ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 194                                               

Telefonní hovor

Telefonní hovor je základní telekomunikační služba poskytovaná telefonní sítí. Jedná se o obousměrnou hlasovou komunikaci zpravidla mezi dvěma účastníky prostřednictvím telefonní sítě za pomoci telefonního přístroje.

                                               

Telefonní seznam

Telefonní seznam je uspořádaná množina kontaktu na telefonní účastníky příslušné telefonní sítě. Obvykle se jedná o katalog telefonních čísel seřazených v logickém uspořádání. Jména účastníku jsou zpravidla doprovázena i jejich adresami, což z te ...

                                               

Telefonní záznamník

Telefonní záznamník, běžně označovaný pouze jako záznamník, je přístroj, který se používá pro rozšíření funkcí telefonu, který volajícímu umožňuje zanechání hlasového vzkazu pro volaného, pokud volaný v danou chvíli není schopen přijmout hovor. E ...

                                               

Telemarketing

Telemarketing je definován jako měřitelná činnost, při které pomocí telefonu nalézáme, získáváme a rozvíjíme vztah se zákazníkem. Moderní a profesionální telemarketing začaly v České republice nabízet specializované firmy v letech 1993 – 1994, a ...

                                               

Tónová volba

Tónová volba nebo také kmitočtová volba je zpusob kódování a přenosu telefonního čísla, vhodný pro moderní ústředny a telefonní sítě. Každá číslice se kóduje jako krátké písknutí, v němž se mísí dva tóny, nižší a vyšší. V angličtině se užívá ozna ...

                                               

Veřejná telefonní stanice

Veřejná telefonní stanice je telefonní stanice, která je na základě smlouvy s operátorem nabízena k dispozici veřejnosti. Bývaly umístěny například na obecních úřadech, na poště, v hospodě, v domě starosty či v jiném soukromém domě atd. Většinou ...

                                               

Vytáčené připojení

Počítač je na internet připojen přes telefonní linku za použití modemu modulátor-demodulátor. Ten funguje na analogovém principu, kdy modem digitální signál převádí na analogový a ten přes linku vysílá k serveru. Rychlost analogového připojení bý ...

                                               

Pantelegraf

Pantelegraf byl jeden z prvních stroju určených ke kopírování dokumentu a jejich zasílání přes telegrafním přenosem. Jeho vynálezce byl Giovanni Caselli, a přístroj byl poprvé komerčně využit 1860, a šlo o první přístroj, jenž byl za tímto účelem ...

                                               

Autentizační středisko

Autentizační středisko je prvek v jádru sítě GSM, který při přihlášení zařízení do sítě zajišťuje jeho autentizaci, resp. autentizaci SIM karty v zařízení vložené. Pokud je autentizace úspěšná, domovský registr bude moci spravovat SIM kartu a pos ...

                                               

Cetin

CETIN a. s., je česká telekomunikační společnost, která je součástí investiční skupiny PPF patřící českému miliardáři Petru Kellnerovi. Vznikla odštěpením od společnosti O2 Czech Republic a.s. rozhodnutím valné hromady ze dne 28. dubna 2015. Tímt ...

                                               

Dýchání buněk (telefonie)

Dýchání buněk je mechanismus v celulárních rádiových sítích používajících kódový multiplex, který umožňuje převést provoz z přetížených buněk na sousední buňky změnou geografické velikosti služební plochy buněk. Zatímco velikost přetížených buněk ...

                                               

ENodeB

E-UTRAN Node B, Evolved Node B, je prvek rádiové přístupové sítě E-UTRA 4G sítě LTE, který je obdobou prvku Node B rádiové přístupové sítě UTRAN 3G sítě UMTS. Je to technické zařízení, které je připojeno do mobilní telefonní sítě, a přímo bezdrát ...

                                               

Jádro sítě GPRS

Jádro sítě GPRS nebo páteřní síť GPRS je centrální část sítě General Packet Radio Service, která umožňuje používat mobilní sítě 2G, 3G a W-CDMA jako připojení do externích sítí pro přenos dat, především pro přenos IP paketu pro přístup k síti Int ...

                                               

Městská telefonní ústředna

Městská telefonní ústředna je monumentální budova ve Fibichově, Kubelíkově a Křížkovského ulici na pražském Žižkově. Stavba ve stylu českého art deca vznikla podle projektu Bohumíra Kozáka v letech 1921–1926. Portály v pručelí zdobí plastiky Ladi ...

                                               

Mobilní stanice

Mobilní stanice je mobilní telefon včetně softwaru potřebného pro komunikaci s mobilní sítí. Termín vyjadřuje kompletní systém připojený k mobilní síti, tj. mobilní telefon nebo přenosný počítač propojený pomocí adaptéru pro širokopásmové připoje ...

                                               

Řadič rádiové sítě

Řadič rádiové sítě je řídící prvek rádiové přístupové sítě v Universal Mobile Telecommunications System, který je zodpovědný za řízení základnových stanic Node B, které jsou k němu připojeny. RNC provádí řízení rádiových prostředku, některé funkc ...

                                               

Systém základnových stanic

Systém základnových stanic ystem, BSS) je část sítě GSM, která je zodpovědná za přenos a příjem radiových signálu z mobilního telefonu. Systém základnových stanic provádí překódování hovorových kanálu, přidělování radiových kanálu mobilním telefo ...

                                               

Telefonní ústředna (Praha, Dejvice)

Automatická telefonní ústředna v Praze 6 – Dejvicích byla postavena v letech 1975–1982 podle návrhu architektu Jindřicha Malátka, Jiřího Eisenreicha, Václava Aulického a Jaromíry Eismannové v ulici Generála Píky čp. 430/26. Technicistní stavba s ...

                                               

Telekomunikační budova Pardubice

Telekomunikační budova Pardubice je objekt postavený v letech 1980 až 1986. Nachází se na Masarykově náměstí v Pardubicích, na levém břehu Labe. Komplex se skládá z budovy tranzitní ústředny, která je ve vlastnictví společnosti CETIN, a přilehlé ...

                                               

Tranzitní telefonní ústředna Hradec Králové

Tranzitní telefonní ústředna Hradec Králové je objekt komplex budov postavený v letech 1977–1984 podle projektu architektu Václava Aulického, Jindřicha Malátka a Jiřího Eisenreicha ze společnosti Spojprojekt Praha. Součástí je i televizní vysílač ...

                                               

UNISUR

UNISUR je systém podmořských optických kabelu v Jižním Atlantském oceánu spojující Argentinu, Uruguay a Brazílii. Jeho body připojení jsou v: Las Toninas, Provincie Buenos Aires, Argentina Florianópolis, Stát Santa Catarina, Brazílie Maldonado, M ...

                                               

Metcalfuv zákon

Metcalfuv zákon je efekt v telekomunikačních sítích, kdy dopady zapojení uživatelu do sítě rostou se čtvercem počtu připojených uživatelu. Jedná se tak o formální vyčíslení síťového efektu. Nejstarší varianty pravidla pocházejí z osmdesátých let ...

                                               

Mřížkově kódovaná modulace

Mřížkově kódovaná modulace modulation, TCM, nezaměňovat s mřížkovou modulací, což je zpusob zapojení AM modulátoru v zařízeních s vakuovými elektronkami) je modulační schéma, které umožňuje vysoce efektivní přenos informací kanálem s omezeným kmi ...

                                               

Jaroslav Trnka

Jaroslav Trnka byl český a československý vědecký pracovník a vynálezce v oblasti telekomunikací. Získal pět patentovaných vynálezu a jeho stopy v oboru telekomunikací jsou patrné po celou druhou polovinu 20. století. Usiloval o rozšíření českosl ...

                                               

Horká linka

Horká linka je označení pro odborného pracovníka technické podpory, který za účelem pomoci při řešení uživatelského problému používá telefonický přístroj.

                                               

Value-added service

Služba s přidanou hodnotou je termín používaný v oboru telekomunikací pro doplňkové služby, případně pro všechny služby kromě standardních telefonních hovoru a faxových přenosu. Termín však muže být používán v libovolném odvětví pro služby dostup ...

                                               

WAP Push

WAP Push je systém pro distribuci ruzného obsahu ze serveru na mobilní zařízení. Přenos se uskutečňuje bez iniciativy ze strany mobilního zařízení. WAP Push Architectural Overview popisuje tři typy Push zpráv: Cache Operation CO: slouží pro změnu ...

                                               

High-Level Data Link Control

HDLC, anglicky High-Level Data Link Control, česky doslova Vysokoúrovňové řízení datového spoje je komunikační protokol linkové vrstvy vycházející z protokolu Synchronous Data Link Control vyvíjený od roku 1979 Mezinárodní organizací pro normaliz ...

                                               

V.42

V.42 Postupy oprav chyb pro UZD používající konverzi z asynchronního na synchronní přenos je doporučení CCITT poprvé publikované v listopadu 1988, které definuje protokol provádějící opravy chyb vzniklých při přenosu dat mezi modemy. Jeho funkce ...

                                               

Propojovací brána

Propojovací brána je převodní zařízení nebo služba konvertující digitální mediální proudy mezi ruznými systémy telekomunikačních sítí jako je tradiční analogová telefonní síť, sítě používající Signalizační systém č. 7, rádiové přístupové sítě 2G, ...

                                               

Rádiový přijímač

Rádiový přijímač je elektronické zařízení, které je schopné zachycovat rádiové vlny vestavěnou nebo vnější anténou a využívat informace v přenášeném signálu. Typickým příkladem rádiového přijímače je rozhlasový přijímač, rádiový přijímač je však ...

                                               

Rádiový vysílač

Rádiový vysílač je elektronické zařízení, které pomocí antény vyzařuje elektromagnetický signál, který muže být přijat rádiovým přijímačem. V České republice máme takovýchto vysílaču několik. Vysokofrekvenční signál, který je základem každého rád ...

                                               

Teleautograf

Teleautograf je elektrický přístroj přenášející rukopisný text nebo jednoduchý náčrtek z papírové předlohy na dálku. Vynalezl jej roku 1888 americký vynálezce Elisha Gray, který si jej nechal patentovat.

                                               

Zkušební mikrotelefon

Zkušební mikrotelefon je přístroj určený pro servisní techniky, kteří se zabývají zapojováním, údržbou a opravami koncových telekomunikačních zařízení.

                                               

Telekonference

Telekonference nebo teleseminář je živá komunikace umožňující výměnu informací mezi několika osobami případně stroji nacházejícími se na ruzných místech propojených telekomunikačním systémem. Pro ruzné formy telekonferencingu se používají názvy j ...

                                               

Jitsi

Jitsi je soubor svobodných programu pro realizaci VoIP telefonie, videokonferencí a rychlého zasílání zpráv. Většina funguje jako místně nainstalovaná aplikace na Microsoft Windows, Linuxu, Mac OS X a Androidu a aplikace Jitsi Meet funguje z hled ...

                                               

Microsoft Teams

Microsoft Teams je firemní platforma, která umožňuje textovou komunikaci, video hovory, datové úložiště pro ukládání souboru a integraci dalších aplikací do tohoto prostředí. Služba je integrována v předplatném Office 365. Platforma také umožňuje ...

                                               

Mikogo

Mikogo je primárně aplikace na sdílení pracovní plochy, avšak je možné ji využívat i pro webináře, on-line setkání, webové prezentace a další. Umožňuje přednášejícímu sdílet nejen pracovní plochu, ale i jakékoliv aplikace a dokumenty. Dá se říci, ...

                                               

TeamSpeak

TeamSpeak je program, který umožňuje hlasovou komunikaci více lidí přes internet v reálném čase. Pro svou nenáročnost na systém je předurčen pro komunikaci při hraní multiplayerových her, využít ho muže ale kdokoliv i pro soukromé hovory.

                                               

Zoom Video Communications

Zoom Video Communications je americká softwarová firma poskytující služby vzdálené konference. Byla založená v roce 2011 a sídlí v San José v Kalifornii. Poskytuje službu vzdálené konference kombinující videotelefonii, online schuzky, chat a mobi ...

                                               

Telematika

Telematika je technologický obor zabývající se kombinací přenosu a zpracování dat se zobrazovacími a jinými sdělovacími systémy a prostředky. Využívá jej i moderní logistika. Nejznámější aplikací je dopravní telematika, pod níž spadají navigační ...

                                               

Aktuální poloha vlaku

Aktuální poloha vlaku je název služby, kterou poskytují České dráhy, provozovatel Celostátního informačního systému o jízdních řádech, operátoři mobilních telefonu a další subjekty. Podobné služby existují i v jiných zemích.

                                               

AMSBUS

AMSBUS, puvodně AMS, je puvodem československý celostátní místenkový systém pro autobusovou dopravu, který je dosud dominantním systémem v České republice i ve Slovenské republice. Puvodcem systému byla organizační složka Závod výpočetní techniky ...

                                               

AŽD Praha

AŽD Praha s.r.o. je soukromá obchodní společnost zabývající se zejména vývojem a výrobou sdělovací, zabezpečovací a signalizační techniky pro drážní dopravu, světelných signalizačních zařízení pro silniční dopravu a množstvím dalších doplňkových ...

                                               

Celostátní informační systém o jízdních řádech

Celostátní informační systém o jízdních řádech je v České republice informační systém veřejné správy obsahující jízdní řády veřejné dopravy. Na smluvním základě byl na objednávku ministerstva dopravy a spoju vytvořen v letech 1998–1999. Novelizač ...

                                               

Detekční smyčka

Detekční smyčka je zařízení, které slouží k evidenci vozidel. Umisťují se obvykle do vjezdových pruhu křižovatky řízené světelnou signalizací nebo se využívají ke sčítání vozidel. V případě vhodného umístění více smyček je možné stanovovat rychlo ...

                                               

DORIS

DORIS je název telematického systému, který v Praze sleduje provoz tramvají. Je založený na tom, že modul umístěný na vozidle v určitých bodech na trati s pomocí inframajáku umístěných na některých zastávkových sloupcích, výjezdech z vozoven, pří ...

                                               

EMA (elektronická mapa trati)

EMA, rozepisovaná jako elektronická mapa či elektronická mapa trati, s nadsázkou nazývaná autopilot, je softwarový pomocný systém k řízení a zabezpečení provozu tramvají, který vyvíjí Škoda Transportation ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. ...

                                               

Jednotný systém dopravních informací

Jednotný systém dopravních informací pro ČR je systém vytvořený za účelem sběru a redistribuce dopravních informací shromažďovaných Národním dopravním informačním centrem za účelem poskytování aktuálních dopravních dat z celého území ČR sjednocen ...

                                               

Národní dopravní informační centrum

Národní dopravní informační centrum, též označované jako Národní dopravní informační a řídicí centrum je centrální operační pracoviště s nepřetržitým provozem pro správu Jednotného systému dopravních informací pro ČR, tedy pro sběr, třídění a ově ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →