ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 202                                               

Názorové vudcovství

Názorové vudcovství je sociologický koncept, podle něhož existuje ve společnosti část aktivních a informovaných jedincu, kteří ovlivňují názory ostatních. Tyto jedince nazýváme názorovými vudci. Nalezneme je napříč sociálními vrstvami ve všech sk ...

                                               

Participační kultura

Participační kultura je pojem z oboru mediálních studií, který popisuje zapojení příjemcu mediálních sdělení do jejich tvorby. S pojmem ve spojitosti s médii přišel mediální teoretik Henry Jenkins v roce 2006 v publikaci Confronting the Challenge ...

                                               

Periodizace médií

Periodizace médií na časové úseky je brána z ruzných úhlu pohledu dle ruzných mediálních teoretiku. Všechna dělení mají stejnou podstatu, popsat, jak se v pruběhu lidských dějin vyvíjel zpusob komunikace, který je zprostředkováván skrze média ve ...

                                               

Podprahový signál

Podprahový signál je signál osobě, který je pod limitem jejího vnímání, takže signál daná osoba sice zaregistruje, ale v té chvíli si to neuvědomí, protože obsah signálu jí přejde přímo do podvědomí, například je podprahovým signálem obrázek, kte ...

                                               

Politická ekonomie

Politická ekonomie je v obecném smyslu mnohoznačný pojem, jehož obsahem jsou především snahy postihnout významné sociální, politické a ekonomické jevy a jejich vzájemné vztahy metodami ruzných společenských věd. Moderní odborná literatura pod poj ...

                                               

Preferované čtení

Prefererované čtení je pojem, který do mediálních a kulturálních studií vnesl Stuart Hall, jeden z nejduležitějších představitelu tzv. Birminghamské školy. Preferované čtení definujeme dvěma zpusoby: jako význam, který do textu vkládá autor, plus ...

                                               

Prolínání médií

Prolínání médií, v angl. media meshing, je pojem z oboru mediálních studií, který označuje simultánní používání mnoha médií v pruběhu jednoho dne. Dle MacMillianova slovníku jde například o používání chytrého telefonu během sledování televize. Pr ...

                                               

Pseudoudálost

Pseudoudálost je pojem, který do studia masových médií vnesl roku 1961 Daniel Joseph Boorstin, a to ve své knize The Image. Guide to Pseudo-events in America. Boorstin pseudoudálost definuje jako událost, která je inscenovaná pro média a bez jeji ...

                                               

Ptolemaiovská a koperníkovská logika

Ptolemaiovská a koperníkovská logika jsou pojmy, které do mediálních studií zavedl roku 1976 německý badatel Wilfried Schulz ve své práci Konstrukce reality ve zpravodajských médiích. Označují dvě základní paradigmata úvah o vlivu masových médií ...

                                               

Sekundární viktimizace

Sekundární viktimizace čili druhotné zraňování je pojem, který se užívá v kriminologii, kriminalistické psychologii, soudnictví, mediálních studiích aj. Označuje např. proces, během něhož se oběť trestného činu, poté, co o ní a činu referují médi ...

                                               

Simulakrum

Simulakrum, z latinského simulare," napodobovat, jevit se", je chápáno jako vyprázdněný obraz, pouhá forma bez obsahu, ikona, nápodoba. V kontextu tzv. poststrukturalismu byl termín simulakrum poprvé použit v knize Diference a opakování 1968, v o ...

                                               

Skok přes žraloka

Skok přes žraloka je americký popkulturní idiom, kterým fanoušci a kritici televizních seriálu označují situaci, kdy scenáristum začnou docházet nápady a snaží se udržet pozornost diváku nepravděpodobnými zápletkami a lacinými efekty.

                                               

Sociální interakce

Sociální interakce je proces, který spočívá v pusobení jedince nebo skupiny na jiného jedince nebo skupinu. Tento proces muže mít podobu verbální i neverbální. Jde o jakoukoli formu setkání mezi jedinci. Toto pusobení vyvolává reakci. Giddens pop ...

                                               

Sociální konstruktivismus

Sociální konstruktivismus je skupina sociologických směru, které tvrdí, že sociální realita není jedinci objektivně dána jako fakt, ale je neustále znovu konstruována v procesu sociální interakce a komunikace. Dusledný konstruktivismus se nazývá ...

                                               

Sociologie médií

V minulosti sociologie médií nevyvinula nezávislý sociologický koncept a proto byl výzkum soustředěn především na masmédia. Michael Jäckel například v úvodu do učebnice "Sociologie médií", zveřejněné v roce 2005, píše, že program sociologie médií ...

                                               

Vědomostní propast

Vědomostní propast je anglický pojem referující o vědomostním rozdílu ve společnosti. Volně přeloženo jde o vědomostní rozdíl, mezeru či propast. Díky postupnému vývoji masových médií je možné tyto nerovnosti snižovat. S termínem přichází akademi ...

                                               

Web 2.0

Web 2.0 je termín pro ustálené označení etapy vývoje webu, v níž byl pevný obsah webových stránek nahrazen prostorem pro sdílení a společnou tvorbu obsahu. Tento pojem se nevztahuje k žádným technickým specifikacím, ale ke změnám ve zpusobu, jaký ...

                                               

Lukáš Kaboň

Lukáš Kaboň se narodil v říjnu 1990 v Ostravě. Po studiu na obchodní akademii a následném studiu na Ostravské univerzitě, obor informační technologie, nastoupil v roce 2013 jako profesionální fotograf do ostravské redakce Moravskoslezského deníku ...

                                               

Novinářský prukaz

Novinářský prukaz je klasifikován jako jeden z prukazu totožnosti, která platí mezinárodně a slouží k identifikaci lidí pracující pro sdělovací prostředky, jako jsou noviny, televize a rozhlas. V zahraničí se označuje slovem PRESS legitimation. M ...

                                               

Asociace nezávislých médií

Asociace nezávislých médií je český spolek pusobící od roku 2015. Jeho zakladateli se stali Stanislav Novotný, Petr Žantovský, Ondřej Geršl a Jan Korál. Dle jejich slov je činnost spolku apolitická, mající pouze za cíl "ochranu práva občanu na sv ...

                                               

Mezinárodní organizace novinářu

Mezinárodní organizace novinářu je mezinárodní organizace sdružující novináře, která byla založena v Kodani a v letech 1947 až 1995 sídlila v Praze. V roce 1995 odňalo Ministerstvo vnitra České republiky organizaci souhlas s umístěním sídla na úz ...

                                               

Cena Ferdinanda Peroutky

Cena Ferdinanda Peroutky je novinářské ocenění, které bylo zřízeno u příležitosti 100. výročí narození českého novináře a publicisty Ferdinanda Peroutky.

                                               

Cena Karla Havlíčka Borovského

Cena Karla Havlíčka Borovského je ocenění udělované Nadací Český literární fond. Toto nejvyšší ocenění za novinářskou a publicistickou práci předává od roku 1998, od roku 2020 je cena udělována ve spolupráci s nadací Open Society Fund. Cena se vž ...

                                               

Cena Oty Pavla

Cena Oty Pavla je české ocenění pro sportovní publicisty, které uděluje Český olympijský výbor od roku 2009. Nazvána je podle sportovního reportéra a novináře Oty Pavla. Jsou jí oceňovány osobnosti za celoživotní propagaci sportu a šíření olympij ...

                                               

Cena Sapfó

Cena Sapfó je ocenění udělované společností International Free Press Society novinářum, kteří kombinují excelenci ve své práci s odvahou a odmítnutím kompromisu. Cena je udělována každoročně počínaje rokem 2007. Jejími nositeli jsou například Lar ...

                                               

Krameriova cena

Krameriova cena za nezávislou žurnalistiku je literární cena založená v roce 2015 a udělovaná od roku 2016 Asociací nezávislých médií, která se vymezuje jako sdružení autoru a médií stojících mimo tzv. hlavní proud. Je považovaná za kontroverzní ...

                                               

Mediální cena GLAAD

Mediální cena GLAAD je ocenění, které každoročně uděluje americké nestátní neziskové sdružení Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. Sama organizace vznikla v roce 1985 a roku 1990 poprvé ocenila počiny ve prospěch gayu a leseb v ruzných ob ...

                                               

Novinářská křepelka

Novinářská křepelka je ocenění udělované Českým literárním fondem mladým a perspektivním novinářum do 33 let věku za jejich významný žurnalistický počin. Udělována je v Havlíčkově Brodě spolu s cenou Karla Havlíčka Borovského. Ocenění jsou vždy p ...

                                               

Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de guerre

Ocenění Bayeux-Calvados pro válečné korespondenty je každoročně udělováno městem Bayeux a generální radou departmentu Calvados. Jeho cílem je vzdát hold novinářum, kteří pracují v nebezpečných podmínkách, aby umožnili veřejnosti přístup k informa ...

                                               

Slovenská Grafia

Slovenská Grafia je tiskárna nacházející se v bratislavských Krasňanech, kde sídlí od roku 1971. Vznikla však pod současným názvem již v roce 1921 jako první tiskárna na Slovensku, jejím spoluzakladatelem byl známý politik Milan Hodža. V roce 193 ...

                                               

Manipulátoři.cz

Manipulátoři.cz je publicistický web, který vznikl v roce 2015 a od té doby se věnuje politickému marketingu, ověřování faktu, public relations a komunikačním strategiím, s přesahem do dalších společenských věd. Nejvíce se věnuje vyvracení hoaxu ...

                                               

Šťastné pondělí

Šťastné pondělí nebo také Šťastné pondělí Jindřicha Šídla je český satirický pořad novináře a politického komentátora Jindřicha Šídla, Konstantina Sulimenka, Václava Dolejšího a dalších spolupracovníku. Kratší verze pořadu je k dispozici každé po ...

                                               

TotalBiscuit

John Peter Bain známý jako TotalBiscuit byl anglický videoherní komentátor a herní kritik na platformě YouTube. Dlouhodobě se věnoval e-sportu, mnoho elektronických utkání také komentoval. Popularitu získal videoherními komentáři v internetovém r ...

                                               

Seznam členu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Toto je seznam členu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Zahrnuje současné i bývalé členy a členky Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, její předsedy i místopředsedy. Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání byla zřízen ...

                                               

A State of Trance

A State Of Trance je název rádiové show DJ a producenta Armin van Buurena. Poprvé byla vysílána v březnu 2001 na rádiu ID&T, v roce 2005 tato stanice změnila žánr a show se začala vysílat asi na 40 ruzných stanicích, v Česku jej například vys ...

                                               

Germany Calling

Germany Calling byl nacistický propagandistický rozhlasový program vysílaný během druhé světové války. Rozhlasový program byl určen veřejnosti ve Velké Británii a později i ve Spojených státech amerických. S jeho vysíláním se začalo 18. září 1939 ...

                                               

Giornale Radio Rai

Už v roce 1924 se začal vysílat jakýsi "předchudce" Giornale Radia, Comucazione Governative, kde se vysílala ruzná vládní prohlášení, mimo jiné zde byly vysílány i pravidelné projevy Benita Mussoliniho. V roce 1926 se začal vysílat další pořad, p ...

                                               

Rozhlasový dokument

Rozhlasový dokument je označení pro žánr rozhlasové tvorby, skupinu žánru i pro metodu rozhlasové práce. Tvorba rozhlasových dokumentu probíhá v českém prostředí v podstatě výhradně v rámci Českého rozhlasu, kde funguje Tvurčí skupina Dokument.

                                               

Rozhlasový přenos bohoslužeb

Rozhlasový přenos bohoslužeb je služba umožňující se účastnit bohoslužeb těm posluchačum či jejich návštěvníkum, kteří nemohou přijít do kostela.

                                               

Soutěžní pořad

Soutěžní pořad je zábavný televizní nebo rozhlasový formát, kde soutěžící většinou hrají o ceny nebo peníze, přičemž soutěží v ruzných disciplínách – vědomostních, ale i jiných. V dějinách televizní zábavy má významné postavení. V základní podobě ...

                                               

The Goon Show

The Goon Show byl britský rozhlasový komediální pořad vysílaný v letech 1951-1960 společností BBC, přesněji stanicí BBC Home Service. Hlavním autorem scének byl Spike Milligan, komiky pak Peter Sellers a Harry Secombe, ovšem i Milligan v pořadu v ...

                                               

Šot (film)

Šot je obrazová zpráva a časově nejkratší a základní žánr audiovizuálního žurnalistického nebo propagačního projevu. Je to nejmenší formálně uzavřené dokumentární televizní nebo filmové dílo patřící ke zpravodajským žánrum.

                                               

Aruc ševa

Aruc ševa je rozhlasová stanice a internetový zpravodajský portál v Izraeli. Jednacími jazyky jsou angličtina, hebrejština, španělština a ruština. Stanice je blízká politickému proudu náboženského sionismu. Podporuje politiku izraelského osadnict ...

                                               

Breitbart News

Breitbart News Network je americký extrémně pravicový zpravodajský portál, nabízející vlastní názory a komentáře, založený roku 2007 americkým konzervativním novinářem a komentátorem Andrewem Breitbartem, který jej definoval jako Huffington Post ...

                                               

Čoson Ilbo

Čoson Ilbo je jedním z hlavních novin v Jižní Koreji. Deník byl založen v roce 1920 a dnes má přibližně 2.2 miliónu čtenářu. Kromě tištěných novin provozuje také webové stránky chosun.com, které jsou vubec nejnavštěvovanějším jihokorejským zpravo ...

                                               

Digital Spy

Digital Spy jsou britské kulturní internetové stránky založené roku 1999. Věnují se podávání zpráv z oblasti filmu, hudby, televize a showbyznysu. Kromě novinových článku zde pravidelné vycházejí recenze na filmy, divadlo a koncerty. Vedle public ...

                                               

FiveThirtyEight

FiveThirtyEight, někdy psáno jako 538, je americká webová stránka fungující jako politický zpravodajský server, sportovní blog a přední agregátor volebních pruzkumu. Redakce spadá od roku 2018 pod hlavičku ABC News, která FiveThirtyEight koupila ...

                                               

FlashNews

FlashNews je mobilní a webová platforma, která agreguje zpravodajský obsah z médií, příspěvku ze sociálních síti i informací z městských vývěsek, které se uživateli zobrazují na základě jeho výběru. Platformu připravuje společnost Livesport News, ...

                                               

Fox News

Fox News Channel je televizní kanál vlastněný Fox Entertainment Group, filiálkou News Corporation. V dubnu 2009 byla stanice dostupná 102 miliónum domácností ve Spojených státech amerických a vysílala zejména ze studií v New Yorku. Kromě televizn ...

                                               

Freedom of the Press Foundation

Freedom of the Press Foundation je nezisková zpravodajská organizace založená v roce 2012 na podporu svobody slova a svobody tisku. Organizace je tvořena řadou známých žurnalistu a whistlebloweru, jako například Daniel Elsberg, Laura Poitras a Gl ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →