ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 196                                               

Skin (informatika)

Skin je vlastní volitelný grafický vzhled nějaké aplikace nebo webové stránky. Skin má vliv pouze na vzhled, obsah zustává nezměněn.

                                               

Touchwiz

TouchWiz je grafická nadstavba pro operační systémy vytvořená a používaná společností Samsung u mobilních telefonu a tabletu.

                                               

Unity (uživatelské rozhraní)

Unity bylo grafické uživatelské rozhraní, určené pro desktopové prostředí GNOME, vyvíjené firmou Canonical pro svuj operační systém Ubuntu. Unity se poprvé objevilo v Ubuntu 10.10 pouze ve vydání určeném pro netbooky nazývaném Ubuntu Netbook Edit ...

                                               

Vícedotykové ovládání

Vícedotykové ovládání je technologie pro ovládání elektronického zařízení s dotykovou obrazovkou pomocí dotyku více prstu najednou. Například klasický touchpad u většiny notebooku je schopen vnímat pouze jeden položený prst, zatímco modernější za ...

                                               

Virtuální plocha

Virtuální plocha je v informatice rozšíření pracovní plochy, respektive desktopového prostředí počítače tak, aby zdánlivě bylo možné pracovat na více monitorech zároveň. Uživatel mezi virtuálními plochami přepíná pomocí myši nebo kombinace kláves ...

                                               

Wayland (protokol)

Wayland je v informatice název svobodného protokolu určeného pro Linux a další Unix-like operační systémy, který specifikuje komunikaci zobrazovacího serveru s jeho klienty a zároveň název knihovny, která tento protokol implementuje. Wayland posk ...

                                               

Widget toolkit

Widget toolkit, widget library, GUI toolkit nebo UX library je knihovna nebo kolekce knihoven obsahující sadu grafických ovládacích prvku pro vytváření programu pracujících v grafickém uživatelském prostředí. Většina widget toolkitu obsahuje i vl ...

                                               

Windows Aero

Windows Aero je grafické uživatelské rozhraní, které bylo použito v operačním systému Windows Vista a Windows 7 společnosti Microsoft. AERO je akronym pro Autentický, Energický, Reflexní a Otevřený. Aero nahradilo předchozí prostředí Luna ve Wind ...

                                               

Displej z tekutých krystalu

Displej z tekutých krystalu je tenké a ploché zobrazovací zařízení skládající se z omezeného počtu barevných nebo monochromatických pixelu seřazených před zdrojem světla nebo reflektorem. Vyžaduje poměrně malé množství elektrické energie; je prot ...

                                               

DVI (konektor)

Digital Visual Interface je rozhraní pro propojení videozařízení s počítačem. Standard byl vytvořen za účelem bezproblémové komunikace mezi zobrazovacími zařízeními jako např. LCD nebo datovým projektorem a grafickou kartou počítače. Byl vyvinut ...

                                               

Elektronický displej

Elektronický displej je výstupním zařízením pro prezentaci informace ve vizuální nebo dotykové formě, kde vstupní informace má formu elektrického signálu. E-displeje patří do široké skupiny elektronických zobrazovacích zařízení, jejichž problemat ...

                                               

FOLED

                                               

LCoS

                                               

Obrazovka

Obrazovka je v češtině označení pro speciální elektronku, která na přední části vytváří obraz pomocí proudu elektronu. Uvnitř skleněné obrazovky je vakuum na stínítku je uvnitř nanesena vrstva luminoforu, která po dopadu elektronu vytváří viditel ...

                                               

WOLED

OLED – je typ LED, kde se jako elektroluminiscenční látka využívají organické materiály. Ty jsou uloženy mezi dvě elektrody, z nichž alespoň jedna je pruhledná. Využívají se při konstrukci displeju, např. v televizních obrazovkách a mobilních tel ...

                                               

PHOLED

                                               

PMOLED

                                               

Rozlišení

Rozlišení monitoru nebo displeje je počet pixelu, které muže být zobrazeno na obrazovce. Tento pojem se občas používá i u videa, zaměnitelně se slovem rozměr. Udává se jako počet sloupcu – to se uvádí jako první – a počet řádku. Méně často se pou ...

                                               

TOLED

                                               

WOLED

                                               

Bash

Bash je v informatice jeden z unixových shellu, který interpretuje příkazový řádek. Bash naprogramoval Brian Fox pro projekt GNU. Název je akronym pro B ourne a gain sh ell, což poukazuje na jeho základ v dříve nejpoužívanějším unixovém shellu Bo ...

                                               

Bourne shell

Bourne shell byl standardním unixovým shellem pro systém Version 7 Unix, který byl uvolněn v roce 1977 a byl distribuován školám a univerzitám. Jeho autorem je Steph Bourne z AT&T Bell Laboratories. Bourne shell je soubor /bin/sh a zustává st ...

                                               

BusyBox

BusyBox je svobodný program pod licencí GNU GPLv2, určený pro UN*Xové systémy. Jedná se o příkazový procesor, který má v sobě vestavěné implementace mnoha standardních unixových příkazu, podobně jako GNU Core Utilities. Cílem jeho návrhu bylo vyt ...

                                               

C shell

C shell je unixový shell vyvinutý Billem Joyem pro BSD Unix. Byl puvodně odvozen z šestého vydání Unixu /bin/sh kterým byl Thompson shell, předchudce Bourne shell. Jeho syntaxe je silně ovlivněná programovacím jazykem C odtud pochází název shellu ...

                                               

Cmd.exe

cmd.exe je shell v operačním systému Microsoft Windows poskytující v tomto systému rozhraní příkazového řádku. Ve starších verzích Windows a v systému MS-DOS stejnou funkci plnil program COMMAND.COM. Příkazový řádek umožňuje ovládat počítač pomoc ...

                                               

COMMAND.COM

COMMAND.COM je jméno implicitního shellu pro DOS a implicitní interpret příkazového řádku v 16/32bitových verzích Microsoft Windows. Při startu systému DOS je COMMAND.COM automaticky spuštěn a je automaticky proveden dávkový soubor AUTOEXEC.BAT. ...

                                               

Debian Almquist shell

Debian Almquist shell je unixový shell, který je menší a rychlejší než bash, ovšem snaží se také splňovat standard POSIX. Daní za dosažené výhody je menší množství vlastností, například schází podpora proměnné LINENO. Dash je svobodný software, j ...

                                               

Digital Command Language

DCL – Digital Command Language je příkazový a skriptovací jazyk používaný na většině operačních systému vyvinutých firmou Digital Equipment Corporation, především na OpenVMS a starším systému RSX-11. Počátky DCL lze nalézt v operačních systémech ...

                                               

Fish (shell)

Fish je unixový shell zaměřený na interaktivní práci v příkazovém řádku. Duraz při jeho vývoji byl kladen například na kvalitní našeptávač beroucí v úvahu aktuální kontext, nebo na podrobné chybové hlášky. Protože jeho syntaxe není rozšířením Bou ...

                                               

Korn shell

Korn shell je unixový shell, který byl vyvinut Davidem Kornem na počátku 80. let 20. století. Je zpětně kompatibilní s Bourne shellem a zahrnuje v sobě také řadu kladných vlastností C shellu, jakou je např. historie příkazu. Ksh má za cíl respekt ...

                                               

LiteStep

LiteStep je alternativní shell pro Windows 9x, 2000 a XP vydaný pod licencí GNU General Public License. Inspirací pro jeho vznik byl window manager AfterStep. LiteStep vyvíjel Francis Gastellu nejprve jako uzavřený projekt až do dubna 1998 verze ...

                                               

PowerShell

PowerShell je rozšiřitelný textový shell se skriptovacím jazykem od společnosti Microsoft. Produkt je založen na platformě.NET Framework a z toho vyplývá i jeho odlišnost od ostatních shellu, místo textové roury, jak je tomu u UNIX shellu, obsahu ...

                                               

Shell (informatika)

Shell je označení programu, který vytváří v počítači rozhraní pro práci uživatele, zpravidla v prostředí příkazového řádku. Shell umožňuje uživateli využívat služby operačního systému, zejména spouštět programy, zajišťovat pro ně vstupy, zobrazov ...

                                               

Shell s omezeným přístupem

Shell s omezeným přístupem je v informatice typ unixového shellu, který omezuje možnosti v něm prováděných interaktivních aktivit uživatele nebo možností shellových skriptu. Jeho cílem je poskytovat další úroveň zabezpečení, avšak neumí zabránit ...

                                               

Tcsh

TCSH je Unixový shell založený na kompatibilitě s příkazovým procesorem C shell. Je to v podstatě C shell s programovatelným dokončováním příkazové řádky, editací příkazové řádky a několika dalšími funkcemi.

                                               

Thompson shell

Thompson shell byl interpret příkazu v prvních verzí operačního systému Unix od roku 1971. V roce 1979 byl ve Version 7 Unix nahrazen Bourne shellem a ve 2BSD C shellem. Thompson shell byl záměrně navržen minimalisticky, ale již od počátku použív ...

                                               

Unixový shell

Unixový shell je název textového uživatelského rozhraní, které je předchudcem grafického uživatelského rozhraní. Shell je spuštěn po přihlášení uživatele do systému, vytvoří příkazový řádek, pomocí kterého uživatel muže počítač ovládat a jeho uko ...

                                               

Z shell

Z shell je unixový shell, který muže být použit jako interaktivní přihlašovací shell a nebo jako mocný příkazový interpret pro psaní shellových skriptu. Zsh si lze představit jako rozšířený Bourne shell s velkou řadou vylepšení, včetně některých ...

                                               

Alias (Unix)

alias je standardní UN*Xový příkaz, kterým se vytvářejí přezdívky pro určité akce obsažené v řetězci. Řetězcem muže být příkaz nebo taky příkaz včetně argumentu, nebo spojení více příkazu do jednoho řetězce. Pokud není uveden řetězec, vypíše se a ...

                                               

Ar (Unix)

Program ar je tradičním un*xovým nástrojem pro správu souborových archivu, tedy více souboru sbalených do jednoho. Jeho používání je v moderní době značně omezené, vesměs jej totiž nahradil tar. Obecně se nadále používá při správě souboru statick ...

                                               

At (Unix)

V Unixových operačních systémech, slouží příkaz at k naplánování příkazu, které se mají spustit najednou, v konkrétním čase v budoucnosti. Přesněji, čte série příkazu ze standardního vstupu a sbírá je do jednoho at-jobu a spustí je v nastaveném č ...

                                               

Banner (Unix)

Program banner vykreslí textový vstup jako ASCII art. Používá se v Unix a operačních systémech unixového typu.

                                               

Basename

basename je standardní UN*Xový počítačový program. Je-li programu basename dán jako argument řetězec představující cestu, tento odstraní z řetězce předponu až k poslednímu znaku ‚ /. Tento příkaz je popsán v Single UNIX Specification a je používá ...

                                               

Cal (Unix)

cal je standardní program Unixu a operačních systémech unixového typu. Vytiskne ASCII kalendář na daný měsíc nebo rok. Pokud uživatel neurčuje žádné možnosti příkazového řádku, cal bude tisknout kalendář pro aktuální měsíc.

                                               

Cat

Podle Single UNIX Specification SUS je úkolem programu cat číst soubory v uvedené sekvenci a v té samé sekvenci je vypisovat na standardní výstup. Program cat je počítačový program s rozhraním pro příkazový řádek puvodně psaný pro operační systém ...

                                               

Cd (Unix)

cd je příkaz v UNIXu a další operačních systémech unixového typu, jenž změní aktuální pracovní adresář. Funguje také ve Windows, DOSu či OS/2.

                                               

Cksum

cksum je standardní UN*Xový příkaz, který pro všechny zadané soubory vypíše jejich velikost a hodnotu kontrolního součtu CRC. Pokud mu není zadán žádný soubor, počítá velikost a CRC standardního vstupu. Příkaz cksum je možné použít v případě pode ...

                                               

Clear

clear je standardní unixový příkaz, který se používá k vymazání obrazovky. K tomu, aby clear vyčistil obrazovku, používá v závislosti na systému databáze terminfo nebo termcap, nebo se podívá do prostředí pro daný typ terminálu. Unixový příkaz cl ...

                                               

Cmp

cmp je příkaz přítomný v textových rozhraních UN*Xových operačních systému. Porovnává dva soubory, jejichž jména dostane na vstupu, a vypíše výsledek porovnání na standardní výstup. V základním nastavení nevypisuje nic, pokud jsou soubory shodné; ...

                                               

Comm

comm je v informatice název unixové utility pro příkazový řádek, která porovnává dva soubory a vyhledává v nich stejné a rozdílné řádky. Nástroj comm je specifikován ve standardu POSIX. Je běžnou součástí unixových systému od druhé poloviny 80. let.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →