ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 187                                               

Kapitola

Kapitola je větší oddíl rozsáhlého písemného díla, který se muže dále dělit na podkapitoly, odstavce, paragrafy a podobně. Podle ČSN je to "číslovaná a/nebo názvem označená část psaného dokumentu, která obvykle tvoří samostatný celek, ale ve vzta ...

                                               

Nibble

Nibble, česky také pulslabika, je jednotka, jež se používá v informatice. Jeho velikost je: 1 nibble = 4 bity. Také lze tuto jednotku definovat jako polovinu bajtu. Byte mužeme rozložit na dvě šestnáctkové číslice, v hexadecimálním zápisu se tedy ...

                                               

Odstavec

Odstavec je graficky oddělená část souvislého textu, obvykle bez nadpisu. Obsahuje jednu nebo více vět, které mají tvořit určitý logický celek. Text se člení na odstavce kvuli lepší čitelnosti.

                                               

Oktet (informatika)

Oktet je v informatice a v telekomunikacích jednotka informace, která se skládá z osmi bitu. Termín oktet je ve většině případu synonymem pro byte ; používá se v případech, kdy by termín byte mohl být nejednoznačný, protože v minulosti žádná stan ...

                                               

Paket

Paket označuje v informatice blok dat přenášený v počítačových sítích založených na přepojování paketu, kde je možné přenášet data i při výpadcích některých spoju. Některé typy síťových spoju přenos paketu nepodporují a data se v nich přenášejí j ...

                                               

Shannon (jednotka)

shannon je jednotka množství informace používaná pro měření informační entropie definovaná v IEC 80000-13. Jeden shannon je informační obsah události, jejíž pravděpodobnost je 0.5 nebo entropie systému se dvěma stejně pravděpodobnými stavy. 1 Sh ...

                                               

Slovo (paměťová jednotka)

Hovoříme-li o počítačích, označujeme pojmem slovo největší počet bitu, se kterým počítač pracuje, když zpracovává data. Velikost slova je duležitou veličinou při návrhu počítačové architektury. Slovo se dělí na dvě pulslova. Velikostí slova je ov ...

                                               

A-GPS

A-GPS je metoda běžně používaná zejména v mobilních telefonech pro rychlejší určení polohy než pomocí samotného systému GPS. Zatímco obyčejné navigaci systému GPS spoléhající jen na data poskytovaná umělými družicemi systému GPS trvá příjem infor ...

                                               

LTE Advanced

LTE Advanced je norma pro mobilní komunikace a výrazné vylepšení standardu Long Term Evolution. Na konci roku 2009 byl formálně předložen jako kandidát na systém 4G ITU-T, který splňuje požadavky normy IMT-Advanced, a v březnu 2011 byl standardiz ...

                                               

Mobilní komerce

Pojem mobilní komerce použil v roce 1997 Kevin Duffey na zahájení Global Mobile Commerce Fora. Rozumí tím "doručování elektronických možností obchodování přímo ke spotřebiteli kamkoliv skrze bezdrátovou technologii." Někteří mobilní komerci defin ...

                                               

Objektiv k mobilu

Objektiv k mobilu je forma předsádkové čočky. Tyto objektivy umožňují mobilním telefonum rozšiřovat jejich vlastnosti při fotografování. Objektivy k mobilu mohou být v podobě rybího oka. Rybí oko muže mít ruzné stupně zakřivení většina objektivu ...

                                               

SMS spoofing

SMS spoofing je relativně nová technologie, která zneužívá službu SMS dostupnou na většině mobilních telefonu a PDA pro rozesílání nevyžádaných zpráv. SMS zprávy jsou odesílány s podvrženým číslem odesílatele, nebo textového identifikátoru SMS.

                                               

Spřažený systém zpoplatnění

Spřažený systém zpoplatnění je systém dovolující poskytovateli komunikačních služeb zpoplatňovat služby svým zákazníkum v reálném čase v okamžiku použití služeb.

                                               

Tethering

Tethering neboli phone-as-modem je technika využívání internetového připojení mobilního zařízení jiným zařízením. Propojení mezi oběma zařízeními je zpravidla realizováno bezdrátově, pomocí WLAN nebo Bluetoothu, ale muže být použito i drátové pro ...

                                               

Textový identifikátor SMS

Textový identifikátor je funkce sítě GSM, která zajišťuje příjem zprávy SMS s alfanumerickým identifikátorem odesilatele. Používání textového identifikátoru pro odesílání SMS zpráv zvyšuje využití odesílání SMS zpráv touto metodou jejich duvěryho ...

                                               

Universal Computer Protocol

Universal Computer Protocol je protokol primárně používaný pro předávání SMS krátkých textových zpráv mezi střediskem krátkých textových zpráv a počítačovým systémem nebo aplikací mimo mobilní síť přes rozhraní nazývané External Machine Interface ...

                                               

ViLTE

ViLTE je konverzační videoslužba využívající jádro sítě IMS podobně jako služba VoLTE. Jako médium pro rádiový přístup se používá LTE se specifickými profily pro řízení a VoLTE videoslužbu. Služba ViLTE je popsána v dokumentu GSM Association PRD ...

                                               

VoLTE

VoLTE je technologie umožňující přenášet hlasové hovory přímo přes sítě Long Term Evolution. K přenosu se využívá infrastruktura IMS se zvláštními profily pro řídicí a mediální rovinu hlasové služby v LTE definované v dokumentu GSMA IR.92. Cílem ...

                                               

5G NR

5G NR je nová rádiová přístupová technologie vyvinutá konsorciem 3GPP jako globální standard nového rádiového rozhraní pro mobilní sítě 5G. Technické detaily technologie NR RAT pro LTE popisují doporučení 3GPP řady 38. Práce na NR v rámci 3GPP by ...

                                               

Čtečka elektronických knih

Čtečka elektronických knih je mobilní zařízení, určené převážně pro čtení elektronických knih nebo elektronických periodik. Čtečky elektronických knih vznikly jako alternativa ke klasickým tištěným knihám. Z toho duvodu mají displej založeny na b ...

                                               

Handheld

Handheld je lehké, malé a přenosné elektronické zařízení s vlastním napájením. Na handheldu mohou běžet ruzné aplikace, mužete hrát hry anebo sledovat video. Handheld je podmnožina mobilního zařízení. Handheld má svuj název z anglického "držet v ...

                                               

Chytré hodinky

Chytré hodinky neboli smartwatch jsou vestavěný systém v podobě náramkových hodinek, jejichž funkcionalita přináší víc než jen informace o čase. Z dnešního pohledu jde o analogie smartphone v podobě hodinek, včetně možnosti mobilního volání nebo ...

                                               

Microsoft Tablet PC

Microsoft Tablet PC je již opuštěná řada tabletových počítaču firmy Microsoft. Jejich nástupcem je Microsoft Surface. Microsoft Tablet PC byly označovány jako mezistupeň mezi notebookem a kapesním počítačem. Podle puvodních představ jimi měl být ...

                                               

Mobile Digital Assistant

MDA je přístroj slučující funkce PDA a mobilního telefonu. Typický přístroj této kategorie má tzv. "chytrý" operační systém, který umožňuje spolu s nainstalovaným softwarem číst a editovat běžné kancelářské dokumenty, spravovat e-mailovou komunik ...

                                               

MP3 přehrávač

MP3 přehrávač je přenosný digitální audio přehrávač, který slouží k poslechu souboru ve formátu MP3. Toto označení se však zažilo i pro přehrávače ostatních audio formátu. MP3 přehrávač je výrobek patřící do spotřební elektroniky, který ukládá, o ...

                                               

Navigace (přístroj)

Navigace je elektronické zařízení schopné přijímat signál z GPS satelitu a pomocí něj vypočítat svou zeměpisnou polohu. Navigace vybavené dokonalejším softwarem např. i zobrazují polohu na mapě či navigují uživatele směrovými příkazy. GPS signál ...

                                               

Netbook

Netbook označuje počítač menší než notebook, který se zaměřuje na mobilitu, upřednostňuje nízkou spotřebu, cenu i hmotnost, a orientuje se především na poskytnutí přístupu k Internetu a jednodušší kancelářské práce.

                                               

Personal Digital Assistant

PDA či palmtop je malý kapesní počítač, který bývá ovládán obvykle dotykovou obrazovkou a perem. Puvodně měly PDA za cíl především pomoci s organizováním času a kontaktu. PDA jsou výkonná zařízení a zvládají i přehrávání videa a velké množství da ...

                                               

8-PSK

8-PSK je typ fázové modulace, který používá 8 ruzných stavu. Změna informace je určena změnou fáze, proto mluvíme o fázové modulaci. Díky osmi stavum muže 1 stav modulace 8-PSK realizovat až 3 bity informací. Výhodou použití modulace 8-PSK je vět ...

                                               

Klíčování amplitudovým posuvem

Klíčování amplitudovým posuvem je forma amplitudové modulace, která reprezentuje digitální data pomocí změn amplitudy nosné vlny. Každá digitální modulace používá pro reprezentaci digitálních dat konečný počet diskrétních signálu. ASK používá kon ...

                                               

Čerp

Čerp je vlastnost krátkého světelného pulzu, která souvisí s frekvencí světla obsaženého v tomto pulzu. Díky relacím neurčitosti není možné mít krátký světelný puls ve viditelné oblasti spektra, který by byl monochromatický, a krátké světelné pul ...

                                               

Klíčování fázovým posuvem

                                               

Klíčování frekvenčním posuvem

Klíčování frekvenčním posuvem je metoda frekvenční modulace, u které se přenáší digitální informace pomocí diskrétních změn frekvence nosné vlny. Nejjednodušší FSK je binární FSK, která používá dvou frekvencí pro přenos binární informace. U BFSK ...

                                               

Pulzně amplitudová modulace

Pulzně amplitudová modulace je diskrétní modulace v základním pásmu, u níž je informace kódována rozdílnou úrovní signálu. Demodulace se provádí detekcí úrovně nosné v každé periodě signálu.

                                               

QPSK

QPSK je typ digitální modulace. Používá čtyřstavové klíčování fázovým zdvihem, kdy každý stav přenáší současně 2 bity. Zároveň se jedná o základní typ kvadraturní modulace, její konstelační diagram je totiž shodný s modulací 4-QAM. Zdokonalením Q ...

                                               

Časový multiplex

Časové dělení, časový multiplex nebo multiplex s časovým dělením je princip přenosu více signálu jedním společným přenosovým médiem, při kterém jsou jednotlivé signály odděleny tím, že se každý z nich je vysílán pouze v krátkých pevně definovanýc ...

                                               

Demultiplexer (multimédia)

Demultiplexer, demuxer nebo splitter je software, který dokáže z multimediálního kontejneru extrahovat jednotlivé datové toky. Jednotlivé datové toky jsou dále dekódovány pomocí odpovídajících dekodéru. Propojení zdroje dat s demultiplexerem a je ...

                                               

Duplex s časovým dělením

Duplex s časovým dělením je využití multiplexu s časovým dělením pro zajištění obousměrné duplexní komunikace.

                                               

Duplex s frekvenčním dělením

Duplex s frekvenčním dělením znamená, že se pro duplexní komunikaci používá v každém směru jiná frekvence. Jiným druhem duplexu je duplex s časovým dělením. Aby se předešlo nejasnostem spojeným s typem standardu používaným pro přístup k rádiové s ...

                                               

Kódový multiplex

Kódový multiplex je v elektronice metoda digitálního multiplexování, tzn. přenosu vícero digitálních signálu prostřednictvím jediného sdíleného média, která jednotlivé signály rozlišuje tím, že každé z nich používá odlišné kódování.

                                               

Linka T1

Digitální linky T je společné označení ruzných multiplexních digitálních telekomunikačních přenosových systému vyvinutých Bellovými laboratořemi a používaných v Severní Americe, Japonsku a Jižní Koreji. Základní jednotka systému T-linek je DS-0 s ...

                                               

Vlnový multiplex

Vlnový multiplex představuje v optických sítích technologii, kterou se při přenosu multiplexuje více optických signálu v jednom optickém vlákně s použitím rozdílných vlnových délek LED nebo laseru. Je tak umožněno rozšířit kapacitu média nebo pro ...

                                               

Android (operační systém)

Android je mobilní operační systém založený na jádře Linuxu, který je dostupný jako otevřený software. Je používán na smartphonech, tabletech, chytrých televizích a dalších zařízeních. Jeho vývoj vede firma Google pod hlavičkou konsorcia firem Op ...

                                               

EBay

eBay Inc. je společnost provozující nejznámější americkou internetovou aukční síň eBay. V současné době operuje ve více než 30 zemích světa. Sídlí v San Jose, Kalifornie.

                                               

Google

Google je americká společnost sídlící v Mountain View v Silicon Valley jižně od San Francisca v Kalifornii; její areál je přezdíván Googleplex. Je vlastněna holdingovou společností Alphabet Inc. Od podzimu 2006 je Google oficiálně zastoupen poboč ...

                                               

HTC

HTC Corporation je tchajwanský výrobce kapesních zařízení s operačními systémy Windows Mobile od firmy Microsoft a Android od sdružení firem pod hlavičkou Open Handset Alliance. Poslední platformou, se kterou jsou distribuovány mobilní telefony j ...

                                               

Intel

Společnost Intel Corporation je největším světovým výrobcem polovodičových obvodu a dalších zařízení. Hlavní sídlo firmy je v kalifornském městě Santa Clara v USA, v lokalitě nazývané Silicon Valley. Celé sídlo Intelu je složeno z komplexu několi ...

                                               

Motorola

Motorola, Inc. byla nadnárodní telekomunikační společnost založená v Illinoisském Schaumburgu. Po finančních ztrátách mezi lety 2007 – 2009, které dohromady přesáhly 4.3 miliardy $ byla 4. ledna 2011 rozdělena do dvou samostatných veřejných spole ...

                                               

NVIDIA

NVIDIA je americká společnost, specializující se na výrobu grafických procesoru pro herní i profesionální trh a systému na chipu pro mobilní zařízení a automobilový trh. Společnost sídlí ve městě Santa Clara v Silicon Valley státu Kalifornie. Náz ...

                                               

O2 Czech Republic

O 2 Czech Republic je firma patřící do investiční skupiny PPF. Je poskytovatelem kompletního spektra ICT služeb. V současnosti provozuje téměř osm miliónu mobilních a pevných linek. V České republice společnost provozuje jako jediná jak pevnou te ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →