ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 209                                               

Peru

Peru, plným názvem Peruánská republika, je stát nacházející se na severozápadě Jižní Ameriky. Jeho sousedy jsou Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie a Ekvádor. Hlavním městem je Lima. Na území Peru sídlila jedna z nejstarších světových kultur Norte ...

                                               

Portoriko

Portoriko je nezačleněné území Spojených státu amerických, ležící v Karibském moři mezi ostrovy Hispaniola a souostrovím Malých Antil. Má rozlohu 9 104 km² a přibližně 3.19 milionu obyvatel.

                                               

Salvador

Salvador, plným názvem Salvadorská republika, je přímořský stát v Střední Americe při pobřeží Tichého oceánu. Jeho sousedy jsou Guatemala na severozápadě a Honduras na severovýchodě; vody Tichého oceánu jej omývají z jihu. Území Salvadoru je velk ...

                                               

Surinam

Surinam, plným názvem Surinamská republika, je přímořský stát v Jižní Americe při pobřeží Atlantského oceánu. Jeho sousedy jsou Brazílie, Francouzská Guyana a Guyana. Téměř polovina obyvatelstva země žije v hlavním městě Paramaribu. Převážnou čás ...

                                               

Uruguay

Uruguay, plným názvem Uruguayská východní republika, je stát v Jižní Americe. Jeho sousedy jsou na severovýchodě Brazílie na západě Argentina, oddělená řekou Uruguay, podle níž se tato země jmenuje. Se svou rozlohou 176 000 čtverečních kilometru ...

                                               

Venezuela

Venezuela, plným názvem Bolívarovská republika Venezuela, je federativní republika na severním pobřeží Jižní Ameriky při pobřeží Karibského moře, v tropech severně od rovníku. Skládá se z pevninské části a mnoha ostrovu v Karibském moři, z nichž ...

                                               

Olga Vilímková

Olga Vilímková je česká vysokoškolská pedagožka, romanistka a také spisovatelka, zabývající se dlouhodobě problematikou Latinské Ameriky, zejména pak Peru. Je zakladatelkou Nadačního fondu Inka, podporujícího peruánské indiány.

                                               

Portál: Latinská Amerika

                                               

ES-NUTS

V nižší úrovni NUTS 2 se Španělsko dělí do 17 autonomních společenství comunidades autónomas a 2 autonomních měst ciudades autónomas. Španělsko má 59 územních jednotek NUTS 3. 47 z nich jsou samostatné španělské provincie rozkládající se na pevni ...

                                               

FI-NUTS

Na úrovni NUTS 3 figurují finské kraje V nižší úrovni NUTS 2 se Finsko dělí do 5 velkých oblastí V prvním stupni dělení NUTS 1 je Finsko rozděleno do dvou celku - pevninského Finska a autonomního souostroví Alandy

                                               

NO-NUTS

Norsko se skládá ze tří stupňu NUTS a dvou stupňu LAU: NUTS-3: 19 fylker kraje NUTS-1: 1 Norge NUTS-2: 7 landsdeler "části země" LAU-1: 89 okonomiske regioner ekonomické regiony LAU-2: 431 kommuner obce

                                               

NUTS: HU

V prvním stupni dělení NUTS je Maďarsko rozděleno na tři tzv. části státu Országrész. Ve druhém stupni je rozděleno na sedm regionu a ve třetím na devatenáct žup a hlavní město.

                                               

PT-NUTS

V prvním stupni dělení NUTS 1 sestává Portugalsko z 3 území - Azor, Madeiry a kontinentálního Portugalska. Na úrovni NUTS 3 je kontinentální Portugalsko rozděleno do 21 meziokresních společenství a 2 metropolitních oblastí. V nižší úrovni NUTS 2 ...

                                               

SI-NUTS

Na úrovni NUTS 3 figurují statistické regiony Slovinska V nižší úrovni NUTS 2 se Slovinsko dělí do 2 oblastí Východní Slovinsko a Západní Slovinsko V prvním stupni dělení NUTS 1 je Slovinsko bráno jako jeden celek

                                               

SK-NUTS

SK-NUTS je zkratka pro normalizovanou klasifikaci územních celku ve Slovenské republice pro potřeby statistického úřadu a Eurostatu. Zapadá do širší klasifikace NUTS v rámci Evropské unie. Každý slovenský kraj, okres či obec má v SK-NUTS jedinečn ...

                                               

Číslo popisné

Číslo popisné je v České republice územně prostorový číselný identifikátor budovy, který je v dané části obce unikátní. Na Slovensku se obdobné číslo nazývá súpisné, v Rakousku konskripční. Řada čísel popisných odpovídá části obce, tedy evidenční ...

                                               

Horní město

Horní město je obecné historické označení měst vzniklých v místech těžby drahých kovu. Horní města podléhala přímo panovníkovi, neboť výnosy z těžby drahých kovu byly jeho hlavním příjmem. Jednalo se tedy o specifickou variantu královských měst. ...

                                               

Kronika obce

Kronika obce, dříve též pamětní kniha obce, je letopisecké dílo, zachycující zprávy o duležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.

                                               

Místní komunikace

Místní komunikace je kategorie pozemních komunikací v Česku na Slovensku. V České republice podle § 6 Zákona o pozemních komunikacích označení pro kategorii pozemní komunikace, do které silniční správní úřad má zařazovat veřejné přístupné pozemní ...

                                               

Místní poplatek

Místní poplatek je poplatek, jehož vybírání je specifickou pravomocí obce a jehož výnosy jsou příjmem obce. Některé poplatky mají především povahu paušálních úhrad za související služby poskytované obcí, jiné mají povahu místního zdanění nebo pře ...

                                               

Obec

Obec je veřejnoprávní korporace, tedy právnická osoba, která je základní jednotkou veřejné správy, územně samosprávný celek základního stupně. V tomto smyslu je subjektem samosprávy a v ruzné míře, podle typu obce, také vykonavatelem státní správ ...

                                               

Obec (Česko)

V Česku je obec veřejnoprávní korporací, která je základní jednotkou veřejné správy, územně samosprávný celek základního stupně. V tomto smyslu je subjektem samosprávy a v ruzné míře, podle typu obce, také vykonavatelem státní správy. Základní de ...

                                               

Obecní silnice

Obecní silnice či obecní cesta je nebo byla kategorie silnic a cest v některých zemích. Dle názvu jde o silnice a cesty zřizované, vlastněné či udržované obcemi, tedy územně-samosprávními celky nejnižší úrovně. V Česku na Slovensku je od roku 196 ...

                                               

Osadní výbor

Osadní výbor nebo místní výbor je v České republice speciální typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce, který muže zastupitelstvo obce zřídit pro část obce Oba názvy jsou právně rovnocenné, název výbo ...

                                               

Označování domu

Označování domu je určeno zejména k navigaci návštěvníku, poštovních a jiných služeb a k evidenci domu veřejnou správou. V moderní době se domy označují především číslováním. K nepřímé identifikaci těch budov, které nejsou zapsány v katastru nemo ...

                                               

Selo

Selo je slovo staroslovanského puvodu a dodnes je užívané východoslovanskými a jihoslovanskými jazyky. Jeho význam je vesnice, v jihoslovanských jazycích pak navíc i kraj. V ruštině dříve označovalo toto slovo ves s kostelem, zatímco ves bez kost ...

                                               

Starostenství

Starostenství je územně správní pomocná jednotka gminy v Polsku, charakteristická pro vesnické oblasti. Pole pusobnosti činnosti starostenství a jeho orgánu popisuje rada gminy ve stanovách starostenství. Podle informací k 31. prosinci 2008 bylo ...

                                               

Svazek obcí

Svazek obcí je veřejnoprávní korporace, kterou mohou dobrovolně vytvořit obce za účelem vzájemné spolupráce, ochrany a prosazování svých společných zájmu. Území obcí, které do svazku vstupují, přitom nemusí přímo sousedit. Tento typ mikroregionu ...

                                               

Volné sdružení obcí

Volné sdružení obcí je správní celek, který sdružuje několik obcí. Počet zapojených obcí není nijak omezen. Vzniká tak jistý mikroregion, který má specifické potřeby, podobné zájmy a sdružení umožňuje nové možností spolupráce a dosah jejich pusob ...

                                               

Čtveřín

První písemná zpráva o vesnici pochází z roku 1394. Vesnice bývala rozdělena na dvě části. Jedna patřila k tvrzi, kterou počínaje rokem 1394 vlastnil Jan Sobek, jehož vystřídal Přibek z Nedonos. Druhá část vsi patřila ke dvorci, na němž roku 1398 ...

                                               

Jenišovice (okres Jablonec nad Nisou)

Jenišovice jsou obec v okrese Jablonec nad Nisou, zhruba 4 km severně od Turnova. Žije zde přibližně 1 200 obyvatel. Katastrální území obce má rozlohu 742 ha. Obec Jenišovice tvoří dvě části - Jenišovice a Odolenovice, které byly puvodně samostat ...

                                               

Kobyly

Obec Kobyly se nachází v okrese Liberec v Libereckém kraji. Žije zde 362 obyvatel. Obec se skládá ze sedmi částí – Havlovic, Janovic, Kobyl, Podhory, Radvanic, Sedliska a Vorklebic. K obci patří též osady s místními názvy Nechálov zčásti leží na ...

                                               

Křeslice

Křeslice jsou městská část a katastrální území na jihovýchodním okraji hlavního města Prahy, tvořící území městské části Praha-Křeslice. Je zde evidováno 29 ulic a 350 adres, žije zde zhruba tisíc obyvatel. Městská část Praha-Křeslice má vlastní ...

                                               

Lažany (okres Liberec)

Obec Lažany se nachází v nadmořské výšce 270 m n. m. v úrodné krajině úvalu řeky Jizery, několik kilometru severozápadně od města Turnova. Územně obce náleží k okresu Liberec Libereckého kraje, administrativně však přísluší do obvodu obce s rozší ...

                                               

Malá Skála

Po smrti Franze Zachariase Römische prodali dědicové Malou Skálu obchodnímu domu Oppenheimer v Lipsku. Ti opravili zámek v secesním duchu, roku 1869 postavili kapli sv. Vavřince a roku 1879 kapli ve Vranovém. Konec století byl ve znamení zakládán ...

                                               

Paceřice

Paceřice jsou obec v okrese Liberec, nacházející se mezi Turnovem a Hodkovicemi nad Mohelkou, hned vedle 40. kilometru silnice I/35. Žije zde 348 obyvatel.

                                               

Pěnčín (okres Liberec)

První zmínka o této obci pochází z roku 1383. V historii se tu vystřídaly tři rody, a sice páni z Vartenberka, Valdštejnové a knížata Rohanu. Na Valdštejny upomíná zlatý lev umístěný do znaku obce. Zdejší pěstitelské úspěchy a tradice šlechtitels ...

                                               

Příšovice

Příšovice jsou vesnická a prumyslová obec v okrese Liberec v Libereckém kraji. Obec je tvořena stejnojmennou vesnicí, která leží v blízkosti dálnice D10 a železniční trati 070 z Prahy do Turnova. Zástavba na západní straně těsně sousedí s obcí Sv ...

                                               

Radimovice (okres Liberec)

Obec Radimovice se nachází v okrese Liberec, kraj Liberecký. Obec velmi blízce sousedí se zámkem Sychrov a obcí Sychrov. Radimovice leží na katastrálním území Radimovice u Sychrova. Žije zde 306 obyvatel.

                                               

Soběslavice

Soběslavice je obec nacházející se na jihovýchodním okraji okresu Liberec v poměrně hustě osídleném okolí Pěnčínska. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1371. Obec byla obnovena k 1. září 1990, když se oddělila od sousedního Pěnčína, jehož ...

                                               

Svijanský Újezd

Obec Svijanský Újezd se nachází v okrese Liberec, kraj Liberecký. Žije zde 449 obyvatel. Skládá se ze tří částí: vlastního Svijanského Újezdu, Močítek a části osady Jirsko, jejíž další část patří k obci Sezemice.

                                               

Svijany

Svijany jsou obec v okrese Liberec, ležící asi šest kilometru západně od Turnova v blízkosti dálnice D10 z Prahy do Liberce. Řeku Jizeru, na jejímž pravém břehu se sídlo rozkládá, zde vedle zmíněné rychlostní silnice přemosťují i železniční trať ...

                                               

Sychrov (okres Liberec)

Obec Sychrov má zhruba 200 obyvatel a skládá se z pěti částí: Sychrova, Radostína, Třtí, Vrchoviny a Sedlejovic, které všechny leží v katastrálním území Radostín u Sychrova. Většina obyvatel se živí zemědělstvím. Celková plocha správního území je ...

                                               

Vlastibořice

Obec Vlastibořice se nachází v Libereckém kraji, na jihovýchodě okresu Liberec, mezi městy Turnov a Český Dub. Obec se skládá z osad Vlastibořice, Jivina, Sedlíšťka a Slavíkov. Žije zde 341 obyvatel.

                                               

Zličín

Zličín je městská čtvrť a katastrální území na západě Prahy, na severozápadním okraji městského obvodu Praha 5, o rozloze 317.61 ha. Tvoří severovýchodní část městské části Praha-Zličín. Praha-Zličín je od roku 1990 městská část tvořená celými ka ...

                                               

Žďárek

Obec Žďárek se nachází v okrese Liberec, kraj Liberecký. Žije zde 153 obyvatel. Žďárek je nejmenší samostatnou obcí okresu Liberec. Ve vzdálenosti 2 km od obce se nachází Státní zámek Sychrov. Ve vzdálenosti 6 km severozápadně se nachází v témž o ...

                                               

Ochranné pásmo dráhy

Ochranné pásmo dráhy je v České republice definováno zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách. Ten stanovuje rozsah tohoto pásma dle typu dráhy a dále upravuje práva a povinnosti vlastníku a dalších osob v souvislosti s nemovitostmi v tomto ochranném p ...

                                               

Ochranné pásmo památných stromu

Ochranné pásmo památných stromu je vymezené území v okolí památného stromu, které jej umožňuje zabezpečit před škodlivými vlivy z okolí. Definováno je zákonem číslo 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny, který přijala Česká národní rada. O vyhlá ...

                                               

Humno

Humno je puvodně mlat, tedy prostor k mlácení obilí, zpevněný udusanou hlínou. Nejdříve se jako humna používala místa pod širým nebem, později mlat ve střední části stodoly, na Moravě a jižním a západním Slovensku se slovem humno označuje celá st ...

                                               

Chmelnice

Chmelnice je pole, na kterém se pěstuje chmel. Protože chmel je popínavá rostlina, je třeba mu poskytnout podporu pro jeho rust. Chmelnice jsou proto vybaveny charakteristickou soustavou vysokých konstrukcí, po kterých se rostliny pnou.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →