ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 213                                               

Mandevilluv cestopis

                                               

Milion (kniha)

Milion je cestopis Marca Pola ze 13. století o jeho cestě do Asie. Po uveřejnění byla kniha v Evropě velmi populární, protože popisovala exotické prostředí, jež bylo v té době v módě spolu s rytířskými příběhy. Marco Polo diktoval příběh románové ...

                                               

Mundus Novus

Mundus Novus byl leták, který v letech 1501 až 1502 napsal jako dopis známý italský cestovatel Amerigo Vespucci při své druhé objevitelské výpravě, když se plavil do Brazílie, a později byl dopis upraven do formy letáku. Leták pojednává právě o B ...

                                               

Travel bible

Kniha Travel Bible od Matouše Vinše a Petra Nováka je cestovní pruvodce na téma cestování po světě za málo peněz. Překypuje praxí podloženými radami od autoru – zkušených cestovatelu; ti se rozhodli literární formou podělit o načerpané poznatky a ...

                                               

National Geographic Magazine

National Geographic Magazine je populárně-naučný měsíčník, který začala vydávat americká Národní zeměpisná společnost od října roku 1888, kdy vyšel v nákladu 200 výtisku. Dnes vychází v nákladu přes 8.5 milionu výtisku.

                                               

Antonín Bečvář

Antonín Bečvář byl český astronom a klimatolog. Vydal světově proslulý astronomický atlas – Atlas Coeli Skalnaté Pleso. Dlouhou dobu pusobil na Slovensku.

                                               

Jan Bednář (meteorolog)

Jan Bednář je český meteorolog, klimatolog a vysokoškolský učitel, jenž pusobí na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1997–2000 zastával post předsedy Akademického senátu Univerzity Karlovy, byl také prorektorem pro studijn ...

                                               

Katharine Hayhoeová

Katharine Anne Scott Hayhoeová je kanadsko-americká vědkyně zabývající se vědami o atmosféře a politologií. Je ředitelkou Střediska vědy klimatu na Texas Tech University. Patří k celosvětově nejvlivnějším reprezentantum vědeckého proudu varujícíh ...

                                               

Bohuslav Hrudička

Bohuslav Hrudička se narodil v roce 1904 v Třešti, mezi lety 1919 a 1923 vystudoval učitelský ústav v Brně a následně nastoupil do Hrotovic na pozici učitele roku 1929 definitivního učitele, kolem roku 1930 pak pracoval jako odborný učitel v Brně ...

                                               

Alexander von Humboldt

Friedrich Heinrich Alexander svobodný pán von Humboldt byl německý přírodovědec světového významu a spoluzakladatel geografie jako empirické vědy. Jeho výzkumné cesty vedly přes Evropu až do Střední Ameriky a Jižní Ameriky, jakož i do Střední Asi ...

                                               

Ladislav Metelka

V roce 1982 dokončil studium meteorologie a klimatologie na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a v roce 1998 úspěšně zakončil postgraduální doktorské studium na MFF UK. Od roku 1982 zaměstnán jako klimatolog na pobočce Českého hydrometeorol ...

                                               

Milutin Milanković

Milutin Milanković byl jugoslávský geofyzik srbské národnosti, známý svou teorií vlivu astronomických jevu na ozáření Země, vývoj klimatu a ledových dob a také návrhem novojuliánského kalendáře.

                                               

Albrecht Penck

Albrecht Penck byl německý geolog, geograf a klimatolog. V letech 1885–1906 pusobil jako profesor na Vídeňské univrezitě, v letech 1906–1927 pak na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Zde byl rovněž ředitelem Ústavu a muzea oceánografie. V roce 188 ...

                                               

Evžen Quitt

Evžen Quitt byl český geograf a klimatolog. V letech 1963 až 1972 vedl klimatologické oddělení ústavu a od roku 1993 pusobil v brněnské pobočce Ústavu geoniky Akademie věd České republiky. V akademii věd byl pracovně činný až do roku 2009. Je aut ...

                                               

Josef Svoboda (polárník)

Josef Svoboda je česko-kanadský ekolog, polárník, skaut a bývalý politický vězeň komunistického režimu. Studoval přírodovědu a filozofii na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 1949 byl v pruběhu studia pro svou skautskou činnost zatčen a v polit ...

                                               

Radim Tolasz

Radim Tolasz je český klimatolog a meteorolog. V roce 1987 vystudoval fyzickou geografii na Masarykově univerzitě. Od roku 1986 pracuje pro Český hydrometeorologický ústav postupně jako technik oddělení režimových informací 1986–1990, vedoucí odd ...

                                               

Alfred Wegener

Alfred Lothar Wegener byl německý vědec, který se zabýval mnoha vědními obory, světového uznání a věhlasu došel v geologii a v meteorologii. Byl prukopníkem balónového pozorování. Předložil tzv. mechanickou teorii vzniku tornád.

                                               

Albert I. Monacký

Albert I. Monacký byl od roku 1889 až do své smrti vládnoucí kníže Monaka. Pocházel z rodu Grimaldiu a byl synem knížete Karla III. Monackého a jeho manželky Antoinetty de Mérode.

                                               

Zdeněk Kukal

Zdeněk Kukal je český oceánolog, geolog a oceánograf, autor řady vědeckých prací z oboru oceánologie a geologie a řady prací populárně naučných. V roce 1955 vystudoval geologii na Univerzitě Karlově v Praze. Pracoval v Ústředním ústavu geologické ...

                                               

Ahmad ibn Mádžid

Ahmad ibn Mádžid byl arabský mořeplavec a teoretik nautiky. Plavil se jako lodivod portugalského mořeplavce Vasco da Gamy v Indickém oceánu.

                                               

Vinzenz Ferrer Klun

Vinzenz Ferrer Klun, též Vinko Fereri Klun, byl rakouský historik, geograf, pedagog a politik z Kraňska, puvodně se hlásíci k slovinské národnosti, později se kulturně a politicky přiklánějící k národnosti německé, v 2. polovině 19. století posla ...

                                               

Jaromír Korčák

Jaromír Korčák byl představitel české geografie, demografie a statistiky. Sám o sobě ovšem uváděl, že pracuje v oboru mesologie a vědy populační. Byl synem venkovského učitele. Po absolvování gymnázia vystudoval přírodopis a zeměpis na pražské un ...

                                               

Andreas Achenbach

Andreas Achenbach byl německý krajinář období romantismu a bratr malíře Oswalda Achenbacha. Bývá řazen do düsseldorfské malířské školy. Tématem jeho obrazu byly převážně přímořské scenérie. Jeho bratr Oswald Achenbach se soustředil na zobrazení i ...

                                               

Oswald Achenbach

Oswald Achenbach byl německý krajinář, bratr Andrease Achenbacha. Byl uznávaným koloristou a zakladatelem düsseldorfské školy krajinomalby. Studoval na akademii v Düsseldorfu a v atelieru svého bratra. Od roku 1850 často cestoval do Itálie, kde m ...

                                               

Henri Allouard

Henri Allouard studoval u Alexandra Schoenewerka a Eugèna-Louise Lequesne. V Salonu francouzských umělcu vystavoval od roku 1865 do roku 1928. Puvodním zaměstnáním knihkupec se Allouard sochařství začal věnovat poměrně pozdě, až v roce 1872, kdy ...

                                               

Albrecht Altdorfer

Albrecht Altdorfer byl německý renesanční malíř, grafik, rytec a stavitel, žák Albrechta Dürera a jeden z prvních představitelu tzv. Školy malých norimberských mistru.

                                               

Folbert van Alten-Allen

O jeho dětství a mládí nemáme žádné informace. Jeho první podepsaná malba De Korte Nieuwstraat te Utrecht vznikla v roce 1655. K roku 1677 se vyskytoval ve Vídni. V této době byl císařským dvorním malířem Leopolda I. Jeho roční plat se od roku 16 ...

                                               

Henri Van Assche

Narodil se v Bruselu dne 30. srpna 1774. Od mládí projevoval zálibu v malování a od svého otce, který byl význačným amatérským umělcem, se naučil základy designu a perspektivy. Poté se učil u malíře Deroye v Bruselu. Od něho se naučil dalším malí ...

                                               

Isabelle Catherine van Assche

Isabelle Catherine van Assche-Kindt či Isabel nebo Isabella byla belgická malířka krajinářka, narozená v Bruselu. Byla žákyní svého strýce Henriho Van Asscheho. Její sestra, Amélie van Assche, byla také malířka, stala se dvorní malířkou belgické ...

                                               

Hendrick Avercamp

Hendrick Avercamp byl nizozemský malíř a krajinář, nejznámější představitel malířu zimní krajiny, představitel malířského realistického nizozemského baroka. Tvořil a žil především v Kampen. Protože byl od narození hluchoněmý, dostal přezdívku de ...

                                               

Ludolf Bakhuizen

Ludolf Bakhuizen, transkribováno také Backhuyzen, Bakhuyzen a dokonce i Bakhuysen nebo Backhusein, byl nizozemský krajinář a marin.

                                               

Frédéric Bazille

Narodil se v Montpellieru v Languedoc-Roussillonu do evangelické rodiny. O malířství získal zájem po seznámení s některými díly Eugèneho Delacroixe. Jeho rodina mu studie umění sice povolila, ale jen pod podmínkou, že vystuduje medicínu. S jejím ...

                                               

Bernardo Bellotto

Bernardo Bellotto, známý pod strýcovým přídomkem Canaletto byl italský malíř a grafik, příslušník benátské malířské školy zobrazující městské veduty. Podobně jako jeho strýc Giovanni Antonio Canal, zvaný taktéž Canaletto, se stal významným malíře ...

                                               

Richard Parkes Bonington

Richard Parkes Bonington byl anglický romantický krajinář. Ve svých 14 letech se přestěhoval do Francie a muže být tedy považován i za francouzského umělce. Jeho krajiny jsou většinou obrazy pobřežních scén s nízkým horizontem se zvláštním zaměře ...

                                               

Peeter van Bredael

Pieter van Bredael nebo Peeter van Bredael byl vlámský malíř, specializovaný na obrazy venkovských tržišť a scén z vesnických slavností. Zobrazoval tehdejší italskou krajinu jak v prostředí vesnickém tak městském.

                                               

Jules Breton

Byl také spisovatelem, napsal několik básnických sbírek například Jeanne a prozaických děl s tématem jeho uměleckého života nebo životu malířu, které osobně znal, jako například Nos peintres du siècle 1900, Delphine Bernard 1902 nebo La Peinture ...

                                               

Milan Bubák

Vyučil se knihařem a poté studoval na Státní grafické škole v Praze, a to v letech 1945 až 1949. Byl žákem těchto výtvarníku: Josef Solar, Miloš Kesl, Svatopluk Klír, Rudolf Beneš. Na škole se poznal s Vladimírem Boudníkem, jeho spolužákem, se kt ...

                                               

Ludvík Arnošt Buquoy

Hrabě Ludvík Arnošt Buquoy také známý jako Ludwig Ernst von Buquoy, Ludwig Ernst Buquoy a Luigi Ernesto Buquoy, byl rakouský grafik, malíř a kreslíř pocházející z české větve rodu Buquoyu.

                                               

Carl Gustav Carus

Carl Gustav Carus byl německý malíř, lékař, psycholog, fyziolog a botanik. Roku 1811 se stal doktorem medicíny a filozofie, roku 1814 profesorem medicíny a ředitelem porodnice v Drážďanech. V letech 1814 až 1817 studoval malbu u Caspara Davida Fr ...

                                               

Paul Cézanne

Paul Cézanne byl francouzský malíř, často nazývaný "otec moderního umění". Snažil se dosáhnout syntézy realistického zobrazení, osobního výrazu a abstraktního obrazového řádu. Z umělcu své generace měl Cézanne zřejmě největší vliv na umění 20. st ...

                                               

John Constable

John Constable byl anglický malíř období romantismu. Byl jedním z nejvýznamnějších anglických krajinářu a zakladatelem moderní realistické krajinomalby 19. století.

                                               

Camille Corot

Camille Corot se narodil v Paříži roku 1796, v nyní již zbouraném domě, na nábřeží poblíž rue du Bac. Jeho rodina patřila k buržoazii a tak na rozdíl od svých uměleckých kolegu, nikdy neměl nouzi o peníze. Poté, co získal vzdělání v Rouenu byl dá ...

                                               

Karel Robert Croll

Croll navštěvoval drážďanskou akademii, byl žákem Johanna Christiana Clausena Dahla 1788 – 1857, puvodem z Norska. Zde studoval i Carluv mladší bratr Georg Heinrich 1803 – 1875, který si později své jméno pozměnil na "Crolla", a byl také malířem. ...

                                               

Henri-Edmond Cross

Henri-Edmond Cross, rodné jméno Henri-Edmond-Joseph Delacroix, byl francouzský malíř a grafik. Patří k nejvýznamnějším mistrum neoimpresionismu a hrál významnou roli při utváření druhé fáze tohoto hnutí jakož i při vzniku fauvismu. Měl významný v ...

                                               

Aelbert Cuyp

Cuyp svým dílem ovlivni anglické malířství 18. století, například Johna Constabla, který se částečně vrací ke krajině budované pomocí lokálního tónu a výrazně se snaží o realistické zobrazení. Kvality Cuypova malířského díla však byla oceněna i j ...

                                               

Ladislav Čemický

Ladislav Čemický byl slovenský malíř, grafik a pedagog. Studoval v letech 1929–1934 na maďarské akademii Magyar Képzőművészeti Egyetem v Budapešti u Istvána Csóky. Cestoval studijně ve 30. letech po Evropě včetně Paříže. Soukromě studoval u Zoltá ...

                                               

Ernst Gustav Doerell

Ernst Gustav Doerell byl český malíř krajinomaleb období romantismu. Maloval krajinu Českého středohoří a Podkrušnohoří.

                                               

Robert Scott Duncanson

Jeho otec byl Kanaďan skotského puvodu a jeho matka byla Afroameričanka. Jako mladý chlapec žil se svým otcem v Kanadě, zatímco jeho matka žila v Mount Pleasant asi 24 km severně od Cincinnati v USA. V Kanadě nejdříve pomáhal otci a později si za ...

                                               

Jules Dupré

Jules Dupré byl francouzský malíř, člen Barbizonské školy. Puvodně Dupré pracoval jako dekoratér porcelánu v dílně svého otce. V roce 1831 přesídlil do Anglie, zapusobila na něj anglická krajinomalba. Toho roku vystavil šest svých pláten na paříž ...

                                               

Adam Elsheimer

Adam Elsheimer byl německý manýristický a raněbarokní malíř pusobící přibližně od roku 1600 v Římě. Za svého krátkého života vytvořil poměrně málo obrazu a to spíše drobných kabinetních rozměru, nicméně stal se vlivným zejména pro barokní krajiná ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →