ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 207                                               

Část obce

Část obce je evidenční sídelní jednotka se samostatnou řadou čísel popisných a evidenčních. Často je totožná s katastrálním územím, avšak nemusí tomu tak být. Část obce je buď pojímána jako množina budov, tedy nezahrnuje nezastavěné části obce a ...

                                               

Městská část a městský obvod

Městská část či městský obvod je v České republice podle zákona o obcích od roku 1990 označení samosprávných částí územně členěných statutárních měst. Obě označení jsou z hlediska zákona rovnocenná, zastupitelstvo statutárního města muže zvolit k ...

                                               

Městské části Lisabonu

Město Lisabon je v současnosti rozděleno na 24 městských částí. Každá městská část má svoji samosprávu volenou místními občany. Až do roku 2012 byl počet městských částí 53. V listopadu 2012 byl schválen zákon č. 56/2012" znamenající reformu územ ...

                                               

Místní část

Místní část je v Česku termín označující část zástavby obce. Do roku 1964 se jednalo o oficiální termín, definovaný jako skupina domu popř. jednotlivý dum, oddělená od vlastní osady a mající zvláštní místopisný název nebo zvláštní určení např. že ...

                                               

Okruh (územní jednotka)

Okruh slouží nebo sloužil jako označení pro územněsprávní jednotku v některých východoevropských státech. Především se jedná o země bývalého Sovětského svazu, dále pak Srbsko nebo Bulharsko.

                                               

Rajón

Rajón je ruské pojmenování územněsprávní jednotky, používané v řadě zemí bývalého Sovětského svazu, odpovídající českému okresu či městskému obvodu. Označení "rajóny" bylo společně s jim nadřazenými oblastmi zavedeny během sovětské správní reform ...

                                               

Základní sídelní jednotka

Základní sídelní jednotka je v Česku na Slovensku základní skladebnou částí sídelního útvaru, tvoří ji sídelní jednotka nebo urbanistický obvod. Účelem ZSJ je přesnější územní identifikace, než jakou poskytují jednotky katastrální území, obec a č ...

                                               

Ajmag

Ajmag je slovo, které v mongolských a tureckých jazycích znamená kmen. V Mongolsku a Číně je použito pro pojmenování administrativních jednotek. V Mongolsku jsou to správní jednotky nejvyšší úrovně. V Čínské lidové republice existují jako tři cel ...

                                               

Arrondissement

V současnosti se Francie dělí do 342 arrondissementu. Hlavní město francouzsky chef-lieu takového arrondissementu se nazývá podprefektura francouzsky sous-préfecture. Arrondissement se dále dělí na kantony francouzsky canton, které se opětovně sk ...

                                               

Comarca

Pojem comarca je tradiční název pro dílčí územní celky Španělska a Portugalska. Definice slova comarca dle Španělské královské akademie je "División de territorio que comprende varias poblaciones" – část území, které zahrnuje několik obcí. V souč ...

                                               

Departement

Departement je název územně-správních celku v několika státech po světě. Slovníky češtiny, které toto slovo obsahují, jej zpravidla rozlišují od termínu department, v české jazykové praxi i v mnoha jiných jazycích však bývají oba výrazy ztotožňov ...

                                               

Ejálet

Ejálet byla nejvyšší územně správní jednotka Osmanské říše od poloviny patnáctého století do 60. let století devatenáctého. V jejím čele stál válí. Poté, co sultán Mehmed II. v roce 1453 dobyl Konstantinopol ta se pod jménem Kostantíníje stala no ...

                                               

Farnost (správní celek)

Farnost je typ územně-správního celku, používaný v několika státech po světě. Na rozdíl od farnosti – církevní obce, farnost – správní celek nevykonává žádné církevní obřady a jedná se o zcela světskou správu území. V minulosti sice bývaly řízené ...

                                               

Federální distrikt

Federální nebo také spolkový distrikt, je označení vyšší územně-správní jednotky v některých federativních státech. Tyto celky nejsou považovány za rovnoprávné členy těchto federací, ani je s nimi nelze srovnávat, nýbrž se jedná spíše o samostatn ...

                                               

Gubernie

Gubernie byla vyšší administrativně-územní jednotka Ruského impéria, zavedená carem Petrem I. Velikým při oblastní reformě roku 1708. V čele gubernie stál gubernátor jmenovaný carem. Gubernie neměly autonomii, neboť Ruská říše byla absolutistický ...

                                               

Guvernorát

Guvernorát je územní správní jednotka, v jejímž čele stojí guvernér. Zatímco anglicky mluvící země směřují k pojmenovávání regionu spravovaných guvernérem jako státy, provincie nebo kolonie, označení guvernorát je často používáno pro anglický pře ...

                                               

Hrabství

Hrabství byly puvodně správní celky, v jejichž čele stál hrabě. Hrabství začala vznikat ve středověké Evropě, v době křížových výprav byla zakládána i na Blízkém východě. Slovem hrabství se obvykle překládá do češtiny i označení územních jednotek ...

                                               

Kanton

Ekvádorský kanton – část provincie, správní hierarchie Ekvádoru

                                               

Komandérie

Komandérie ťün byly historické správní celky v Číně. Vznikly v období Jar a podzimu, přetrvaly až do zrušení po zániku říše Tchang.

                                               

Kraj

Kraj je územní jednotka menší než stát a obvykle větší než okres. Slovem kraj se překládají i názvy územních jednotek některých dalších státu. kraje na Slovensku: 8 kraju od roku 1996, územní jednotka menší než stát a větší než okres; vychází z č ...

                                               

Local administrative unit

LAU je zkratka anglického Local administrative unit, tedy místní správní jednotka. Označuje úroveň územní státní správy, která je níže než provincie, kraje a podobné velké správní jednotky. V Evropské unii a Švýcarsku se tak označují jednotky dop ...

                                               

Mikroregion

Mikroregion je sdružení několika obcí za účelem dosažení společného cíle. Typickým rysem takového svazku je vznik z vlastní iniciativy, nikoliv příkazem nadřízeného orgánu nebo ze zákona. Spolupráce mezi obcemi se uskutečňuje: na základě smlouvy ...

                                               

Místokrálovství

                                               

Muháfaza

Muháfaza je název územněsprávní jednotky v řadě arabských zemí. Puvodní význam tohoto slova je "ochrana", od slovesa حَافَظَ hāfaza "chránit". Nejvyšším představitelem muháfazy je مُحَافِظ muhāfiz "ochránce, guvernér, místodržitel, správce, hejtm ...

                                               

Nezařazené území

Nezařazené území je území, které není spravované vlastní lokální samosprávou, ale je administračně zařazeno jako část většího celku jako je obec, farnost, okres, hrabství, město, kanton, federální stát, provincie nebo stát. Obec s vlastní samospr ...

                                               

Občina (územní jednotka)

Občina nebo obcina ve staré češtině označuje pudu patřící obci, tedy komunitě či pospolitosti. Současná čeština pro oba významy používá termín obec. V některých slovanských jazycích, zejména jihoslovanských, tento pojem slouží i pro označení nižš ...

                                               

Oblast

V Ruské federaci, některých dalších zemích bývalého Sovětského svazu a v Bulharsku je oblast označením územně-správní jednotky, statusem zhruba odpovídající českým krajum. Rusky a ukrajinsky se označuje область oblasť, bělorusky вобласць voblasc ...

                                               

Okres

Okres je územně-správní jednotka zpravidla střední úrovně, vyšší než obec a nižší než kraj, používaná mj. v dnešním Česku. Členění na okresy existovalo – pod ruznými jmény takto překládanými do češtiny – ve státech po celém světě.

                                               

Provincie

Provincie je územní správní celek. Puvodně ve starověkém Římě oblast pusobení římských úředníku, později územní správní jednotka. V pozdní latině také obecné označení ruzných územních celku.

                                               

Purkrabství

Purkrabství je označení správního celku v čele s purkrabím. Purkrabí byl podřízen panovníkovi a ve svém správním celku měl daňovou, soudní a výkonnou pravomoc. Purkrabství puvodně označovala oblasti, které se vztahovaly k nejvýznamnějším strategi ...

                                               

Sandžak (administrativní jednotka)

Sandžak nebo též livá je nižší vojensko-správní jednotka v bývalé Osmanské říši. Sandžak se dále dělil na několik kaza. Z několika sandžaku se skládal jeden vilájet. V čele sandžaku stál mutessarif.

                                               

Setnina (územní jednotka)

Setnina představovala v Anglii, Walesu, Dánsku, Jižní Austrálii, Šlesvicku-Holštýnsku, Švédsku, Norsku, Finsku a některých částech USA nižší územně správní celky. V Anglii a Walesu se pro tyto jednotky používal termín hundred, v Norsku a Dánsku h ...

                                               

Thema

Thema je byzantský správní termín, označující od 7. století militarizovaný správní okrsek. Systém themat postupně v byzantské říši nahradil starou organizaci provincií z dob pozdní antiky.

                                               

Timar

Tîmâr býval za Osmanského Turecka institut, pomocí nějž se v době mezi 14. a 16. stoletím se materiálně vybavovala část armády. Navazoval na byzantskou pronii.

                                               

Ujezd

Ujezd je někdejší administrativní dělení Rusi, Moskevského knížectví, Ruského impéria a zpočátku také RSFSR a jeho puvod sahá do 13. století. Ujezdy byly po většinu dějin Ruska druhým stupněm administrativního dělení. Poté, co Rusko anektovalo Uk ...

                                               

Územní samosprávný celek

Územní samosprávný celek je územní společenství občanu, kteří mají právo na samosprávu. Je tedy veřejnoprávní korporací, právnickou osobou, která je definována územní jednotkou. Ústava České republiky č. 1/1993 Sb. jmenuje v článku 99 základní úz ...

                                               

Vidzeme

Vidzeme, česky též Livonsko, je jeden z kulturních a historických regionu Lotyšska. Označení Livonsko není přesným synonymem, neboť historické Livonsko se rozkládalo na mnohem větším území, jehož část se nachází v Estonsku. Současná Vidzeme je lo ...

                                               

Vilájet

Vilájet je označení pro administrativní jednotku obvykle překládané jako provincie, v souvislosti s Osmanskou říší česky zpravidla jako pašalik, řidč. pašalík, zast. pašalikát. Výraz pochází z arabského kořene w-l-y – vládnout. Wálí je tedy "vlád ...

                                               

Vládní obvod

Vládní obvod je v některých větších spolkových zemích Německa územněsprávní jednotka stojící mezi spolkovou zemí a zemskými a městskými okresy. Vládní obvody existovaly už v dobách Pruska jako správní celky v rámci jeho provincií. Později byly ty ...

                                               

Vojenský újezd

Vojenský újezd, vojenský prostor, vojenský výcvikový prostor jsou názvy pro části státního území, které jsou zvlášť vyhrazeny k výcviku nebo pusobení ozbrojených sil, především armády. V České republice jsou podle zákona samostatnými územními jed ...

                                               

Vojvodství

Vojvodství je vyšší územní správní celek v Polsku. Od roku 1990 to je územní jednotka státní správy, od roku 1999 také územní jednotka samosprávy Členění země na vojvodství má své kořeny v období rozpadu Polska na jednotlivá léna 1138–1320, proto ...

                                               

Volosť

Volosť je jednotka administrativně-teritoriálního dělení v Rusku, Lotyšsku, Estonsku a některých dalších zemích. Na staré Rusi bylo celé teritorium země knížectví jako polosamostatný úděl, selská území, podřízená městu. Od konce 14. století jako ...

                                               

Vyšší územní samosprávný celek

Vyšší územní samosprávný celek je větší celek než základní územní samosprávný celek, jímž je zpravidla obec, ale nižší než stát. V České republice jsou podle článku 99 Ústavy vyššími územními samosprávnými celky kraje, puvodní znění ústavy připou ...

                                               

Země (územní jednotka)

Země je v některých evropských státech označení pro existující či historické územní jednotky zpravidla většího územního rozsahu a často vybavené ruznou mírou samosprávy nebo přímo autonomií. Stát se pak zpravidla z takových zemí skládá i administ ...

                                               

Župa

Župa je vyšší územně správní celek v některých zemích, převážně střední a východní Evropy. Do žup se člení rovněž některé spolky, například Sokol, Orel či dobrovolní hasiči.

                                               

Seznam euroregionu v Česku

                                               

Euroregion Egrensis

Euroregion Egrensis / Euregio Egrensis je euroregion ve Střední Evropě. Byl založen v roce 1993 jako místo přeshraničního styku a spolupráce mezi Německem a Českem.

                                               

Euroregion Beskydy

Euroregion Beskydy je euroregion spojující pohraničí tří státu - Česka, Polska a Slovenska. Vznikl 21. 4. 2000 smlouvou o slovensko-polském společenství. 9. 6. 2000 byla připojena česká strana. Je prvním euroregion spojující tři postsocialistické ...

                                               

Euroregion Krušnohoří

Euroregion Krušnohoří a Euroregion Erzgebirge tvoří společenství zájmových orgánu v německém a českém příhraničí. Jedná se o okresy Erzgebirgskreis, Střední Sasko, Most, Chomutov, Louny, Teplice a Litoměřice. Podporuje a rozvíjí přátelskou, souse ...

                                               

Euroregion Labe

Euroregion Elbe/Labe je projekt přeshraniční česko-saské spolupráce, kterého se účastní obce Česka a Německa v okolí řeky Labe. Do projektu je zapojeno 86 severočeských města a obcí, hlavní město svobodného státu Sasko Drážďany a zemský okres Sas ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →