ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 189                                               

Diferenciální signál

Diferenciální signál, diferenciální signalizace je zpusob přenosu informace dvěma komplementárními elektrickými signály, při němž se dvěma samostatnými vodiči posílá stejný elektrický signál, ale s opačnou polaritou. Obvody přijímače nevyhodnocuj ...

                                               

DMX512

DMX512 je povelový protokol pro digitální přenos řídících informací, vyvinutý pro řízení světelné jevištní techniky a světelných efektu. Jde o digitální náhradu analogového řízení, kde základní řídicí veličinou je konkrétní hodnota napětí. Specif ...

                                               

EIBA

European Instalation Bus Association je sdružení vedoucích firem v oblasti elektroinstalací v Evropě. Jeho cílem je nabízet jednotný systém instalační sběrnice pro řízení provozních procesu v budovách.

                                               

EISA

EISA je v informatice označení pro 32bitovou paralelní sběrnici používanou v počítačích třídy IBM PC/AT od roku 1988. EISA je rozšířením puvodní 16bitové sběrnice ISA, se kterou je zpětně kompatibilní. V úplně puvodním IBM PC byl použit procesor ...

                                               

ExpressCard

ExpressCard je rozhraní umožňující připojení periferních zařízení k počítači, obvykle k notebooku. Dříve nazývaný NEWCARD, dnes ExpressCard standard stanovuje konstrukci drážek, které jsou vestavěné v počítači na kartě, kterou lze vložit do slotu ...

                                               

Fibre Channel

Fibre Channel, nebo FC, je až 128 gigabitové komunikační rozhraní, primárně používané pro vysokorychlostní přenos dat v síti. Fibre Channel je standardizováno v T11 v Mezinárodním výboru pro informační technologie pro normalizaci a American Natio ...

                                               

Fieldbus

Fieldbus je označení pro rodinu komunikačních protokolu pro prumyslovou aplikaci, od roku 1999 normalizovaných ve standardu IEC 61158. Výraz fieldbus by se zhruba dal přeložit jako sběrnice pro nasazení v terénu, nebo aplikační sběrnice. Sítě typ ...

                                               

FireWire

FireWire je standardní sériová sběrnice pro připojení periférií k počítači. Díky své technické jednoduchosti a pořizovací ceně nahrazuje dříve používané zpusoby připojení, především SCSI. V současné době jsou k dispozici dvě verze FireWire – puvo ...

                                               

GPIB

GPIB nebo IMS, je rozhraní pro měřicí a zkušební přístroje a zařízení, které umožňuje přenos dat mezi dvěma nebo více přístroji. Umožňuje připojení počítače, který muže řídit přenos dat. Rozhraní bylo vyvinuto v roce 1972 společností Hewlett-Pack ...

                                               

Host adapter

Host adapter, host bus adapter nebo SCSI host adapter je hardware propojující počítač s jiným síťovým a paměťovým zařízením. Někdy je technicky nesprávně nazýván jako SCSI controller nebo jen SCSI card, protože SCSI je systémové rozhraní a každé ...

                                               

HP-HIL

HP-HIL je název počítačové sběrnice společnosti Hewlett-Packard, která se používá k připojení klávesnice, myši, trackballu, čtečky čárových kódu a dalších periférií. Sběrnice byla používána až do poloviny 90. let 20. století, kdy ji nahradila tec ...

                                               

I²C

I²C je multi-masterová počítačová sériová sběrnice vyvinutá firmou Philips, která je používána k připojování nízkorychlostních periferií k základní desce, vestavěnému systému nebo mobilnímu telefonu. Prakticky identická sběrnice se skrývá i pod z ...

                                               

Internet Small Computer System Interface

Internet Small Computer System Interface je v informatice síťový protokol, který umožňuje připojovat úložný prostor pomocí počítačové sítě.

                                               

IRPR

IRPR je někdejší norma RVHP pro paralelní port. Základem pro tuto normu bylo rozhraní používané ve Spojeném království, kde bylo označované jako BSI BS 4421. Rozhraní se používalo především pro připojení tiskáren. Norma se prakticky přestala použ ...

                                               

ISA (sběrnice)

ISA je v informatice název pro sběrnici, která byla používána zejména pro IBM PC kompatibilní počítače s 8bitovým mikroprocesorem Intel 8088, později i pro 16bitové počítače typu PC/AT s procesorem Intel 80286. ISA byla přímým předchudcem sběrnic ...

                                               

Lightning (konektor)

Lightning je výhradně digitální počítačová sběrnice, uvedená firmou Apple Inc. jako nástupce kombinovaného A/D 30-pinového konektoru, používaného pro připojení mobilních zařízení této firmy k hostitelskému počítači, externímu monitoru, fotoaparát ...

                                               

LonTalk

LonTalk je komunikační protokol vyvinutý firmou Echelon Corporation používaný na prumyslové sběrnici LonWorks. Protokol byl standardizován pod označením ANSI/EIA 709.1 Control Networking Standard. Na rozdíl např. od skupiny protokolu TCP/IP, tent ...

                                               

LonWorks

LonWorks je prumyslová komunikační síťová platforma vyvinutá v letech 1989 až 1992 firmou Echelon Corporation ve spolupráci s firmami Toshiba a Motorola. Protokol užívaný pro komunikaci na této sběrnici se nazývá LonTalk. Tato platforma v některý ...

                                               

M-Bus

M-Bus je prumyslový komunikační protokol určený především pro dálkový odečet hodnot z měřiču spotřeby, kde příliš nezáleží na rychlosti komunikace jako spíše na odolnosti proti rušení. Komunikace probíhá zpusobem Master-Slave, přičemž na jedné sé ...

                                               

Mechatrolink

Mechatrolink je otevřená prumyslová digitální komunikační sběrnice pohybových signálu. Navržena byla pro přenos dat mezi jednotkami řízení polohy. Tato sběrnice a příslušný protokol představují standard pro pohony stroju pro obrábění dřeva a plastu.

                                               

Micro Channel Architecture

Micro Channel Architecture je v informatice označení pro proprietární 16bitovou nebo 32bitovou sběrnici vytvořenou v 80. letech společností IBM. Architektura MCA byla poprvé představena spolu s řadou počítaču IBM PS/2 a později byla použita v RIS ...

                                               

Modbus

Modbus je otevřený protokol pro vzájemnou komunikaci ruzných zařízení, který umožňuje přenášet data po ruzných sítích a sběrnicích. Komunikace funguje na principu předávání datových zpráv mezi klientem a serverem.

                                               

Multi Point Interface

Multi Point Interface je sběrnice vystavěná na základě definice RS485 s využitím především v prumyslové automatizaci a vychází ze sítě Profibus.

                                               

Multifunction Vehicle Bus

Multifunction Vehicle Bus je Fieldbus, která slouží k přenosu datových souboru pro řízení a diagnostiku v rámci vozidla nebo ucelené jednotky. Je součástí systému Train Communication Network, spolu s vlakovou sběrnicí Wire Train Bus tvoří základ ...

                                               

Musical Instrument Digital Interface

MIDI je volně přístupný prumyslový standard, který spravuje organizace MIDI Manufacturers Association. Tento standard obsahuje specifikace hardware i software pro digitální komunikaci mezi hudebními nástroji navzájem a dalšími zařízeními jako jso ...

                                               

NCQ

Jedná se o technologii, která v některých případech umožňuje zvýšit výkon pevných disku s rozhraním SATA II. Při použití NCQ pevný disk sám optimalizuje pořadí, ve kterém jsou vykonány požadavky na zápis nebo čtení. Tato optimalizace muže redukov ...

                                               

NVM express

NVM express, NVMe nebo dříve NVMHCI je specifikace rozhraní pro komunikaci mezi flash pamětí a jejím řadičem. Rozhraní využívá hlavních výhod flash pamětí oproti starším mechanickým diskum. Rozhraní je optimalizováno pro maximální využití nízké l ...

                                               

Paralelní port

Paralelní port je v informatice označení pro rozhraní, které umožňuje přenášet několik bitu současně. V minulosti byla hlavní výhodou paralelního portu oproti sériovému vyšší přenosová rychlost a byl používán například pro připojení tiskáren. Po ...

                                               

PC Card

PC Card, puvodně PCMCIA, je rozhraní vyskytující se zejména u notebooku. PCMCIA karty podporují funkce Plug-and-play a Hot swapping. Nástupcem PCMCIA je rozhraní ExpressCard.

                                               

PCI-Express

PCI-Express je v informatice standard systémové sběrnice, který byl vytvořen jako náhrada za starší standardy PCI, PCI-X a AGP. Označení sběrnice není zcela správné, protože se jedná o dvoubodové spoje, na kterých jsou data přenášena bez potřeby ...

                                               

PCI-X

PCI-X je v informatice standard počítačové sběrnice pro rozšiřující karty. Byla navržena jako zpětně kompatibilní náhrada sběrnice PCI 2.3, vuči které zdvojnásobuje šířku datové sběrnice, zvyšuje maximální frekvenci a upravuje komunikační protoko ...

                                               

Point to Point Interface

Point to Point Interface je sběrnice vystavěná na základě definice RS482 s využitím především v malé prumyslové automatizaci pro jednoduché řízení.

                                               

Porušení ochrany paměti

Porušení ochrany paměti je obecně snaha přistoupit k paměti počítače, kterou procesor nemuže fyzicky adresovat. Nastává v případě, kdy hardware upozorní operační systém o nepovoleném přístupu k paměti. Jádro operačního systému na tuto událost obv ...

                                               

Profibus

Prumyslová sběrnice Profibus je určena pro automatizaci výrobních linek, pro domovní či procesní automatizaci a pro řízení výroby a technologií.

                                               

PROFINET

PROFINET je prumyslová komunikační sběrnice určená pro řídící systémy v oblasti prumyslové automatizace. Profinet je vystavěn na základech prumyslového Ethernetu.

                                               

Proudová smyčka

Proudová smyčka je signalizační rozhraní používané pro přenos informací v prostředích s vysokou hladinou rušení, kde obvykle používaný zpusob reprezentace signálu pomocí napětí není dostatečně spolehlivý. Proudová smyčka využívá dusledek Kirchhof ...

                                               

Přerušení signalizované zprávou

Přerušení signalizované zprávou je implementace přerušení, která na rozdíl od tradičního zpusobu přerušení nevyžaduje zvláštní vodič, tedy mimopásmovou komunikaci, ale předává informaci o přerušení přímo po svých hlavních datových vodičích zapsán ...

                                               

RS-422

RS-422 je standard sériové komunikace určující elektrické vlastnosti digitálních obvodu. Díky využití rozdílu potenciálu mezi vodiči je možné přenášet data rychlostí až 10 milionu bitu za sekundu a délka kabelu muže dosahovat až 1500 metru. Systé ...

                                               

RS-485

EIA-485 je standard sériové komunikace definovaný v roce 1983 sdružením EIA. Používá se především v prumyslovém prostředí. Standard RS-485 je navržen tak, aby umožňoval vytvoření dvouvodičového poloduplexního vícebodového sériového spoje. Má stej ...

                                               

SATA Express

SATA Express je v informatice název sběrnice, která umožňuje připojit úložná zařízení standardu Serial ATA nebo PCI-Express, je specifikace SATA 3.2. SATA Express konektor je zpětně kompatibilní s běžným SATA konektorem a zároveň poskytuje několi ...

                                               

Sběrnice S-100

Sběrnice S-100 je jednou z prvních počítačových sběrnic. Byla vyvinuta v roce 1974 jako část 8bitového počítače Altair 8800, který se dnes považuje za první osobní počítač. Sběrnice S-100 byla první standardizovanou sběrnicí v mikropočítačovém pr ...

                                               

SBus

SBus byla sběrnice používaná na pracovních stanicích s procesorem architektury SPARC vyráběných firmou Sun Microsystems od roku 1989, kdy nahradila v nových stanicích SPARCstation 1 sběrnici VMEbus, do roku 1997, kdy ji nahradila sběrnice PCI. Pu ...

                                               

SCSI

SCSI je standardní rozhraní a sada příkazu pro výměnu dat mezi externími nebo interními počítačovými zařízeními a počítačovou sběrnicí. SCSI se vyslovuje "skazi". SCSI se obvykle používalo pro připojení pevných disku nebo magnetopáskových jednote ...

                                               

Serial ATA

Serial ATA označuje v informatice počítačovou sběrnici, která využívá datové rozhraní pro připojení velkokapacitních paměťových zařízení, jako jsou pevné a optické disky. V dnešní době je SATA řadičem vybavena většina stolních a přenosných počítaču.

                                               

Serial Attached SCSI

Serial Attached SCSI je v informatice sériová sběrnice, která nahrazuje paralelní sběrnici SCSI. Slouží k připojení pevných disku a páskových jednotek. Poprvé byla představena v 80. letech 20. století. Pro komunikaci používá standardní příkazy SC ...

                                               

Serial Peripheral Interface

SPI je sériové periferní rozhraní. Používá se pro komunikaci mezi řídícími mikroprocesory a ostatními integrovanými obvody. Komunikace je realizována pomocí společné sběrnice. Adresace se provádí pomocí zvláštních vodiču, které při logické nule a ...

                                               

Serial Storage Architecture

Serial Storage Architecture je sériový transportní protokol používaný pro připojení disku k serverum. V roce 1990 to bylo vynalezeno Ianem Juddem ze společnosti IBM. Společnost IBM produkovala množství úspěšných produktu založených na tomto stand ...

                                               

ST-506

ST-506/412 je diskové rozhraní, které vyvinula firma Seagate Technologies kolem roku 1980. Rozhraní se puvodně objevilo s jednotkou Seagate ST-506, která měla kapacitu 5 MB nebo 6 MB a jednalo se o jednotku s plnou výškou, 5 ¼ palce. V roce 1981 ...

                                               

System Management Bus

System Management Bus je jednoduchá dvouvodičová sběrnice vyvinutá za účelem snadné komunikace. Nejčastěji ji mužeme nalézt na základních deskách počítače pro komunikaci se zdrojem napájení instrukcí ON/OFF. Je odvozena ze sběrnice I²C pro komuni ...

                                               

Thunderbolt

Thunderbolt je rychlé hardwarové rozhraní, které umožňuje připojit k počítači zařízení přes rozšiřující sběrnici. Thunderbolt byl vyvinut společností Intel pod projektovým označením Light Peak a přiveden na trh s technickou spoluprací firmy Apple ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →