ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 205                                               

Seznam státu bez armády

Tento seznam zahrnuje nezávislé státy světa, které nedisponují oficiálními ozbrojenými silami nebo jsou tyto značně omezeny. Některé z těchto státu mají dohodu o obraně s jiným státem, nebo pouze polovojenské jednotky, zařazené např. pod policii. ...

                                               

Seznam státu podle spotřeby elektrické energie na obyvatele

                                               

Seznam státu podle státního zřízení

Tento seznam státu světa podle státního zřízení ukazuje státní zřízení a formy vlády zahrnuje 193 členských státu OSN, dvou pozorovatelských státu OSN a 12 dalších území jejichž postavení jako státu je sporné. Seznam vychází z psané ústavy jednot ...

                                               

Seznam státu s žádným nebo částečným mezinárodním uznáním

Seznam obsahuje všechny státy s nejasným mezinárodním statusem. Zahrnuje všechny od členských státu OSN, které jsou v podstatě plně nezávislé i uznané, ale jeden nebo více státu je neuznávají nebo si činí nároky na jejich území, až po státy neuzn ...

                                               

Seznam státu světa

Tento seznam svrchovaných státu poskytuje přehled o svrchovaných státech na světě, spolu s informacemi o jejich statusu a mezinárodním uznání jejich svrchovanosti. Členství v systému Organizace spojených národu rozděluje 206 státu na seznamu do t ...

                                               

Seznam státu světa podle HDP

Seznam státu světa podle HDP na obyvatele Seznam 10 největších ekonomik světa Seznam státu EU podle ekonomických ukazatelu

                                               

Seznam státu světa podle HDP na obyvatele

Mezinárodní měnový fond uvádí data u HDP na obyvatele k paritě kupní síly od roku 1980 pro některé státy a projekci do roku 2021. České republice se zvyšovalo v letech 2000 až 2010 o 5.2% meziročně. V letech 2010 až 2020 MMF očekává nárust 3.3% m ...

                                               

Seznam státu světa podle hustoty zalidnění

Tento seznam státu a závislých území podle hustoty zalidnění obsahuje nezávislé státy, a dále samostatně ta závislá území, která se nacházejí v jiné geografické oblasti než stát, který je spravuje. Sporná území se započítávají státu, který je fak ...

                                               

Seznam státu světa podle kontinentu

Seznam státu světa podle kontinentu, obsahuje jména státu a jejich hlavních měst. 196 nezávislých státu, z toho 192 členských státu Organizace spojených národu Cookovy ostrovy a Niue, jež jsou samostatnými státy volně přidruženými k Novému Zéland ...

                                               

Seznam státu světa podle počtu obyvatel

Seznam státu seřazený podle počtu obyvatel obsahuje a řadí největší státy a autonomní závislá území. Čísla jsou založená na oficiálních odhadech, výsledcích sčítání lidu nebo na odhadech populačního oddělení Odboru pro ekonomické a sociální otázk ...

                                               

Seznam státu světa podle podílu velkoměstské populace

                                               

Seznam státu světa podle rozlohy

Toto je seznam státu světa podle rozlohy. Seznam obsahuje také závislá území, jež jsou v první tabulce přiřazena k mateřským zemím, ve druhé jsou pak uvedena samostatně. Do celkové rozlohy zemí jsou započítány i vnitřní vodní plochy

                                               

Seznam státu světa podle spotřeby alkoholu

Toto je seznam státu světa seřazený podle spotřeby alkoholu na osobu za rok v litrech čistého lihu podle údaju Světové zdravotnické organizace za období 2003-2005. Je počítána spotřeba osob ve věku 15 let nebo starších. Všechny sloupce se vztahuj ...

                                               

Seznam státu světa podle spotřeby piva na osobu

Beer consumption na statistickém serveru NationMaster. Článek na webu Kirin Holding Company, Ltd.

                                               

Seznam vlajek státu světa

                                               

Seznam zemí dostupných v Google Street View

Seznam zemí dostupných v Google Street View přináší seznam státu členěný po jednotlivých kontinentech, které jsou zachyceny ve významnějším rozsahu službou Google Street View společnosti Google. U zemí je uveden rok, kdy se panoramatické snímky z ...

                                               

Seznam zemí podle daňových příjmu

Seznam zemí podle daňových příjmu jako procenta jejich hrubého domácího produktu uvádí údaje ze tří ruzných zdroju. Čísla zahrnují pouze daně na celostátní úrovni.

                                               

Seznam zemí podle státního dluhu

Seznam zemí podle státního dluhu ukazuje u jednotlivých zemí, kolik procent ročního HDP činí jejich státní dluh v zahraniční měně a vedle toho i hodnocení těchto státu ratingovou agenturou Standard & Poors. Státní dluh angl. sovereign debt je úhr ...

                                               

Seznam zemí podle zahraničního dluhu

Seznam zemí podle zahraničního dluhu, který je tvořen součtem dluhu soukromých a dluhu veřejného, kde věřiteli nejsou rezidenty daného státu, a který je splatný v mezinárodně akceptovaných měnách, ve zboží nebo službách. Pro informaci je na sezna ...

                                               

Seznam státu světa podle těžby uranu

česky Ruská těžba v Mongolsku na atominfo.cz česky Zásoby uranu – krátký rozbor na priroda.cz česky Jan Lukšík: Bude dost uranu pro všechny? analýza Štěpána Pírka z firmy Collosseum, 12.2.2007 PDF Informace na World Uranium Mining - World Nuclear ...

                                               

Seznam zemí podle počtu střelných zbraní

Seznam zemí podle počtu střelných zbraní obsahuje odhad civilně držených zbraní v populaci jednotlivých státu, počet registrovaných a odhad neregistrovaných zbraní. Srovnávacím měřítkem jednotlivých zemí je počet zbraní na 100 obyvatel.

                                               

Seznam vodopádu v Česku

Tento seznam uvádí některé významné české vodopády. Výšky některých vodopádu mohou být sporné, neboť není vždy jasné, kde vodopád začíná a končí. Problém muže také nastat při měření kaskádovitých vodopádu.

                                               

Seznam vodopádu v Rakousku

Obrázky, zvuky či videa k tématu Seznam vodopádu v Rakousku na Wikimedia Commons anglicky Rakouské vodopády na webu World Wide Waterfalls anglicky Nejvyšší vodopády Rakouska na webu World Waterfall Database

                                               

Seznam nejmohutnějších vodopádu

                                               

Seznam nejvyšších vodopádu

                                               

Seznam vodopádu na Slovensku

                                               

Seznam vodopádu v Norsku

anglicky Norské vodopády na webu World Wide Waterfalls Obrázky, zvuky či videa k tématu Seznam vodopádu v Norsku na Wikimedia Commons anglicky Nejvyšší vodopády Norska na webu World Waterfall Database

                                               

Seznam vodopádu ve Slovinsku

                                               

Seznam vodopádu ve Švýcarsku

anglicky Nejvyšší vodopády Švýcarska na webu World Waterfall Database anglicky Švýcarské vodopády na webu World Wide Waterfalls Obrázky, zvuky či videa k tématu Seznam vodopádu ve Švýcarsku na Wikimedia Commons

                                               

Seznam ulic v Broumově

                                               

Seznam ulic v Hradci Králové

Seznam názvu ulic a veřejných prostranství má ve stručnosti podat přehled pojmenování všech ulic a veřejných prostranství v Hradci Králové, včetně jejich puvodních názvu.

                                               

Seznam ulic v Rožnově pod Radhoštěm

                                               

Seznam ulic ve Strašnicích

Seznam ulic ve Strašnicích zahrnuje jak ulice, které se nacházejí celé v pražské čtvrti Strašnice, tak ulice, které se nacházejí ve čtvrti jen částečně. Obrahuje fotografie ulic, odkaz na další svobodné fotografi do Wikimedia Commons, starší názv ...

                                               

Seznam ulic v Trutnově

Město Trutnov má v současné době zhruba 600 názvu ulic. Některé ulice na své jméno stále čekají anebo jej už mají, ale kvuli úředním prutahum se ještě stále nepoužívá. V počátcích města, uzavřeného v hradbách, nebyly názvy ulic ještě potřeba. Uli ...

                                               

Seznam ulic v Třebíči

V roce 1991 mělo dojít k přejmenování či zpětnému pojmenování ulic v Třebíči, nicméně kulturně historická komise Městského úřadu usoudila, že se nemuže plně vracet k puvodním názvum, protože ty byly zvoleny nahodile a ne systematicky. Změny v roc ...

                                               

Seznam sklepních uliček ve Velkých Bílovicích

V katastru města Velké Bílovice se nachází kolem 650 vinných sklepu ležících ve 40 sklepních uličkách, které jsou rozděleny do 3 sklepních tratí. Jednotlivé sklepní tratě jsou navzájem propojené a dohromady tvoří samostatné sklepní "městečko", na ...

                                               

Seznam zemských velitelu v Čechách 1620–1918

Po bitvě na Bílé hoře a upevnění moci Habsburku v Čechách se Praha stala sídlem stálé vojenské posádky. Ještě během třicetileté války se velitel pražské posádky stal zároveň velícím generálem pro celé České království, později došlo k přeměně žol ...

                                               

Lope de Aguirre

Lope de Aguirre byl španělský conquistador, známý také jako Lope el Loco, El Tirano nebo Ira de Dios. Pocházel z rodiny drobné baskické šlechty. V mládí odešel do Ameriky, kde se živil jako žoldnéř, mj. pomáhal potlačit povstání encomenderu pod v ...

                                               

Hernando de Alarcón

Hernando de Alarcón byl španělský mořeplavec a conquistador. V roce 1540 plul podél mexického pobřeží na sever do Kalifornském zálivu, kde zjistil poloostrovní charakter tohoto území, které bylo do té doby považováno za ostrov. Tento objev Španěl ...

                                               

Diego de Almagro

Diego de Almagro byl španělský conquistador. Na svých dobyvatelských cestách prošel velkou část území Inku a jihoamerických And až daleko na jih od pouště Atacama.

                                               

Pedro de Alvarado

Pedro de Alvarado y Contreras byl španělský conquistador, strýc Luise Alvarada. Účastník dobývání Střední Ameriky a Ekvádoru, zakladatel města Santiago v Guatemale.

                                               

Pascual de Andagoya

Pascual de Andagoya byl španělský conquistador a mořeplavec. Narodil se ve vesnici Andagoya, v údolí Cuartango Álava, v severním Španělsku. Již mladý se dne 11. dubna 1514 pod vedením Pedro Ariase de Ávily vydal jako objevitel a pruzkumník do Nov ...

                                               

Juan de Ayolas

Juan de Ayolas byl španělský conquistador. Byl prvním Evropanem, který pronikl po souši od Atlantiku k Andám.

                                               

Vasco Núñez de Balboa

Vasco Núñez de Balboa byl španělský objevitel, guvernér a dobyvatel. Známý je především tím, že v roce 1513 přešel Panamskou šíji až k Tichému oceánu a stal se tak prvním Evropanem, který vedl expedici, jež viděla nebo dosáhla Tichého oceánu ze s ...

                                               

Sebastián de Belalcázar

Sebastián de Belalcázar, vlastním jménem Sebastián Moyano byl španělský conquistador, dobyvatel a guvernér. Narodil se jako Sebastián Moyana v provincii Córdoba v Kastilii. Ruzné prameny uvádějí ruzný rok narození a to mezi lety 1479 až 1495. V m ...

                                               

Jean de Béthencourt

Jean de Béthencourt byl francouzský objevitel, který v roce 1402 vedl expedici na Kanárské ostrovy. Přistál nejdříve na severní straně ostrova Lanzarote. Odtamtud dobyl pro Kastilii ostrovy Fuerteventura a El Hierro a sesadil místní náčelníky. Bé ...

                                               

Álvar Núñez Cabeza de Vaca

Álvar Núñez Cabeza de Vaca byl španělský conquistador, který prozkoumal velkou část dnešního Texasu a v Jižní Americe část území dnešní Brazílie, Paraguaye a Uruguaye. Na rozdíl od ostatních conquistadoru dobře vycházel s indiánskými kmeny v obla ...

                                               

Juan Rodriguez Cabrillo

V roce 1520 plul s Pánfilem Narvaézem do Mexika, po vzájemných neshodách přešel na stranu Hernána Cortéze, s nímž se účastnil dobývání Aztécké říše. Od roku 1540 začal prozkoumávat západní pobřeží Mexika. Jako první se roku 1542 plavil Tichým oce ...

                                               

García López de Cárdenas

García López de Cárdenas byl španělský conquistador, objevitel Grand Canyonu v 16. století. V roce 1540 se účastnil výpravy Francisca Vasqueze de Coronada do Mexika. Po doplutí k pobřeží severního Mexika byl pověřen velením jednoho oddílu, který ...

                                               

Francisco Hernández de Córdoba (zakladatel Nikaraguy)

Francisco Hernández de Córdoba byl španělský dobyvatel ve službách Pedra Ariase Dávily, který ho roku 1523 vyslal na tichomořské pobřeží dnešní Nikaraguy. Roku 1524 založil dvě významná města Granada a León. Později Hernández de Córdoba bojoval p ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →