ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 20                                               

Zdravotnické zařízení

lékařská zobrazovací technologie porodní asistentka a dětská sestra hygienická služba domácí péče home care lázeňské zdravotnické zařízení

                                               

Biosféra

Biosféra je část planety Země, kde se vyskytují nějaké formy života. Zahrnuje část troposféry, prakticky celou hydrosféru a povrch litosféry. Termín biosféra poprvé použil geolog Eduard Suess v roce 1875. Biosféru rozdělujeme na biomy: tundra, le ...

                                               

Definice života

Definovat život je výzvou pro mnoho filosofu biologie. Částečně proto, že život je obecně přijímaný spíše jako proces, nežli látka nebo konkrétní objekt - buňky i atomy v těle se stále vyměňují a život se neustále adaptuje a mění své prostředí. C ...

                                               

Fauna

Fauna je souhrnné označení té části přírody, kterou se zabývá zoologie, to znamená živočichy. Souvisejícím termínem je flóra, používaná naopak v botanice. Fauna se dělí například podle systematických kritérií, podle zeměpisných oblastí, podle eko ...

                                               

Milleruv–Ureyuv experiment

Milleruv–Ureyuv experiment nebo pouze Milleruv experiment byl experiment, který se snažil navodit podmínky, které měla Země zhruba před 3.5 miliardami let, a zkoumat možnost vzniku života chemickými procesy. Konkrétně testoval hypotézu Alexandra ...

                                               

Nesmrtelnost

Jako nesmrtelnost se označuje nemožnost úmrtí, věčný život ve fyzické nebo spirituální formě. V užším smyslu se jako nesmrtelnost označuje nemožnost úmrtí věkem. Nesmrtelnost je pouze hypotetická vlastnost, která nebyla prokázána, nicméně se čast ...

                                               

Organismus

Organismus je v biologii i ekologii biologická entita. Slovo pochází z řeckého organon, což znamená instrument. Podle FAO jsou všechny organismy schopné reakce na vnější podněty, rozmnožování, rustu a stabilní existence. Základní složkou živých o ...

                                               

Panspermie

Panspermie je hypotéza o vzniku života na Zemi předpokládající, že byl přinesen z vesmíru mikroorganismy, které v podobě spór putují kosmickým prostorem a v příznivých podmínkách se pokoušejí uchytit. Samotné slovo panspermie vychází z řeckého πά ...

                                               

Smrt

Smrt, úmrtí, skon, latinsky exitus, je zastavení životních funkcí v organismu spojené s nevratnými změnami, které obnovení životních funkcí znemožňují. Smrt je tedy stav organismu po ukončení života, úplná a trvalá ztráta vědomí. Umírání je postu ...

                                               

Smysl života

Otázka po smyslu života znamená problém cíle lidského snažení nebo přístupu jednotlivce. V širším kontextu mužeme tento problém formulovat jako soubor otázek jako: Co bych po sobě chtěl/a zanechat? Proč bych se měl/a nadále snažit žít? Co je mým ...

                                               

Úmrtnostní tabulky

Úmrtnostní tabulky neboli tabulky života jsou statistické tabulky, které zobrazují vymírání určité populace. První statistické zpracování dat o úmrtnosti se připisuje Johnu Grauntovi, který v roce 1662 vydal knihu Natural and Political Observatio ...

                                               

Futurologie

Futurologie je teorie o budoucnosti nebo se též zabývá výzkumem možných budoucností, tzn. alternativ budoucnosti. Jako první tento termín použil Karl Osip Flechtheim. Futurologie je vědním odvětvím, které se zabývá předpovídáním budoucnosti. Užit ...

                                               

Kolize galaxie v Andromedě s Mléčnou dráhou

Kolize Galaxie v Andromedě s Mléčnou dráhou je předpovídaný střet galaxií, ke kterému dojde přibližně za 4.5 miliardy let. Z obou spirálních galaxií se stane jedna nepravidelná eliptická galaxie. Podle měření Dopplerova jevu se obě galaxie k sobě ...

                                               

Časový paradox

Časový paradox je jev, který muže teoreticky nastat při cestování v čase do minulosti. Tento paradox lze velmi jednoduše popsat jako stav, kdy díky cestování v čase reakce zruší akci, která ji vyvolala. Jako příklad lze uvést člověka, který by mo ...

                                               

Červí díra

Červí díra je ve fyzice hypotetický objekt umožněný schopností časoprostoru utvořit "zkratku" přes prostor a čas. Červí díra nemá souvislost s černou dírou. Tento fenomén byl poprvé popsán roku 1935 společně vědci Albertem Einsteinem a Nathanem R ...

                                               

Chronovizor

Chronovizor je přístroj umožňující získávání obrazu a zvuku z minulosti, který údajně vynalezl italský benediktinský mnich Pellegrino Ernetti. Existence přístroje nicméně nebyla nikdy spolehlivě potvrzena.

                                               

Tachyon

Tachyon je hypotetická, dodnes neprokázaná částice pohybující se nadsvětelnou rychlostí. Oproti klasickým částicím by se tachyony chovaly paradoxně – se zvyšující se energií by se zpomalovaly a se snižující zrychlovaly. Z hlediska matematického f ...

                                               

TARDIS

TARDIS je stroj času a vesmírné plavidlo z britského sci-fi seriálu Doctor Who a je zkratkou pro T ime A nd R elative D imension I n S pace, tedy Čas a Relativní Rozměr ve Vesmíru. Je produktem technologií Pánu času Time Lord technology a řádně u ...

                                               

John Titor

John Titor je jméno dosud neznámé osoby, které bylo použito na několika elektronických nástěnkách v pruběhu let 2000 a 2001 s tvrzením, že se jedná o cestovatele časem z roku 2036. Ve svých sděleních na internetových fórech tato osoba, později zn ...

                                               

Uzavřená časupodobná křivka

V matematické fyzice je uzavřená časupodobná křivka světočára v Lorentzově varietě, hmotné částečky v časoprostoru, který je" uzavřený” a vrací se do svého výchozího bodu. Tato možnost byla objevena Willemem Stockumem v roce 1937 a později potvrz ...

                                               

Časová osa Minamatské nemoci

Photograph by W. Eugene Smith - Tomoko Uemura in Her Bath, 1972 anglicky Aileen Archive - Copyright holder of W. Eugene Smiths Minamata photos anglicky National Institute for Minamata Disease japonsky anglicky Minamata disease - Chapter from Indu ...

                                               

Časová osa Operace Ochranné ostří

Toto je časová osa palestinsko-izraelského vojenského konfliktu známého jako Operace Ochranné ostří. Konflikt mezi izraelskými IOS a palestinskými organizacemi jako Hamás, Palestinský islámský džihád a dalšími započal 8. července 2014 a skončil u ...

                                               

Časová osa událostí ze Star Wars

Časová osa událostí ze Star Wars shrnuje chronologicky duležité mezníky v bohaté historii galaxie, v níž se odehrávají události z filmu, seriálu, her či knih s tematikou Star Wars. Ve světě Star Wars je používán letopočet tzv. Galaktického standa ...

                                               

Časová osa ve Star Treku

Časová osa ve Star Treku je soupis fiktivní kanonické historie Star Treku, kterou tvoří pět hraných seriálu, jeden animovaný seriál a 13 celovečerních filmu.

                                               

Časová osa výpočetní techniky do 1949

Tento článek uvádí přehled duležitých událostí ve výpočetní technice od pravěku až do roku 1949. Časové osy výpočetní techniky: do 1949, 1950 – 1979, 1980 – 1989, 1990 – 1999, 2000 – dosud.

                                               

Den

Den má dva významy: jednotka času trvající 24 hodin, denní doba, čas mezi východem a západem slunce, tedy opak noci. Den o 24 hodinách je obvykle ohraničen pulnocí daného časového pásma a tvoří základní jednotku kalendáře. Dříve se obvykle počíta ...

                                               

Dopoledne

Dopoledne je část dne, která leží mezi ránem a polednem. Přesný začátek a konec dopoledne závisí na subjektivním posouzení a je závislý na životním stylu mluvčího. Prakticky leží dopoledne mezi dopolední svačinou a obědem, kdy začíná poledne. Pří ...

                                               

Modrá hodina

Modrá hodina pochází z poetického francouzského výrazu lheure bleue, který se odkazuje na dobu svítání a soumraku každé ráno a večer, kdy není ani úplné denní světlo, ani úplná tma. Tato doba je zvláštní kvalitou svého světla, během ní má obloha ...

                                               

Odpoledne

Odpoledne je část dne, která leží mezi polednem a večerem. Některé slovníky definují odpoledne jako "část dne od poledne do podvečera". Nebo také od jedné hodiny do páté.

                                               

Poledne

Jako poledne se obvykle označuje 12.00 hod. místního času. Sluneční poledne je okamžik, ve kterém je slunce nad obzorem nejvýš; od občanského poledne se muže lišit o hodinu nebo i více. Poledne rozděluje kalendářní den na dvě stejné poloviny, jež ...

                                               

Ráno

Ráno je část dne, obecněji chápaná jako období po procitnutí jedince, během něhož se pronáší pozdrav Dobré ráno. Přísněji vymezeno jde o úsek mezi pruchodem slunce obzorem a poledníkem místa. Časové dělení světlé části dne bývá obvykle následujíc ...

                                               

Sluneční terminátor

Sluneční terminátor je rozhraní mezi Sluncem osvětlenou a neosvětlenou částí planety nebo měsíce sluneční soustavy. Pokud je uvažován tvar planet jako ideálně kulový, pak terminátor přibližně odpovídá hlavní kružnici. U těles bez atmosféry je ter ...

                                               

Soumrak

Soumrak je přechod mezi dnem a nocí; doba po západu nebo před východem Slunce. Ranní soumrak se nazývá svítání nebo úsvit. Při soumraku je Slunce pod obzorem, osvětluje však horní vrstvy atmosféry, a tím je částečně osvětlen i zemský povrch. Rozl ...

                                               

Večer

Večer je část dne, během které postupně ubývá denní světlo. Leží mezi pozdním odpolednem a nocí. Během večera se obvykle podává večeře. Večer je subjektivní pojem a obvykle začíná těsně před nebo po setmění a končí s příchodem tmy, kdy začíná noc.

                                               

Východ slunce

Východ slunce je každodenní vystoupení slunce nad obzor v dusledku zemské rotace. Východu slunce předchází svítání, kterým končí noc a začíná den.

                                               

Západ slunce

Západ slunce je každodenní sestoupení Slunce za obzor v dusledku zemské rotace. Západem slunce končí den a nastává soumrak, kdy se stmívá a slunce svítí už jen nepřímo odrazem od atmosféry. Místa ležící na sever od polárního kruhu na jih od jižní ...

                                               

Zlatá hodina

Ve fotografii označuje zlatá hodina první a poslední hodinu slunečního denního svitu, kdy je dosaženo specifického fotografického efektu díky kvalitě světla.

                                               

Adaptace

Adaptace je evoluční proces, při němž se daný organismus přizpusobuje vnějším podmínkám a dalším faktorum, které panují v areálu jeho výskytu. Díky adaptaci umožněné přirozeným výběrem vznikají účelné vlastnosti. Tím se biologická evoluce do znač ...

                                               

Adresné jevy

V teorii Adolfa Portmanna o vzniku vzhledově významných struktur na živých organizmech je termín adresné jevy používán k popsání znaku organismu se specifickou biologickou funkcí, neadresné jevy vznikly evolučně jen jako vedlejší produkt selekční ...

                                               

Evolucionistická antropologie

Evolucionistická antropologie vychází z biologického základu a především z Darwinovy evoluční teorie. Východiskem pro evolucionistickou antropologii byl pozitivismus. Pro evolucionistickou antropologii je typické vše řadit do předem připravených ...

                                               

Atavismus

Atavismus je rys nebo znak, biologickou nebo kulturní evolucí už překonaný a vymizelý, který se však znovu objeví jako výjimka.

                                               

Biologické čtvrtky ve Viničné

Biologické čtvrtky ve Viničné jsou přednáškovým cyklem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze určeným všem zájemcum o evoluci, obecnější biologickou problematiku a o méně tradiční přístupy k této problematice. První ročník Biologických ...

                                               

Biologie sexuální orientace

Spojení mezi biologií a sexuální orientací je dnes předmětem výzkumu a četných debat. Přesto nebyla jednotná příčina určení sexuální orientace dosud objevena.

                                               

Cílená mutace

Cílené či adaptivní mutace jsou takové genetické mutace, které muže organismus záměrně začít produkovat ve snaze přizpusobit se na nové podmínky. Cílené mutace nebyly dosud úspěšně prozkoumány, ale z mnoha pozorování vyplývá, že v některých přípa ...

                                               

Darwinismus

Darwinismus je evoluční teorie, jejíž puvodní autor byl Charles Darwin. Postupem času se význam slova "darwinismus" měnil a i v dnešní době má několik významu. Např. ve Spojených státech je často kreacionisty používán jako pejorativum, ve Spojené ...

                                               

Drsnokřídlec březový

Drsnokřídlec březový je motýl z čeledi píďalkovitých, který se pro změnu svého zbarvení v pruběhu prumyslové revoluce stal předkládaným dukazem evoluce živých organismu. Toto přebarvení motýla bylo zpusobeno vymizením lišejníku z kury stromu v ob ...

                                               

Eugenika

Eugenika je sociálně-filosofický směr zaměřený na studium metod, které usilují o dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka. Pojem eugenika byl poprvé použit v 19. století britským matematikem a vědcem Francisem Galtonem. Pod pozitivní euge ...

                                               

Fixace (populační genetika)

Fixace je změna v genofondu, při níž zcela převládne jen jedna alela genu namísto puvodních dvou či více alel. Ve stavu, kdy nedochází k neustále novým mutacím, musí být každý alela dříve nebo později ztracena z populace či fixována. Fixace muže ...

                                               

Frekvenčně závislý výběr

Frekvenčně závislý výběr je v evoluční biologii takový výběr, pro nějž se v populaci mění intenzita selekčního tlaku v závislosti na velikosti oné populace. Obyčejně vzniká, pokud je druh závislý na jiném. negativní frekvenčně závislý výběr se zv ...

                                               

Fylogenetický strom

Fylogenetický strom je grafické zobrazení připomínající strom, jímž se znázorňují příbuzenské vztahy mezi ruznými biologickými druhy či jinými taxonomickými jednotkami, o nichž se předpokládá, že mají jednoho společného předka. Každé větvení před ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →