ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 203                                               

Politico

Politico, puvodně známé jako The Politico, je americká společnost, zabývající se politickým zpravodajstvím, se sídlem v Arlingtonském okrese ve Virginii, komentující politiku ve Spojených státech amerických i politiku mezinárodní. Svuj zpravodajs ...

                                               

Rasmussen Reports

Rasmussen Reports je americká společnost, zabývající se výzkumem veřejného mínění, založená roku 2003. Kromě vlastního výzkumu a jeho pravidelného zveřejňování společnost také publikuje související analýzy a politické komentáře. K výzkumným činno ...

                                               

RealClearPolitics

RealClearPolitics jsou americký zpravodajský server, nabízející politické zpravodajství a agregaci pruzkumu veřejného mínění a volebních preferencí. Společnost byla založena roku 2000 bývalým obchodníkem na opčních trzích Johnem McIntyrem a býval ...

                                               

The Times of Israel

The Times of Israel je izraelský internetový zpravodajský portál publikovaný v angličtině. Spuštěn byl 14. února 2012 a jeho zakladatelem a šéfredaktorem je David Horovitz, bývalý editor deníku The Jerusalem Post. Horovitz odešel z The Jerusalem ...

                                               

Tut.by

Tut.by je nezávislý běloruský zpravodajský portál. Sídlí v Minsku a publikuje v ruštině. Byl založen v roce 2000 a patří k nejsledovanějším v zemi. Rozsáhle informoval o protestech, které následovaly po prezidentských volbách v srpnu 2020. Koncem ...

                                               

Wikitribune

Wikitribune byl zpravodajský server, na kterém zprávy vznikaly za spolupráce profesionálních novinářu a laické veřejnosti. Projekt představil jeden ze zakladatelu Wikipedie Jimmy Wales 25. dubna 2017. Wikitribune není součástí projektu Nadace Wik ...

                                               

Wired (časopis)

Wired je americký časopis, zaměřující se na dopady nových a rozvíjejících se technologií na kulturu, hospodářství a politiku. Je vlastněn společností Condé Nast, sídlí v San Francisku v Kalifornii a je publikován od března 1993. Vychází v tištěné ...

                                               

Ynet

Ynet je Izraelský hebrejsky psaný internetový zpravodajský portál fungující od roku 2000. Byl spuštěn 6. června 2000. Postupně se stal nejnavštěvovanějším zpravodajským portálem v Izraeli. Je vlastněn společností Yedioth Media Group, která vydává ...

                                               

Ynetnews

Ynetnews je Izraelský anglicky psaný internetový zpravodajský portál fungující od roku 2005. Byl spuštěn roku 2005 jako sesterský portál hebrejského zpravodajského portálu Ynet. Je vlastněn společností Yedioth Media Group, která vydává jeden z ne ...

                                               

Zbruč (noviny)

Zbruč jsou ukrajinské internetové noviny. Vydává je společnost ЛМГО "Західна аналітична група". Zbruč vyšly poprvé 11. února 2013. Šéfredaktorem je Orest Drul, redaktorem - Andrij Kvjatkovs’kyj. Přispívají známí ukrajinští spisovatelé jako Jurij ...

                                               

Causerie

Causerie je zvláštní druh fejetonu, ale také o samostatný žurnalistický žánr. Sdělení, které přináší úvahu, pozorování nebo poučení. Charakteristickým znakem je lehká forma, autor se nevyhýbá subjektivnímu tónu, snaží se navodit dojem bezprostřed ...

                                               

Článek

Článek je literární žánr, který v závislosti na svém obsahu muže spadat do literárního stylu odborného či publicistického. Odborný článek patří ve své oblasti k jednomu z kratších stylu. Snaží se stručně a uceleně podat vědecké poznatky, a to s o ...

                                               

Črta

Črta je literární prozaický žánr menšího rozsahu, popisující místo, osobu nebo situaci, ať již reálnou, nebo smyšlenou. Správná črta je ryze popisná, má velmi jednoduchý, eventuálně vubec žádný děj. Črta zaznamenává ryze osobní prožitek a názor a ...

                                               

Editorial

Editorial, taktéž zvaný úvodní slovo. Nerovná se pojmu úvodník, často je s ním zaměňován. Jde o sdělení programových cílu redakce, první článek v časopise. Šéfredaktor či známá osobnost se obrací ke čtenářum. Píše o tom, co je v čísle periodika o ...

                                               

Esej

Esej je literární odborně publicistický žánr středního či kratšího rozsahu, úvaha na určité téma, spočívající v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení. Autor eseje posuzuje problém v širším kontextu, komentuje současná řešení a naznačuje nová, č ...

                                               

Fejeton

Fejeton, zastarale fejton, či též poznámka pod čarou, v češtině také tzv. podčárník, je specifický publicistický žánr, obvykle používaný v tisku jako protějšek k hlavním článkum. Vtipně zpracovává zdánlivě nevýznamné, ale zajímavé téma a ukazuje ...

                                               

Filipika

Pojem filipika byl převzat z díla vynikajícího řeckého řečníka Démosthena, Filipiky. Spis byl zaměřen proti otci Alexandra Velikého Filipovi II. Makedonskému a jeho politice podmaňování si řeckých státu. Pojem filipika pak zustal zachován pro typ ...

                                               

Fleš (žurnalistika)

Fleš je agenturní zpráva, taktéž zvaná první zpráva, či událost, o které není zatím dostatek informací. Často jde o sportovní témata, či o přírodní katasrofy nebo teroristické útoky. Jsou hojně využívány zpravodajskými agenturami. Muže též jít o ...

                                               

Glosa

Glosa je ve středověké literatuře a v exegezi poznámka na okraji nebo uvnitř textu, jejímž úkolem je blíže objasnit nebo upřesnit význam nesnadno pochopitelné pasáže či slova. Písař, který opatřuje text glosami, se nazývá obvykle glosátor. Dnes j ...

                                               

Interview

Interview je metodicky vedený rozhovor s cílem získat potřebné informace, používaný především v žurnalistice. Interview je také publicistický žánr. Jednou z nejduležitějších věcí na interview je titulek, který často rozhoduje o tom zda si čtenář ...

                                               

Komentář

Komentář je informace o textu literárního díla a o textologově práci. Obsahuje vysvětlivky, jejichž úkolem je objasnit souvislosti, narážky, historické okolnosti, vztahy a jiné nejasnosti. Komentář je nedílnou součástí vědeckých textu, zatímco u ...

                                               

Kritika (žurnalistika)

Kritika je publicistický text, který analyzuje a hodnotí umělecké dílo. Je vystavěn pomocí úvahového a popisného či výkladového slohového postupu. Žurnalistický text se zaměřuje hlavně se na: aspekty díla, nebo na jeho komplexní hodnocení, popříp ...

                                               

Listicle

Listicle je označení pro článek, který se skládá ze seznamu položek, které mohou, ale nemusí být, nějak logicky uspořádány. Jeho položky jsou rozvedeny natolik, aby jej šlo publikovat jako klasický článek. Název pochází ze spojení dvou anglických ...

                                               

Medailon (žurnalistika)

Medailon je autorský subjektivní pohled na člověka. Není nocionální, neutrální a též není nezaujaté jako portrét. Primární je vyjádření autora a jeho vztahu k osobě, o níž píše.

                                               

Mozaiková zpráva

Mozaiková zpráva je zpravodajským textem, který se skládá ze zpráv, které se odehrály či odehrávají ve stejném časovém úseku. Duležité je, že všechny zprávy obsažené v mozaikové kompozici se týkají jednoho tématu a tyto události se odehrávají víc ...

                                               

Perex

Perex, v žurnalistice – zpravodajství a publicistice, je označení pro úvod článku, krátký text, jehož účelem je uvést a upoutat pozornost na následující delší text článku a/nebo naznačit, o čem článek bude. Na co nestačí upoutat titulek nebo podt ...

                                               

Recenze

Recenze posoudit, zhodnotit) je písemný kritický posudek uměleckého nebo vědeckého díla. Autor recenze je recenzent. Recenze muže být určena k publikaci, anebo naopak jako podklad recenzního řízení, v němž se o publikaci rozhoduje.

                                               

Reportáž

Reportáž je puvodně literární útvar používaný v žurnalistice; reportáž však muže být psaná i obrazová, televizní, rozhlasová či internetová. Popisuje a zobrazuje skutečnost na základě konkrétních faktu, většinou získaných přímou účastí nebo pozor ...

                                               

Riport

Riport je zpravodajský text, jehož základem je referát, s využitím informačního a popisného slohu. Riport bezprostředně informuje o události prostřednictvím svědecké výpovědi, či pomocí delší zprávy, která je založena na svědecké výpovědi. Základ ...

                                               

Rozhlásek

Rozhlásek je vtipná veršovaná forma komentáře k nejruznějším aktuálním událostem či otázkám, nebo přehledu událostí posledních dnu či uplynulého týdne, umísťovaný v novinách jako protiváha k vážným informacím na místo nebo spolu s fejetonem, slou ...

                                               

Sloupek (žurnalistika)

V žurnalistice je sloupek publicistický útvar používaný v novinách, vznikl "na objednávku" na počátku 20. let 20. století. Sloupek stojí na vtipném námětu, konkrétní podnět zevšeobecňuje, často ironizuje. Na rozdíl od fejetonu je sloupek stručněj ...

                                               

Soudnička

Soudnička je krátký literární útvar typu fejetonu či povídky obvykle humorné či satirické povahy, který si za svuj námět bere skutečné události z praktického života zpravidla inspirované konkrétním soudním přelíčením.

                                               

Úvaha

Úvaha je slohový útvar, jenž obvykle vzniká na podkladě nějaké lidské myšlenky či souboru myšlenek. Autor se zamýšlí na základě získaných poznatku nad problémem, snaží se dospět k obecnějšímu řešení. Úvaha je ovlivněna úrovní myšlení, zkušenostmi ...

                                               

Úvodník

Úvodník je typ žurnalistického textu, ve kterém se jeho autor snaží, aby se čtenář ztotožnil s názorem, anebo aby čtenář něco dělal čili podnikl nějakou akci. Jedná se o úvahový text, ve kterém se autor zabývá významnými událostmi společenského d ...

                                               

Seznam zahraničních cest Zuzany Čaputové

Toto je seznam zahraničních cest Zuzany Čaputové v době vykonávání úřadu Prezidentky Slovenské republiky. Od června 2019 podnikla Čaputová své zahraniční cesty do těchto zemí: 2 návštěvy: Rakousko 3 návštěvy: Německo 4 návštěvy: Česko, Polsko 1 n ...

                                               

Seznam apoštolských cest papeže Františka

Cílem první zahraniční cesty papeže Františka se stala Brazílie. Kněží a církevní hodnostáře celého světa vyzval, aby vyšli z izolace svých kostelu a kazatelen a sloužili chudým a potřebným. "Nemužeme se zavírat ve farnostech, když tolik lidí ček ...

                                               

Seznam zahraničních cest Kim Čong-una

Toto je seznam zahraničních cest Kim Čong-una v době vykonávání úřadu Předsedy Korejské strany práce. Od března 2018 podnikl Kim své zahraniční cesty do těchto zemí: 2 návštěvy: Jižní Korea 1 návštěva: Rusko, Singapur, Vietnam 4 návštěvy: Čína

                                               

Seznam zahraničních cest Igora Matoviče

Toto je seznam zahraničních cest Igora Matoviče v době vykonávání úřadu Předsedy vlády Slovenské republiky. Od nástupu do funkce v březnu 2020 podnikl Matovič své zahraniční cesty do těchto zemí: 2 návštěvy: Česko, Maďarsko 1 návštěva: Belgie, Fr ...

                                               

Pět velkých hor

Pět velkých hor je souhrnný název pěti posvátných hor taoismu v Číně. Pět velkých hor je cílem taoistických poutníku. Pět velkých hor tvoří hory uspořádané podle pěti hlavních světových stran čínské geomantie, která zahrnuje střed jako světovou s ...

                                               

Seznam státu světa podle nejvyšších hor

Toto je seznam státu světa a závislých území setříděný podle nadmořské výšky jejich nejvyšších bodu. Každý záznam obsahuje jméno země, jméno příslušného místa a nadmořskou výšku v metrech. Do pořadí se započítávají pouze suverénní státy.

                                               

Národní parky na Slovensku

                                               

Seznam národních parku

Seznam národních parku je řazen podle světadílu. Obsahuje národní parky nebo odkazy na podrobnější seznamy jednotlivých zemí. Nejedná se o kompletní seznam národních parku.

                                               

Seznam jezer

Seznam jezer v Severní Americe Největší jezera v Severní Americe podle rozlohy Nejhlubší jezera v Severní Americe Největší jezera v Severní Americe podle objemu

                                               

Seznam jezer v Asii

Bay Mau Západní jezero Hanoi Hoan Kiem Thien Quang Giang Vo Ba Mau Truc Bach

                                               

Seznam jezer v Austrálii a Oceánii

                                               

Seznam jezer v Evropě

Seznam britských a severoirských jezer Seznam skotských jezer

                                               

Seznam jezer v Severní Americe

Viz také Velká jezera. Ontario jezero Kanada, USA Lesní jezero Kanada, USA Huronské jezero Kanada, USA Hořejší jezero Kanada, USA Champlain Kanada, USA jezero Sv. Kláry Kanada, USA Erijské jezero Kanada, USA

                                               

Seznam jezer v Albánii

Albánská jezera. V Albánii se nachází více než 150 jezer. Mají ruzný puvod – krasový, tektonický, ledovcový, lagunový nebo říční. Tabulka jezer bez albánských přehrad je seřazena podle rozlohy.

                                               

Seznam jezer v Argentině

Jezera v Argentině. Tabulka obsahuje přehled všech přírodních jezer v Argentině s plochou přes 100 km² a vybraná menší jezera.

                                               

Seznam jezer v Bělorusku

Největší jezera v Bělorusku. V Bělorusku se nachází přibližně 10 700 jezer. Z nich 1351 je větších než 0.1 km² a 279 větších než 1 km². Tabulka obsahuje největší jezera bez běloruských přehrad seřazena podle rozlohy.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →