ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 192                                               

Peer-to-peer

Peer-to-peer, P2P nebo klient-klient je označení typu počítačových sítí, ve které spolu komunikují přímo jednotliví klienti. Opakem je klient-server, ve které jednotliví klienti komunikují vždy s centrálním serverem či servery, prostřednictvím kt ...

                                               

Peering

Peering je pojmenování pro vzájemné propojení počítačové sítě dvou telekomunikačních společností za účelem výměny datového provozu. Pojem je používán především v oblasti Internetu, kde se buď individuálně či hromadně na centrálních místech propoj ...

                                               

Personal Area Network

PAN je zkratka z anglického Personal Area Network, což je volně přeloženo osobní síť. PAN je počítačová síť tvořená komunikujícími zařízeními jako mobilní telefon, PDA nebo laptop, které jsou v blízkosti jedné osoby. Dosah takové osobní sítě je v ...

                                               

Piconet

Piconet je ad hoc počítačová síť zařízení používajících technologii Bluetooth k tomu, aby se jedno hlavní zařízení mohlo spojit s až sedmi vedlejšími zařízeními. Až 255 dalších vedlejších zařízení muže být neaktivních nebo vyčkávajících, až je hl ...

                                               

Piggybacking (připojení k Internetu)

Piggybacking je v informatice označení bezdrátového připojení k Internetu prostřednictvím jiného účastníka, avšak bez jeho výslovného svolení. Jde o kontroverzní praxi, která je v ruzných státech řešena právním řádem ruzně. V některých zemích je ...

                                               

Ping

Program ping umožňuje prověřit funkčnost spojení mezi dvěma síťovými rozhraními v počítačové síti, která používá rodinu protokolu TCP/IP. ping při své činnosti periodicky odesílá IP datagramy a očekává odezvu protistrany. Při úspěšném obdržení od ...

                                               

Ping flood

Ping flood je jednoduchý DoS útok, při kterém útočník zahltí svou oběť ICMP Echo Request pakety. Nejefektivnějšího zpusobu provedení je dosaženo, pokud se pingu, který posílá ICMP pakety, nastaví možnost flood. Dané pakety se poté začnou odesílat ...

                                               

PlanetLab

PlanetLab je počítačová síť sloužící pro výzkum distribuovaných systému, síťových aplikací a podobně. Její uzly jsou rozloženy globálně po planetě, čímž umožňují testování v reálném prostředí celosvětového Internetu. Projekt PlanetLab byl odstart ...

                                               

Počítačový cluster

Počítačový cluster je seskupení volně vázaných počítaču, které spolu úzce spolupracují, takže se navenek mohou tvářit jako jeden počítač. Obvykle jsou propojeny počítačovou sítí. Clustery jsou obvykle nasazovány pro zvýšení výpočetní rychlosti ne ...

                                               

Point-to-Point Protocol

Point-to-Point Protocol je v informatice komunikační protokol linkové vrstvy, používaný pro přímé spojení mezi dvěma síťovými uzly. Umožňuje autentizaci, šifrování a kompresi přenášených dat. Lze jej použít nad asynchronním sériovým nebo synchron ...

                                               

Port knocking

Port knocking označuje v počítačových sítích metodu, jak si z neduvěryhodného počítače otevřít přístup do počítače nebo počítačové sítě chráněné firewallem bez nutnosti se na počítač s firewallem přihlásit a jako administrátor jeho nastavení ručn ...

                                               

Power over Ethernet

jen omezené výkony příkon, a to i na malou vzdálenost – součin omezeného napětí a omezeného proudu jen malé proudy – kroucená dvojlinka má vodiče jen malého pruřezu, snadno se tedy překročí únosná proudová hustota mědi omezení vzdáleností a odběr ...

                                               

PPTP

Point-to-Point Tunneling Protocol je zpusob realizace Virtuální privátní sítě. Obvyklými náhradami za PPTP jsou protokoly SSTP, L2TP nebo IPsec. Na konci července 2012 byl prolomen šifrovací protokol MS-CHAPv2 a od té doby nelze použití PPTP VPN ...

                                               

Privátní síť

Privátní síť je v informatice označení pro počítačovou síť, která využívá speciální privátní IP adresy podle standardu daných RFC 1918 a RFC 4193. Privátní adresy jsou běžně používány pro domácí, kancelářské a podnikové lokální sítě, kde veřejné ...

                                               

Promiskuitní režim

Promiskuitní režim je v informatice označení pro speciální režim drátové síťové karty nebo bezdrátové síťové karty, který v počítačových sítích umožňuje zachytávat i síťovou komunikaci, která není přímo určena pro dané zařízení nebo počítač. Reži ...

                                               

Proxy server

Proxy server funguje jako prostředník mezi klientem a cílovým počítačem, překládá klientské požadavky a vuči cílovému počítači vystupuje sám jako klient. Přijatou odpověď následně odesílá zpět klientovi. Muže se jednat jak o specializovaný hardwa ...

                                               

Přesměrování portu

Přesměrování portu je v informatice metoda směrování portu z jednoho síťového uzlu na druhý. Typickým použitím je umožnění vnějšímu uživateli připojit se na port na soukromé adrese v lokální síti prostřednictvím směrovače, který podporuje technol ...

                                               

Quality of Service

QoS je v informatice termín používaný pro rezervaci a řízení datových toku v telekomunikačních a počítačových sítích, které používají přepojování paketu. Protokoly pro QoS se snaží zajistit vyhrazení a dělení dostupné přenosové kapacity, aby nedo ...

                                               

Reverse Address Resolution Protocol

Reverse Address Resolution Protocol se v počítačových sítích s IP protokolem používá k získání vlastní IP adresy počítače při znalosti MAC adresy. Vysílající vyšle RARP dotaz RARP request obsahující vlastní MAC adresu. Dotaz se posílá na MAC broa ...

                                               

Reverzní proxy

Reverzní proxy server je principem velmi podobný proxy serveru. Sdružuje požadavky klientu, kteří jsou k němu připojeni. V praxi se nejčastěji využívá s několika připojenými servery. Všechna připojení z internetu směřující na některý z těchto ser ...

                                               

RJ-45

Koncovka RJ-45 je dnes nejčastěji používaný typ zapojení síťových kabelu UTP a STP. Mimo to se ale používá ke spojení xDSL modemu, ISDN zařízení, E1 atp. Vytlačila mnoho ostatních koncovek, z duvodu snižování počtu vodiču a modernizace počítačové ...

                                               

Ronja

Ronja je název optického zařízení, které umožňuje bezdrátově propojit dva body počítačové sítě až na vzdálenost 1400 metru při zachování konstantní přenosové rychlosti 10 Mb/s. Připojuje se do ethernetové karty nebo switche s konektorem RJ-45. Te ...

                                               

RVP

Protokol Routing Vector Protocols patří mezi směrovací protokoly a slouží směrovačum k automatickému doplnění směrovacích tabulek. Protokoly jsou vhodné pro menší sítě a jejich implementace je okamžitá bez nutnosti konfigurace.

                                               

Řízení mimo přenosový kanál

Řízení mimo přenosový kanál je vlastnost síťových protokolu, která znamená, že řídicí data se přenášejí jiným kanálem než hlavní data. Příkladem protokolu, který používá řízení mimo přenosový kanál, je File Transfer Protocol FTP. FTP přenáší řídi ...

                                               

Řízení v přenosovém kanálu

Řízení v přenosovém kanálu je charakteristika komunikačního protokolu, který řídí přenos dat. Při řízení v přenosovém kanálu se řídicí data přenášejí stejným spojením jako hlavní data. K protokolum, které používají řízení v přenosovém kanálu patř ...

                                               

Sdílený prostředek

Sdílený prostředek, síťový prostředek, sdílení souboru, sdílení tiskáren jsou v informatice taková sdílení systémových prostředku počítače, že k nim lze vzdáleně přistupovat z jiného počítače. Účelem sdílení je snížení nákladu na pořízení zařízen ...

                                               

Session

Session v informatice představuje permanentní síťové spojení mezi klientem a serverem, zahrnující výměnu paketu.

                                               

Seznam čísel portu TCP a UDP

Protokoly rodiny IP používají pro rozlišení jednotlivých počítaču IP adresy. Protokoly TCP a UDP navíc používají pro rozlišení jednotlivých služeb v rámci jednoho počítače tzv. síťové porty. I když je zpravidla technicky možné nastavit pro službu ...

                                               

Simple Service Discovery Protocol

Protokol SSDP je síťový protokol založený na sadě internetových protokolu používaných k propagaci a objevování síťových služeb. SSDP vám umožňuje objevovat služby, aniž byste vyžadovali speciální mechanismy statické konfigurace nebo akce na stran ...

                                               

Síťový operační systém

Síťový operační systém je v informatice označení pro dva poměrně rozdílné koncepty. V současnosti je označení používáno zejména pro specializované operační systémy, které jsou určeny pro síťová zařízení, jako je například router, síťový přepínač ...

                                               

Síťový port

Síťový port je speciální číslo, které slouží v počítačových sítích při komunikaci pomocí protokolu TCP a UDP k rozlišení aplikace v rámci počítače. Příklad: Server, který je používán k odesílání a přijímání elektronické pošty bude pravděpodobně p ...

                                               

Síťový socket

Síťový socket je v informatice koncový bod připojení přes počítačovou síť. S rozvojem Internetu většina komunikace mezi počítači používá rodinu protokolu TCP/IP. Vlastní přenos zajišťuje IP protokol, a proto je používáno i označení internetový so ...

                                               

Síťový start

Síťový start je v informatice proces zavádění operačního systému z počítačové sítě, ne z lokálních disku. Tato metoda zavádění muže být použita u síťových routeru, pracovních bezdiskových stanic a centrálně spravovaných počítaču, jako jsou napřík ...

                                               

Síťový uzel

Síťový uzel je v informatice označení pro zařízení v počítačových sítích, které slouží k jejich propojování nebo jako koncový bod. Koncovým bodem muže být počítač, PDA, mobilní telefon. Propojovacím prvkem mohou být další síťová zařízení jako je ...

                                               

Slovak Internet eXchange

SIX.sk je slovenské peeringové centrum, zřízené při Centru výpočetní techniky Slovenské technické univerzity. Jedná se tedy o centrum, ve kterém jsou vzájemně propojeny počítačové sítě ISP pusobících ve Slovenské republice.

                                               

SMDS

SMDS byla paketová služba bez spojení, využívající se především pro spojení sítí LAN, MAN a WAN. V Evropě byla služba s mírnými odchylkami známá jako CBDS. SMDS byl specifikován a později i implementován společností Bellcore a byl vytvořen na báz ...

                                               

Směrovací protokol

Směrovací protokol definuje, jak si směrovače vyměňují informace, které jim umožňují vybírat cestu mezi libovolnými dvěma uzly v počítačové síti. Výběr cesty provádějí směrovací algoritmy. Při svém startu zná každý směrovač pouze sítě, ke kterým ...

                                               

SMLT

Split Multi-Link Trunking je technologie spojování datových linek počítačových sítí vyvinutá firmou Avaya v roce 2001 jako rozšíření standardu Multi-Link Trunking, který je definován dokumentem IEEE 802.3ad.

                                               

Spojovaná komunikace

Spojovaná komunikace je metoda komunikace v telekomunikacích a počítačových sítích, při které před přenosem dat musí být navázána komunikační relace nebo dočasné spojení. Spojovaná komunikace zajišťuje doručení dat v nezměněném pořadí. Jejím opak ...

                                               

Stíněný kabel

Stíněný kabel je elektrický kabel složený z jednoho nebo více izolovaných vodiču, který je obalený společnou vodivou vrstvou pro stínění, pro ochranu před rušením. Stínění muže být vyrobeno ze spletených měděných drátku nebo složeno z měděných pá ...

                                               

Storage Area Network

Storage area network je dedikovaná datová síť, která slouží pro připojení externích zařízení k serverum. SAN vznikla hlavně kvuli narustajícím potřebám na zabezpečení a konsolidaci dat. Kvuli poměrně vysokým pořizovacím nákladum se SAN budují hla ...

                                               

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž je obecné označení metalických a optických prvku, které umožňují propojení jednotlivých uživatelu v rámci počítačové sítě. Je to univerzální systém, který: jehož správná funkčnost je pro firmu stejně tak duležitá jako fungov ...

                                               

STUN

STUN je sada pomocných internetových standardu včetně síťového protokolu, které slouží k umožnění komunikace skrz NAT, typicky používaný u interaktivních síťových služeb. STUN umožňuje zjištění typu NAT, veřejné IP adresy a portu. Protokol byl pu ...

                                               

Systémový administrátor

Systémový administrátor je osoba, která spravuje počítačovou síť. Muže také spravovat servery, virtuální počítače, síťové tiskárny a jiné síťové prvky. Je hlavní osobou, která dominuje v počítačové síti. Instaluje databáze, knihovny a celkově kon ...

                                               

TCP/IP

Rodina protokolu TCP/IP obsahuje sadu protokolu pro komunikaci v počítačové síti a je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet. Komunikační protokol je množina pravidel, která určují syntaxi a význam jednotlivých zpráv při komunikaci.

                                               

TeamViewer

TeamViewer je program pro vzdálený přístup a podporu přes počítačové sítě. Umožňuje vzdálené ovládání počítače vašeho partnera, sdílení pracovní plochy, on-line schuzky, webové konference a přenos souboru mezi počítači. TeamViewer umožňuje připoj ...

                                               

Telefonie

Telefonie je souhrnný název pro obousměrný zpusob přenosu lidského hlasu na velkou vzdálenost v reálném čase. Telefonie se uskutečňuje prostřednictvím telefonní technologie. Ta zahrnuje koncová zařízení přenosové systémy spojovací systémy Telefon ...

                                               

Temporal Key Integrity Protocol

TKIP nebo Temporal Key Integrity Protocol je v informatice označení pro zastaralý bezpečnostní protokol v rámci zabezpečení WPA pro bezdrátové sítě Wi-Fi. TKIP je definován standardem IEEE 802.11i a jeho účelem bylo rychlé překlenutí nedostatku š ...

                                               

TIA/EIA-568-B

TIA/EIA-568-B jsou telekomunikační standardy organizace Telecommunications Industry Association a Electronic Industries Alliance. Standardy jsou určeny pro telecommunikační kabeláž komerčních budov. Oficiální názvy jsou: ANSI/TIA/EIA-568-B.1-2001 ...

                                               

Token Bus

Síť Token Bus pracuje na podobném principu jako síť Token Ring, rozdíl je hlavně ve funkčnosti a typu předávání Tokenu. Přístupová metoda je stejná jako u sítě Token Ring. Token Bus je vhodný pro prumyslové a technologické aplikace díky svému det ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →