ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 182                                               

Fotoreceptor

Fotoreceptor je obecně smyslový receptor, jehož podnětem je světlo. Na molekulární úrovni k fotoreceptorum patří světlo vnímající proteiny – fotosenzory rostlin, lidský rodopsin či jodopsin a podobně. Na úrovni buněk jsou fotoreceptory vlastně sv ...

                                               

Horizontální buňka

Horizontální buňka je neuronová buňka nacházející se v sítnici oka. Horizontální buňky vysílají neurity napříč vnitřní plexiformní vrstvou sítnice a tvoří tak laterální spoje mezi fotoreceptory a bipolárními buňkami sítnice. Hrají duležitou roli ...

                                               

Hybridní kniha

Nevýhodami jsou především: nutnost vlastnit nákladné technické zařízení a mít praktické dovednosti, které umožňují práci s počítačem, finanční a technická náročnost výroby, obtížná dostupnost.

                                               

Jodopsin

Jodopsiny jsou oční pigmenty vyskytující se v čípcích, tedy buňkách zajišťujících barevné vidění. Jsou obdobou zrakového pigmentu rodopsinu v tyčinkách; mají podobnou stavbu, založenou na bílkovinné složce, kovalentně vázané na nebílkovinnou část ...

                                               

Lidské oko

Konvenční zraková vzdálenost je vzdálenost předmětu od oka, při jehož zaostření se oko nejméně namáhá. Tato veličina se označuje d. Využívá se jí při výpočtech v optice. Především by šlo o vypočítání zvětšení předmětu pozorovaného lupou, mikrosko ...

                                               

Nystagmus

Nystagmus je rytmický konjugovaný kmitavý pohyb očních bulbu. Jde o oční vadu, která zpusobuje nekontrolované, rychlé a trhavé pohyby očí, většinou ze strany na stranu, ale někdy nahoru a dolu nebo krouživým pohybem. Většina lidí s nystagmem má z ...

                                               

Oftalmopedie

Oftalmopedie nebo tyflopedie je věda o výchově a vzdělávání osob se zrakovým postižením, o fyziologii a patologii zrakového ústrojí a o vadách zraku. Oftalmopedie je podoborem speciální pedagogiky. Snaží se lidem s vadami refrakce, šilhavostí, ba ...

                                               

Okluzor

Okluzor je prostředek k zakrytí oka, který se používá při léčbě dětské šilhavosti či tupozrakosti. Zakrývá stabilně jedno oko nebo střídavě obě oči. Náplasťové okluzory se lepí přímo přes oko, látkové se nosí na brýlích. Krátkodobě se okluzor pou ...

                                               

Oko

Oko je smyslový orgán reagující na světlo, tedy zajišťující zrak. V pruběhu vývoje živočichu došlo k výraznému rozvoji od světločivných orgánu reagujících pouze na existenci světla až po oko "jednoduché" u obratlovcu a hlavonožcu a oko složené na ...

                                               

Okulomotorické jádro

Vlákna okulomotorického nervu vznikají z jádra ve středním mozku, které leží v šedé hmotě spodiny mozkového akvaduktu na krátkou vzdálenost se rozprostírá před akvaduktem do spodku třetí komory. Z tohoto jádra vlákna procházejí vpřed přes tegment ...

                                               

Oslnění

Vyskytují-li se v zorném poli oka příliš velké jasy, jejich rozdíly nebo prostorové či časové kontrasty jasu, které překračují adaptabilitu zraku, vzniká oslnění. Při oslnění nastává ztížená činnost zrakového systému. Ve fotografii se nazývají od ...

                                               

Ostrost

Zraková ostrost závisí na schopnosti optického aparátu zaostřit paprsky na sítnici, ale také na pruhlednosti oka, intenzity osvětlení a hustotě a zapojení fotoreceptoru v daném místě sítnice. Minimální zorný úhel ve žluté skvrně, kde je největší ...

                                               

Parietální oko

Parietální oko je světločivný orgán vyrustající jako váčkovitá vychlípenina z epithalamické části mezimozku některých obratlovcu. Vzniká z epifýzy, a to buď z její pineální nebo opravdu z parapineální části. Oba typy třetího oka přitom podle někt ...

                                               

PAX6

PAX6 je významný pax gen, který se podílí na stavbě očí téměř všech pravých dvojstranně symetrických živočichu. Je evolučně velice konzervovaný, obsahuje homeoboxovou část a C–terminální oblast bohatou na prolin, serin a threonin. U člověka je ex ...

                                               

Prostorová dezorientace

Prostorová dezorientace je neschopnost přesně určit vlastní polohu a pohyb vzhledem k prostředí. V letectví jde o termín, kterým se označuje neschopnost správně interpretovat polohu letadla, nadmořskou výšku nebo rychlost letu ve vztahu k Zemi ne ...

                                               

Retinální gangliová buňka

Retinální gangliová buňka je typ neuronové buňky. Nachází se v sítnici oka a je součástí zrakové dráhy. Retinální gangliové buňky vysílají jako jediné neurony v sítnici axony přes optický nerv a jsou tedy zdrojem výstupní informace ze sítnice. Do ...

                                               

Rhopalium

Rhopalium je smyslový orgán některých žahavcu, který se vyskytuje na zvonu medúz. U čtyřhranek, které jsou v tomto ohledu poměrně intenzívně zkoumány, jsou rhopalia tvořena shlukem šesti oček, z nichž čtyři jsou jednoduchá a dvě mají velmi kvalit ...

                                               

Rodopsin

Rodopsin, též rhodopsin, někdy zrakový purpur, oční purpur je zrakový pigment citlivý na světlo a nacházející se v tyčinkách sítnice komorového oka obratlovcu, hlavonožcu a některých členovcu. Je to transmembránový protein ze skupiny receptoru sp ...

                                               

Rozpoznávání tváře

Rozpoznávání tváře je specifický kognitivní proces lišící se od rozpoznávání jiných objektu tím, že mnohem výrazněji užívá holistických procesu. Toto potvrzují studie, podle kterých je rozdíl schopnosti rozpoznat tvář postavenou vzpřímeně a převr ...

                                               

Složené oko

Složené oči jsou typy očí, které jsou hlavním zrakovým orgánem u korýšu a naprosté většiny hmyzích dospělcu, u velké většiny vývojových stádií hmyzu s nedokonalou proměnou. Tento druh zraku je zaměřen na jiné priority než je tomu u člověka, a pro ...

                                               

Slzy

Slzy jsou produkty slzných žláz v očích lidí, ostatních savcu a některých dalších živočichu. Mají především ochrannou funkci, neboť vyplavují z oka nečistoty, jež se do oka mohou dostat z okolního prostředí a chrání je před mikroby. Zjednodušeně ...

                                               

Snellenova tabule

Snellenova tabule je diagnostická pomucka pro určení zrakové ostrosti. V roce 1862 navrhl holandský oftalmolog dr. Herman Snellen první tabulku pro zkoumání kvality zraku. Dnešní standardní tabulka stále zvaná Snellenova obsahuje jedenáct řádku p ...

                                               

Tapetum lucidum

Tapetum lucidum je odrazivá vrstva mezi sítnicí a cévnatkou oka mnohých zvířat, jako jsou např. noční šelmy a poloopice, přežvýkavci i koně, žraloci, krokodýli a výjimečně i ptáci. Odrazivost je založena na fyzikálních vlastnostech pojivových vlá ...

                                               

Tyčinka (oko)

Tyčinka je fotoreceptorická buňka v oční sítnici obratlovcu, která obecně umožňuje vnímání kontrastu. Tyčinka je pojmenována podle protáhlého až vláknitého tvaru. Barevné vidění neumožňuje – k tomu jsou třeba čípky, které se z tyčinek vyvinuly a ...

                                               

Viditelnost

Viditelnost je v meteorologii vyjádřena vodorovnou vzdáleností na kterou lze spatřit objekty nebo zdroj světla. Viditelnost je duležitým parametrem pro silniční, námořní i leteckou dopravu. V meteorologii se pojem viditelnosti vztahuje k vlastnos ...

                                               

Visual snow

Visual snow, česky tzv. sněžné vidění, je označení pro přetrvávající zrakové vjemy připomínající zrnění špatně naladěné televizní obrazovky v celém zorném poli, nejvíce na jednolitém pozadí, za tmy a šera bývá zřetelnější. Nejde prokázat žádnými ...

                                               

Zrakový systém

S tímto článkem také souvisí Zrak Zrakový systém je soubor orgánu, které zajišťují příjem, přenos a zpracování informace přinášené světelným podnětem v komplex nervových podráždění, jejichž výsledkem je zrakový vjem. Smyslové zrakové ústrojí lze ...

                                               

Internet

Internet je celosvětový systém propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolu TCP/IP. Společným cílem všech lidí využívajících internet je bezproblémová komunikace. Nejznámější službou poskytovano ...

                                               

Nová média

Pojmem nová média označujeme primárně média založená na digitálním, numerickém kódování dat. Mezi nová média zařazujeme široké množství mediálních technologií jako je osobní počítač, tablet nebo mobilní telefon, ale také počítačové sítě či jednot ...

                                               

Sociální média

Sociální média jsou nástroje, které umožňují lidem tvořit, sdílet a vyměňovat mezi sebou informace a multimediální obsah v rámci virtuální komunity nebo sítě. Spadají do podmnožiny médií, které považujeme za formu sdělovacích prostředku. Jedná se ...

                                               

Televize

Televize je široce používané jednosměrné dálkové telekomunikační a plošné vysílání kombinace obrazu a zvuku a jeho individuální příjem pomocí televizoru. Komerční využití televize sahá do 30. let 20. století, postupně se dostala do domácností a s ...

                                               

Televizor

Televizní přijímač čili televizor, často nepřesně nazývaný televize, je označení pro koncové zařízení pro příjem televizního vysílání, na kterém lidé sledují televizní vysílání nebo vysílání prumyslové televize.

                                               

Bontonfilm

Bontonfilm a.s. je českou společností pusobící v oblasti distribuce filmu v kinech na nosičích DVD a Blu-ray. Vznikla v roce 1994 a nyní pusobí v České a Slovenské republice.

                                               

Central European Media Enterprises

Central European Media Enterprises je vertikálně integrovaná bermudská společnost založená Ronaldem Lauderem v roce 1994. Společnost provozuje televizní stanice, internetové společnosti a firmy zabývající se televizní výrobou ve střední a východn ...

                                               

Cinema City

Cinema City International N.V. je nadnárodní mediální společnost, která provozuje ve střední a východní Evropě síť multikin Cinema City. V Izraeli, odkud firma puvodně pochází, je provozovatelem sítě multikin Yes Planet a Rav-Chen. Celkově provoz ...

                                               

Československý státní film

Československý státní film byl státní podnik existující v Praze 5 na Barrandově v době 1948 až 1956. Pak byl nahrazen státním podnikem Československý film.

                                               

Čínská ústřední televize

Čínská ústřední televize je čínská státní televize, největší televizní společnost v pevninské Číně. CCTV provozuje síť 22 ruznorodých televizních stanic, které jsou dostupné více než miliardě diváku.

                                               

Seznam zahraničních filmových studií

Warner Independent Pictures HBO Films Warner Bros. Pictures Picturehouse Turner Broadcasting System Fine Line Features Cartoon Network Studios New Line Cinema Turner Entertainment Castle Rock Entertainment

                                               

FR centrum

FR centrum je hudební vydavatelství, které bylo založeno v roce 1995. Vydávalo starší reedice nahrávek firmy Supraphon a Bonton pro firmu Bonton Music. Od roku 1998 je samostatné vydavatelství. Vydává převážně tituly z archívu Supraphonu, Bontonu ...

                                               

News Corp

News Corporation, oficiálně též zvaná zkráceně News Corp, je americká mezinárodní multimediální společnost oddělená v roce 2013 od puvodní News Corporation za účelem zaměření se na vydávání novin. Puvodní News Corporation založil v roce 1979 Rupe ...

                                               

OMD

OMD je globální mediální agentura s více jak 140 pobočkami pusobící ve více jak 80 zemích. V České republice pusobí pod právnickou osobou OMD Czech, a.s., a je součástí skupiny Omnicom Media Group a Omnicom Group. OMD je společností zaměřující se ...

                                               

Österreichischer Rundfunk

Österreichischer Rundfunk je největší rakouská rozhlasová a televizní společnost, která má formu nadace. Své sídlo má ve Vídni, další studia pak ve všech devíti spolkových zemích.

                                               

Rai

Rai, nebo také RAI, je italská veřejnoprávní vysílací stanice. Je tvořena televizními a rozhlasovými stanicemi. Do roku 1954 se nazývala Radio Audizioni Italiane. Patří k největším vysílacím společnostem v Evropě. Rozpočet se pohybuje mezi 60–65 ...

                                               

Rheinisch-Bergische Druckerei- und Verlagsgesellschaft

Rheinisch-Bergische Druckerei- und Verlagsgesellschaft je německé vydavatelství založené roku 1946. Jeho hlavním produktem je deník Rheinische Post. V Česku vydavatelství vlastnilo společnost MAFRA, a.s., vydavatele deníku Mladá fronta DNES, Lido ...

                                               

Ringier AG

Ringier AG je švýcarský vydavatelský koncern. Byl založen v roce 1833 ve městě Zofingen jako rodinná firma. Dnes ho vede už pátá generace rodiny – Michael Ringier, který vlastní společnost spolu se sestrami Annette Ringierovou a Evelyn Lingg-Ring ...

                                               

RTL Group

RTL Group je největší evropský provozovatel soukromých televizí a rádií ve 12 zemích. Sídlo koncernu je v Lucemburku. Hlavním akcionářem je společnost Bertelsmann AG.

                                               

Sky TV

Sky TV je největší evropská satelitní platforma. Pusobí ve Velké Británii a v Irsku a nabízí svým zákazníkum placené Direct-to-Home služby. Platforma vysílá z "britské" satelitní pozice 28°E, která ale přesněji obsahuje satelity na pozici 28.2°E ...

                                               

Slovenský filmový ústav

Slovenský filmový ústav je jedinou státní institucí na Slovensku, která se komplexně zabývá filmem a kinematografií. Soustřeďuje, uchovává, ochraňuje filmová a jiná audiovizuální díla a dokumentační materiály a zpřístupňuje je veřejnosti. Je sprá ...

                                               

South African Broadcasting Corporation

South African Broadcasting Corporation je jihoafrická státní televizní a rozhlasová společnost. Provozuje 18 rozhlasových a 3 televizní stanice.

                                               

SRG SSR

SRG SSR je švýcarská rozhlasová a televizní společnost plnící funkci veřejnoprávního média. Švýcarský systém přímé demokracie a fakt, že země má čtyři úřední jazyky znamená, že systém veřejnoprávního vysílání je ve Švýcarsku komplikovanější než v ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →