ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 181                                               

Papírový kapesník

Papírový kapesník je jednou ze základních hygienických a osobních pomucek. Většinou se jedná o čtverec navrstveného papíru, který slouží jako pomucka pro osobní hygienu. Tato pomucka je na jednorázové použití, a proto se prodává po více kusech. P ...

                                               

Pečicí papír

Pečicí papír je papír z celulózy, který slouží k pečení jako jednorázový nepřilnavý povrch. Neměl by se zaměňovat za voskový papír.

                                               

Samolepka

Samolepka je zvláštní druh papíru, či jiné hmoty, který je z jedné strany vybaven potiskem a z druhé strany lepící vrstvou umožňující přilepení samolepky na povrch předmětu. Samolepky se často používají jako reklamní prvek, který umožňuje snadné ...

                                               

Savý papír

Savý papír je druh papíru určený k nasávání zejména přebytečného inkoustu a inkoustových skvrn z plnicího pera, nebo k osušení čerstvého zápisu. Dříve býval výbavou školních sešitu žáku, standardně umísťován za poslední stránku. Pro snadnější man ...

                                               

Tapeta

Tapeta je přídavný dekorativní povrch, obvykle lepený na podklad, kterým bývají nejčastěji stěny budov a povrchy nábytku. Výhodou tapet je, že vydrží déle než barva na slunci neblednou. Také se dají umývat a jsou odstranitelné beze zbytku. Tapety ...

                                               

Termopapír

Termopapír je speciální jemný papír, který je potažen chemickou látkou, která zpusobuje, že mění barvu při vystavení teplu. Používá se v termotiskových tiskárnách a zejména v levných nebo lehkých zařízeních, jako jsou například počítací stroje, p ...

                                               

Toaletní papír

Toaletní papír je pletivový papírový produkt navržený pro čištění análního otvoru po vyprázdnění stolice nebo pro čištění genitálií po močení. Složení toaletního papíru se liší od papírových kapesníku. Toaletní papír je navržen tak, aby se po nam ...

                                               

Vlnitá lepenka

Vlnitá lepenka je papírový materiál skládající se z vlnité vrstvy a jedné nebo dvou hladkých vrstev papíru. Je široce využívána především při výrobě kartonových krabic a přepravních kontejneru. Vlnitá i hladká část lepenky jsou vyrobeny z bednové ...

                                               

Vydavatelský arch

Vydavatelský arch je zvláštní měrná jednotka, kterou je poměřován rozsah literárních či výtvarných děl při jejich tisku. Jeden vydavatelský arch obsahuje 36 000 tiskových znaku, což jsou všechny běžné alfanumerické znaky včetně interpunkčních zna ...

                                               

Polygrafie

Polygrafie je výrobní obor, který zpracovává a tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy. Zahrnuje tyto základní výrobní fáze: předtiskovou přípravu, tisk a dokončovací zpracování.

                                               

Digitální tisk

Digitálním tiskem se rozumí tiskové zpusoby, které umožňují bez dalšího mezikroku vytvořit tiskoviny již od jednoho kusu přímo z počítače. Digitální tisk v současné době nahrazuje tisk ofsetový pro publikace v malých nákladech, hranice pro efekti ...

                                               

DPI

Dots per inch je údaj určující, kolik obrazových bodu se vejde do délky jednoho palce. Jeden palec, anglicky inch, je 2.54 cm. Někdy se také užívá zkratky PPI čili pixels per inch, pixely na palec. Pojem se užívá zejména v počítačové grafice či DTP.

                                               

Flexibilní obal

Flexibilní obaly nahrazují etikety s grafikou a informacemi o výrobku. Slouží k zušlechtění a zlepšení funkčnosti výrobku. Nejsou spojené pouze s jedním materiálem nebo výrobní technologií.

                                               

Folio

Folio nebo in folio, zkráceně také 2° nebo fo, je označení pro největší formát knih, který vzniká jedním přeložením archu papíru. Foliový formát má obvykle výšku 380 mm nebo větší. Kniha tohoto formátu se nazývala foliant.

                                               

ISO 6357

ISO 6357:1985 je norma Mezinárodní organizace pro normalizaci, která specifikuje standard pro uvádění titulu knih na hřbet u publikací tištěných latinkou, alfabetou nebo cyrilicí.

                                               

Nekonečná etiketa

Nekonečná etiketa neboli linerless je etiketa navinutá na kotouči jako pokladní páska s lepící vrstvou a bez nosného silikonového papíru. V praxi to znamená, že její délka závisí na množství informací, které se na etiketě mají objevit. Software z ...

                                               

Osvitová jednotka

Osvitová jednotka je poslední článek ve zpracování materiálu v DTP studiu. Toto zařízení je velmi drahé, je měřítkem kvality dobrého DTP studia.

                                               

Postprint

Termín postprint vyjadřuje elektronickou verzi článku, která prošla recenzním řízením časopisu, ve kterém byl článek publikován. Do té doby se jednalo o preprint. Tato verze muže být dostupná prostřednictvím Open Access repozitáře – v takovém pří ...

                                               

Reprodukce (fotografie)

Fotografická reprodukce, fotoreprodukce je typ fotografie, kde je zapotřebí převést jistý materiální objekt na fotografické zobrazení. Hlavním cílem je zachování autentičnosti objektu, které přesně sdělí informace o něm a jeho vzhledu.

                                               

Samovydavatel

Samovydavatel odpovídá anglickému self publisher, selfpublishingem se pak většinou označuje proces vydávání knih bez nakladatele, pouze vlastními prostředky a možnostmi. Jako český ekvivalent se nejčastěji uvádí "vydávání knih vlastním nákladem". ...

                                               

Spadávka

Spadávka je přesah dokumentu určeného pro tisk, který zamezí tomu, aby se u okraje objevil úzký proužek nepotištěné plochy. Spadávku je nutné použít pro všechny tiskoviny, kde má být barva až do kraje. Dokument obsahující spadávku se vždy tiskne ...

                                               

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk

Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk je střední odborná škola ve Šluknovském výběžku. Na této škole se vyučuje komplexní obor polygrafie.

                                               

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

SŠPTP Velké Poříčí je střední škola ve Velkém Poříčí. Škola se nachází mezi vlakovou zastávkou Velké Poříčí a autobusovou zastávkou Velké Poříčí, pošta.

                                               

Štoček

Štoček je v polygrafii druh tiskařské formy. Pro použití se vyleptá chemicky či elektrolyticky, případně vyryje. V poslední době se používá též laser. Po nanesení barvy se pak pomocí něho tiskne přitlačením na příslušné médium. Český termín pochá ...

                                               

Tisk na požádání

Tisk na požádání je termín, který se využívá zejména ve spojení s knižním trhem. Znamená, že při tisku dané věci má již jasného kupce. Díky zkrácení doby tisku i na jediný den lze po objednání knihy klientem zakázku vyhotovit a zaslat v pruměru b ...

                                               

Tiskařství

Tiskařství je obor zabývající se výrobou tiskovin. Tiskařství je jednou ze součástí oboru polygrafie. Polygrafie zpracovává a tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy. Osoba, která se využívá stroj pro výrobu tiskovin se nazývá tiskař.

                                               

Booklet

Booklet neboli buklet je malá knížka či brožura. Muže to být malá knížečka formátu A6 či menší, která obsahuje například návod či informace k výrobku, k elektronickému přístroji a podobně. Slovem booklet se rovněž označuje rozkládací leporelo v o ...

                                               

Brožura

Brožura je jednoúčelová brožovaná neperiodická tiskovina, obvykle speciální povahy a účelu. Příkladem brožury muže být návod k použití stroje, přístroje nebo jiného technického zařízení, tištěná uživatelská příručka vydaná k většímu technickému s ...

                                               

Deleatur

Deleatur, popř. dele je korekturní znaménko, kterým korektor označuje sazeči části textu k smazání. Symbol této značky vychází z minuskulního d v kurentu, podobá se také řeckému písmenu théta. Nemá sice svou značku v Unicode, ale dá se nahradit t ...

                                               

Diazotypie

Diazotypie, blueprint nebo modrák je fotografický proces a typ reprodukce papírových předloh, obvykle technických nákresu, architektonických nebo strojírenských dokumentu pomocí kontaktního procesu na fotocitlivý papír. Pojmem blueprint se označu ...

                                               

Hermitage Hotel Prague

Hermitage Hotel Prague sídlí v bývalé budově tiskárny a vydavatelství Unie Vilím na adrese Svobodova 1961/1 na Novém Městě v Praze u Výtoně, na nároží ulic Svobodova Na Děkance, po nichž vede hranice Vyšehradu.

                                               

Ivančicko-kralická bratrská tiskárna

Ivančicko-kralická bratrská tiskárna byla tiskárna, založená v roce 1562 biskupem Janem Blahoslavem v moravských Ivančicích. V roce 1578 byla přestěhovaná do Kralic nad Oslavou. Byla podnikem Jednoty bratrské, která zde tiskla své vlastní spisy.

                                               

Lentikulární kniha

Lentikulární kniha je vytvářena za pomoci technologie lentikulárního tisku. Tento speciální druh tisku umožňuje vznik knihy, jejíž text je doprovázen obrázky s 3D grafikou. Obrázky lentikulární knížky vzbuzují iluzi hloubky nebo se proměňují v zá ...

                                               

Lentikulární tisk

Lentikulární tisk je technologie, která se používá k výrobě obrázku s iluzí hloubky nebo možností změnit nebo přesunout obraz pohledem z ruzných úhlu. Příkladem lentikulárního tisku byl Cracker Jack snack, který ukázal Flip a animační efekty jako ...

                                               

Malonákladový tisk

Malonákladový tisk je tisk publikací v malých nákladech. Tento pojem přinesl prudký rozvoj digitálních tiskových technologií. Jeho výhodou je pružná reakce na potřeby trhu a snadná perzonifikace tiskového řešení. Nejběžnějším tiskovým formátem ma ...

                                               

Moaré

Moaré je rušivý optický efekt, který vzniká překrýváním nebo interferencí dvou pravidelných a jen málo odlišných rastru. Obecně jde o problém se vzorkováním, resp. s interferencí / kolizí dvou vzorkování, typicky při převzorkovávání signálu již j ...

                                               

OKI

OKI Printing Solutions je jeden z nejvýznamnějších výrobcu tiskáren a multifunkčních zařízení. Historie společnosti sahá do roku 1881, kdy v Japonsku založil Kibataro Oki její mateřskou firmu Oki Electrics. Boom v rozvoji a prodeji svých výrobku ...

                                               

Pečetní váleček

Pečetní váleček je válec s vyrytým "obrázkovým příběhem", používaný ve starověku na vyválení otisku do plochy, většinou do mokrého jílu. Pečetní válečky byly vynalezeny kolem roku 3500 př. n. l. na blízkém východě, v dnešním Susy v jihozápadním Í ...

                                               

Periodikum

Periodikum či periodická publikace, v určité souvislosti též periodická tiskovina je dokument, který je vydáván v pravidelném intervalu. Periodikem jsou například publikace vycházející denně, dvakrát či třikrát týdně, anebo s nižší periodicitou j ...

                                               

Platinotypie

Platinotypie, platinotisk nebo platinový proces je fotografický proces, který vynalezl John Herschel a později rozvinul William Willis. Ten jej zdokonalil v roce 1873 a o pět let později jej patentoval. Proces je založen na citlivosti platinových ...

                                               

Počítačová tiskárna

Počítačová tiskárna je periferní výstupní zařízení, které slouží k přenosu dat uložených v elektronické podobě na papír nebo jiné médium. Tiskárnu připojujeme k počítači, ale muže fungovat i samostatně nebo být součástí multifunkčních zařízení. N ...

                                               

Prepress

Prepress je příprava materiálu, zejména grafiky do tisku. Obrázky pro přípravu se nazývají výtažky, obrázky pro tisk nazýváme předlohy. Prepress v angličtině znamená "předcházející tisku". Předloha se puvodně fotografovala pomocí velikých měchový ...

                                               

RepRap

RepRap je mezinárodní komunitní projekt 3D tiskárny vyvíjené na principu otevřeného hardware. RepRap je složený převážně z mnoha plastových dílu, které je možné vytisknout na jiném RepRapu. Samotný název RepRap je zkratkou replicating rapid proto ...

                                               

Sójový inkoust

Sójový inkoust je inkoust vyrobený částečně ze sóji, který je ekologicky příznivější než inkousty založené výhradně na ropě. Někteří výrobci jej používají jako projev své ekologické zodpovědnosti pro potisk manuálu a obalu, používá se ale také pr ...

                                               

Soma (společnost)

Soma spol. s r. o. je česká firma vyrábějící flexotiskové stroje a stroje na zpracování flexibilního obalového materiálu. Sídlí ve východočeském Lanškrouně, mezi její klíčové produkty patří flexotiskové stroje, laminátory, montážky, archovačky, p ...

                                               

Tiskárna

Pojem tiskárna má více významu: Počítačová tiskárna – výstupní zařízení počítače Laserová tiskárna Jehličková tiskárna Inkoustová tiskárna Braillská tiskárna pro tisk slepeckých materiálu Tiskárna H.R.G. Těšínská tiskárna Státní tiskárna cenin Ti ...

                                               

Tiskař

Tiskař je osoba, která produkuje tištěné materiály za použití tiskového procesu. Součástí jeho práce je příprava a kontrola tiskových forem a nátisku, příprava základních materiálu včetně mísení barev, příprava a seřízení tiskového stroje, tisk č ...

                                               

Tiskový server

Tiskový server je zařízení, které propojuje tiskárnu s klientem přes počítačovou síť. Tiskové servery mohou podporovat standardní nebo svoje protokoly včetně IPP, Line Printer Daemon protocol LPD, Microsoft Network Printing protocol, NetWare, Net ...

                                               

Týdeník

                                               

Vezikulární film

Vezikulární film je druh fotografického filmu vzniklý vezikulárním procesem, označovaný také jako kalváruv proces nebo krátce kalvar. Vezikulární film je citlivý pouze na ultrafialové světlo a je dále vyvolán jednoduše tak, že je vystaven teplu.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →