ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 176                                               

DHL

DHL Express je společnost patřící německé Deutsche Post World Net, která poskytuje mezinárodní poštovní, spěšné, kurýrní, logistické a finanční služby. Společnost v roce 1969 založili Adrian Dalsey, Larry Hillblom a Robert Lynn. Trojice puvodně p ...

                                               

FedEx

FedEx, puvodně FDX Corporation je americká firma, která se zabývá kurýrními a logistickými službami. Jméno je akronymem názvu puvodní letecké divize společnosti Federal Express; toto jméno bylo užíváno do roku 2000. Byla založena v roce 1971. V Č ...

                                               

Messenger (firma)

MESSENGER je kurýrní služba provozovaná českou společností MESSENGER a.s. Služba vznikla v roce 1991, pravděpodobně jako první kurýrní služba na území tehdejšího Československa. V současné době je MESSENGER největším poskytovatelem kurýrních služ ...

                                               

Poštovna

Poštovna byla definována jako malá nesamostatná služebna přidělená nadřízenému vyúčtovacímu poštovnímu úřadu. Poštovny na území nynější České republiky fungovaly od roku 1899. Poskytovaly nejnutnější poštovní služby. Vedoucí poštovny zajišťoval p ...

                                               

PPL

PPL CZ s.r.o. je puvodně česká firma zabývající se expresní balíkovou a kurýrní přepravou, dále přepravou palet firem a jednotlivcu. Vznikla v roce 1995 jako svazek sedmi regionálních dopravcu. V roce 2004 došlo k restrukturalizaci, tím vznikla j ...

                                               

UPS (firma)

United Parcel Service je americká kurýrní globální společnost. Zabývá se dodáváním balíku a specializuje se na dodávání ruzných specializovaných služeb v přepravě i logistice. Provozuje automobilovou, železniční a leteckou přepravu, tu zajišťuje ...

                                               

Zásilkovna

Zásilkovna.cz je česká přepravní společnost, poskytující komplexní logistické služby pro internetové obchody. Od roku 2019 nabízí také službu Mezi námi, která umožňuje přepravu zásilek mezi fyzickými osobami.

                                               

Adresní místo

Adresní místo budovy je v České republice typ údaje, který poskytuje od 1. listopadu 2005 Český statistický úřad v rámci Registru sčítacích obvodu a budov, na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Je rozšířením dosavadní evi ...

                                               

Dobírka

Dobírka je zpusob doručení zboží, při kterém příjemce za zboží zaplatí až kurýrovi nebo poštovnímu doručovateli při přijetí zboží. Jedná se o takzvanou hybridní platební metodu, která je českým unikátem. Česká pošta tuto službu umožňuje jak levně ...

                                               

Doručovací adresa

Doručovací adresa je Jiná, než trvalá adresa pro úřední styk. Taková, na kterou občanovi mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu. Slouží pro doručování úřední korespondence. Synonymum pro Poštovní adresu, tedy specifikac ...

                                               

Franko

Franko je odborný obchodní a dopravní termín, kterým označujeme platební záznam, platební podmínku, doložku či ujednání, jež vyjadřuje povinnost dodavatele nebo odesílatele k úhradě určité peněžní částky spojené s náklady na dopravu zboží nebo př ...

                                               

Korespondenční lístek

Návrh na zavedení dopisnice od Heinricha von Stephana byl poprvé zveřejněn, projednán a přijat na německo-rakouské poštovní konferenci v Karlsruhe 30. listopadu 1865. Vzhledem k nejednotnosti Německa však naráželo zavedení na potíže. První koresp ...

                                               

Odesílatel

V poštovním provozu byla odesílatel organizací či osobou, která sama či prostřednictvím jiné osoby podala zásilku určenou k poštovní přepravě. Bývala na zásilce uvedena a až do okamžiku doručení poštou byla jejím vlastníkem. V současném znění je ...

                                               

Osvědčení o doručení

Oznámení o dodání zásilky nebo osvědčení o doručení v poštovních a kurýrních službách je dokument sloužící jako dukaz o doručení zásilky balíku či dopisu. Jedná se nejčastěji o tištěný dokument, na který příjemce stvrdí svým podpisem či razítkem ...

                                               

Podací lístek

Podací lístek je tiskopis, do kterého se zapisuje jméno odesílatele a jméno adresáta, udaná cena, druh zásilky, hmotnost a cena služby. Některé údaje vypisuje pošta a některé odesílatel. Používá se při odesílání doporučeného dopisu a balíku. Pošt ...

                                               

Poste restante

Poste restante je možný druh poštovní adresy. Napíše-li se do adresy "poste restante", znamená to, že zásilka nebude doručena na adresátovu adresu. Zustane na cílové poště, kde si ji potom adresát, po předložení dokladu totožnosti, sám vyzvedne. ...

                                               

Poštovní adresa

Poštovní adresa identifikuje adresáta natolik přesně, aby nevznikly pochyby o tom, kde a komu má být poštovní zásilka doručena. Skládá se proto z označení adresáta, místa dodání, poštovního směrovacího čísla a názvu adresní pošty. Používá se též ...

                                               

Poštovní balík

Balík podaný na poštu, kde je k tomu určená přepážka, musí mít přiloženou pruvodku. Cena za doručení balíku se řídí aktuálním ceníkem, je odvislá od hmotnosti, vzdálenosti adresáta a zvolené služby.

                                               

Poštovní celina

Poštovní celina je v poště používaná dopisnice, obálka apod. s vyobrazenou poštovní známkou či jí nahrazujícím vyobrazením, což z ní dělá státní ceninu.

                                               

Poštovní přihrádka

Poštovní přihrádka, dodávací schrána nebo P. O. BOX je schránka instalovaná na poště, která slouží k vyzvedávání korespondence. Pošta nedoručuje zásilky na adresu domu, ale pouze do skříňky v budově pošty. Adresát má ke schránce vlastní klíč. Tut ...

                                               

Poštovní schránka

Poštovní schránka je označení s několika významy: odkládací schrána slouží pro vnitřní potřebu pošty: například k tomu, že motorizovaný pracovník pošty do ní uloží zásilky pro pěšího doručovatele v sídelním celku vzdáleném od poštovní služebny do ...

                                               

Poštovní tajemství

Poštovní tajemství je povinnost provozovatele poštovních služeb, osob podílejících se na poskytování poštovních služeb a dalších určených osob zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se poskytované nebo poskytnuté poštovní služby, které ...

                                               

Budova hlavní pošty v Košicích

Budova hlavní pošty v Košicích je rozsáhlý komplex budov, který v letech 1926 až 1928 v duchu funkcionalismu navrhl architekt Bohumír Kozák. Stavební práce v letech 1928 až 1930 prováděla firma Bedřich Koráb a Jaroslav Železný, Brno-Užhorod. Budo ...

                                               

Budova pošty č. 1 (Štětín)

Budova pošty č. 1 ve Štětíně je budova, kterou v duchu novogotiky navrhl architekt Otto Hintze. Stavební práce probíhaly v letech 1901 až 1905. Budova je národní kulturní památkou Polska. V současné době zde sídlí Polská pošta. Budova nachází se ...

                                               

Hlavní pošta (Sarajevo)

Hlavní pošta se nachází v Sarajevu, na břehu řeky Miljacky. Poštovní palác se nachází na adrese Obala Kulina Bana 8, budován byl v letech 1907 až 1909 a dokončen byl v roce 1913.

                                               

Hlavní pošta (Skopje)

Hlavní pošta se nachází v severomakedonské metropoli Skopje, v samotném centru města. Brutalistická budova byla vybudována po zemětřesení v roce 1963. Nachází se na břehu Vardaru a je jedním ze symbolu přestavby města v 70. letech 20. století. Ko ...

                                               

Hlavní pošta (Užhorod)

Hlavní pošta sídlí na adrese Poštova 4, na rozhraní historického centra města a čtvrti Malé Galago. Funkcionalistická budova v centru města vznikla během existence První československé republiky v roce 1930 a jejím architektem je Josef Gočár.

                                               

Hlavní pošta v Bratislavě

Budova Hlavní pošty se nachází v horní trojúhelníkové části Náměstí SNP v Bratislavě a je postavena v šikmém terénu se spádem až 5 %. Východní stranu budovy lemuje Uršulínská ulice, která ústí do náměstí SNP, jižní stranu lemuje Františkánská uli ...

                                               

Hlavní pošta v Praze

Hlavní pošta v Praze je budova v Jindřišské ulici, kde sídlí pobočka České pošty Praha 1. Jde o rozsáhlou novorenesanční budovu postavenou v letech 1871–1874 a následně rozšiřovanou.

                                               

Hostinec Na Staré poště (Zahrádky)

Hostinec Na Staré poště, puvodně poštovní stanice se zájezdním hostincem, je jednou z nejzachovalejších staveb tohoto druhu v severních Čechách. Budova hostince s přilehlými pozemky a stavbami se nachází na území obce Zahrádky u České Lípy v Libe ...

                                               

Nádražní pošta (Brno)

Nádražní pošta je funkcionalistická budova stojící v centru Brna na Nádražní ulici v památkově chráněném areálu hlavního nádraží, jehož je nepřímou součástí.

                                               

Palác hlavní pošty (Bělehrad)

Palác hlavní pošty se nachází v centru srbské metropole Bělehradu. Monumentální stavba má adresu Takovska 2. Rohová budova se na jedné straně nachází naproti českému velvyslanectví. Pětipatrová stavba byla postavena v akademickém stylu. Její dvě ...

                                               

Pošta 6 (Bělehrad)

V roce 1929 vznikl na místě současné budovy objekt pošty v srbsko-byzantském stylu podle návrhu architekta Momira Korunoviće. Ten byl však poničen během bombardování města na začátku druhé světové války. Vážnou ránu mu zasadila poté i bombardován ...

                                               

Stará pošta

Stará pošta je označení budov či usedlostí v mnoha místech. Stará Pošta Kovalovice, stará pozořická pošta Stará turecká pošta Skopje Hostinec Na Staré poště Zahrádky Dum Na Staré poště Rokycany Stará pošta Nový Jičín

                                               

Stará pošta (Nový Jičín)

Stará pošta je dominantou novojičínského náměstí. Tento dum pochází z roku 1563, kdy si jej nechal postavit purkmistr Nového Jičína, Ondřej Řepa. Dum je postaven ve stylu renesančním. Jako jediný dum na Novojičínském náměstí ji zdobí dva balkóny ...

                                               

Stará turecká pošta (Skopje)

Stará turecká pošta je puvodní administrativní budova a kulturní památka ve Skopje, hlavním městě Severní Makedonie. Nachází se nedaleko centra města, poblíž pevnosti Kale. Další významné objekty, které jsou v její blízkosti, jsou hostinec "Ukuma ...

                                               

Tiskovina

Tiskovina je obecné označení pro polygrafický produkt, zpravidla papírový dokument, vzniklý nějakým druhem tisku. Obvykle se tiskovinou rozumějí dokumenty nesoucí informace textové, obrazové, notové a podobně: knihy, časopisy, noviny, brožury, le ...

                                               

Chalon head

Chalon head, v češtině: Chalonova hlava, je neoficiální pojmenování poštovních známek, které vyobrazují oválný výřez akvarelového portrétu královny Viktorie od malíře Alfreda Edwarda Chalona.

                                               

Merkur (filatelie)

Merkur byla novinová poštovní známka vydávaná Rakousko-Uherskou poštou, uvedená do oběhu v roce 1851. Jde tak o první novinovou známku vydanou na českém území.

                                               

Modrý mauricius

Modrý mauritius je patrně nejznámější poštovní známka. Zároveň je jednou z nejcennějších známek světa. Známka modré barvy s nominální hodnotou 2 pence byla vydána spolu se známkou červené barvy s nominální hodnotou 1 penny 20. září 1847 na ostrov ...

                                               

Obrácená Jenny

Obrácená Jenny nebo Převrácená Jenny je chybotisk americké poštovní známky z roku 1918, který patří k nejdražším filatelistickým raritám na světě. V roce 1918 byla v USA zavedena letecká pošta a začaly se pro ni vydávat známky navržené Clairem Au ...

                                               

Penny Black

Penny Black, tzv. černá jednopennyovka, je první poštovní známkou světa. Byla vydána ve Spojeném království 1. května 1840, s oficiálním zahájením její platnosti od 6. května. Zároveň s těmito jednopennyovkami byla do poštovního provozu uvedena z ...

                                               

Tříšilinková žlutá

Tříšilinková žlutá je švédská poštovní známka vydaná v roce 1855. Jedná se o unikát, je znám pouze jediný kus. Do června 2014 byla nejdražší poštovní známkou světa. V roce 2010 byla vydražena za více než 2.3 mil. USD, přesná částka ani jména kupc ...

                                               

Zoubkování

Zoubkování známek je filatelistický pojem označující zoubky na okrajích poštovních známek. Vzniká jako pozustatek perforace, která usnadňuje oddělení jednotlivých známek z tiskového archu. Měří se zoubkoměrem a udává se v číselné hodnotě znamenaj ...

                                               

Ambulantní pošta

Pod pojmem ambulantní pošty se v Československu do roku 1958 rozuměly jen vlakové pošty. V roce 1958 byly ambulantní pošty rozčleněny podle druhu použité dopravy na vlakové pošty, automobilové pošty a letadlové pošty. V ambulantních poštách praco ...

                                               

Automobilová pošta

Automobilové pošty byly jedním z druhu ambulantních pošt. Termín "automobilová pošta" byl podle tehdy používané poštovní terminologie, která byla uvedena v oborové normě spoju a v poštovních provozních předpisech, používán výlučně pro ambulantní ...

                                               

Balonová pošta

Balonová pošta je dnes komerční, filatelistickou záležitostí, ovšem v 19. století byla používána před nástupem pošty letecké zejména ve válečných dobách. Jako příliš závislá na povětrnostních podmínkách a tedy nespolehlivá využívána často nebyla.

                                               

Holubí pošta

Holubí pošta, dopravování zpráv pomocí holuba domácího, případně dopravování zpráv pomocí jiných druhu vycvičených ptáku, byla dlouhou dobu lidských dějin prakticky nejrychlejším zpusobem dopravování zpráv. Její nevýhodou však bylo jednak to, že ...

                                               

Letecká pošta

Letadlovou poštou byl označován druh leteckého poštovního kurzu. Na území Československa byla v letech 1952 až 1981 zároveň poštou ambulantní, protože na palubě letadla pracovníci pošty přijímali, zpracovávali a vypravovali poštovní závěry. Dne 4 ...

                                               

Polární pošta

Polární pošta je druh poštovní služby, zajišťující přepravu zásilek z dočasných i stálých polárních stanic v Antarktidě či Arktidě, případně na ostrovech za polárním kruhem.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →