ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 215                                               

Ivan Ivanovič Šiškin

Ivan Ivanovič Šiškin byl ruský malíř a grafik. Je považován za prukopníka epického zobrazení motivu typických pro ruskou krajinu. Většinou maloval jen lesní krajiny, ve kterých vynikal malířskou harmonií i vyjádřením reálné podoby malovaného. Umě ...

                                               

Augustinus Terwesten

Augustinus Terwesten byl malíř 17. století ze severního Nizozemska specializovaný na portréty, architektonická a historická témata.

                                               

Johann Alexander Thiele

Johann Alexander Thiele byl německý malíř a leptař. Maloval obrazy žánrové typu jako "Caroussel" nebo krajiny, jako "Moritzburg". Zároveň se věnoval i grafice. V ČR máme krom jiného "Královský zámeček Pilnitz na Labi" 1726. Žil a pracoval v Drážď ...

                                               

Hans Thoma

Narodil se v rodině dřevorubce v horské obci v Černém lese, asi 20 km jihovýchodně od Freiburgu. Začal se učit natěračem a malířem, až roku 1859 byl přijat na malířskou akademii v Karlsruhe. Po absolutoriu roku 1866 odjel 1868 do Paříže, kde ho n ...

                                               

Constant Troyon

Troyon v mládí pracoval jako malíř porcelánu ve slavné továrně ve svém rodném městě, kde pracoval také jeho otec. Ve 21 letech se začal profilovat jako malíř krajin. Stal se studentem Camilla Roqueplana, který ho seznámil s Théodorem Rousseauem, ...

                                               

George Turner (malíř)

Turner se narodil v Cromfordu v Derbském hrabství, ale jeho rodina se brzy přestěhovala do Derby. Už v mládí ukázal své nadání pro hudbu a malování, také byl podporován svým otcem, Thomasem Turnerem, který, ačkoliv pracoval jako krejčí, byl nadše ...

                                               

William Turner

Joseph Mallord William Turner byl anglický romantický krajinář, jenž bývá pokládán za předchudce impresionismu. Přestože byl ve své době pokládán za rozporuplnou osobnost, považujeme jej dnes za umělce, jemuž se podařilo, že se do té doby poměrně ...

                                               

Pierre-Henri de Valenciennes

Pierre-Henri de Valenciennes byl francouzský malíř, který řadu let strávil v Itálii. Maloval skici římských ruin, které však byly po Valenciennesově smrti rychle zapomenuty, a ke znovuobjevení jeho díla došlo až ve 20. století. Kromě toho napsal ...

                                               

Willem van de Velde mladší

Willem van de Velde mladší byl holandský malíř, syn Willema van de Velde staršího, stejně jako jeho otec se specializující na mariny. Jeho bratr Adriaen van de Velde byl také umělec.

                                               

Esaias van de Velde

Esaias van de Velde byl holandský krajinář 17. století. Narodil se v Amsterdamu, kam jeho otec Hans van de Velde jako protestant uprchl v roce 1585 z Vlámska. Malířství studoval u svého otce a u Gillise van Coninxloo, krajináře z Antverp a žáka P ...

                                               

Matthias Withoos

Matthias Withoos, známý také jako Calzetta Bianca nebo Calzetti, byl nizozemský malíř zátiší a městských scén, známý hlavně svými obrazy s detaily hmyzu, plazu a podrostu v popředí svých obrazu.

                                               

Gaspar de Witte

Gaspar de Witte se narodil v Antverpách jako syn Petera de Witte II a Barbary Remeeus. Byl členem prominentní malířské rodiny. Jeho otec a jeho bratři Peter de Witte III a Jan Baptist de Witte byli malíři. Gaspar byl také kmotrem Gerarda Segherse ...

                                               

Gaspar van Wittel

Caspar van Wittel také Gaspar van Wittel, v Itálii známý jako Gaspare Vanvitelli nebo Gasparo degli Occhiali), byl nizozemský malíř a kreslíř, který většinu své umělecké kariéry strávil v Římě. Patří mezi hlavní tvurce vedut, byl jedním z prvních ...

                                               

Joseph Wright of Derby

Joseph Wright byl anglický malíř období romanismu a osvícenství. Je označován za "prvního profesionálního malíře, který zachytil atmosféru prumyslové revoluce". Wrightovu tvorbu formovaly zájmy o soudobé dění ve vědě a technice, v rovině technick ...

                                               

Andrew Wyeth

Andrew Newell Wyeth byl americký malíř, v Americe své doby s převážně realistickými krajinnými výjevy velmi oblíbený. Byl synem malíře N. C. Wyetha, u kterého také získal umělecké vzdělání. Již v roce 1937 sklidila jeho výstava úspěch. Zlom v jeh ...

                                               

Seznam krajinných památkových zón v Česku

                                               

Bečovsko (krajinná památková zóna)

Krajinná památková zóna Bečovsko je část krajinného celku v Slavkovském lese, která byla ministerstvem kultury České republiky v souladu se zákonem o státní památkové péči prohlášena za památkovou zónu opatřením ze dne 1. 9. 2014, které nabylo úč ...

                                               

Hornická kulturní krajina Abertamy – Horní Blatná – Boží Dar

Hornická kulturní krajina Abertamy – Horní Blatná – Boží Dar je část krajinného celku v Krušných horách, která byla Ministerstvem kultury České republiky v souladu se zákonem o státní památkové péči prohlášena za krajinnou památkovou zónu opatřen ...

                                               

Hornická kulturní krajina Háj – Kovářská – Mědník

Hornická kulturní krajina Háj – Kovářská – Mědník je část krajinného celku v Krušných horách, která byla Ministerstvem kultury České republiky v souladu se zákonem o státní památkové péči prohlášena za krajinnou památkovou zónu opatřením ze dne 2 ...

                                               

Hornická kulturní krajina Jáchymov

Hornická kulturní krajina Jáchymov je část krajinného celku, která byla ministerstvem kultury České republiky v souladu se zákonem o státní památkové péči prohlášena dne 17. ledna 2014 za památkovou zónu. Památkově chráněná zóna zaujímá rozlohu 1 ...

                                               

Hornická kulturní krajina Krupka

Hornická kulturní krajina Krupka je část krajinného celku v Krušných horách, která byla ministerstvem kultury České republiky v souladu se zákonem o státní památkové péči prohlášena za památkovou zónu opatřením ze dne 21. ledna 2014, které nabylo ...

                                               

Kladská

Kladská je osada v katastrálním území Mariánské Lázně v okrese Cheb asi 7 kilometru severně od Mariánských Lázní, administrativně náležející k městu. Byla založena jako lovecká osada roku 1875. V roce 2011 zde trvale žilo 56 obyvatel. Dříve patři ...

                                               

Lednicko-valtický areál

Lednicko-valtický areál je krajinný celek o rozloze 300 km 2 v okrese Břeclav při hranici s Rakouskem, od prosince 1996 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je pokládán za nejrozsáhlejší komponovanou krajinu v Evropě a možná i ...

                                               

Lembersko (krajinná památková zóna)

Krajinná památková zóna Lembersko byla prohlášena Ministerstvem kultury České republiky podle vyhlášky č. 208/1996 v roce 1996. Se svojí rozlohou 353 ha je jednou z nejmenších krajinných památkových zón v České republice. Z větší části leží na ka ...

                                               

Novohradsko (krajinná památková zóna)

Krajinná památková zóna Novohradsko se nachází v Novohradském podhuří a částečně v Třeboňské pánvi v okrese České Budějovice v Jihočeském kraji. Jejím přirozeným centrem je město Nové Hrady. Novohradsko bylo jako historická kulturní krajina mimoř ...

                                               

Plasko (krajinná památková zóna)

Krajinná památková zóna Plasko byla Ministerstvem kultury České republiky v souladu se zákonem o státní památkové péči prohlášena za krajinnou památkovou zónu vyhláškou č. 208/1996. Památkově chráněná zóna zaujímá rozlohu 1 443 ha a nachází se na ...

                                               

Římovsko (krajinná památková zóna)

Krajinná památková zóna Římovsko se nachází na katastrálních územích Branišovice, Dolní Stropnice, Kamenný Újezd a Římov v okrese České Budějovice v Jihočeském kraji. Římovsko bylo jako sakrální kulturní krajina mimořádné hodnoty prohlášeno Minis ...

                                               

Území bojiště u Přestanova, Chlumce a Varvažova (krajinná památková zóna)

Území bojiště u Přestanova, Chlumce a Varvažova je krajinná památková zóna, která se rozkládá v Chabařovické pánvi a částečně v Nakléřovské vrchovině v okresech Ústí nad Labem a Teplice v Ústeckém kraji. Jejím přirozeným centrem je město Chlumec. ...

                                               

Valečsko (krajinná památková zóna)

Krajinná památková zóna Valečsko je část krajinného celku v Doupovských horách, která byla ministerstvem kultury České republiky v souladu se zákonem o státní památkové péči prohlášena za památkovou zónu vyhláškou č. 208/1996. Památkově chráněná ...

                                               

Zahrádecko (krajinná památková zóna)

Krajinná památková zóna Zahrádecko byla prohlášena Ministerstvem kultury České republiky podle vyhlášky č. 208/1996 Sb. dne 1. července 1996. Památková zóna leží na katastrálním území obcí Zahrádky, Jestřebí, Stvolínky a Holany v okrese Česká Líp ...

                                               

Rekultivace

Rekultivace je souhrn zásahu, které mají zahladit nežádoucí antropogenní zásahy do krajiny. Nejčastěji je předmětem rekultivace území postižené těžbou nerostných surovin. Výsledkem rekultivace muže být přeměna vytěžených ploch na pole a lesy, vyb ...

                                               

Rekultivační jezero

Rekultivační jezero je jezero, které vzniklo nebo vzniká během rekultivačních procesu obnovujících přirozený ráz krajiny, která byla narušena dulní nebo jinou činností člověka. Patří mezi antropogenní jezera.

                                               

Revitalizace vodních toku

Revitalizace vodních toku je proces nápravy nevhodně provedených úprav směrem k puvodnímu, přírodě blízkému stavu s cílem obnovy přirozené funkce vodních ekosystému.

                                               

Sanace (ekologie)

Sanace znamená přijetí opatření k nápravě škod zpusobených lidskou činností na krajině nebo majetku. Sanace je samotné odstranění příčin a následku zpusobených škod. Nápravná opatření učiněná v krajině jsou revitalizace a rekultivace.

                                               

BeiDou

Navigační systém BeiDou je ve 3. generaci projekt autonomního globálního družicového polohového systému Čínské lidové republiky, který byl v 1. generaci funkční jen na území Číny, je funkční ve 2. generaci v asiopacifickém regionu a ve 3. generac ...

                                               

European Geostationary Navigation Overlay Service

EGNOS je aplikace systému SBAS, který doplňuje a vylepšuje vlastnosti GPS v Evropě. Považuje se za předstupeň pro GNSS Galileo a proto je část družic v testovacím provozu, nemá žádnou garantovanou dostupnost. Provozatelem systému je ESA za pomoci ...

                                               

GAGAN

GAGAN je regionální SBAS, zadaný a provozovaný vládou Indie. Systém se v současnosti dokončuje, operabilní má být v roce 2014.

                                               

Galileo (navigační systém)

Galileo je evropský autonomní globální družicový polohový systém, který financuje Evropská unie prostřednictvím Evropské kosmické agentury. Galileo má poskytnout přesný a nezávislý navigační systém, aby státy Evropské unie nebyly závislé na ameri ...

                                               

GIOVE-A

Giove-A je technologická navigační družice pro ověřování funkce pozemního segmentu chystaného navigačního systému Galileo. Její technické předstartovní označení bylo GSTB-V2/A. Postavila ji firma Surrey Satellite Technology Ltd., Guildford, Surre ...

                                               

Globální družicový polohový systém

Globální družicový polohový systém je služba umožňující za pomoci družic autonomní prostorové určování polohy s celosvětovým pokrytím. Uživatelé této služby používají malé elektronické rádiové přijímače, které na základě odeslaných signálu z druž ...

                                               

GLONASS

GLONASS je globální družicový polohový systém využívaný ruskou armádou. S jeho pomocí je možno určit polohu a přesný čas kdekoliv na Zemi nebo nad Zemí. Stejně jako u GPS je část služeb tohoto systému s omezenou přesností volně k dispozici civiln ...

                                               

GPS

GPS je globální družicový polohový systém vlastněný USA a provozovaný Vesmírnými silami Spojených státu amerických. GPS umožňuje pomocí elektronického přijímače určit přesnou polohu na povrchu země, nahrazuje tak starší metody založené na pozorov ...

                                               

Indian Regional Navigation Satellite System

Indian Regional Navigation Satellite System je vyvíjený třídružicový regionální navigační systém pro Indii. Jedná se o plošně omezenou verzi globálního pozičního systému, jako je například GPS. Plná sestava se skládá ze tří satelitu na geostacion ...

                                               

Local Area Augmentation System

lokální omezení vždy pro dané letiště vybavené tímto systémem přesnost LAAS byla v roce 2001 horizontálně 16 m a vertikálně 4 m; do té doby byla vylepšena na odchylku menší než 1 m jedná se o upřesňující systém augmentation system vylepšující úda ...

                                               

Multi-functional Satellite Augmentation System

Multi-functional Satellite Augmentation System je japonský satelitní rozšiřující systém, to jest satelitní navigační systém, který podporuje diferenční GPS navržené pro náhradu systému GPS pomocí získávání a vylepšování spolehlivosti a přesnosti ...

                                               

Quasi-Zenith Satellite System

Quasi-Zenith Satellite System je vyvíjený třídružicový regionální navigační systém pro Japonsko. Jedná se o plošně omezenou verzi globálního pozičního systému, jako je například GPS. První družice Michibiki byla vypuštěna 11. září 2010. Plný oper ...

                                               

Rádiové signály GPS

Družice systému GPS vysílají radiové signály, které umožňují uživatelum určovat svou polohu a čas. Puvodní plán výstavby systému GPS počítal se dvěma ruznými kódy: C/A kód Coarse / Acquisition code, který je veřejně dostupný P kód Precision code, ...

                                               

Transit

Transit, někdy také NAVSAT, byl historicky první družicový polohový systém provozovaný mezi léty 1964–1996 námořnictvem Spojených státu, s jehož pomocí bylo možno určit polohu s přesností prvních stovek metru a přesný čas kdekoliv na Zemi. Přesno ...

                                               

Maják na ostrově Faros

Maják, který se nacházel v Egyptě na malém ostruvku Faros u vjezdu do alexandrijského přístavu, měl být svého času nejvyšší stavbou starověkého světa. Počítá se k sedmi divum světa. Maják na ostrově Faru patří ke stavbám, jejichž vzhled není možn ...

                                               

Bohemiae Rosa

Bohemiae Rosa je mapa českých zemí v podobě ruže. Autorem mapy je slezský kartograf Kristián Vetter, autorem mědirytu je augšpurský rytec Wolfgang Kilian. Mapa Bohemiae Rosa byla vytvořena pro historické a vlastivědné dílo Epitome historica Rerum ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →