ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 199                                               

Code:: Blocks

Code Blocks je svobodné multiplatformní vývojové prostředí zaměřené na programovací jazyky C a C++. Je vyvíjeno v C++ s využitím toolkitu wxWidgets. První verze Code Blocks byla zveřejněna v roce 2004, první stabilní verze vyšla 28. února 2008 po ...

                                               

CodeWarrior

CodeWarrior je v informatice integrované vývojové prostředí pro operační systémy Macintosh, Microsoft Windows, Linux, Solaris a vestavěné systémy. Puvodně byl vyvíjen společností Metrowerks, která byla v roce 1999 odkoupena společností Motorola, ...

                                               

Delphi

Delphi je integrované grafické vývojové prostředí firmy Borland určené pro tvorbu aplikací na platformě MS Windows v jazyce Object Pascal. Obsahuje systém RAD, který umožňuje vizuální návrh grafického uživatelského rozhraní, na jehož základě je a ...

                                               

Dev-C++

Dev-C++ je svobodné vývojové prostředí vyvinuté společností Bloodshed software pro C a C++. Je určeno pro operační systém MS Windows a jako překladač používá MinGW, klon GCC. Dev-C++ je také možné používat spolu s prostředím Cygwin nebo jinými př ...

                                               

DJGPP

DJGPP je 32bitový C/C++/ObjC/Ada/Fortran vývojářský balík pro architekturu x86 bežící pod DOSem, Microsoft Windows nebo IBM OS/2. Vývoj započal v roce 1989 DJ Deloriem. Jde o port populárního kompilátoru gcc, stejně jako jiných utilit GNU např. c ...

                                               

Eclipse (vývojové prostředí)

Eclipse je open source vývojová platforma, která je pro většinu lidí známa jako vývojové prostředí určené pro programování v jazyce Java. Flexibilní návrh této platformy dovoluje rozšířit seznam podporovaných programovacích jazyku za pomoci plugi ...

                                               

Eclipse RCP

Eclipse RCP je projekt vedený open source komunitou se jménem Eclipse Community a je součástí rodiny projektu Eclipse project. Světlo světa spatřilo v roce 2004 i když samotné IDE existovalo už dříve. Dle komunity kolem Eclipse RCP je určen k pro ...

                                               

Framework

Framework je softwarová struktura, která slouží jako podpora při programování a vývoji a organizaci jiných softwarových projektu. Muže obsahovat podpurné programy, knihovny API, podporu pro návrhové vzory nebo doporučené postupy při vývoji.

                                               

Gambas

Gambas je licenčně svobodný programovací jazyk a k němu příslušející vývojové prostředí, které jsou postavené na základě jazyka BASIC a po vzoru Visual Basicu, s kterým jsou do určité míry kompatibilní, jej rozšiřují o objektově orientované progr ...

                                               

Geany

Geany je lehký multiplatformní textový editor obsahující základní vývojové prostředí. Záměrem vývojářu je poskytnout malé a hlavně rychlé IDE, které bude mít pouze pár závislostí na jiných balíčcích. Díky využití knihoven GTK2 je k dispozici pro ...

                                               

GNOME Builder

Možnost použít Git pro sledování změn v kódu. Podpora pro vývoj aplikací ve formátu Flatpak. Našeptávání kódu pro jazyky založené na C C, C++ atd. a Python. Základní podpora pro mnoho jazyku a rozšířená podpora pro jazyky, které jsou podporovány ...

                                               

IDLE

IDLE je vývojové prostředí pro Python, které je přímo součástí jazyka od jeho verze 1.5.2b1, byť například v rámci balíčkovacích systému ruzných linuxových distribucí bývá často zabaleno odděleně. Je samo napsáno v Pythonu s použitím knihovny Tki ...

                                               

IntelliJ IDEA

Společnost pro výrobu programového vybavení JetBrains byla založena v roce 2000 jako soukromá firma. Zakladateli jsou Sergey Dmitriev, Evgenij Beliajev a Valentin Kipiatkov. V dnešní době kanceláře firmy fungují v Petrohradě, Bostonu, Moskvě a Mn ...

                                               

JDeveloper

JDeveloper je integrované vývojové prostředí od firmy Oracle Corporation pro tvorbu programu převážně v jazyce Java a pro vývoj v SOA standardu. Oracle JDeveloper poskytuje nástroje pro úplný životní cyklus aplikací. Podporuje jejich modelování, ...

                                               

JDK

Java Development Kit je produktem Oracle Corporation, který obsahuje soubor základních nástroju pro vývoj aplikací pro platformu Java. Někdy bývá označován jako Java SDK, od verze 1.2 do verze 1.4.x byl označován jako J2SE SDK nebo Java 2 SDK. 17 ...

                                               

JIRA Studio

Obsahuje GreenHopper pro rychlé plánování a řízení, Bamboo pro kontinuální integraci, JIRA pro sledování dotazu a chyb, Confluence eWiki jako intranetovou knowledgebase, FishEye pro úložiště a prohlížení zdrojového kódu. Crucible pro přezkoumání ...

                                               

KDevelop

KDevelop je svobodné integrované vývojové prostředí pro KDE. KDevelop neobsahuje vlastní kompilátor, ale místo toho používá externí kompilátor jako je gcc. V současné verzi 3.5 podporuje mnoho programovacích jazyku jako jsou Ada, Bash, C, C++, Fo ...

                                               

Kylix

Kylix bylo integrované vývojové prostředí firmy Borland určené pro vývoj aplikací v operačním systému GNU/Linux. Je podobné produktum Delphi a C++Builder téže firmy určeným k vývoji ve Windows. Mezi produkty Kylix a Delphi/C++ Builder byla zajišt ...

                                               

Lazarus

Lazarus je vývojové prostředí dostupné pro široké spektrum platforem, které slouží k vývoji aplikací v jazyku Pascal a Object Pascal. Podporuje ruzné dialekty Pascalu včetně Delphi; samotné vývojové prostředí se Delphi velmi podobá. Mottem projek ...

                                               

MCU 8051 IDE

MCU 8051 IDE je vývojové prostředí pro mikrokontroléry založené na platformě Intel 8051. IDE je šířeno jako svobodný software a obsahuje vlastní simulátor a assembler. Mimo to podporuje také jazyk C. Jako kompilátor jazyka C je použit SDCC a pros ...

                                               

Microsoft Visual C++

Microsoft Visual C++ je v informatice název vývojového prostředí od společnosti Microsoft pro programovací jazyky C, C++ a C++/CLI. MSVC je proprietární software; puvodně se jednalo o samostatný produkt, ale později se stal součástí Visual Studio ...

                                               

Pawn

Pawn je open source programovací jazyk určený hlavně pro tvorbu gamemodu/filterscriptu do módu SA-MP a módu AMXModX pro modifikace hry Half-Life. Pawn je dynamicky typovaný jazyk ovlivněný jazykem Small-C s C-like syntaxí.

                                               

Petr (software)

Petr je programovací nástroj pro Windows z rožnovské firmy Gemtree Software. Jeho základní charakteristikou je grafické zobrazení programu pomocí ikon uspořádaných do stromové struktury. Program je vytvářen umisťováním programových prvku do edita ...

                                               

Pharo

Pharo je open source implementace objektově orientovaného programovacího jazyka a prostředí Smalltalk. Pharo nabízí funkcionalitu "živého" programování, které programátorovi umožňuje za běhu manipulovat objekty, provádět update prostředí na novou ...

                                               

PhpStorm

PhpStorm je komerční multi-platformní vývojové prostředí pro PHP vyvíjený českou společností JetBrains. Ačkoliv je vyvíjen českou společností, jediný jazyk, ve kterém je možné jej používat je angličtina PhpStorm nabízí editor pro PHP a další jazy ...

                                               

PHPUnit

PHPUnit je framework pro psaní jednotkových testu v programovacím jazyce PHP. Je jedním z rodiny jednotkových testu postavených na architektuře xUnit.

                                               

PyCharm

PyCharm je integrované vývojové prostředí pro Python vyvíjené českou firmou JetBrains. Samotné prostředí je napsané v kombinaci Javy a Pythonu a je multiplatformní, vydávané pro Linux, Microsoft Windows a macOS. Z licenčního hlediska existují dvě ...

                                               

Quanta Plus

Quanta Plus, je webové vývojové prostředí, určené pro vývoj v HTML, XHTML, CSS, XML, PHP a další jazycích, skriptovacích nebo odvozených od XML. Umožňuje WYSIWYG editaci, jakož i přímý zápis zdrojového kódu, dále správu projektu i živý náhled; za ...

                                               

Self (programovací jazyk)

Self je objektově orientovaný programovací jazyk, prostředí a virtuální stroj postavený kolem konceptu prototypu. Self nabízí funkcionalitu "živého" programování, které programátorovi umožňuje za běhu přímo graficky manipulovat objekty, upravovat ...

                                               

SharpDevelop

SharpDevelop je open source integrované vývojové prostředí, které je volně šiřitelné pod licencí GPL a slouží k vývoji aplikací v programovacích jazycích C#, Visual Basic.NET a Boo na platformě.NET nebo Mono. Usnadňuje psaní, ladění a překlad kód ...

                                               

Squeak

Squeak je open source implementace programovacího jazyka a prostředí Smalltalk. Squeak je k dispozici pro mnoho platforem. Skládá se z virtuálního stroje, obrazu prostředí, logu změn a zdrojových kódu. Prostředí je objektově orientované, založené ...

                                               

Turbo Assembler

Turbo Assembler je překladač jazyka assembler od firmy Borland, určený pro procesory řady Intel x86 a kompatibilní. Hodně rozšířený byl TASM zejména v dobách DOSu. Turbo Assembler lze nastavit k využívání syntaxe zdrojového kódu identické s MASM ...

                                               

Turbo BASIC

Turbo BASIC je dialekt jazyka BASIC a jeho kompilátor puvodně vytvořený Robertem Bobem Zalem a následně odkoupený firmou Borland. Když se Borland rozhodl zastavit vydávání, Zale jej koupil zpět, přejmenoval na PowerBASIC a založil PowerBASIC Inc. ...

                                               

Turbo C

Turbo C byl překladač jazyka C od firmy Borland. Používal se na programování pro operační systém DOS. Jeho úspěch spočíval mimo jiné i v dokonalé integraci celého vývojového prostředí, včetně hypertextové nápovědy, čímž se dal velice snadno použí ...

                                               

Turbo C++

Turbo C++ je C++ kompilátor firmy Borland s integrovaným vývojovým prostředím. Mimo jiné je znám kvuli své rychlosti kompilace a linkování souboru. Turbo C++ byl další z řady kompilátoru firmy Borland. Turbo C++ se vyvinul z Turbo C jako dusledek ...

                                               

Turbo Pascal

Turbo Pascal je systém pro vývoj softwaru, který obsahuje překladač a vývojové prostředí pro programovací jazyk Pascal běžící na systémech CP/M, CP/M-86 a DOS, vyvinutý firmou Borland pod vedením Phillippe Kahna. Od verze 6 byly produkovány dvě v ...

                                               

Ultimate++

Ultimate++ – cross-platform nástroje pro vývoj softwaru v programovacím jazyce C++. Účelem U++ je snížit složitost typických desktopových aplikací kvuli těžkému použití vlastností C++. Projekt vypracoval od roku 1999, jádro Ultimate + + spojí čes ...

                                               

Valve Hammer Editor

Valve Hammer Editor, zkráceně jenom Hammer je software vydaný společností Valve Corporation, sloužící k snadné tvorbě a úpravě úrovní v počítačových hrách pracujících na enginu Source. Starší verze podporovaly také hry mimo Source a sice Quake a ...

                                               

VCL

VCL je vizuální na komponentách založený framework určený pro vývoj aplikací pod Microsoft Windows. VCL byl vyvinut firmou Borland v jazyku Object Pascal a je určen pro vývojová prostředí Delphi a C++Builder. Velkou část popularity si VCL získává ...

                                               

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio je vývojové prostředí od Microsoftu. Muže být použito pro vývoj konzolových aplikací a aplikací s grafickým rozhraním spolu s aplikacemi Windows Forms, webovými stránkami, webovými aplikacemi a webovými službami jak ve str ...

                                               

Visual Studio Code

Visual Studio Code je editor zdrojového kódu vyvíjený společností Microsoft pro operační systémy Windows, Linux a macOS. Obsahuje podporu pro Git, zvýraznění syntaxe, kontextový našeptávač a podporu pro ladění a refaktorizaci. Zdrojový kód je svo ...

                                               

Celulární automat

Celulární automat je souhrnné označení pro určitý typ fyzikálního modelu reálné situace, ať již v podobě reálného přístroje či mnohem častěji počítačového algoritmu. Slouží k časové i prostorové diskrétní idealizaci fyzikálních systému, kde hodno ...

                                               

Moorovo okolí

Moorovo okolí lze definovat pro každou buňku v pravidelné mřížce 2D, která má právě 8 sousedu. Buněk mající Moorovo okolí bude vždy menší počet než počet všech buněk v systému, resp. v matici M * N, kde M a N > = 3, je počet buněk s Moorovým o ...

                                               

Wireworld

Každá buňka muže být v jednom ze čtyř stavu: Prázdná buňka, Vodič, Elektron head, Elektron tail. Mezi těmito stavy se přechází podle těchto pravidel: S prázdnou buňkou se nic nestane. Z elektron tail se stane vodič. Z vodiče se stane elektron hea ...

                                               

Multiagentní systém

Multiagentní systém je simulované prostředí se síťovým charakterem, v němž dochází k interakci určitých typu aktéru mezi sebou a / nebo s prostředím, ve kterém se nacházejí. Tito agenti řeší společně problémy, které přesahuji možnosti a znalosti ...

                                               

Agent Communication Language

Agent Communication Language se nazývá jazyk navržený pro komunikaci v prostředí multiagentních systému, který slouží ke vzájemné výměně informací, koordinaci a kooperaci mezi agenty.

                                               

Hybridní agent

Hybridní agent je takový autonomní, inteligentní, avšak zdrojově omezený agent multi-agentních systému, který kombinuje některé vlastnosti a charakteristiky ostatních typu agentu, jež mužeme v MAS vidět, a to reaktivních, sociálních a adaptivních ...

                                               

Kontraktační síť

Kontraktační síť je multiagentní systém pro distribuované řešení problému. Každý agent v síti muže vystupovat v jedné ze dvou rolí – jako manažer úkolu či jako jeho řešitel. Vyjednávání mezi agenty se řídí zákonem nabídky a poptávky.

                                               

Model evoluce etnocentricity

Model evoluce etnocentricity je ukázkou multiagentního systému a je modifikací klasického iterovaného vězňova dilematu. Agentem rozumíme autonomní entitu s relativně jednoduchým chováním, který představuje reálné jednotky sledovaného systému umís ...

                                               

Multiagentní modelování

Multiagentní modelování je jednou z výpočetních forem vědeckého modelování, kterou umožnil až rozvoj moderní výpočetní techniky především v posledních dvou desetiletích 20. století. Multiagentní modely, tedy výstupy této činnosti, spadající do ob ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →