ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 188                                               

Texas Instruments

Texas Instruments je americká firma, zabývající se výrobou integrovaných obvodu a počítačové techniky. Byla založena v roce 1941, kdy čtyři přátelé zakoupili firmu Geophysical Service Incorporated. Podnik přejmenovali na současný název v roce 195 ...

                                               

Baud

Baud je jednotka modulační rychlosti udávající počet změn stavu přenosového média za jednu sekundu. Jednotka je pojmenována po francouzském vynálezci Émile Baudotovi. Pro starší linkové kódy a typy modulací platí, že 1 baud = 1 bit/s např. sériov ...

                                               

Bitově orientovaný

Bitově orientovaný přenos, protokol nebo formát zpráv zpracovává přenášená data jako proud bitu bez členění na části pevné délky, které by nesly zvláštní sémantiku nebo význam. Řídicí kódy nejsou definovány jako znaky nebo posloupnosti znaku, ale ...

                                               

Blok (datové úložiště)

Blok je v informatice posloupnost bajtu nebo bitu určující množství dat, které je ze zařízení pro ukládání dat čteno/zapisováno najednou, tj. v bloku. Například pevné disky používaly velikost bloku 512 bajtu, nyní používají 4096 bajtu. Vstupně/vý ...

                                               

Datový obsah

Datový obsah, datové pole jsou v počítačových sítích užitečné informace přenášené při přenosu dat. Jsou tou částí vysílaných dat, kvuli které se přenos dat uskutečňuje, oproti datum, která jsou posílána s datovým obsahem a která jeho přenos umožňují.

                                               

Doručování mimo pořadí

Doručování mimo pořadí je v počítačových sítích doručení datových paketu v jiném pořadí, než v jakém byly odeslány. Doručování mimo pořadí muže být zpusobeno pakety, které putují ruznými cestami, nebo paralelními cestami zpracování v síťovém zaří ...

                                               

Download

डाउनलोड V angličtině download stažení je v počítačových sítích pojem pro příjem dat ze vzdáleného serveru, jako je webový server, FTP server, e-mailový server, nebo jiné podobné systémy. Opačným procesem je uploading nahrávání, při kterém jsou da ...

                                               

Handshake

Handshake je v informatice, telekomunikacích a příbuzných oborech automatizované vyjednávání, jehož úkolem je nastavit parametry komunikačního kanálu mezi dvěma subjekty před zahájením vlastní komunikace. Handshake je například používán v Interne ...

                                               

Hlavička (informatika)

Hlavička je v informatice označení pro doplňující data, či datovou strukturu na začátku protokolové datové jednotky, souboru, záznamu na datovém médiu, apod. Údaje umístěné v hlavičce popisují data, která za ní následují. Hlavička je formována po ...

                                               

Charakteristický okamžik

Charakteristický okamžik při přenosu dat je okamžik, kdy se mění stav vysílaného signálu. Izochronní signál je digitální signál, u něhož jsou pokud zanedbáme zkreslení charakteristické okamžiky navzájem vzdálené celočíselný násobek určitého časov ...

                                               

Kódové slovo

Kódové slovo je při komunikaci prvek standardizovaného kódu nebo protokolu. Každé kódové slovo je sestaveno podle pravidel příslušného kódu a je mu přiřazen jednoznačný význam. Kódová slova se obvykle používají pro zajištění spolehlivosti, srozum ...

                                               

Negativní potvrzení

Záporné potvrzení NAK používají některé komunikační protokoly pro zamítnutí právě přijaté zprávy nebo pro indikaci některých druhu chyb. Mnoho protokolu používá pouze kladná potvrzení ACK, což znamená, že potvrzují pouze dobře přijaté zprávy. Pří ...

                                               

Obsahem adresovatelná paměť

Obsahem adresovatelná paměť je v informatice označení speciálního typu elektronické paměti, která je používána pro velmi rychlé vyhledávání požadované informace. Proto je označována též jako asociativní paměť, někdy též asociativní pole, avšak to ...

                                               

Opakování přenosu

Opakování přenosu je v počítačových sítích opakované vysílání rámce, paketu nebo segmentu dat, který se nepodařilo odeslat nebo přenést. Opakování přenosu je základním prostředkem pro zajištění spolehlivé komunikace v počítačových sítích a zpravi ...

                                               

Patička (informatika)

Patička je v informatice označení pro doplňující data, která jsou umístěna za konec vlastních přenášených nebo ukládaných dat. Mohou obsahovat doplňující informace, která se váží k vlastním předcházejícím datum, například kontrolní součet, pokyn ...

                                               

Potvrzení příjmu (počítačové sítě)

Potvrzení příjmu je signál předávaný mezi komunikujícími procesy nebo počítači v počítačových sítích podle pravidel daných použitým komunikačním protokolem pro zajištění zpětné vazby s automatickým opakováním. Přijímající strana kladným potvrzení ...

                                               

Protokol (informatika)

Protokol je v informatice konvence nebo standard, podle kterého probíhá elektronická komunikace a přenos dat mezi dvěma koncovými body. V nejjednodušší podobě protokol definuje pravidla řídící syntaxi, sémantiku a synchronizaci vzájemné komunikac ...

                                               

Protokolová datová jednotka

Protokolová datová jednotka má v telekomunikacích následující významy: Ve vrstvových systémech jednotka dat definovaná protokolem určité vrstvy; sestává z řídicí informace protokolu a případných uživatelských dat této vrstvy. Příklady: Ethernetov ...

                                               

Sneakernet

Sneakernet je v informatice neformální a ironický termín popisující přenos elektronických informací, zejména počítačových souboru, fyzicky přenositelnými vyměnitelnými médii, jako jsou magnetické pásky, diskety, kompaktní disky, USB flash disky n ...

                                               

Telegrafní zkreslení

Telegrafní zkreslení v telekomunikacích určitého charakteristického okamžiku δ i n d {\displaystyle \delta _{ind}} je rozdíl mezi skutečným a ideálním charakteristickým okamžikem vyjádřený v procentech trvání jednotkového intervalu: δ i n d = t s ...

                                               

UART

UART je počítačová sběrnice sloužící k asynchronnímu sériovému přenosu dat, přičemž formát a rychlost tohoto přenosu jsou konfigurovatelné. Někdy je realizován samostatným integrovaným obvodem, jindy je součástí jednočipového počítače a obecně sl ...

                                               

Upload

Anglický termín to upload, či krátce upload znamená odesílat data na vzdálený počítačový systém, jako je například server nebo jiného klienta tak, aby vzdálený systém mohl uložit kopii dat.

                                               

Znakově orientovaný

Znakově orientovaný přenos nebo protokol je zpusob sériové komunikace, kdy jednotlivé bity nejsou přenášeny samostatně, ale vždy jsou sdružovány do slabik s pevným počtem bitu, zpravidla osmi. Při znakově orientovaném přenosu jsou i řídicí poslou ...

                                               

Zpráva z Areciba

Zpráva z Areciba byla vyslána do vesmíru přes frekvenčně modulované rádiové vlny k výročí přestavby radioteleskopu 16. listopadu 1974. Byla směrována na kulovou hvězdokupu M13, vzdálenou 25 000 světelných let, protože M13 bylo velké a blízké sesk ...

                                               

Airplay

Airplay je termín používaný v rozhlasovém prumyslu pro určení hranosti dané skladby v rozhlasové stanici. Termín je také používán v hudebních televizních stanicích pro určení hranosti videoklipu. Ve většině zemí je alespoň jeden žebříček, který b ...

                                               

Dellingeruv efekt

Dellingeruv efekt se projevuje jako náhlé, krátkodobé zhoršení či úplné přerušení rádiového příjmu v pásmu krátkých vln, zpusobené sluneční erupcí. Jev se dá využít k detekci slunečních erupcí.

                                               

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting je digitální rozhlasová technologie pro plošné vysílání rozhlasových stanic užívaná v několika zemích po celé Evropě, Asii a Tichomoří, včetně České republiky. Ve formátech DAB, DAB+ a DMB v současné době vysílá přes 2 ...

                                               

Dlouhé vlny

Dlouhé vlny je pásmo elektromagnetických vln o frekvenci mezi 30 kHz až 300 kHz, čemuž odpovídá délka vlny 10 km až 1 km. Vyznačuje se spolehlivým šířením pozemní vlny na velké vzdálenosti, proto se používá pro rádiovou navigaci, komunikaci a roz ...

                                               

Evropská vysílací unie

Evropská vysílací unie, zkratkou EVU je evropské sdružení převážně veřejnoprávních, ale i komerčních rozhlasových a televizních stanic, založené 12. února 1950 se sídlem v Ženevě ve Švýcarsku.

                                               

Internetové rádio

Internetové rádio, neboli e-rádio je rádio, jehož program je šířen v digitální formě přes internet. Co se týče vysílání a přijímání zvuku je podobné klasickému rádiu. Na druhé straně ale je odlišné od podcastingu, při kterém se vyžaduje stahování ...

                                               

Komunitní rádio

Komunitní rádio je rozhlasová stanice, jejíž obsah je tvořen komunitou pro potřeby a podle zájmu svých členu. Na rozdíl od veřejnoprávních nebo komerčních stanic se tedy muže věnovat i specificky zaměřeným pořadum. Komunitní rádia jsou rozšířena ...

                                               

Koncesionářský poplatek

Koncesionářský poplatek je poplatek, který v řadě zemí slouží k úplnému nebo částečnému financování televizního či rozhlasového vysílání a je vybírán za příjem televizního a rozhlasového signálu nebo za vlastnictví takového přijímače. Tím, že je ...

                                               

Místní rozhlas

Místní rozhlas je zařízení k šíření informací obvykle na území obce či města. Po obci nebo i po budově jsou umístěny reproduktory, signál se k nim rozvádí dvoudrátovým vedením, u novějších konstrukcí také bezdrátově. Sdělují se pomocí něho inform ...

                                               

Oldies

Oldies je obecné označení hudebního formátu populárního v 50., 60., 70. a 80. letech 20. století. Na přelomu první a druhé dekády 21. století se pak začaly jako oldies označovat i skladby z počátku 90. let 20. století. Pro užší vymezení pak bývá ...

                                               

Rozhlas po drátě

Rozhlas po drátě mohl vysílat pouze jednu rozhlasovou stanici. Signál se rozváděl z centrálního zesilovače kabelovým rozvodem. Na výstupu centrální zesilovací stanice byl použit transformátor, který převáděl signál na napětí 120 V výjimečně i na ...

                                               

Rušení radiového signálu

Rušení radiového signálu je vysílání rádiových vln mající za cíl zabránit nebo znemožnit příjem radiového signálu vysílaného na určité frekvenci, obvykle stejné, na které je vysílán rušící signál. Využívá se jednak ve vojenství k narušení komunik ...

                                               

Softwarově definované rádio

Softwarově definované rádio je rádiový systém, v němž se rozhodující část zpracování signálu realizuje softwarově programovatelnými obvody. Díky tomu lze pouhou změnou softwaru používat ruzná kmitočtová pásma a ruzné komunikační protokoly. V ideá ...

                                               

Voiceover

Voiceover, nebo také voice-over, je anglický termín z oblasti filmové a televizní tvorby, který označuje mluvené slovo pronášené hlasem, jehož nositel není přítomen v obraze. Případný puvodní zvuk scény je přitom utlumen nebo odstraněn. Text pron ...

                                               

Volksempfänger

Volksempfänger byla řada radiopřijímaču vyvinutých Otto Griessingem na objednávku německého ministra propagandy Josepha Goebbelse. Účelem programu Volksempfänger bylo vytvořit radiopřijímače dostupné široké veřejnosti. Goebbels si uvědomil velký ...

                                               

Sběrnice

Sběrnice je skupina signálových vodiču, kterou lze rozdělit na skupiny řídicích, adresových a datových vodiču v případě paralelní sběrnice nebo sdílení dat a řízení na společném vodiči u sériových sběrnic. Sběrnice má za účel zajistit přenos dat ...

                                               

Adresní sběrnice

Adresní sběrnice je část počítačové sběrnice používaná pro přenos fyzické adresy: pokud procesor nebo zařízení podporující DMA potřebuje z určité adresy v paměti načíst data nebo na určitou adresu v paměti data zapsat, nastaví fyzickou adresu pož ...

                                               

Datová sběrnice

Datová sběrnice je část počítačové sběrnice, která slouží pro přenos dat mezi procesorem a pamětí, procesorem a vstupně-výstupním zařízením nebo mezi vstupně-výstupním zařízením a pamětí. Datová sběrnice bývá obousměrná. Šířka datové sběrnice býv ...

                                               

Řídicí sběrnice

Řídicí sběrnice je část počítačové sběrnice, která slouží pro přenos řídicích signálu. Pracuje v součinnosti s adresní a datovou sběrnicí. Počet vodiču řídicí sběrnice je ruzný.

                                               

Sériová komunikace

Sériová komunikace nebo sériový přenos je v telekomunikacích a informatice proces přenosu dat postupně po jednotlivých bitech pomocí komunikačního kanálu nebo sběrnice. Je v přímém protikladu s paralelní komunikací, kde je několik bitu posíláno n ...

                                               

1-Wire

1-Wire je sběrnice navržená firmou Dallas Semiconductor Corp. pro komunikaci zařízení nízkou datovou rychlostí, signalizaci i napájení. 1-Wire je podobná ke sběrnici I²C, jen s nižší datovou propustností a delším dosahem. Obvykle je používána pro ...

                                               

Advanced Communications Riser

Advanced Communications Riser je málo běžný slot nacházející se na starších základních deskách počítaču. Je určený pro síťové karty, zvukové karty a modemy. Tento slot puvodně vyvinula firma Asus. ACR funguje pouze ve spolupráci s VIA chipsetem, ...

                                               

Advanced Host Controller Interface

Advanced Host Controller Interface je v informačních technologiích univerzální rozhraní pro komunikaci se SATA řadiči nezávislé na konkrétním hardware, které implementuje i pokročilé funkce. Firma Intel, která je autorem specifikace, popisuje ve ...

                                               

Advanced Microcontroller Bus Architecture

Advanced Microcontroller Bus Architecture je rodina sběrnic standardizovaná britskou firmou ARM Holdings a používaná zejména v systémech na čipu. Je široce používána v ruzných zákaznických integrovaných obvodech, například v mobilních telefonech. ...

                                               

Advanced Technology Attachment

Advanced Technology Attachment je v informatice název sběrnice, která byla určena pro připojování zařízení k uchovávání dat. Vytvořena byla v roce 1986 firmou Western Digital. Když byl v roce 2000 uveden nový standard Serial ATA, začalo být kvuli ...

                                               

Apple Desktop Bus

Apple Desktop Bus je sériová počítačová sběrnice připojující nízkorychlostní zařízení k počítačum. Poprvé byla představena na Apple II GS v roce 1986 a měla za úkol podporovat nízkonákladová zařízení jako klávesnice nebo počítačové myši tak, aby ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →