrývkou. Podél cesty jsou v pravidelných rozestupech rozmístěny několik metru vysoké dřevěné tyče, takže směr trasy je viditelný i při vysoké sněhové pokrývce a zavátých stopách. ...

                                               

Antiradar

Antiradar je pasivní zařízení, které je naladěno na stejnou frekvenci, jakou vysílají tzv. cestní radary. Je to velmi citlivý přijímač, který řidiče v dostatečném předstihu upozorní na blížící se policejní radar. Radarové detektory nic nevysílají ...

                                               

Dělostřelecký systém ARTHUR

Dělostřelecký systém ARTHUR je mobilní pozemní radiolokační systém vyvinutý švédskou firmou Ericsson v 90. letech 20. století. Jeho nejčastějším nosičem je vozidlo Bv 206. Slouží k vyhledávání letících dělostřeleckých projektilu a po krátkém sled ...

                                               

Detektor rychlosti

Detektor rychlosti je kamera namontovaná vedle, nad silnicí, nebo na vozidle, určená k detekci porušení regulace dopravy, včetně překročení maximální povolené rychlosti, projíždění semaforu na červenou, neoprávněné použití pruhu pro autobusy, neb ...

                                               

Duga

Duga byl sovětský OTH radarový systém, využívaný jako součást systému včasné výstrahy ABM. Radar byl provozován od července 1976 do prosince 1989. Operačně byly nasazeny dva radary Duga, jeden poblíž Černobylu a druhý na východní Sibiři. Radary D ...

                                               

EL/M-2075

EL/M-2075 Phalcon je izraelský letoun včasné výstrahy a řízení a aktivní radar vyvinutý společnostmi Israel Aerospace Industries a Elta Systems. Vzniklo na bázi Boeingu 707.

                                               

EL/M-2084

EL/M-2084 Multi Mission Radar je izraelský 3D radar s aktivním elektronickým snímáním, který představuje senzorovou jednotku protiletadlového systému SPYDER-MR. Radar EL/M-2084 operuje v pásmu S, v režimu sledování vzdušného prostoru vyhodnocuje ...

                                               

Erieye

Erieye je vzdušný systém včasné výstrahy a řízení vyvinutý v 80 90. letech 20. století švédskou společností Ericsson. Jádrem systému je radiolokátor PS890 Erieye, kategorie AESA, s pevnou anténou s bočním vyzařováním. Ten lze umístit na mnohem me ...

                                               

Freya (radar)

Freya byl radar včasné výstrahy provozovaný Německem během druhé světové války. Pojmenován byl podle severské bohyně Freyji. Během války bylo postaveno přes tisíc jednotlivých stanic. Námořní verze provozovaná na mírně odlišné vlnové délce byla v ...

                                               

Ground Master 400

Ground Master 400 je mobilní radarový systém vyráběný společností ThalesRaytheonSystems. GM 400 je plně digitální 3D radar dlouhého dosahu s aktivním elektronickým snímáním, který slouží pro účely protivzdušné obrany, přičemž umožňuje detekci cíl ...

                                               

IAI EL/W-2085

EL / W-2085 je izraelské letadlo včasné výstrahy a řízení a radar vyvinutý společnostmi Israel Aerospace Industries a Elta Systems postavené na bázi letounu Gulfstream G550.

                                               

Laserová rušička

Laserová rušička je zařízení, které chrání vozidlo před laserovými měřiči rychlosti, bez ohledu na rychlost vozidla a jeho vzdálenost od měřiče. Vozidlu s namontovanou laserovou rušičkou je prakticky nemožné změřit rychlost. V okamžiku, když senz ...

                                               

Meteorologický radar

Vysílač meteorologického radaru vysílá elektromagnetické záření o vlnové délce 2 až 10 cm v krátkých pulzech s vysokým okamžitým výkonem řádu 100 kW. Záření dopadne na cíl, kterým je zčásti pohlceno a rozptýleno, přičemž část záření se vyzáří zpě ...

                                               

P-15 (radar)

Radar P-15 "Stezka", nebo také 1RL13 je 2D UHF radiolokátor vyvinutý a používaný v bývalém Sovětském svazu.

                                               

Radar absorbent material

Radarově-absorpční materiály jsou speciální materiály, schopné pohltit radarové záření, přeměnit ho na tepelnou energii. Tím snižují odrazivost letounu, nebo jakéhokoliv jiného objektu, jehož povrch je tímto druhem materiálu pokryt, používají se ...

                                               

Radar se syntetickou aperturou

Radar se syntetickou aperturou je typ radaru, ve kterém je používáno sofistikovaného zpracování radarových dat k vytvoření velmi úzkého efektivního paprsku. Muže být používán pouze pohybováním nástroju přes relativně statické cíle pozorování, ale ...

                                               

Radar včasné výstrahy

Radar včasné výstrahy je radarový systém určený primárně k detekci objektu na dlouhou vzdálenost, čímž varuje obranu v předstihu než se sledovaný objekt stihne přiblížit do blízkosti svého cíle. Prostředky obrany tak získávají maximum času k reak ...

                                               

Ústav pro výzkum radiotechniky Opočínek

Ústav pro výzkum radiotechniky Opočínek byl od roku 1950 vývojovým pracovištěm se zaměřením na radary a spojovací techniku, který převážně spolupracoval s Teslou Pardubice, jehož byl i organizační složkou. V říjnu 1962 zde byla vyrobena první let ...

                                               

Orient

Orient je tradiční označení zemí a kultur, které leží z pohledu Evropanu na východě. Jeho obsah se v dějinách měnil, v současné češtině znamená zpravidla Blízký východ a východní Středomoří, v širším slova smyslu i Střední a Dálný východ. Oriente ...

                                               

Jeskyně

Jeskyně je podzemní dutina vytvořená přirozenou cestou. Vzniká většinou vymíláním nebo vymýváním horniny, obvykle vápence, podzemními prameny. Existují ale také jeskyně v jiných horninách vzniklé jinými zpusoby. Pruzkumem a mapováním jeskyň se za ...

                                               

Grotta

Grotta, též grota, je dekorativní umělá jeskyně nebo přírodní jeskyně vzbuzující specifický zájem ze strany člověka. Slovo grotta pochází z italštiny a má stejný puvod jako české krypta v latinském crypta převzatém z řeckého κρύπτη krypté, skrytý ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →